Download

PSİKOLOJİ VE PSİKİYATRİDE TEMEL KAVRAMLAR


Advertisement
/ 30 []
Download Presentation
Comments
sivan
From:
|  
(1086) |   (0) |   (0)
Views: 225 | Added:
Rate Presentation: 0 0
Description:
PSİKOLOJİ VE PSİKİYATRİDE TEMEL KAVRAMLAR. Prof. Dr. Mücahit Öztürk. Psikoloji davranışların ve zihinsel süreçlerin bilimsel incelenmesi ile uğraşır.
PSİKOLOJİ VE PSİKİYATRİDE TEMEL KAVRAMLAR

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ps koloj ve ps k yatr de temel kavramlarSlide 1

PSİKOLOJİ VE PSİKİYATRİDE TEMEL KAVRAMLAR

Prof. Dr. Mücahit Öztürk

Psikoloji ve psikiyatride temel kavramlarSlide 2

 • Psikoloji davranışların ve zihinsel süreçlerin bilimsel incelenmesi ile uğraşır.

 • Psikiyatri kişinin zihinsel, duygusal yetilerinde, davranışlarında ve çevreye uyumunda görülen bozuklukların incelenmesi, tanımlanması, sınıflandırılması, tedavisi ve koruması ile uğraşır

Psikoloji ve psikiyatride temel kavramlarSlide 3

PSİKOLOG

 • Edebiyat fakültesi psikoloji bölümü

 • Araştırma

 • Danışmanlık, Rehberlik

 • Test uygulama

 • Psikoterapiler

 • Koruyucu ruh sağlığı

PSİKİYATRİST

 • Tıp Fakültesi + 4 yıl ihtisas

 • Tanı koyma

 • Tedavi (ilaç tedavisi, psikoterapi)

E itlilikSlide 4

Çeşitlilik

 • Beyin hasarı ve yüz tanıma

 • İnsanlara atfedilen özellikler

 • Çocukluk Amnezisi

 • Kilo denetimi

 • Saldırganlık

A da ps koloj de yakla imlarSlide 5

ÇAĞDAŞ PSİKOLOJİDE YAKLAŞIMLAR

 • DAVRANIŞÇI YAKLAŞIM

 • BİLİŞSEL YAKLAŞIM

 • PSİKANALİTİK YAKLAŞIM

 • BİYOLOJİK YAKLAŞIM

Davrani i yakla imSlide 6

DAVRANIŞÇI YAKLAŞIM

 • Uyarıcılar organizmayı etkilerler. Uyarıcıya bağlı organizmada gelişen fizyolojik veya psikolojik değişmeye tepki ya da davranım denir.

 • Klasik koşullanma

 • Edimsel koşullanma

 • Gözlem yoluyla öğrenme

B l sel yakla imSlide 7

BİLİŞSEL YAKLAŞIM

 • Algılama, hatırlama, akıl yürütme, karar alma, problem çözme ile ilgilenir.

 • Organizmanın ne yaptığını ancak zihinsel süreçleri inceleyerek tam olarak anlayabiliriz.

Ps kanal t k yakla imSlide 8

PSİKANALİTİK YAKLAŞIM

 • Davranışların büyük kısmı bilinçdışı süreçlerden kaynaklanır.

 • Kişi, bilinçdışı süreçlerin farkında değildir.

 • İd, ego ve süperego (altbenlik, benlik üstbenlik).

B yoloj k yakla imSlide 9

BİYOLOJİK YAKLAŞIM

 • İnsan beyninde 10 milyardan fazla sinir hücresi ve bu hücreler arasında neredeyse sınırsız sayıda ara bağlantı vardır.

 • Bütün psikolojik olaylar beynin ve sinir siteminin eylemlerine bir biçimde karşılık gelir.

 • Nörotransmiterler: sinir hücreleri arasındaki iletişimi sağlayan kimyasal maddeler.

Psikoloji ve psikiyatride temel kavramlarSlide 10

post parietal

 NE

prefrontal cortex

striatum

 NE & DA

amygdala

nucleus accumbens

 NE

hippocampus

Psikoloji ve psikiyatride temel kavramlarSlide 12

Presynaptic Neuron

Presynaptic Neuron

Tyrosine

Dopamine

Norepinephrine (NE)

Tyrosine

Dopamine

Norepinephrine (NE)

NE

NE

ilaç

NE

NE

NE Transporter

Synaptic Cleft

NE

NE

NE Receptor

Postsynaptic Neuron

Postsynaptic Neuron

Nsan b yops kososyal b r varliktirSlide 13

İNSAN BİYOPSİKOSOSYAL BİR VARLIKTIR

«Sağlık bedensel, ruhsal, sosyal olarak iyilik durumudur»

Ruh s a l bozuklu uSlide 14

Ruh Sağlığı Bozukluğu

 • Hastalık: Bozukluk (disorder)

 • Kişinin, duygu, düşünce ve davranışlarında bozukluk.

 • ANORMAL:

  Tutarsızlık, aşırılık, uygunsuzluk, yetersizlik.

  *sürekli ya da yineleyici olma

  *bireyin verimli çalışmasını bozması

  *kişilerarası ilişkilerin bozulması

Tan mlay c psikiyatriSlide 15

Tanımlayıcı Psikiyatri

 • Standardize muayene ve değerlendirme ölçekleri

 • DSM

 • ICD (uluslararası dil, kavram ve tanı birliği)

Ruhsal b ozukluklarda tan ve s n fland rmaSlide 16

Ruhsal Bozukluklarda Tanı ve Sınıflandırma

1. Eksen: Klinik bozukluklar

2. Eksen: Kişilik Bozuklukları

Zeka geriliği

3. Eksen: Psikiyatri dışı bozukluklar

4. Eksen: Psikososyal ve çevresel sorunlar

5. Eksen: Uyum işlevlerinin toplu değerlendirilmesi

Psikoloji ve psikiyatride temel kavramlarSlide 17

ZEKA

 • ZEKA: Problem çözme, öğrenme ve soyut düşünme yeteneği.

  Doğuştan gelen bir zihinsel üstünlüktür.

  ZEKA TESTLERİ: Binet testi:

  zeka bölümü (IQ): zeka yaşı/takvim yaşıX100

  Wechsler Testleri: (Wısc-r)

Zeka gerili i mental retardasyonSlide 18

Zeka Geriliği (MentalRetardasyon)

 • Aşağıdaki alanlarda kalıcı yeti kaybı olması gerekir;

  BİLİŞSEL FONKSİYONLAR

  UYUM FONKSİYONLARI

Ya ina g re yeters zl k alanlariSlide 19

YAŞINA GÖRE YETERSİZLİK ALANLARI

 • KONUŞMADA YAŞA UYGUN VE BEKLENEN STANDARTLARIN YAKALANAMAMASI

 • ÖZ BAKIM

 • EV YAŞAMI

 • SOSYAL-KİŞİLERARASI İLİŞKİLER

 • KENDİNE YETME

 • AKADEMİK BECERİLER

 • İŞ HAYATI

 • BOŞ VAKTİ DEĞERLENDİRME

 • SAĞLIK ve GÜVENLİK

Zeka ger l nedenlerSlide 20

ZEKA GERİLİĞİ NEDENLERİ

 • Doğum öncesi

  (genetik nedenler, sendromlar, anne karnında oluşan hastalıklar)

 • Doğum eylemi sırasında

  doğum travması

 • Doğum sonrası

  (enfeksiyon, travma, zehirlenmeler)

Psikoloji ve psikiyatride temel kavramlarSlide 21

 • SINIRDA ZEKA (DONUK ZEKA, BORDERLİNE ZEKA):

  IQ:70------90

Zeka ger l siniflamasiSlide 22

ZEKA GERİLİĞİ SINIFLAMASI

DÜZEY IQ BÖLÜMÜ %

HAFİF 55------- 70 85

ORTA 35--------55 10

AĞIR 20----- ---35 3-4

ÇOK AĞIR 20 altı 1-2

Hangi durumlarla kar abilirSlide 23

Hangi Durumlarla Karışabilir

 • Duyma ve işitme sorunları

 • Dikkat eksikliği bozukluğu

 • Öğrenme bozukluğu

 • Otizm ve diğer yaygın gelişimsel bozukluklar

TedavSlide 24

TEDAVİ

 • EĞİTİM

 • PSİKOTERAPİ

  (davranış düzenleme)

 • AİLE DANIŞMANLIĞI

 • İLAÇ

Psikoloji ve psikiyatride temel kavramlarSlide 25

 • TEDAVİNİN TEMEL AMACI, KİŞİ VE AİLESİNİN YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMAKTIR.

 • ZEKA GERİLİĞİNİN İLAÇLA TEDAVİSİ YOKTUR. ANCAK İLAÇLAR KOMORBİD (birlikte görülen) BOZUKLUKLARIN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.

Yikici davrani bozukluklariSlide 26

YIKICI DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI

 • Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

 • Karşıt Olma Bozukluğu

 • Davranım Bozukluğu

D rt sellik belirtileri sonunu d nmeden eyleme ge meSlide 27

Dürtüsellik belirtileri(sonunu düşünmeden eyleme geçme)

Çoğu zaman;

Sorulan soruların soru tamamlanmadan cevabını yapıştırır

Sırasını beklemekte güçlük çeker

Başkalarının sözünü keser ve yaptıklarının arasına girer

Davranim bozuklu uSlide 28

DAVRANIM BOZUKLUĞU

 • Yalanlar söyler.

 • Diğerlerine zorbalık yapar, onları tehdit eder ve gözdağı verir.

 • Fiziksel kavgalar başlatır.

 • Bir şeyler çalar/ Hırsızlık yapar.

 • Kasıtlı olarak başkalarının malına zarar verir.

 • Kasıtlı olarak yangın çıkarır.

 • Kavga ederken makas, taş, sopa gibi silahlar kullanır.

 • Hayvanlara fiziksel olarak zalimce davranır.

 • İnsanlara fiziksel olarak zalimce davranır.

Psikoloji ve psikiyatride temel kavramlarSlide 29

 • Diğer çocukların elinden zorla bir şeyler alır.

 • Diğer çocuklara bir şeyler atar.

 • Bir şeyleri kırar ya da bir şeylere zarar verir.

 • Diğer çocuklara kötü kötü bakar ya da tehdit edici hareketlerde bulunur.

 • Ortalığı kızıştırmak için diğer çocuklara onlara küfür eder ya da onlarla dalga geçer.

Psikoloji ve psikiyatride temel kavramlarSlide 30

 • DEHB (DÜRTÜSELLİK)…………çocuk

 • DAVRANIM BOZUKLUĞU…………çocuk-ergen

 • ANTİSOSYAL KİŞİLİK BOZUKLUĞU….erişkin


Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro