Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia
Download
1 / 20

Aria eligibilă a programului: România: Judetul Timiş Judetul Caraş Severin Judetul Mehedinţi - PowerPoint PPT Presentation


  • 52 Views
  • Uploaded on

Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia Forum pentru Identificarea de Parteneri 26 iunie 2009 Zrenjanin. Aria eligibilă a programului: România: Judetul Timiş Judetul Caraş Severin Judetul Mehedinţi Serbia: Districtul Banatul de Nord Districtul Banatul Central

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Aria eligibilă a programului: România: Judetul Timiş Judetul Caraş Severin Judetul Mehedinţi' - silas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România-SerbiaForum pentru Identificarea de Parteneri26 iunie 2009Zrenjanin


Aria eligibilă a programului:

România:

Judetul Timiş

Judetul Caraş Severin

Judetul Mehedinţi

Serbia:

Districtul Banatul de Nord

Districtul Banatul Central

Districtul Banatul de Sud

Districtul Branicevski

Districtul Borski


Primul apel pentru propuneri de proiecte (alocarea financiară pentru 2007-2008)

Lansare: 30 aprilie 2009

Termen depunere: 29 iulie 2009, ora. 17.00 (ora României)

Obiectiv strategic:

„Realizarea, pe baza proiectelor comune transfrontaliere şi acţiunilor comune ale partenerilor români şi sârbi, a unei dezvoltări socio-economice echilibrate şi durabile a regiunii de graniţă România - Serbia ”


Axe prioritare:

Axa prioritară 1 - Dezvoltare economică şi socială

Axa prioritară 2 - Mediu şi pregătirea pentru situaţii deurgenţă

Axa prioritară 3 - Promovarea activităţilor “people topeople”


Măsurile axei prioritare 1- Dezvoltare economică şi socială

Măsura 1.1 - Sprijinirea infrastructurii economice şi sociale locale/regionale

Măsura 1.2 - Dezvoltarea sectorului de turism, inclusiv întărirea identităţii regionale a regiunii de frontieră ca destinaţie turistică


Măsurile axei prioritare 1- Dezvoltare economică şi socială

Măsura 1.3 - Promovarea dezvoltării IMM-urilor

Măsura 1.4 - Creşterea nivelului de susţinere a cercetării&dezvoltării şi a inovării în regiunea de frontieră


Măsurile axei prioritare 2- socialăMediul şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă

Măsura 2.1 - Îmbunătăţirea sistemelor şi abordărilor referitoare la provocările, protecţia şi managementul mediului în context transfrontalier


Măsurile axei prioritare 2- socialăMediul şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă

Măsura 2.2 - Dezvoltarea şi implementarea unor strategii eficiente pentru managementul deşeurilor şi apelor reziduale

Măsura 2.3 - Dezvoltarea unor abordări şi sisteme mai eficiente în domeniul pregătirii pentru situaţii de urgenţă


Măsurile axei prioritare 3 - socialăPromovarea schimburilor între comunităţi („people to people”)

Măsura 3.1 - Sprijinirea dezvoltării societăţii civile şi a comunităţilor locale

Măsura 3.2 - Îmbunătăţirea guvernanţei locale în legăturăcu asigurarea de servicii locale pentrucomunităţile din zonele de frontieră


Măsurile axei prioritare 3 - socialăPromovarea schimburilor între comunităţi („people to people”)

Măsura 3.3 - Creşterea schimburilor în domeniul învăţământului, culturii şi al sporturilor

Măsura 3.4 - Intensificarea integrării sociale şi culturale a zonelor de frontieră


Alocări financiare pentru primul apel de propuneri de proiecte:

Contribuţia Uniunii Europene (Fonduri IPA):10,419,132 Euro

Axa prioritară 1: finanţare IPA 5,788,407.00 Euro

Axa prioritară 2: finanţare IPA 3,009,971.00 Euro

Axa prioritară 3: finanţare IPA 1,620,754.00 Euro


Valoarea minim proiecte:ăşi maximă a finanţării IPA pentru cele trei axe prioritare:

Axa prioritară 1: min. 250.000 Euro – max. 1.000.000 Euro

Axa prioritară 2: min. 250.000 Euro – max. 1.000.000 Euro

Axa prioritară 3: min. 30.000 Euro – max. 200.000 Euro


Criterii de cooperare
Criterii de Cooperare proiecte:

Fiecare proiect trebuie să fie îndeplinească cel puţin unul din următoarele criterii:

Dezvoltarea în comun= pregătirea proiectului în comun

Personal comun= personal comun în echipa de proiect

Finanţarea în comun= fiecare partener contribuie la finanţarea proiectului

Implementarea în comun= administrarea în comun a proiectului şi implementarea comună a activităţilor


Criterii de eligibilitate
Criterii de eligibilitate proiecte:

Eligibilitatea aplicanţilor

Consilii Judeţene / Administraţii Districtuale

Consilii Locale/ Municipalităţi

Agenţii de dezvoltare locală şi regională

Asociaţii ale autorităţilor publice locale

Organizaţii de interes public

Organizaţii religioase constituite în mod legal, în conformitate cu legislaţia în vigoare


Criterii de eligibilitate1
Criterii de eligibilitate proiecte:

Eligibilitatea aplicanţilor

Instituţiile de învăţământ (şcoli, universităţi, etc.)

Camere de comerţ / asociaţii de IMM-uri

Institutele de cercetare non-profit

Alte ONG-uri care activează în domenii finanţate prin program


Criterii de eligibilitate2
Criterii de eligibilitate proiecte:

Eligibilitatea activităţilor

Pentru a fi eligibile, activităţile trebuie:

să se desfăşoare în aria eligibilă

să aibă impact transfrontalier în aria Programului

să fie în concordanţă cu măsurile axei prioritare căreia i se adresează

să fie necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului


Criterii de eligibilitate3
Criterii de eligibilitate proiecte:

Eligibilitatea cheltuielilor

Pentru a fi eligibile cheltuielile trebuie:

să nu fi făcut obiectul finanţării din fonduri publice în ultimii 5 ani înainte de data limită pentru depunerea proiectelor în cadrul prezentului apel

să fie în conformitate cu prevederile contractului de finanţare semnat între partenerul lider de proiectşi Autoritatea de Management


Criterii de eligibilitate4
Criterii de eligibilitate proiecte:

Eligibilitatea cheltuielilor

Pentru a fi eligibile cheltuielile trebuie:

să fie înregistrate în conturile partenerilor şi în documentele fiscale şi să fie susţinute de documente justificative

toate cheltuielile să fie făcute în conformitate cu legislaţia relevantă privind achiziţiile publice (PRAG)


Criterii de eligibilitate5
Criterii de eligibilitate proiecte:

Parteneriat

Pentru a fi eligibili pentru acordarea unui grant, solicitanţii trebuie să aibă cel puţin un partener de cealaltă parte a graniţei, din aria eligibilă a programului caresă îndeplinească aceleaşi criterii de eligibilitate.Solicitanţii care nu au parteneri de cealaltă parte a frontierei nu vor fi eligibili.

Aria eligibilă a programului:

România:Serbia:

Judeţul Timiş Districtul Banatul de Nord

Judeţul Caraş Severin Districtul Banatul Central

Judeţul Mehedinţi Districtul Banatul de Sud

Districtul Branicevski

Districtul Borski


Contact
Contact proiecte: www.romania-serbia.net


ad