a fotoszint zis molekul ris biol gi ja
Download
Skip this Video
Download Presentation
A fotoszintézis molekuláris biológiája

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 67

A fotoszintézis molekuláris biológiája - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

A fotoszintézis molekuláris biológiája. A fotoszintézis két fő szakasza: a fényreakciók és a sötét reakció. A folyamat jelentősége. Az élővilág energiaforrása Szerves anyagok előállítása szervetlenekből Az ábrán a keményítő szemcsék láthatók

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' A fotoszintézis molekuláris biológiája' - shiloh


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide3

A folyamat jelentősége

 • Az élővilág energiaforrása
 • Szerves anyagok előállítása szervetlenekből
 • Az ábrán a keményítő szemcsék láthatók
 • A Föld légkörének oxigéntartalma ebből a folyamatból ered
1 f nyszakasz a f nyt fotoszintetikus pigmentek abszorbe lj k
1. Fényszakasz: A fényt fotoszintetikus pigmentek abszorbeálják

A fényt abszorbeáló pigmentek a cianobaktériumokban és magasabbrendű növényekben:

Kolorofill a, b

Karotinoidok

Fikobilinek (cianobaktériumokban és vörösmoszatokban)

slide6
A fotoszintétikus pigmentek elnyelési spektruma a fény látható tartományában (380 és 760 nm) a különböző hullámhosszúságú sugarak felfogása a növényi anyagok pigmentjei által
 • Hatásspektrum (grafikon) a fotoszintézis mértékét mutatja (pl. fotoszintétikus oxigéntermelés), - azt, hogy a különböző hullámhosszúságú fénysugarak mennyire hatékonyak a fotoszinétikus folyamatokra
 • A prizmával alkotóelemeire bontott fehér fény kék és vörös hullámhosszú komponenseivel megvilágított régió köré gyűlnek az aerob baktériumok a fotoszintetizáló Spirogyra körül

Elnyelési spektrum

hatásspektrum

a fotoszinetikus appar tus morfol gi ja
A fotoszinetikus apparátus morfológiája
 • A prokarióta szervezetekben (pl. cianobaktériumok) a tilakoidok nem határolódnak el a sejt többi részétől.
 • A sejtmagot tartalmazó, eukarióta, szervezetekben (pl. zöld növények) a tilakoidok egy különálló sejtszervben, az ún. kloroplasztiszban találhatók.
 • A fotoszintetikus apparátus alapvető struktúrális egysége a tilakoid.
 • - Ezek önmagukba záródó membránok, melyeknek belső tere az ún. lumen.
a lev l keresztmetszete
A levél keresztmetszete
 • a kloroplasztiszok az ún. mezofill sejtekben, valamint a légzőnyílásokat körülvevő záró (ún. quard) sejtekben találhatók
 • C4-es növények esetén a levélereket körülvevő hüvelyparenhima sejtekben is találhatók kloroplasztiszok.

A sejtek és kloroplasztiszok elhelyezkedése egy C3-as növényben

a fotoszinetikus appar tus morfol gi ja1
A fotoszinetikus apparátus morfológiája
 • A tilakoidok kétféle szerveződésű formában találhatók:

- a granumok külső felületükkel egymáshoz ragadt tilakoidok oszlopszerű képződmények és

- a granumok közötti térben - a sztrómában (az őket) összekötő tilakoid lamellák.

 • A klp-iszt kettős membrán veszi körül:

- a belső a bekebelezett prokarióta sejt membránja

- a külső eukarióta eredetű

A kloroplasztisz

elektronmikroszkópos képe

és szerkezeti modellje

a fotoszinetikus appar tus morfol gi ja2
A fotoszinetikus apparátus morfológiája
 • A kloroplasztiszok csak fény hatására differenciálódnak a merisztemasejtek proplasztiszaiból.
 • Kialakulásuk során a 2 határolómembrán közül a belső, az organellum hossztengelyével párhuzamosan betüremkedik a sztrómába, majd ezek a belső mebmr.-lemezek lefűződnek, magukba zárva a membránközi (periplasztidális) térből eredő anyagok egy részét, amiből a tilakoidlemezek membránnal körülzárt lumenje jön létre, anélkül, hogy a sztrómával valaha is kapcsolatba kerülne
 • A tilakoidok összefüggő membránrendszert alkotnak.
 • A fotoszintetikus pigmentek csak a tilakoid membr.-ban vannak jelen
 • A tilakoidmembr.-ok szabályos kitüremkedéseket képezve pénztekercs szerűen egymásra tevődött korongokat, ún. granum korongokat hoznak létre

- egy granumkorongköteg a gránum.

A tilakoid membránok egymást fedik, szorosan egymásra tevődnek(kapcsolt membránok)

a kloroplasztisz szerkezete

Folyékony közege a sztróma – benne enzimek, keményítőszemcsék, DNS és riboszómák

 • A sztróma a prokarióta cp-jának felel meg, benne a Calvin ciklus enzimeivel.
 • Membránrendszere tilakoidokból áll – ezek helyenként gránumokba rendeződnek.
 • A tilakoidok belső üregei egy összefüggő, lumen nevezetű hálózatot alkotnak
 • Membránlipidjeik glikozil-gliceridek: nagyobbrészt

a MGDG- gránumtilakoidokban,

a DGDG-sztrómatilakoidokban helyezkednek el

A kloroplasztisz szerkezete
slide13
A fotoszint. komplexei (I es II fotokémiai rendszer, citocróm b6f komplex, az ATP-áz és a mobilis fénybegyűjtő antenna) a tilakoid membránba ágyazódva találhatók
 • A fotoszintetikus komplexek eloszlása a tilakoid kompartmentekben nem egyenletes

- a második fotokémiai rendszer (PSII) főként a gránumokban,

- az első fotokémiai rendszer (PSI) és az ATP-áz főként a sztróma tilakoidokban illetve a gránumok külső részén található.

 • Fény hatására a tilakoid belső terében, a lumenben, megnő a H+ koncentráció, ami az ATP szintézisben hasznosul.

A kloroplasztiszon belül jól láthatók a grána- és a sztrómatilakoidok, valamint a nagyméretű keményítő szemcse van

a fotoszinetikus appar tus morfol gi ja3
A fotoszinetikus apparátus morfológiája
 • Afotoszintézis fényszakaszának folyamataiban a tilakoid-membránok 5-féle szupramolekuláris fehérjeegyüttese vesz részt:
 • -A kettes fotokémiai rendszer PS II (photosystem II),
 • a hozzá kapcsolódó vízbontó komplexszel (Water-splitting complex-WPC, v. Oxigen evolving complex -OEC), a citocróm b6/F komplex,
 • Az egyes fotokémiai rendszer PS I (photosystem I),
 • A kétféle fotokémiai rendszerhez kapcsolódó fénybegyűjtő pigment-protein komplex (Light harvesting complex –LHC),
 • A kloroplasztban levő ATP-szintetáz kapcsolófaktor (CF1-CFo v. CF1Fo) komplex
a f nybegy jt pigmentek klorofill
A fénybegyűjtő pigmentek: Klorofill

porfirin

 • Porfirin gyűrű – négy pirrolgyűrűből áll
 • A négy pirrolgyűrű mellett egy öttagú ciklopentanon gyűrű található
 • A konjugációs rendszer kékkel jelölve
 • Magnézium ion – Mg++ - narancs
 • Észter kötéssel csatlakozó fitol – zöld
 • Ez a klorofill a – a többi klorofill kicsit különbözik.

propionsavgyök

klorofillok

A fotoszintetikus szervezetek legjellemzőbb pigmentjei a klorofillok, amelyek - a kék ill. vörös tartományban nyelnek el.

 • A gyűrű közepén egy Mg atom található, a 4-es számú pirrolgyűrűhöz pedig egy 20 szénatomos alkohol, a fitol, csatlakozik
 • A klorofillok
 • - első gerjesztett állapotához vörös (430nm),
 • - második gerjesztett állapotához pedig kék (660 nm) abszorpciós sáv tartozik
Klorofillok

A klorofill-a és klorofill-b szerkezete

a karotinoidok j rul kos pigmentek
A karotinoidok járulékos pigmentek
 • Az oxigéntermelő szervezetek reakció-centrumaiban, valamint a prokarióták antennáiban a klorofillok mellett karotinok is találhatók, amelyek a kék tartományban (400-500 nm körül) nyelnek el.
 • A karotinok ún. járulékos pigmentek - feladatuk:
 • - a hatékonyabb fényelnyelés elősegítése,
 • - a klorofill molekulákat védik a gerjesztett állapotban
 • bekövetkező fénykárosodástól.
slide19
A kloroplasztisz szerkezete
 • A tilakoidok két formája a sztróma tilakoid és a grána tilakoid.
 • Ez a két forma a molekuláris szinten is különbözik.
slide21

A gerjesztett állapot energiája

 • kisugárzódhat:
 • fény (fluoreszcencia) vagy
 • hő formájában, melyek a fotoszintézis szempontjából veszteséget jelenthet.
 • Átadódhat szomszédos általában alacsonyabb gerjesztési energiájú pigment molekuláknak, igen nagy szerepeük van
 • a gerjesztési energiának a reakciócentrumhoz való továbbításában. Illetve,
 • a gerjesztett állapotban lejátszódhat a töltésszétválást eredményező fotokémiai reakció

A fényenergia abszorpciója

slide23
Az oxigéntermelő fotoszintetizáló szervezetekben univerzálisan megtalálható:

- a klorofll-a, amelynek kék ill. vörös abszorbciós maximuma 430 ill. 660 nm körül van. Ezek a molekulák a fénybegyűjtés mellett fotokémiai reakcióra is képesek.

 • Mind a PSI, mind a PSII reakciócentrumábanspeciális klorofill-a molekulák, valószínűleg dimerek vagy multimerek, alkotják a fényindukált töltésszétválásban résztvevő ún. reakciócentrum klorofillokat.
 • A prokarióta cianobaktériumokban csak klorofill-a fordul elő. Az eukarióta fotoszintetizáló szervezetek antenna komplexeiben azonban a klorofill-a mellett egy másik tipusú klorofill is található, ami a klorofill-a kék és vörös abszorpciós sávjai közötti spektrumtartomány jobb lefedését szolgálja.
 • Magasabb rendű növényekben és zöldalgákban az extra klorofill a klorofill-b, ami a klorfill-a-tól csak annyiban különbözik, hogy a második pirrolgyűrűhöz nem metil, hanem formil csoport kötődik.
 • A barna- és kovamoszatokban a klorofill-b helyett klorofill-c, a vörös algákban pedig klorofill-dtalálható.
slide24
A fény abszorpciója és a gerjesztési energia sorsa
 • Fotoszintetikusan aktív fény ~ 400-700 nm-ig
 • Klorofill molekula: alapállapot (S0),
 • Egy p-elektron kötő pályáról lazító pályára lép. szinglet (S1- és S2-) és triplet (T1) állapotok vörös fény elnyelése: S1 állapot

kék fény elnyelése: S2 állapot

 • A gerjesztési energia sorsa:

hővé alakul,

fluoreszcencia,

fotokémiai reakciók (redox folyamatok) energia migráció vagy energia transzfer (azonos vagy kémiailag eltérő pigmenteknek adódik át az energia)

slide25

A klorofill fluoreszcenciája akkor is a vörös hullámhossz tartományba esik, ha kék fényt nyel el

 • Ok: az S2-S1 átmenet mindig hő formájában disszipálódik
slide26

A fotoszintézis első lépése a fény elnyelése, ami fehérjékhez kötött pigment molekulák révén történik.

 • A pigmentekben bekövetkező fényelnyelés a molekulát gerjesztett állapotba hozza (ez a fotoszintetikus pigmenteknél az 1. vagy 2. szinglett gerjesztett állapot).

Az antennapigmentek az elnyelt fényenergiát a reakciócentrum klorofill a felé továbbítják

Energiagazdag

RC

Energiaszegény

A fényenergia vándorlása:

antenna pigmentek között: külső és belső antennák

reakciócentrumok klorofill a molekulájához:

II. fotokémiai rendszer: P680,

I. fotokémiai rendszer: P700

slide27
Energiaátadás két pigment molekula között akkor történik, ha a donor molekula abszorpciós vagy fluoreszcencia spektruma részben fedi egymást
energia migr ci energia transzfer s fotok miai folyamatok
Energia migráció, energia transzfer és fotokémiai folyamatok
 • Az antenna klorofillok gerjesztett állapotba kerülnek a fényabszorpció következményeként
 • Energia átadás: rezonancia
 • Energia továbbadás elektron átadás által oxidáció és redukció
slide29
A zöld növények, algák és cianobaktériumok fotoszintézisében elsősorban hasznosuló spektrumtartomány 400 és 700 nm között található, amit fotoszintetikusan aktív sugárzásnak (Photosynthetically Active Radiation, PAR) neveznek.
 • A nemoxigéntermelő baktérimokban található baktérioklorofillokabszoipciója az infravörös tartomány felé tolódott (900-1000 nm) a víz alatti fényviszonyokhoz való alkalmazkodás eredményeként.
 • A fénybegyűjtő pigmentek protein vázhoz kötődve antenna komplexekbe szerveződnek.
 • Mind a PSI mind a PSII komplex rendelkezik belső antennával, ami a reakciócentrum része illetve ahhoz szorosan csatlakozik.
 • Mindkét fotokémiai rendszerhez tartozik még egy-egy külső antenna komplex is.

- LHCI (Light Harvesting Chlorophylls) az LHCI az első fotokémiai rendszerhez kötődik, míg az

- LHCII, a fotoszintézis fényigényétől függően a PS II-hözkapcsolódik vagy leválik róla, ilymódon szabályozva a PSII-höz juttatott energia mennyiségét.

slide30

A fénygyűjtő komplex és a reakciócentrum

 • A fénygyűjtő komplex (LHC II. és I.) a kísérőpigmentek által elnyelt fényenergiát a reakciócentrum klorofillokhoz közvetíti.
 • A fénybegyűjtő komplexek pigmentjei magasabbrendű növényekben klorofill a és b, karotin és xantofill molekulák, gyakran fehérjékhez kötődve találhatók.
 • A gerjesztett pigmentek energiája rezonancia által átadódik a reakciócentrumba.

A fényenergia kémiai energiává alakulása: töltésszeparációval

Donor Kla Akceptor; Donor KlaAkceptor

Donor Kla  Akceptor; Donor Kla Akceptor

energiaszint v ltoz sok a fotoszint zis folyam n
Energiaszint változások a fotoszintézis folyamán
 • Minél nagyobb az anyag redukálóképessége, annál negatívabb a redox potenciálja
 • Az első fényreakció a PS II ben történik (680 nm)
 • Az elektron energiája csökken az elektrontranszport során
 • Újragerjesztés a PS I-ben (700 nm).
 • Energia tárolás ATP és NADPH formájában
az elektrontranszportl nc k t form ja
Az elektrontranszportlánc két formája
 • A nem ciklusos elektrontranszport (Z séma)
 • A ciklikus variációban a ferredoxin a citokróm b6/f komplexnek adja át az elektront.
 • A fény ily módon a PSI egyedüli részvételével körbe hajtja az elektronokat és így hoz létre H+ koncentráció-különbséget a sztróma és a luminális tér között. Ez ATP szintézisre használódik fel.
slide34
1. A PS II felépítése
 • - reakciócentrum:
 • D1 és D2 fehérjék:

ehhez kapcsolódnak a feofitin (primer e- akceptor),

a QA és QB kinon akceptorok,

D1 fehérje 161. tirozin aminosava (primer e-

donor

Mn2+, Mn3+ ionok (vízbontás)

 • - reguláló sapka
 • - proximális antenna
 • - disztális antenna
 • 2. Funkciói
 • vízbontás:
 • 2H2O  O2 +4H+ + 4e-
 • proton keletkezik a lumenben,
 • elektron lép az e- transzportláncba
 • a plasztokinon redukciója
slide35
A magasabbrendű fotoszintetizáló szervezetek (zöld növények, algák és a cianobaktériumok) a természetben egyedülálló képessége a víz fényindukált elbontása protonokká és molekuláris oxigénné.
 • E folyamat révén a Földön kimeríthetetlen mennyiségben rendelkezésre álló víz szolgál a fotoszintetikus elektrontranszport forrásaként.
 • Melléktermékként pedig a magasabbrendű szervezetek számára nélkülözhetetlen oxigén keletkezik.
 • A fényindukált vízbontást a tilakoid membránba ágyazódott nagyméretű pigment-protein komplex, az ún. második fotokémiai rendszer (PSII) katalizálja.

- a folyamat során keletkező elektronokat a membrán lipid fázisában diffundáló plasztokinon (PQ) molekulák továbbítják a citokróm bf komplex felé,

- a tilakoid lumenbe bocsátott protonok pedig a transzmembrán proton gradiens kialatításához járulnak hozzá.

slide37
A PSII reakciócentrumát a D1 és D2 fehérjékből álló heterodimer alkotja, amihez kötődnek a fényindukált elektrontranszport redox komponensei.
 • A reakciócentrumhoz közvetlenül csatlakozik, és feltehetően annak integráns részét képezi a citokróm b-559.
  • Ez a redox fehérje két alegységből áll és egy hem csoportot tarralmaz.
 • A PSII belső antennáját két, klorofill-a-t kötő protein alegység, a CP43 és CP47 alkotja.
 • Külső antennaként a klorofill-a-t és klorofill-b-t kötő LHCII (vagy LHCb) szolgál, ami a PSII komplexhez elektrosztatikus kölcsönhatás révén kapcsolódik.
 • A redox-aktív és klorofillkötő alegységek mellett a PSII tartalmaz még számos kisebb méretű, membránba ágyazódott alegységet is, amelyek feltehetően strukturális szerepet játszanak.
 • A komplex lumenális oldalán található három vizoldékony protein, amelyek a vízbontó rendszer kialakításában játszanak strukturális szerepet.
slide39
Az elektrontranszportlánc felépítése
 • - membránhoz kötött komponensek
 • PS II,
 • citokróm b6/f komplex,
 • PS I,
 • ferredoxin-NADP+ reduktáz
 • - mobilis komponensek
 • plasztokinon pool, PQH2 (membránban, PS II és citokróm b6/f komplex között) plasztocianin, PC (lumen, citokróm b6/f komplex és

PS I. közt)

ferredoxin (PS I. és ferredoxin-NADP+ reduktáz

között)

a citokr m b6 f komplex fel p t se
A citokróm b6/f komplex felépítése
 • A két fotokémiai rendszer közötti elektrontranszportot a citokróm b6f komplexközvetíti.
 • Funkciója a kétszeresen redukált plasztokinon PQH2 oxidációja és az elektronok továbbítása a plasztocianin közvetítésével a PSI felé.
 • Ezen elektrontranszport folyamat során a cit. b6f complex protont pumpál a sztrómából a tilakoid lumenbe és így fontos szerepet játszik a membrán két oldala között fény hatására kialkuló proton gradiens létrehozásában.
 • A komplexnek három, redox funkcióval rendelkező alegysége van:

- a citokróm-bb, ami egy alacsony és magas potenciálú hem csoportot (bL és bH) tartalmaz;

- a citokróm-f, ami egy hem csoportot csoportot tartalmaz; továbbá

- egy vas-kén protein, aminek redox-aktív eleme

- egy Fe2S2 centrum.

slide41

citokróm b6f komplex

 • Az izolált komplex dimer szerveződést mutat, amelynek teljes molekulatömege kb. 210 kDa.
 • A dimer forma aktivitása kb. 5-6-szor nagyobb mint a monomer formáé, ami arra utal, hogy a tilakoid membránban található aktív komplex is dimer.
 • A b6f komplex érdekes tulajdonsága, hogy egy szorosan kötődő klorofill-a molekulát tartalmaz, amelynek szerepe egyenlőre nem ismert.
slide42

A citokróm b6/f komplex működése

oxidálja a PQH2-t, redukálja a PC-t

a ciklusos elektrontranszportban oxidálja a ferredoxint

proton átadást közvetít a sztrómából a lumenbe

az els psi fotok miai rendszer
Az első (PSI) fotokémiai rendszer
 • Az oxigéntermelő fotoszintetikus szervezetekben két fotokémiai rendszer működik:

- a második fotokémiai rendszer funkciója a víz fényindukált elbontása.

 • E folyamatból származó elektronok mobilis plasztokinon molekulák közvetítésével, a citokróm b6f komplexen keresztül jutnak az első fotokémiai rendszerhez (PSI).
 • A PSI alapvető funkciója a Calvin ciklusban hasznosuló NADPH termelése, ami PSI lineáris elektrontranszportjának eredménye.
 • Emellett a PSI körül lejátszódhat ciklikus elektrontranszport is, amelynek során protonok pumpálódnak a sztrómából a tilakoid lumenbe.
 • Az így kialakult H+ grádiens ATP szintézisben hasznosul.
slide44

A PS I. felépítése és működése

 • Reakciócentrum:
 • 2 db centrális fehérje
 • P700 klorofill-a
 • elsődleges (Kla) és másodlagos (K-vitamin)
 • akceptorok
 • vas-kén centrumok
 • PC és ferredoxin kötő fehérjék
 • Nem ciklusos elektrontranszport: az e- a NADP+ felé,
 • Ciklusos elektrontranszport: e- a citokróm b6/f komplex felé
 • Ferredoxin, ferredoxin-NADP+ reduktáz, NADP+
 • Eredmény: NADPH + H+
slide47

A H+-koncentrációkülönbség és az ATP képződés

 • A két folyamat a mitokondriumban és a kloroplasztiszban hasonló módon játszódik le.
 • Mindkét esetben az ATP szintézis egy protontranszlokáló enzim, az ATP szintáz, segítségével megy végbe.
 • A protonáramlás a magasabb, lúgosabb pH felé tart
 • Az enzim aktív helyei a „gomba fejében” helyezkednek el.
 • Az ATP a mitokondriumi matrixban illetve a kloroplasztisz beli sztrómában keletkezik.
slide48

A fotoszintetikus foszforiláció: kemiozmotikus modell

proton elektrokémiai potenciálgrádiens a lumen és a sztróma között: ezt használja fel az

ATP- szintáz enzim az ATP szintézisére

ADP-ből és anorganikus foszfátból

slide49

Az ATP szintézis folyamatának sémája, amely szerint az ATP-áz működésének hajtóereje a transzmembrán proton gradiens

slide50

2. A fotoszintézis sötét szakasza: Calvin ciklus

Jelzett, H14CO3- adagolásával a széndioxid fixálás elsődleges termékei kimutathatók

slide51

Az elektontranszportlánc és a foszforiláció

 • A két folyamat között olyan szoros a kapcsolat hogy ATP-képződés nélkül az elektrontanszportlánc leáll és fordítva.
 • Szétkapcsoló anyagok megszüntetik ezt a szoros kapcsolatot.
 • Ilyen szétkapcsoló anyagok a következők: CCCP, valinomicin, gramicidin D, DCPIP stb.
slide52
A sötét szakasz legfontosabb biokémiai folyamatai

- karboxilációs fázis

 • ribulóz-1,5-bifoszfát + CO2 = 2 glicerinsav-3-foszfát

Katalizálja: a ribulóz-1,5-bifoszfát-karboxiláz, oxigenáz (RUBISCO)

- redukció szakasza

foszforiláció, az ATP 2/3 részének felhasználása,

 • redukció, a redukált NADPH felhasználása a glicerinsav-3- foszfát redukciójára

- regeneráció

a ribulóz-1,5-bifoszfát-karboxiláz regenerálása:

6 glicerinsav-3-foszfát 3 ribulóz-1,5-bifoszfát+1 trióz- foszfát

Nyereség ciklusonként egy triózfoszfát!

slide53
RUBISCO
 • Ribulóz-1,5-biszfoszfát-karboxiláz-oxigenáz a reakciót katalizáló enzim
 • Kettős enzimaktivitású – karboxiláz és oxigenáz (3:1)
 • Kompetíció, ha mindkét szubsztrátum jelen van.
slide55

A sötétszakasz kezdete: karboxiláció

 • A Calvin ciklus folyamán a C3-as úton a széndioxid a ribulóz 1,5 biszfoszfáthoz kötődik és egy feltételezett hat szénatomos intermedier termék közbeejtésével két molekula glicerinsav-3-foszfáttá alakul át.
 • A glicerinsav-3-foszfát a fotoszintetikus CO2-fixáció első stabil terméke
slide56

A Calvin ciklus jelentősége

 • Három pentózfoszfátból 3 molekula széndioxid megkötésével 6 triózfoszfát keletkezik
 • A három pentózfoszfát regenerálódik
 • A 3 széndioxid molekulából a nettó eredmény 1 exportálódó triózfoszfát
 • Ez cukrok (szacharóz), zsírsavak, aminosavak szintézisére szolgál
 • A folyamat során 9 ATP és 6 NADPH használódik fel
slide57

C3 és C4 levélszerkezet

 • A C4-es növények anatómiája szembeszökően különbözik a C3-as növényekétől.
 • Csak a C4-es növényekben találhatók a jellegzetes morfológiájú hüvelyparenchima (bundle sheath) vagy Kranz sejtek.
 • A széndioxid elsődleges kötését a foszfoenol-piroszőlősav (PEP) karboxiláz enzim katalizálja a mezofill sejtek citoplazmájában.
slide60

Nagy fényintenzitás (fénystressz) esetén reaktív oxigén formák keletkeznek, ami degradálja a fotoszintetikus apparátust: fénygátlás

slide61

Az elektrontranszportlánc specifikus gátlószerei gyakran fotoszintézisgátló növényvédőszerként kerülnek forgalomba

DCMU: jelenleg is használatos

Paraquat: kivonták a forgalomból

slide62

A fénylevelek nagyméretű oszlopos alapszövettel és több sejtsoros mezofillummal rendelkeznek: így optimálisan hasznosítják a fényt.

Az árnyéklevelekben a fénybegyűjtő komplex aránya nagyobb a reakciócentrumhoz viszonyítva, mint a fénylevelekben.

slide63

A jobb fénykihasználást szolgálja a kloroplasztiszok mozgása is

Felülnézetből: (a) árnyékban; (b) átlagos fényintenzitáson; (c) fénystressznél

slide65

A fotoszintézis intenzitása a fényintenzitással növekszik: a kompenzációs pontnál a légzés CO2 termelése egyenlő a fotoszintézis CO2 fogyasztásával

slide66

A fénynövények fotoszintetikus hatékonysága magasabb telítődési értéket mutat és kompenzációs pontjuk is magasabban van, mint az árnyéknövényeké

slide67

A C4-es növények fotoszintetikus hatékonyságának hőmérsékleti optimuma magasabb értéknél található, mint a C3-as növényeké

ad