V zkumy u ivatel knihoven
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 14

Výzkumy uživatelů knihoven PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Výzkumy uživatelů knihoven. Roman Šantora. Národní knihovna ČR, 15. 4. 2010. O čem (ne) budeme hovořit. o výzkumech uživatelů knihoven NE o výzkumech neuživatelů o srovnávacích výzkumech používaných na hodnocení kvality. www.vyzkumyknihoven.cz. Kdy výzkumy uživatelů knihoven?. pokud

Download Presentation

Výzkumy uživatelů knihoven

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Výzkumy uživatelů knihoven

Roman Šantora

Národní knihovna ČR, 15. 4. 2010


O čem (ne) budeme hovořit

 • o výzkumech uživatelů knihoven

 • NE

 • o výzkumech neuživatelů

 • o srovnávacích výzkumech používaných na hodnocení kvality

www.vyzkumyknihoven.cz


Kdy výzkumy uživatelů knihoven?

 • pokud

  • nestačí naše zkušenosti

  • nelze získat informace z údajů, které již máme

   • datab. uživatelů, analýza výpůjček, web statistiky

 • když potřebujeme

  • znát přesná čísla, určit priority

  • ověřit domněnky, hypotézy či plánované kroky

  • zjistit co nevíme, na co jsem se neptali

  • zdůvodnit svou kvalitu či prospěšnost

www.vyzkumyknihoven.cz


znát přesná čísla, určit priority

 • „Nevyužívám, a měl/a bych zájem o: ... “ %

www.vyzkumyknihoven.cz


zjistit co nevíme, na co jsem se neptali

 • 1195Rozšířit množství (především aktuálnějších) titulů odborné literatury, především z oblasti výpočetní techniky, elektroniky, dopravy. Pořizovat tyto tituly do svých fondů krátce po jejich vydání... 1200jsem spokojená 1205Mít více titulů k absenčnímu půjčení. 1235Větší přehlednost, větší počet titulů a počet kusů od zajímavých titulů - bestselerů. 1237Zatim jsem spokojena s poskytovanymi sluzbami. 1270Zasílat info o nových přírůstcích ve vybraných pobočkách mailem a možnost objednat si knížku z jiné pobočky s její dopravou na vybranou pobočku, kde by ji bylo možné i vrátit. Týká se zejména malých poboček -např. Vysočany. 1276nic mě nenapadá 1286více mě upoutávat na zajímavé tituly 1296uvítala bych možnost meziknihovní výpůjčky v rámci Městské knihovny v Praze 1299nic, aktuální stav mi vyhovuje.

www.vyzkumyknihoven.cz


zdůvodnit svou kvalitu či prospěšnost

Seřaďte prosím následující pražské organizace podle toho, jak jsou pro Vás osobně důležité. (1. místo)

www.vyzkumyknihoven.cz


ověřit domněnky, hypotézy či plánované kroky

 • Problém:

  • MKP stagnuje počet čtenářů

 • Obecný cíl:

  • Zvýšit počet čtenářů

 • Strategie:

  • Náborové kampaně na nové čtenáře

  • Udržení stávajících (odcházejících) čtenářů

 • Hypotéza směřující k ověření strategie:

  • Část odcházejících čtenářů se dá udržet

www.vyzkumyknihoven.cz


Ukázka ověření hypotéz - VÝSLEDKY

 • jistě odejde – nejméně 25% pasivních

 • jistě zůstane – 20% pasivních

 • možná zůstane, možná odejde – 55% pasivních

www.vyzkumyknihoven.cz


ověřit domněnky, hypotézy či plánované kroky

 • Problém:

  • MKP má nedostatek zdrojů na nákup knih

 • Obecný cíl:

  • Získat finanční zdroje na nákup

 • Strategie:

  • Zavést sponzorské členství na nákup knih

 • Hypotéza směřující k ověření strategie:

  • Čtenáři jsou ochotni platit více než stávající roční poplatek 80 Kč

www.vyzkumyknihoven.cz


Ukázka ověření hypotéz - VÝSLEDKY

 • 49% čtenářů je ochotných platit spon- zorské členství v průměrné výši 200 Kč

 • 11 200 000 Kč na nákup nových knih

www.vyzkumyknihoven.cz


„Líná knihovna“

 • Funguje nám to, ale všichni je dělají, měli bychom taky.

 • Když nevím co si s výsledky počnu, nemá smysl je získávat.

 • Proč je chci a jak s nimi naložím?

 • Mám něco k čemu výsledky použiji?

www.vyzkumyknihoven.cz


K čemu mohou výzkumy sloužit?

 • podklad pro zlepšování kvality služeb

  • forma komunikaci se čtenáři

 • ověření našich záměrů a představ

  • efektivní knihovna

 • podklad pro marketing knihovny

 • argument pro zřizovatele a podporovatele

 • nástroj interní komunikace a prosazení změn

www.vyzkumyknihoven.cz


Interpretace výsledků

 • jednoduché interpretace

  • základní výsledky v celém vzorku

 • náročnější interpretace

  • odpovědi na cíle a hypotézy

  • vyžaduje často křížové hledání odpovědí

   • křížení otázek a segmentace respondentů

 • podpovrchová interpretace

  • kombinuje výzkum, naše představy, zkušenosti

  • je výrazněji ovlivněna interpretátorem

www.vyzkumyknihoven.cz


Kontakt

 • Pavel Černý

 • [email protected]

 • Tel: 774 180 260, 281 940 605

www.vyzkumyknihoven.cz

Roman Šantora

[email protected]

Tel: 777 663 996


 • Login