v zkumy u ivatel knihoven
Download
Skip this Video
Download Presentation
Výzkumy uživatelů knihoven

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Výzkumy uživatelů knihoven - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Výzkumy uživatelů knihoven. Roman Šantora. Národní knihovna ČR, 15. 4. 2010. O čem (ne) budeme hovořit. o výzkumech uživatelů knihoven NE o výzkumech neuživatelů o srovnávacích výzkumech používaných na hodnocení kvality. www.vyzkumyknihoven.cz. Kdy výzkumy uživatelů knihoven?. pokud

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Výzkumy uživatelů knihoven' - sheehan-kneafsey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
v zkumy u ivatel knihoven

Výzkumy uživatelů knihoven

Roman Šantora

Národní knihovna ČR, 15. 4. 2010

o em ne budeme hovo it
O čem (ne) budeme hovořit
 • o výzkumech uživatelů knihoven
 • NE
 • o výzkumech neuživatelů
 • o srovnávacích výzkumech používaných na hodnocení kvality

www.vyzkumyknihoven.cz

kdy v zkumy u ivatel knihoven
Kdy výzkumy uživatelů knihoven?
 • pokud
  • nestačí naše zkušenosti
  • nelze získat informace z údajů, které již máme
   • datab. uživatelů, analýza výpůjček, web statistiky
 • když potřebujeme
  • znát přesná čísla, určit priority
  • ověřit domněnky, hypotézy či plánované kroky
  • zjistit co nevíme, na co jsem se neptali
  • zdůvodnit svou kvalitu či prospěšnost

www.vyzkumyknihoven.cz

zn t p esn sla ur it priority
znát přesná čísla, určit priority
 • „Nevyužívám, a měl/a bych zájem o: ... “ %

www.vyzkumyknihoven.cz

zjistit co nev me na co jsem se neptali
zjistit co nevíme, na co jsem se neptali
 • 1195Rozšířit množství (především aktuálnějších) titulů odborné literatury, především z oblasti výpočetní techniky, elektroniky, dopravy. Pořizovat tyto tituly do svých fondů krátce po jejich vydání... 1200jsem spokojená 1205Mít více titulů k absenčnímu půjčení. 1235Větší přehlednost, větší počet titulů a počet kusů od zajímavých titulů - bestselerů. 1237Zatim jsem spokojena s poskytovanymi sluzbami. 1270Zasílat info o nových přírůstcích ve vybraných pobočkách mailem a možnost objednat si knížku z jiné pobočky s její dopravou na vybranou pobočku, kde by ji bylo možné i vrátit. Týká se zejména malých poboček -např. Vysočany. 1276nic mě nenapadá 1286více mě upoutávat na zajímavé tituly 1296uvítala bych možnost meziknihovní výpůjčky v rámci Městské knihovny v Praze 1299nic, aktuální stav mi vyhovuje.

www.vyzkumyknihoven.cz

zd vodnit svou kvalitu i prosp nost
zdůvodnit svou kvalitu či prospěšnost

Seřaďte prosím následující pražské organizace podle toho, jak jsou pro Vás osobně důležité. (1. místo)

www.vyzkumyknihoven.cz

ov it domn nky hypot zy i pl novan kroky
ověřit domněnky, hypotézy či plánované kroky
 • Problém:
  • MKP stagnuje počet čtenářů
 • Obecný cíl:
  • Zvýšit počet čtenářů
 • Strategie:
  • Náborové kampaně na nové čtenáře
  • Udržení stávajících (odcházejících) čtenářů
 • Hypotéza směřující k ověření strategie:
  • Část odcházejících čtenářů se dá udržet

www.vyzkumyknihoven.cz

uk zka ov en hypot z v sledky
Ukázka ověření hypotéz - VÝSLEDKY
 • jistě odejde – nejméně 25% pasivních
 • jistě zůstane – 20% pasivních
 • možná zůstane, možná odejde – 55% pasivních

www.vyzkumyknihoven.cz

ov it domn nky hypot zy i pl novan kroky1
ověřit domněnky, hypotézy či plánované kroky
 • Problém:
  • MKP má nedostatek zdrojů na nákup knih
 • Obecný cíl:
  • Získat finanční zdroje na nákup
 • Strategie:
  • Zavést sponzorské členství na nákup knih
 • Hypotéza směřující k ověření strategie:
  • Čtenáři jsou ochotni platit více než stávající roční poplatek 80 Kč

www.vyzkumyknihoven.cz

uk zka ov en hypot z v sledky1
Ukázka ověření hypotéz - VÝSLEDKY
 • 49% čtenářů je ochotných platit spon- zorské členství v průměrné výši 200 Kč
 • 11 200 000 Kč na nákup nových knih

www.vyzkumyknihoven.cz

l n knihovna
„Líná knihovna“
 • Funguje nám to, ale všichni je dělají, měli bychom taky.
 • Když nevím co si s výsledky počnu, nemá smysl je získávat.
 • Proč je chci a jak s nimi naložím?
 • Mám něco k čemu výsledky použiji?

www.vyzkumyknihoven.cz

k emu mohou v zkumy slou it
K čemu mohou výzkumy sloužit?
 • podklad pro zlepšování kvality služeb
  • forma komunikaci se čtenáři
 • ověření našich záměrů a představ
  • efektivní knihovna
 • podklad pro marketing knihovny
 • argument pro zřizovatele a podporovatele
 • nástroj interní komunikace a prosazení změn

www.vyzkumyknihoven.cz

interpretace v sledk
Interpretace výsledků
 • jednoduché interpretace
  • základní výsledky v celém vzorku
 • náročnější interpretace
  • odpovědi na cíle a hypotézy
  • vyžaduje často křížové hledání odpovědí
   • křížení otázek a segmentace respondentů
 • podpovrchová interpretace
  • kombinuje výzkum, naše představy, zkušenosti
  • je výrazněji ovlivněna interpretátorem

www.vyzkumyknihoven.cz

kontakt
Kontakt
 • Pavel Černý
 • pavel.cerny@sociores.cz
 • Tel: 774 180 260, 281 940 605

www.vyzkumyknihoven.cz

Roman Šantora

roman.santora@gmail.com

Tel: 777 663 996

ad