Zalo en nov ho projektu
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 35

µvision 4 PowerPoint PPT Presentation


  • 97 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Založení nového projektu. µvision 4. Čus, Jmenuju se Tomáš Popov a tato prezentace je moje práce. Vytvářel jsem jí docela dlouho, tak doufám, že vám to alespoň pomůže. Na samém počátku. Nejdříve vytvoříme složku „ARM“. Do ní vybalíme zabalené soubory.

Download Presentation

µvision 4

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Zalo en nov ho projektu

Zaloen novho projektu

vision 4


Vision 4

us,Jmenuju se Tom Popov a tato prezentace je moje prce. Vytvel jsem j docela dlouho, tak doufm, e vm to alespo pome.


Na sam m po tku

Na samm potku

  • Nejdve vytvome sloku ARM. Do n vybalme zabalen soubory.

  • Do t sloky zkoprujeme sloku STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0 a sloku stm32vldiscovery_package.

  • Ve sloce STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0 jsou soubory k procesoru.

  • Ve sloce stm32vldiscovery_package jsou soubory pro kit.


Vision 4

Do sloky ARM vytvome tyi sloky (Debug, Dokumentace, Output a Source)


Vision 4

!Zkoprujeme! (nepesuneme) soubor stm32f10x_conf.h ze sloky

..\ARM\STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0\Project\STM32F10x_StdPeriph_Template do sloky Source


Vision 4

Nyn jsme pipraveni a mete si tedy otevt Vision 4


Vision 4

Klikneme na New Vision Project


Vision 4

Najdeme sloku ARM, kterou jsme si vytvoili, projekt pojmenujeme Ukazka a ulome.


Vision 4

Zde vidme co zvolen procesor obsahuje a s m budeme moci pozdji pracovat.

Nyn vybereme z STMicroelectronics procesor STM32F100RB


Vision 4

!V dialogovm okn klikneme na Ne!


Vision 4

Stisknte File -> New


Vision 4

Opite tento kd. Je to przdn program.


Vision 4

Stisknte File -> Save As


Vision 4

Ulome jako main.c do sloky Source


Vision 4

Povimte si: Nyn kdy Vision v, e se jedn o soubor *.c, osloval dky a zmnil jednotliv bravy textu, tak jak znte z jinch kompiltor (napklad MS Visual Studio)

main.c zaveme a pustme se do integrace soubor a sloek.


Vision 4

Klikneme na

FileExtensions, Books and Enviroment


Vision 4

Zde na definujem projekt(Project Targets), jeho sloky(Groups) do kterch budeme vkldat pro ns potebn soubory(files).

Target 1 pejmenujeme podle nzvu projektu na ARM, Source Group 1 pejmenujeme na Startup.

Klikneme na New (insert) a postupn pidme sloky Source, Debug, Dokumentace, Output, CMSIS a Libraries


Vision 4

Nyn zaneme pidvat potebn soubory do projektu.

V kolonce Groups: vdy vybereme sloku do kter chceme pidvat a pot stiskenme AddFiles.


Vision 4

V nsledujcm snmku uvidte dole tyto adresy podle kterch najdete soubory, kter budete vkldat do sloek Startup, CMSIS, Libraries.

Startup:

D:\ARM\stm32vldiscovery_package\Libraries\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x\startup\arm\startup_stm32f10x_md_vl.s

CMSIS:

D:\ARM\stm32vldiscovery_package\Libraries\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x\System_stm32f10x.c

D:\ARM\stm32vldiscovery_package\Libraries\CMSIS\CM3\CoreSupport\core_cm3.c

Libraries:

D:\ARM\stm32vldiscovery_package\Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver\src\misc.c

D:\ARM\stm32vldiscovery_package\Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver\src\stm32f10x_rcc.c

D:\ARM\stm32vldiscovery_package\Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver\src\stm32f10x_exti.c

D:\ARM\stm32vldiscovery_package\Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver\src\stm32f10x_gpio.c

Source:

\Ukazka\Source\main.c


Vision 4

Startup:

D:\ARM\stm32vldiscovery_package\Libraries\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x\startup\arm\startup_stm32f10x_md_vl.s

CMSIS:

D:\ARM\stm32vldiscovery_package\Libraries\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x\System_stm32f10x.c

D:\ARM\stm32vldiscovery_package\Libraries\CMSIS\CM3\CoreSupport\core_cm3.c

Libraries:

D:\ARM\stm32vldiscovery_package\Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver\src\minsc.c

D:\ARM\stm32vldiscovery_package\Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver\src\stm32f10x_rcc.c

D:\ARM\stm32vldiscovery_package\Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver\src\stm32f10x_exti.c

D:\ARM\stm32vldiscovery_package\Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver\src\stm32f10x_gpio.c

Source:

\Ukazka\Source\main.c


Vision 4

Aby jste vidli soubory ve slokch muste si ohldat, zda mte zakrtnut sprvn typ souboru.


Vision 4

Pot co vybereme pslun soubory stiskneme Add a pot Close


Vision 4

Nyn kdy jsme pidali vechny soubory, tak meme stisknout OK


Vision 4

Zde si zkontrolujeme zda se nm do projektu implementovali vechny soubory.

Jestli-e bl listy, kter jsou pod slokama maj na sob modrou ipku, tak to znamenn,e je ve v podku, jestli-e tam ipky ale nejsou, tak jste nkde udlali chybu a Uvision nen schopen najt poadovan soubory. Vtinou je to zpsobeno tm, e sloka odkud jsou soubory erpny je mimo sloku projektu.


Vision 4

Kliknte na


Vision 4

V zloce Target zkontrolujeme zda mme sprvn nastavenou pam.


Vision 4

V zloce Output Klikneme na Select Folder for Objects.


Vision 4

Vyhledme sloku Output kterou jsme si vytveli na zatku ve sloce ARM a stiskneme ok.


Vision 4

V zloce C/C++ si opite kolonku Define: a pot klinte na tlatko vedle IncludePaths.


Vision 4

Klikneme na New Path a postupn pidme vechny cesty co zde vidte.


Vision 4

Na zloce Debug zakrtneme

Use a vybereme ST-Link Debugger

Run To main()

A klikneme na Settings.

Zkontrolujte jestli mte i ostatn vci stejn nastaven jako na obrzku.


Vision 4

Nyn zakrtneme SWD a potvrdme.

Zkontrolujte jestli mte i ostatn vci stejn nastaven jako na obrzku.


Vision 4

Na zloce Utilities zakrtneme

Use Target Driver forFlashPrograming a vybereme

ST-Link Debugger

Pot potvrdme a mme nastaven kompletn.


Vision 4

Nyn klikneme na Project -> Build target.

Build target meme chpat taky jako aktualizovat.


Vision 4

Pokava mte posledn dek stejn, spn jste vytvoily a nastavily projekt.

Jestli ale ne, tak mte IQ ni ne prmrn lovk.


  • Login