µvision 4 - PowerPoint PPT Presentation

Zalo en nov ho projektu
Download
1 / 35

  • 98 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Založení nového projektu. µvision 4. Čus, Jmenuju se Tomáš Popov a tato prezentace je moje práce. Vytvářel jsem jí docela dlouho, tak doufám, že vám to alespoň pomůže. Na samém počátku. Nejdříve vytvoříme složku „ARM“. Do ní vybalíme zabalené soubory.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

µvision 4

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Zalo en nov ho projektu

Zaloen novho projektu

vision 4


Vision 4

us,Jmenuju se Tom Popov a tato prezentace je moje prce. Vytvel jsem j docela dlouho, tak doufm, e vm to alespo pome.


Na sam m po tku

Na samm potku

  • Nejdve vytvome sloku ARM. Do n vybalme zabalen soubory.

  • Do t sloky zkoprujeme sloku STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0 a sloku stm32vldiscovery_package.

  • Ve sloce STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0 jsou soubory k procesoru.

  • Ve sloce stm32vldiscovery_package jsou soubory pro kit.


Vision 4

Do sloky ARM vytvome tyi sloky (Debug, Dokumentace, Output a Source)


Vision 4

!Zkoprujeme! (nepesuneme) soubor stm32f10x_conf.h ze sloky

..\ARM\STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0\Project\STM32F10x_StdPeriph_Template do sloky Source


Vision 4

Nyn jsme pipraveni a mete si tedy otevt Vision 4


Vision 4

Klikneme na New Vision Project


Vision 4

Najdeme sloku ARM, kterou jsme si vytvoili, projekt pojmenujeme Ukazka a ulome.


Vision 4

Zde vidme co zvolen procesor obsahuje a s m budeme moci pozdji pracovat.

Nyn vybereme z STMicroelectronics procesor STM32F100RB


Vision 4

!V dialogovm okn klikneme na Ne!


Vision 4

Stisknte File -> New


Vision 4

Opite tento kd. Je to przdn program.


Vision 4

Stisknte File -> Save As


Vision 4

Ulome jako main.c do sloky Source


Vision 4

Povimte si: Nyn kdy Vision v, e se jedn o soubor *.c, osloval dky a zmnil jednotliv bravy textu, tak jak znte z jinch kompiltor (napklad MS Visual Studio)

main.c zaveme a pustme se do integrace soubor a sloek.


Vision 4

Klikneme na

FileExtensions, Books and Enviroment


Vision 4

Zde na definujem projekt(Project Targets), jeho sloky(Groups) do kterch budeme vkldat pro ns potebn soubory(files).

Target 1 pejmenujeme podle nzvu projektu na ARM, Source Group 1 pejmenujeme na Startup.

Klikneme na New (insert) a postupn pidme sloky Source, Debug, Dokumentace, Output, CMSIS a Libraries


Vision 4

Nyn zaneme pidvat potebn soubory do projektu.

V kolonce Groups: vdy vybereme sloku do kter chceme pidvat a pot stiskenme AddFiles.


Vision 4

V nsledujcm snmku uvidte dole tyto adresy podle kterch najdete soubory, kter budete vkldat do sloek Startup, CMSIS, Libraries.

Startup:

D:\ARM\stm32vldiscovery_package\Libraries\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x\startup\arm\startup_stm32f10x_md_vl.s

CMSIS:

D:\ARM\stm32vldiscovery_package\Libraries\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x\System_stm32f10x.c

D:\ARM\stm32vldiscovery_package\Libraries\CMSIS\CM3\CoreSupport\core_cm3.c

Libraries:

D:\ARM\stm32vldiscovery_package\Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver\src\misc.c

D:\ARM\stm32vldiscovery_package\Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver\src\stm32f10x_rcc.c

D:\ARM\stm32vldiscovery_package\Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver\src\stm32f10x_exti.c

D:\ARM\stm32vldiscovery_package\Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver\src\stm32f10x_gpio.c

Source:

\Ukazka\Source\main.c


Vision 4

Startup:

D:\ARM\stm32vldiscovery_package\Libraries\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x\startup\arm\startup_stm32f10x_md_vl.s

CMSIS:

D:\ARM\stm32vldiscovery_package\Libraries\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x\System_stm32f10x.c

D:\ARM\stm32vldiscovery_package\Libraries\CMSIS\CM3\CoreSupport\core_cm3.c

Libraries:

D:\ARM\stm32vldiscovery_package\Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver\src\minsc.c

D:\ARM\stm32vldiscovery_package\Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver\src\stm32f10x_rcc.c

D:\ARM\stm32vldiscovery_package\Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver\src\stm32f10x_exti.c

D:\ARM\stm32vldiscovery_package\Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver\src\stm32f10x_gpio.c

Source:

\Ukazka\Source\main.c


Vision 4

Aby jste vidli soubory ve slokch muste si ohldat, zda mte zakrtnut sprvn typ souboru.


Vision 4

Pot co vybereme pslun soubory stiskneme Add a pot Close


Vision 4

Nyn kdy jsme pidali vechny soubory, tak meme stisknout OK


Vision 4

Zde si zkontrolujeme zda se nm do projektu implementovali vechny soubory.

Jestli-e bl listy, kter jsou pod slokama maj na sob modrou ipku, tak to znamenn,e je ve v podku, jestli-e tam ipky ale nejsou, tak jste nkde udlali chybu a Uvision nen schopen najt poadovan soubory. Vtinou je to zpsobeno tm, e sloka odkud jsou soubory erpny je mimo sloku projektu.


Vision 4

Kliknte na


Vision 4

V zloce Target zkontrolujeme zda mme sprvn nastavenou pam.


Vision 4

V zloce Output Klikneme na Select Folder for Objects.


Vision 4

Vyhledme sloku Output kterou jsme si vytveli na zatku ve sloce ARM a stiskneme ok.


Vision 4

V zloce C/C++ si opite kolonku Define: a pot klinte na tlatko vedle IncludePaths.


Vision 4

Klikneme na New Path a postupn pidme vechny cesty co zde vidte.


Vision 4

Na zloce Debug zakrtneme

Use a vybereme ST-Link Debugger

Run To main()

A klikneme na Settings.

Zkontrolujte jestli mte i ostatn vci stejn nastaven jako na obrzku.


Vision 4

Nyn zakrtneme SWD a potvrdme.

Zkontrolujte jestli mte i ostatn vci stejn nastaven jako na obrzku.


Vision 4

Na zloce Utilities zakrtneme

Use Target Driver forFlashPrograming a vybereme

ST-Link Debugger

Pot potvrdme a mme nastaven kompletn.


Vision 4

Nyn klikneme na Project -> Build target.

Build target meme chpat taky jako aktualizovat.


Vision 4

Pokava mte posledn dek stejn, spn jste vytvoily a nastavily projekt.

Jestli ale ne, tak mte IQ ni ne prmrn lovk.


  • Login