ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING - PowerPoint PPT Presentation

Administratieve vereenvoudiging
Download
1 / 37

 • 126 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING . Pierre Bonte, MD RIZIV Dienst RDQ. Scope. Vereenvoudiging van de administratieve procedures in het domein van de gezondheidszorg door middel van informatisering. Definitie.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Administratieve vereenvoudiging

ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING

Pierre Bonte, MD

RIZIV

Dienst RDQ


Scope

Scope

Vereenvoudiging van de administratieve procedures

in het domein van de gezondheidszorg

door middel van informatisering


Definitie

Definitie

 • Hetzelfde kunnen doen in minder stappen, wat resulteert in een besparing aan tijd en kosten (vereenvoudiging)

 • Meer kunnen doen met dezelfde middelen zonder de kwaliteit van het geleverde werk in het gedrang te brengen (modernisering)


Valkuilen

Valkuilen

Vereenvoudiging door middel van informatisering

is NIET

een vertaling van een papieren workflow

naar een digitale workflow


Uitdaging

Uitdaging


Complex multidimensionaal

Complex & multidimensionaal

Vereenvoudiging is een samenspel van

verschillende partners en factoren.


Domeinen

Domeinen

Wat betreft administratieve vereenvoudiging en modernisering levert het RIZIV

een substantiële bijdrage in 4 domeinen.


Domeinen1

Domeinen

Het eHealth platform werd toegelicht door de heer Frank Robben.


Domeinen2

Domeinen

Het eCare platform werd toegelicht

door Dr. Ri De Ridder.


Domeinen3

Domeinen

Online accreditering

Online gegevensbeheer

Elektronische verkiezingen

Medattest

Medega

(samen met FOD VVVL)


Domeinen4

Domeinen

Verzekerbaarheid

eFacturatie

eAttest

eASY


Mycarenet

MyCareNet

De diensten die ter beschikking gesteld zullen worden via het MyCareNet platform kunnen onderverdeeld worden als volgt:

 • Verzekerbaarheid (elektronisch raadplegen van de verzekerbaarheid van de patiënt)

 • eFacturatie

 • eAttest

 • eASY (elektronisch Akkoordensysteem)

  Het is de bedoeling om het overmaken van administratieve documenten overbodig te maken en het papier zoveel mogelijk af te schaffen.


Easy hoofdstuk iv

eASY (Hoofdstuk IV)

In het KB van 21 december 2001 worden de voorwaarden voor de vergoeding van de geneesmiddelen vastgelegd.

De vergoedbare geneesmiddelen onderverdeeld in verschillende hoofdstukken, waaronder:

 • Hoofdstuk I : geneesmiddelen waarvan de geregistreerde indicaties onder bepaalde voorwaarden worden vergoed met een controle achteraf (a posteriori)

 • Hoofdstuk II : geneesmiddelen waarvan de geregistreerde indicaties zonder beperkingen worden vergoed

 • Hoofdstuk IV : geneesmiddelen waarvan de geregistreerde indicaties onder bepaalde voorwaarden worden vergoed na voorafgaande machtiging van de adviserend geneesheer (a priori)


Easy hoofdstuk iv1

eASY (Hoofdstuk IV)

Informatie over de voorwaarden, de termijnen en de procedures kunt u op twee manieren terugvinden op de website van het RIZIV:

 • hetzij specifiek voor hoofdstuk IV onder de vorm van één samenvattend PDF bestand (± 2000 pagina’s) via de link http://www.riziv.be/drug/all/drugs/reglementation/medicalproducts/last/pdf/chapter4.pdf

  De terugbetalingsvoorwaarden zijn hernomen in paragrafen.

  Na iedere paragraaf volgt een lijst van de geneesmiddelen waarop de voorwaarden van toepassing zijn.


Easy hoofdstuk iv2

eASY (Hoofdstuk IV)


Easy hoofdstuk iv3

eASY (Hoofdstuk IV)

Vervolg…

Informatie over de voorwaarden, de termijnen en de procedures kunt u op twee manieren terugvinden op de website van het RIZIV:

 • hetzij in het algemeen voor alle geneesmiddelen met behulp van de zoekmotor via de link http://www.riziv.fgov.be/inami_prd/ssp/cns2/pages/SpecialityCns.asp


Specifiek aanvraagformulier

Specifiek aanvraagformulier


Administratie

Administratie


Huidige procedure

Huidige procedure


Huidige procedure1

Huidige procedure


Nieuwe procedure

Nieuwe procedure

 • Gevalideerde Authentiek Bron Geneesmiddelen

 • Structurering Hoofdstuk IV

 • Webservices in te bouwen in EMDMI (Homologatie)

 • Webapplicatie (CIVARS) voor gebruik zonder EMDMI


Gab geneesmiddelen

GAB Geneesmiddelen

 • Gevalideerde Authentiek Bron Geneesmiddelen

  • Referentiebestand geneesmiddelen

  • Referentiebestand reglementering Hoofdstuk IV

 • Samenwerking van 3 partijen (elke partij is verantwoordelijk voor de gegevens waarvoor hij als authentieke bron geldt):

  • RIZIV / INAMI

  • FAGG / AFMPS

  • BCFI / CBIP

 • Coördinatie & hosting door eHealth platform

 • CIVICS (Chapter IV Information and Consultation System)


Structurering hoofdstuk iv

Structurering Hoofdstuk IV

1ste fase: niet semantische bewerking van de vergoedingsvoorwaarden (maximale informatie door minimale ingrepen)

 • opsplitsing van tekst in alinea's

 • bijkomende informatie

 • aanduiden van type aanvraag

  2de fase: codering, toevoegen van nieuwe (internationale) classificaties, nieuwe structurering, re-engineering


Voorbeeld

Voorbeeld


Voorbeeld1

Voorbeeld


Voorbeeld2

Voorbeeld


Types aanvragen akkoord

Types aanvragen akkoord

 • Type 1

  • Er wordt een onmiddellijk antwoord gegeven (akkoord/weigering)

 • Type 2

  • De adviserend geneesheer is van mening dat er een persoonlijke controle nodig is.

  • Uitgestelde beslissing

   De adviserend geneesheer beslist over de classificatie van een aanvraag als type 1 of type 2.


Informatiestromen

Informatiestromen

GAB

Apotheker

Zorgverstrekker

voorwaarden

 • gebruikersbeheer

 • encryptie

 • timestamping

eHealth

NIC MyCareNet

VI

VI

VI

VI


Geneesheren

Geneesheren

 • Aanvraag akkoord

  • Nieuwe aanvraag

  • Verlenging

  • Bijlage(n)

  • Annulering

  • Stopzetting

 • Raadpleging akkoord(en)


Apothekers

Apothekers

 • Raadpleging akkoord

 • Registratie aflevering


Verzekeringsinstellingen

Verzekeringsinstellingen

 • Backoffice is verschillend per V.I.

 • Centrale database akkoorden

 • MyCareNet verzorgt de dispatching naar de V.I. van de betrokken patiënt

 • Planning acceptatietesten februari 2012


Voordelen

Voordelen

 • Centralisatie van de geneesmiddelen en terugbetalingsvoorwaarden in één authentieke bron

 • Een enkel generisch aanvraagsysteem (geen specifieke aanvraagformulieren meer)

 • Snelheid: onmiddellijk akkoord voor een groot aantal geneesmiddelen, zodat de patiënt zich na de consultatie bij de arts onmiddellijk naar de apotheker kan begeven

 • Betere communicatie tussen voorschrijver en adviserend geneesheer (weigering, inlichtingen, bijlagen, enz…)


Voordelen1

Voordelen

 • De bestaande akkoorden worden gegroepeerd in een enkele database die kan geraadpleegd worden door die zorgverleners met dewelke de patiënt een therapeutische relatie heeft (evenals ook door de patiënt zelf)

 • Administratieve vereenvoudiging

 • Re-engineering van de bestaande procedures en betere structurering van de toekomstige wetgeving


Besluit

Besluit

Makingthings

is a hell of a job.

We want to go forit


 • Login