Prekograni na saradnja za promociju investicija
Download
1 / 40

Prekograni čna saradnja za promociju investicija - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Prekograni čna saradnja za promociju investicija. Decembar 2013. Okruženje i prilagođavanje promenama Prilagoditi se globalnim promenama Prilagoditi se lokalnim promenama Konkurentnost Odžaka i Kule Konkurentnost sektora i proizvoda Konkurentnost duž tržišnog lanca

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Prekograni čna saradnja za promociju investicija' - shanna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Prekograni na saradnja za promociju investicija

Prekogranična saradnja za promociju investicija

Decembar 2013


 • Okruženje i prilagođavanje promenama

 • Prilagoditi se globalnim promenama

 • Prilagoditi se lokalnim promenama

 • Konkurentnost Odžaka i Kule

 • Konkurentnost sektora i proizvoda

 • Konkurentnost duž tržišnog lanca

 • Kako unaprediti konkurentnost

 • Bolje koristiti opštinske resurse

 • Privući investitore

Cross- Border

Cooperation for Investment Promotion

IPA Iib- Cross- Border Programme Croatia-Serbia 2007- 2013


Okruženje i

prilagođavanje promenama

Cross- Border

Cooperation for Investment Promotion

IPA Iib- Cross- Border Programme Croatia-Serbia 2007- 2013


Spoljno okruženje

 • Svetska ekonomska kriza

 • Kriza Eura

 • Porast cena hrane

 • Promene navike potrošača

 • Promene klime

 • Novi trgovinski odnosi

 • ...

Cross- Border

Cooperation for Investment Promotion

IPA Iib- Cross- Border Programme Croatia-Serbia 2007- 2013


Prilagoditi se globalnim promenama

Cene variraju

Godišnji indeks cene hrane

Indeks cena prehrambenih proizvoda u proteklih godinu dana

Rast cene hrane je najveća promena u poljoprivredi u poslednjih nekoliko decenija

Cross- Border

Cooperation for Investment Promotion

IPA Iib- Cross- Border Programme Croatia-Serbia 2007- 2013


Unutrašnje okruženje

 • Poruke države su konfuzne, a uticaj sve slabiji

 • Poljoprivreda jeste i biće zasnovana na porodičnim gazdinstvima

 • Dualizam će biti sve izraženiji dok na kraju ne nestane u potpunosti

 • Velika potražnja za zemljištem će se usporiti

 • Liberalizacija će doneti brojne promene u strukturi proizvodnje i cenama

 • Izvozno tržšte postaje sve važnije

 • EU integracije doneće IPARD sredstva, ali i stožije uslove prozvodnje

 • Dominacija žitarica u strukturi proizvodnje će se nastaviti

 • Očekivan je rast produktivnosti proizvodnje industrijskog bilja

 • Smanjenje proizvodnje mesa se mora zaustaviti

 • Mlekarstvo čeka bolan period prilagođavanja EU standardima

 • Dobri trendovi u proizvodnji i prodaji voća i loši u povrću su karakteristika Srbije poslednjih godina ali i svih pretpristupnih zemalja EU

Cross- Border

Cooperation for Investment Promotion

IPA Iib- Cross- Border Programme Croatia-Serbia 2007- 2013


Prilagoditi se lokalnim promenama

Izvozno tržište sve važnije

Spoljnotrgovinska razmena poljoprivrednih proizvoda u milionima USD

Učešće u svetskom izvozu poljoprivrednih proizvoda (2006-2012)

Srbija je izvezla gotovo duplo više poljoprivrednih proizvoda nego što ih je uvezla, ostvarujući rekordni suficit od 1.3 milijardi USD

Cross- Border

Cooperation for Investment Promotion

IPA Iib- Cross- Border Programme Croatia-Serbia 2007- 2013


Prilagoditi se lokalnim promenama

Izvozno tržište sve važnije

Izvoz poljoprivrednih proizvoda Srbije u milionima USD

2011. godine polovina poljoprivrednih proizvoda Srbije namenjenih izvozu završilo je u zemljama EU

Cross- Border

Cooperation for Investment Promotion

IPA Iib- Cross- Border Programme Croatia-Serbia 2007- 2013


Prilagoditi se lokalnim promenama

Izvozno tržište sve važnije

Prosečni izvoz primarnih poljoprivrednih proizvoda u periodu 2006-2012

Izvoz primarnih poljoprivrednih proizvoda iz Srbije, odnos 2007/2012

Izvoz se značajno može povećati i ostvarivati izvoz od nekoliko hiljada USD po hektaru jedino ukoliko se povećaju investicije u preradne kapacitete

Cross- Border

Cooperation for Investment Promotion

IPA Iib- Cross- Border Programme Croatia-Serbia 2007- 2013


Konkurentnost duž tržišnog lanca

Povećanje konkurencije na nivou prerade

Izvozsvežihproizvodaiprerađevinaizizabranihzemalja

RastizvozasvežihproizvodaiprerađevinaizSrbije

U Srbiji postoji velika konkurencija na nivou primarne proizvodnje, a mala na nivou prerade. Srbija nije uspela da značajno razvije sektor prerade hrane

Cross- Border

Cooperation for Investment Promotion

IPA Iib- Cross- Border Programme Croatia-Serbia 2007- 2013


Prilagoditi se lokalnim promenama

IPARD sredstva i strožiji uslovi proizvodnje

Raspodela IPARD sredstavapodržavama

Iako veličina i nivo iskorišćenosti značajno varira među zemljama, IPARD sredstva su značajan podsticaj razvoju poljoprivrede i ruralnog razvoja

Cross- Border

Cooperation for Investment Promotion

IPA Iib- Cross- Border Programme Croatia-Serbia 2007- 2013


Konkurentnost

Odžaka i Kule

Cross- Border

Cooperation for Investment Promotion

IPA Iib- Cross- Border Programme Croatia-Serbia 2007- 2013


Konkurentnost sektora i proizvoda

Konkurentnost sektora

Struktura poljoprivredne proizvodnje

(2001 – 2012)

Najzastupljeniji proizvodi (u hiljadama tona)

Specifično za opštine Kula i Odžaci je da je udeo proizvodnje industrijskog bilja značajno veći i od onog u Srbiji i to na račun žitarica.

Cross- Border

Cooperation for Investment Promotion

IPA Iib- Cross- Border Programme Croatia-Serbia 2007- 2013


Konkurentnost sektora i proizvoda

Žitarice

Prosečnaproizvodnjažitarica u odabranimzeljama(svetski rast = 0, prosek 2007-2011)

Proizvodnjažitarica u posmatranimregionima

(2001 – 2012)

Proizvodnja žitarica u obe opštine zaostaje za proizvodnjom industrijskog bilja, iako je ona najzastupljenija prema zasejanim površinama

Cross- Border

Cooperation for Investment Promotion

IPA Iib- Cross- Border Programme Croatia-Serbia 2007- 2013


Konkurentnost sektora i proizvoda

Žitarice - kukuruz

Proizvodnjakukuruza u posmatranimregionima

(2001 – 2012)

Trend proizvodnjekukuruza

Trend proizvodnje žitarica naglo je opao u 2012. kao posledica suše. Neki regioni beleže veći pad od drugih

Cross- Border

Cooperation for Investment Promotion

IPA Iib- Cross- Border Programme Croatia-Serbia 2007- 2013


Konkurentnost sektora i proizvoda

Žitarice – pšenica

Proizvodnjapšenice u posmatranimregionima

(2001 – 2012)

Trend proizvodnjepšenice

Negativan trend proizvodnje kukuruza i praktično nulti trend proizvodnje pšenice, koji se beleži u Odžacima, dešava se na račun proizvodnje šećerne repe i povrća.

Cross- Border

Cooperation for Investment Promotion

IPA Iib- Cross- Border Programme Croatia-Serbia 2007- 2013


Konkurentnost sektora i proizvoda

 • Žitarice – Srbijaimapozitivneiboljetrendove od konkurencije, kaoinajvećiudeo u proizvodnjiitrgovini; opština Kula pratiovetrendove, dokOdžaciimajunegativnetrendove, ali je jakopozitivno da suoninaračunrastaproizvodnje šećerne repe i povrća.

 • U opštini Odžaci 60% oraničnih površina zasejano je žitaricama , dok je u Kuli taj procenat nešto manji, 52%.

 • Učešće žitarica u ukupnoj vrednosti proizvodnje u Srbiji je ubedljivo najveće od svih evropskih zemalja (Srbija preko 34%, EU – 11.4%).

 • Udeo proizvodnje kukuruza Kule i Odžaka u Vojvodini je po oko 3% (2.8 i 3.3)

 • Prosečan godišnji prinos ove žitarice u Kuli prelazi 90 hiljada tona, što je čak 13% više od proseka u Vojvodini, dok su Odžaci, sa nešto preko 75 hiljada tona neznatno ispod proseka.

Cross- Border

Cooperation for Investment Promotion

IPA Iib- Cross- Border Programme Croatia-Serbia 2007- 2013


Konkurentnost sektora i proizvoda

Industrijsko bilje

Prosečnaproizvodnjauljarica u odabranimzeljama(svetski rast= 0, prosek 2006-2011)

Proizvodnjaindustrijskogbilja u posmatranimregionima (2001 – 2012)

U obe opštine dominira proizvodnja industrijskog bilja i to šećerna repa koja beleži ubedljivo najveće prinose u posmatranim opštinama

Cross- Border

Cooperation for Investment Promotion

IPA Iib- Cross- Border Programme Croatia-Serbia 2007- 2013


Konkurentnost sektora i proizvoda

Industrijsko bilje

Trend proizvodnjeindustrijskog bilja (2007 – 2012)

Prosečan trend proizvodnjevodećihkulturaindustrijskog bilja (2001 – 2012)

Industrijsko bilje, pre svega uljarice, najzastupljenije je u setvenoj strukturi posle žitarica na teritoriji čitave Vojvodine, pa i u ovom području

Cross- Border

Cooperation for Investment Promotion

IPA Iib- Cross- Border Programme Croatia-Serbia 2007- 2013


Konkurentnost sektora i proizvoda

Industrijsko bilje – šećerna repa

Proizvodnjašećernerepe u posmatranimregionima

(2001 – 2012)

Trend proizvodnješećernerepe

Protekle sezone, u opštini Kula je od ukupne poljoprivredne proizvodnje 48.2% činila šećerna repa. U Odžacima šećerna repa čini 41% poljoprivredne proizvodnje

Cross- Border

Cooperation for Investment Promotion

IPA Iib- Cross- Border Programme Croatia-Serbia 2007- 2013


Konkurentnost sektora i proizvoda

 • Industrijskobilje – imapozitivnetrendoveinajznačajnijeudele u Srbiji. Odžacii Kula su u svemubolji od Srbije, osim u suncokretu

 • Srbija proizvodi soju na značajnim površinama, tako da je 15. proizvođač u svetu i čini čak preko 40% proizvodnje EU.

 • Proizvodnja soje u Odžacima raste brže nego u drugim opštinama u Vojvodini

 • Prosečan udeo proizvodnje šećerne repe u Kuli je 5%, a Odžaka 4% u proizvodnji Vojvodine

 • Proizvodnjašećernerepe je najzastupljenijaproizvodnjaindustrijskihkultura (poproizvedenimtonama) u KuliiOdžacima

 • Proizvodnjasuncokretaopadai u Kulii u Odžacima

Cross- Border

Cooperation for Investment Promotion

IPA Iib- Cross- Border Programme Croatia-Serbia 2007- 2013


Konkurentnost sektora i proizvoda

Povrće

Prosečnaproizvodnjapovrća u odabranimzeljama(Svetski rast = 0, prosek 2005-2009)

Proizvodnjapovrća u posmatranimregionima

(2001 – 2012)

Posle oranica, najveći procenat obradive površine u opštinama Kula i Odžaci zasejan je povrtarskim kulturama

Cross- Border

Cooperation for Investment Promotion

IPA Iib- Cross- Border Programme Croatia-Serbia 2007- 2013


Konkurentnost sektora i proizvoda

Povrće

Trend proizvodnje‚povrća (2007 – 2012)

Prosečan trend proizvodnjevodećihkulturapovrća (2001 – 2012)

Prinosi povrtarskih kultura su slični u ove dve opštine i čak 40% iznad proseka u Vojvodini, pa i u čitavoj Srbiji

Cross- Border

Cooperation for Investment Promotion

IPA Iib- Cross- Border Programme Croatia-Serbia 2007- 2013


Konkurentnost sektora i proizvoda

Povrće - krompir

Proizvodnjakrompira u posmatranimregionima

(2001 – 2012)

Trend proizvodnjekrompira

Krompir je dominantno povrće i u Odžacima i u Kuli

Cross- Border

Cooperation for Investment Promotion

IPA Iib- Cross- Border Programme Croatia-Serbia 2007- 2013


Konkurentnost sektora i proizvoda

 • Povrće – Srbija nije značajan proizvođač povrća, niti su to Odžaci i Kula - osim u proizvodnji graškaipaprike u Kuliiproizvodnjadinjailubenica u Odžacima.

 • Vojvodinaostvarujevišeprosečneprinosekrompirapo ha od prosekaSrbije (za 25,73%) izemalja CEFTA (za 19,20%). PrinosiVojvodinenižisu od proseka NZČ (za 18,88 %) iznačajnoniži od EU15 (skoro 2,5 puta)

 • Proizvodnja crnog luka zastupljena je sa oko 2.5% prpizvodnje u Kuli i isto toliko u Odžacima u vojvođanskoj proizvodnji i u obe opštine trend proizvodnje je pozitivan

 • Značajnijesuproizvodnjegraškaipaprike u Kuliiproizvodnjadinjailubenica u Odžacima. Može se rećii da je proizvodnjabelogluka, krompiraiboranijeznačajnija u Odžacima u odnosunaprosekSrbije

 • Proizvodnjapaprike u Kuli (RuskiKrstur) čini 17% proizvodnje u Vojvodinii 6 % u Srbiji. Međutim, u samojopštininemaznačajnijegrastaproizvodnje u proteklih 10 godina. Veliki trend povećanja u obeopštineimaindustrijska paprika, alizbogizrazitoniskepočetneproizvodnje u 2001. godini, ova inekedrugekulturesuizostavljeneizračunanjaukupnogtrendarastaindustrijskogbilja.

Cross- Border

Cooperation for Investment Promotion

IPA Iib- Cross- Border Programme Croatia-Serbia 2007- 2013


Konkurentnost sektora i proizvoda

Voće

Prosečnaproizvodnjavoća u odabranimzeljama(svetski rast = 0, prosek 2007-2011)

Proizvodnjavoća u posmatranimregionima

(2001 – 2012)

U Kuli se pod voćnjacimaivinogradimanalazineštoispod 1% obradivogzemljišta, dok je u Odžacima to svega 0.5%

Cross- Border

Cooperation for Investment Promotion

IPA Iib- Cross- Border Programme Croatia-Serbia 2007- 2013


Konkurentnost sektora i proizvoda

Voće

Trend proizvodnjepovrća(2007 – 2012)

Prosečan trend proizvodnjevoća (2001 – 2012)

Uzimajućiu obzirčinjenicu da je proizvodnjaovihproizvodaopala u čitavojSrbiji, obeopštineposlednjihgodinabeležepovećanjeprinosa

Cross- Border

Cooperation for Investment Promotion

IPA Iib- Cross- Border Programme Croatia-Serbia 2007- 2013


Konkurentnost sektora i proizvoda

Voće - jabuka

Proizvodnjajabuka u posmatranimregionima

(2001 – 2012)

Trend proizvodnjejabuka

Ni Odžacini Kula nemajuvoćkukoja je u prvihdesetnajzastupljenijihpoljoprivrednihproizvoda u opštini. Jabuka je najzastupljenijevoće u ovimopštinama

Cross- Border

Cooperation for Investment Promotion

IPA Iib- Cross- Border Programme Croatia-Serbia 2007- 2013


Konkurentnost sektora i proizvoda

 • Voće – Dok u najvećem broju voćarskih proizvodnji Srbija ima pozitivne trendove, a koje su, ako ne bolje - ono makar na nivou konkurenata, dotle ona u KuliiOdžacimanijeprepoznatljivaipremanivouproizvodnjeitrendovima se ne može se reći da daje signal nekogznačajnijegpreorijentisanjanaoveprofitabilnijepoljoprivrednekulture

 • Prosečan godišnji prihod Srbije od izvoza jabuke u periodu 2007 -2011 je skoro 30 miliona $.Do 2005. godine, Srbija je bila uvoznik jabuka, 2011. godine Srbija izvozi 4 puta više jabuka nego 2009.

 • Prosečna godišnja stopa rasta proizvodnje jabuke u Vojvodini iznosi 3,8%.

 • Trend rasta proizvodnje jabuke u Kuli i Odžacima je pozitivan, ali zaostaje za rastom ove proizvodnje u Vojvodini

 • Prosečna godišnja stopa rasta proizvodnje krušaka u Vojvodini iznosi 0,51%. Dinamika proizvodnje u Vojvodini zaostaje za Poljskom, gde je prosečna godišnja stopa rasta proizvodnje 18%.

 • Rast proizvodnje kruške u Kuli je preko 30% ali mora se imati u vidu mala početna proizvodnja. Prinos u 2012. godini iznosio je nešto preko 1,800 tona, dok je pre 10 godina proizvedeno svega 120 tona.

 • Srbija proizvodi oko 75 hiljada tona breskve godišnje (među prvih 25 proizvođača svetu) i ova proizvodnja raste sa stopom od preko 10% godišnje, a Vojvodina ima veće prosečne stope rasta (13%).

 • Rast proizvodnje breskve u Odžacima je preko 30%, ali je ukupna proizvodnja veoma mala (manje od 40 tona 2012. godine).

 • Trend proizvodnjevišnje u Kuli je značajan. Zasadvišnje u NovojCrvenkisasvojomproizvodnjomutiče da opština Kula imaznačajanudeoirast u odnosunadrugeopštine

Cross- Border

Cooperation for Investment Promotion

IPA Iib- Cross- Border Programme Croatia-Serbia 2007- 2013


Konkurentnost sektora i proizvoda

Stočarstvo

Stočni fond u posmatranimregionima

U KuliiOdžacima, kaoi u ostatkuSrbije, najviše se gajesvinjeiživina. U poslednjih 10 godinaprocentualno je najvišeporastaobrojživine u Kuli, dok se u Odžacimanajvišepovećaobrojovaca

Cross- Border

Cooperation for Investment Promotion

IPA Iib- Cross- Border Programme Croatia-Serbia 2007- 2013


Konkurentnost sektora i proizvoda

Konkurentnost proizvoda

RangiranjeproizvodnjeOdžakaiKule u odnosunaSrbijuiSrbije u odnosuna CEFTA zemlje, EU isvet

U KuliiOdžacima, kaoi u ostatkuSrbije, najviše se gajesvinjeiživina. U poslednjih 10 godinaprocentualno je najvišeporastaobrojživine u Kuli, dok se u Odžacimanajvišepovećaobrojovaca

Cross- Border

Cooperation for Investment Promotion

IPA Iib- Cross- Border Programme Croatia-Serbia 2007- 2013


Kako unaprediti

konkurentnost

 • Bolje koristiti opštinske resurse

 • Privući investitore

Cross- Border

Cooperation for Investment Promotion

IPA Iib- Cross- Border Programme Croatia-Serbia 2007- 2013


Šta je uloga opštine u razvoju poljoprivrede?

 • Organizujukomisijezaprocenuštete

 • Prikupljajupodatke o proizvodnji, prodaji, investicijama, problemima, mogućnostimasvojeopštine

 • Predstavljajupoljoprivreduopštinepreddonatorimaicentralnimnivoomvlasti

 • Pripremajuprojekteizdomenapoljoprivredeiruralngrazvoja

 • Definišu, isprovodeopštinske mere podrškepoljoprivrediipoljoprivrednicima

 • Pružajuinformacijepoljoprivrednicima i pomažu prilikom registracije

 • Obezbedjujusprovodjenjeadministracijekoja je nadležnostopštinevezanezapoljoprivredu (pretvranjepoljoprivredog u gradjevinskozemljište, izradaprogramakorišćenjapoljoprivrednogzemljišta, sprovodjenje licitacijaiostalo)


Bolje koristiti opštinske resurse

 • Strateško definisanje podrške poljoprivredi / ruralnom razvoju

 • Institucionalno definisanje podrške poljoprivredi / ruralnom razvoju

 • Programsko definisanje podrške poljoprivredi / ruralnom razvoju

 • Definisanje budžeta za sprovođenje

 • Izgradnja kapaciteta za sprovođenje

Cross- Border

Cooperation for Investment Promotion

IPA Iib- Cross- Border Programme Croatia-Serbia 2007- 2013


Privući investitore

Gdesupotencijalizaulaganje?

 • Kadapotencijalzaulagajeposmatramopotipuinvesticijapraktično je mogućeidentifikovati tri tipaulaganja:

 • Greenfield ibraunfildinvesticije u preradneiproizvodnekapacitetekojedolazekao:

  • Stranedirektneinvesticije od stranevelikihisrednjihkompanijakojeimajupristup EU idrugimtržištima, kapitalu, iimajuznanje o organizovanjuiunapređenjutržišnihlanaca

  • Investicijedomaćihkompanijakojeimajuiskustva u organizovanjutržišnoglanca u poljoprivredi

 • Investicije u preradnekapacitetekojedolaze od stranedomaćihproizvođačkihgrupa bio da su one organizovanekaozadruge, udruženjezadruga, udruženjaproizvođača

 • Povećanjekapacitetainivoastandardapostojećihobjekataprerađivačkeindustrije

Cross- Border

Cooperation for Investment Promotion

IPA Iib- Cross- Border Programme Croatia-Serbia 2007- 2013


Privući investitore

Kolikoopštinamože da utičenadolazak, pretežnostranih, investitora u prerađivačkisektor?

 • Uslovikojiutičunadolazakinvestitora se mogugrupisati u tri osnovnegrupe:

 • Geografsko-infrastrukturalni

 • Ljudskikapaciteti (raspoloživostkapitala, radnesnageiostalihservisa)

 • Partnerstvoopštine

Cross- Border

Cooperation for Investment Promotion

IPA Iib- Cross- Border Programme Croatia-Serbia 2007- 2013


Da li imasmislaulagatisredstvainapore u vremefinansijskekrize?

 • Poljoprivredajestebilapogođenakrizom, alinikako u meri u kojoj je to bilo u drugimsektorima.

 • Okruženjeu poljoprivredi je stabilnije

  • Liberalizacija je završena

  • Tržišteinputa (đubriva, semena, zaštitnihsredstava) iopreme je u potpunostirazvijeno

  • Relativnodobrorazvijenotržištepoljoprivrednihkredita, gdepreko 80 hiljadapoljoprivrednikaimakreditnuistorijustariju od sedamgodina

 • Vojvodina je uvekimalapoljoprivrednike koji znaju da obrađujuzemljište.

 • Tržišnilancisuilidobrimdelomuspostavljeniili u faziuspostavljanja, alisviimajuvelikiprostorzaproširenjeinaročitoproduženje

 • Većibrojmalihisrednjihprerađivačkihkapacitetakojinećemoći da izdržikonkurenciju, tetražistrateškepartnereiliulaganja. Najvećideonjihvećimaorganizovanosirovinskosnabdevanje

 • Svestpoljoprivrednika je u velikojmeripromenjena u pravcurazumevnjatržišnihzakonitosti

 • Otvara se mogućnostzakorišćenjefondova EU namenjenihpoljoprivredi

 • Vojvodinaimapotencijalazarazvojkoji se ogleda u:

  • Oko 300 hiljadahektaradržavnogzemljištakoje se trenutnodaje u rentunajboljemponuđaču a u doglednovremeće se naćinatržištuprodaje

  • Velikimvodnimpotencijalimaimogućnošćuzanavodnjavanje u najvećemdelupovršine

 • Ovojestevremezaulaganjeipravitrenutakzakreiranjeposlovnogokruženjazaprivlačenjeinvesticija u preradnekapacitetezapoljoprivredu.


Privući investitore

 • SpecifičneprednostiopštinaOdžacii Kula zainvestiranje u preradnekapaciteteipoljoprivredujesu:

 • Verovatnonajkvalitetnijezemljište u Vojvodinisamogućnošćunavodnjavanja. Izgrađenakanalskamrežazanavodnjavanjeiodvodnjavanje u koju se poslednjihgodinainvestirakrozčišćenjeirehabilitaciju

 • Porodičnezadrugekojeimajuznačajnezemljišnekapacitetekoje je mogućelakoorganizovati u proizvodnju

 • Velikibrojproizvođača s iskustvomproizvodnjenamalomposedukojimože da se iskoristizaorganizovanjelancaorganskepoljoprivrede

 • BačkuSivacsa 3.5 hiljadehektara u državnomvlasništvućijuprivatizacijutrebaiskoristitizaprivlačenjeprerađivačkogkapacitetaznačajnogza region

 • Dobra geografskalokacija

 • Širepodručje je centarprerađivačkeindustrije u Vojvodinisauljarama, šećeranama, mesnimindustrijama...)

 • Dobrelogističkelokacijezatržište EU: blizinaHrvatskeiMađarske; naDunavu se nalazi Luka „Dunav-Bogojevo“, koja je strateškilociranauzgraničniprelazsaRepublikomHrvatskom, nakojoj se ukrštaju tri mogućnostisaobraćaja: drumski, železničkiirečni. U blizini Luke „Dunav-Bogojevo“ nalazi se 200 ha slobodnogzemljištapogodnogzaizgradnjuMeđunarodnogregionalnoglogističkogcentra

 • OpštinaOdžaci je jedna od retkihopština u Srbijinačijoj je celokupnojpovršiniizvršenaobnovapremeraikomasacija.

 • Postojanjefabrikezapreradupovrća, koja je decenijamaoblikovalaproizvođačekojisuproizvodilivisokvredneproizvodezapreradu u ABC

Cross- Border

Cooperation for Investment Promotion

IPA Iib- Cross- Border Programme Croatia-Serbia 2007- 2013


Privući investitore

Na štaopštinatreba da se fokusira?

 • Konsolidovanjeiorganizavanjeproizvođača u region - štonijelako (dualnikarakterproizvođača – malibrojvelikihivelikibrojmalih, tradicionalnasumnjičavostokosaradnjeproizvođača, zastarelatehnologijakodvećineproizvođača, ograničenizemljišniresursi, nedostatakkapitalazaulaganja…)

 • Podrškuorganizovanimproizvođačimakrozinvesticije u poboljšanjeproizvodnje, skladišnekapaciteteiprerađivačkekapacitetekako bi s konkretnomponudommogli da ulaze u ugovaranje, joint venture ilidrugeoblikestrateškihpartnerstava s kompanijamaizprehrambenogsektora

 • Direktnu, ciljanukomunikacija s potencijalniminvestitorimakojetrebatražitimeđukompanijama u Srbiji, u susednimdržavamairegionu

 • Promocijulokalnihpotencijalaiproizvoda

Cross- Border

Cooperation for Investment Promotion

IPA Iib- Cross- Border Programme Croatia-Serbia 2007- 2013


ad