ponuda akademske zajednice cjelo ivotno obrazovanje certifikacija neformalnog obrazovanja
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ponuda akademske zajednice: Cjeloživotno obrazovanje, certifikacija neformalnog obrazovanja

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Ponuda akademske zajednice: Cjeloživotno obrazovanje, certifikacija neformalnog obrazovanja - PowerPoint PPT Presentation


  • 74 Views
  • Uploaded on

Ponuda akademske zajednice: Cjeloživotno obrazovanje, certifikacija neformalnog obrazovanja. prof. dr Novica Nosović Predsjednik BHITS "Saradnja akademske zajednice i IKT industrije u BiH" 10. juli/srpanj, 2008. Hotel Holiday Inn, Sarajevo.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ponuda akademske zajednice: Cjeloživotno obrazovanje, certifikacija neformalnog obrazovanja' - mara-leach


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ponuda akademske zajednice cjelo ivotno obrazovanje certifikacija neformalnog obrazovanja
Ponuda akademske zajednice: Cjeloživotno obrazovanje, certifikacija neformalnog obrazovanja

prof. dr Novica Nosović

Predsjednik BHITS

"Saradnja akademske zajednice i IKT industrije u BiH"

10. juli/srpanj, 2008.

Hotel Holiday Inn, Sarajevo

ja anje veza izme u industrije i visokog obrazovanja u ikt u bosni i hegcegovini
Jačanje veza između industrije i visokog obrazovanja u IKT u Bosni i Hegcegovini

prof. dr Novica Nosović

Predsjednik BHITS

"Saradnja akademske zajednice i IKT industrije u BiH"

10. juli/srpanj, 2008.

Hotel Holiday Inn, Sarajevo

definisanje inovacije
Definisanje inovacije

Tri vrste:

1. Kreiranje znanja i tehnologije,

2. Usvajanje i prilagođavanje tehnologije koja postoji u svijetu i

3. Promovisanje i popularizacija tehnologije koja već postoji u državi

uloga univerziteta
Uloga univerziteta

Da poboljšaju tehnološku produktivnost javnih investicija

Da premoste jaz između njih i proizvodnih firmi kroz zajedničke projekte

Da generišu dodatne resurse na bazi konsultantskih ugovora

Da ustanove mogućnosti obavljanja prakse za studente u industriji – naročito u malim i srednjim preduzećima

inovacija usvajanje i prilago avanje tehnologije koja postoji u svijetu
Inovacija: Usvajanje i prilagođavanje tehnologije koja postoji u svijetu

Uprkos rastućim mogućnostima, BH firme vrlo ograničeno koriste internacionalni technološki transfer – npr. još uvijek ne uvoze stručnu radnu snagu

Razmjena ljudskih resursa na međunarodnom planu (profesora, studenata, radnika...) je u povoju

uloga univerziteta1
Uloga univerziteta

Da ohrabre strane profesore da dođu u BH i promovišu razmjene sa međunarodnim akademskim institucijama

Da umanje jezičke barijere u nastavi i objavljivanju radova

Da podrže zajedničko učešće nastavnika i studenata na međunarodnim skupovima koji se bave industrijom, produktivnošću i inovacijama.

innovacija promovisanje i popularizacija tehnologije koja ve postoji u dr avi
Innovacija: Promovisanje i popularizacija tehnologije koja već postoji u državi

Nizak nivo usvajanja postojećih tehnologija

Nizak standard treninga radne snage otežava podizanje kvaliteta proizvoda

Nivo usvajanja tehnologija zavisi i od tipa i veličine firme. Malo je firmi koje favorizuju vlastito istraživanje i razvoj – u glavnom su to one “veće”, o malim i srednjim da i ne govorimo

uloga univerziteta2
Uloga univerziteta

Da snažno podrže stvaranje “inkubatora”

Da organizuju i učestvuju u radu stručnih sastanaka posvećenim razmjeni tehnologija i ohrabre zajedničke projekte sa industrijom

Da uspostave partnerstva u sferi obrazovanja sa ciljem popravljanja obrazovne strukture radnika, obuke edukatora, provjere znanja i vještina

uticaj globalizacije
Uticaj globalizacije...

Komparativne prednosti regiona koji mogu kreirati najbolje uslove za rast i razvoj se povećavaju!

High-tech firme danas mogu premjestiti svoju proizvodnju bilo gdje u svijetu!

… Ipak da bi ostale konkurentne, njihove ključne komponente moraju biti u regijama bogatim znanjem i inovacijama …..

univerziteti pokreta ka snaga
Univerziteti – pokretačka snaga!

Većina razvijenih zemalja je investirala u izgrdnju univerziteta kao motora-pokretača ka tehnološki baziranim inovacijama

... ali inovacije su mnogo češće u malim pomacima (inkrementalne), nego radikalne…... one nisu usmjerene samo prema “naučnim” industrijama … i nisko-tehnološke oblasti su inovativne!

smjernice vladama
Smjernice vladama

- Regionalne potrebe eksplicitno ugraditi u legislativu za visoko obrazovanje

- Ojačati institucionalnu autonomiju univerziteta (ljudsku, finansijsku i prostornu)‏

- Razviti indikatore i pratiti rezultate obrazovnog procesa

- Osigurati povoljne uslove za saradnju univerziteta i industrije

smjernice institucijama visokog obrazovanja
Smjernice institucijama visokog obrazovanja

- Izvršiti samoevaluaciju svojih institucionalnih mogućnosti da odgovore regionalnim potrebama

- Preispitati svoju misiju u regionalnim okvirima i poboljšati svoju osnovnu djelatnost u nastavi i istraživanju

- Na nivou viših upravnih organa, institucionalizirati regionalnu saradnju

- Osavremeniti administraciju sa sistemima za upravljanje ljudskim i finansijskim resursima – revidirati sisteme zapošljavanja, angažovanja i nagrađivanja

- Uspostaviti partnerke organizacije među institucijama visokog obrazovanja

kvalifikacije za to su va ne
KVALIFIKACIJE – ZAŠTO SU VAŽNE?

Društvo znanja zahtjeva kvalifikacije

Kompetencije su važne za moderno društvo

Od procedura i formalnosti ka stvarnom sadržaju

Naglasak na rezultatima učenja – šta znaš, razumiješ i šta si u stanju uraditi

Napomena: Znanje bez razumjevanja može biti opasno!

u pozadini kvalifikacija
U pozadini kvalifikacija...

Povećana mobilnost

Naglasak na prepoznavanju kvalifikacija zbog mobilnosti – i kao pojedinačno pravo (bez “carina”)‏

Povećani zahtjevi prema javnim tijelima i institucijama

Transparentnost

ta je kvalifikacija
ŠTA JE KVALIFIKACIJA?

Ime?

Ph.D

Doktorsexamen

Dr. art.

Doktor nauk

Kandidat nauk

Doctorandus

kvalifikacije slo en fenomen
KVALIFIKACIJE: SLOŽEN FENOMEN

Kvalitet

Opterećenje

Nivo

Profil

Rezultati učenja (Learning outcomes)‏

ta je kvalifikacioni okvir qf
ŠTA JE KVALIFIKACIONI OKVIR (QF)?

Opis svih kvalifikacija u datom (visoko)obrazovnom sistemu

Opis međusobnog odnosa tih kvalifikacija

Opis kako se student može kretati među kvalifikacijama u sistemu

Opisi razumljivi “običnom” (informisanom) čovjeku, pa i strancu

qf i bolonja
QF I BOLONJA

Globalni problem:

Prvo se javio u Australiji, Novom Zelandu, Južnoj Africi

Nacionalni QF (NQF) su postojali u nekim “Bolonjskim” zemljama i prije 2003-e

Ministri u Berlinu 2003-e zahtjevali “overarching framework of qualifications for the European Higher Education Area”

bergen communique
BERGEN COMMUNIQUE

“We [i.e. Ministers] adopt the overarching framework for qualifications in the EHEA, comprising three cycles (including, within national contexts, the possibility of intermediate qualifications), generic descriptors for each cycle based on learning outcomes and competences, and credit ranges in the first and second cycles.

We commit ourselves to elaborating national frameworks for qualifications compatible with the overarching framework for qualifications in the EHEA by 2010, and to having started work on this by 2007”.

london communique
LONDON COMMUNIQUE

QFs important instruments for comparability within the EHEA and facilitating movement within, as well as between, HE systems;

some initial progress made towards the implementation of national QFs, but much more effort is required

ask the Council of Europe to support the sharing of experience in the elaboration of national qualifications framework

National QFs compatible with the EHEA framework will also be compatible with the EQF

EHEA framework central element of the promotion of European higher education in a global context.

nakon bergena i londona ukratko
NAKON BERGENA I LONDONA (UKRATKO)‏

Imamo krovni (overarching) okvir

Razvićemo nacionalne okvire do 2010-e

Ovo je veliki izazov i potrebna je koordinacija iako su QF-i u potpunoj nadleznosti država

okviri i okvir
OKVIRI I OKVIR

Nacionalni okvir

Najbliži svakodnevnoj realnosti

U vlasništvu države

Detaljno određuje koje će kvalifikacije student steći

Opisuje kvalifikacije unutar obrazovnog sistema i njihove međuveze

EHEA okvir

Olakšava kretanje između sistema

Lice “Bolonjskih kvalifikacija” prema ostatku svijeta

Daje opšte odredbe po kojima će se razviti nacionalni kvalifikacioni okviri

neki izazovi
NEKI IZAZOVI

Napraviti NQF na vrijeme (2010) – ali ne na račun kvaliteta

Napraviti QF-e okvirom koji daje smisao različitosti a ne kao birokratska ograničenja

Posvetiti pažnju rezultatima učenja

Preusmjeriti pažnju od sistema I procedura ka sadržaju I rezultatima (izlazima)‏

Omogućiti regionalno korištenje QF-ova: institucije visokog obrazovanja, razvoj nastavnih programa, QA, prepoznavanje...

ad