EĞİTİMDE ÖLÇME & DEĞERLENDİRME -4- - PowerPoint PPT Presentation

ETMDE
Download
1 / 51

  • 259 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

EĞİTİMDE ÖLÇME & DEĞERLENDİRME -4-. Bu slayt www.egitimfakultesi.net ‘ten indirilmiştir. SUNU İÇERİĞİ. KORELASYON BİR ÖLÇME ARACINDA BULUNMASI GEREKEN TEKNİK ÖZELLİKLER 1- GEÇERLİK * Geçerlik Türleri • Kapsam Geçerliği • Bir Ölçüte Dayalı Geçerlik • Yapı Geçerliği

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

EĞİTİMDE ÖLÇME & DEĞERLENDİRME -4-

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


E t mde l me de erlend rme 4

ETMDELME&DEERLENDRME-4-

Psik.Dan.& Reh.Yusuf ARLAK stanbul / 2010

Bu slayt www.egitimfakultesi.net ten indirilmitir.


Sunu er

SUNU ER

KORELASYON

BR LME ARACINDA BULUNMASI

GEREKEN TEKNK ZELLKLER

1- GEERLK

*Geerlik Trleri

Kapsam Geerlii

Bir lte Dayal Geerlik

Yap Geerlii

GrnGeerlii

*Geerlik Arttrma Yollar

Psik.Dan.& Reh.Yusuf ARLAK stanbul / 2010

Bu slayt www.egitimfakultesi.net ten indirilmitir.


E t mde l me de erlend rme 4

KORELASYON

Korelasyon : ki veya daha fazla deiken arasnda bir iliki olup olmadn, eer iliki varsa bu ilikinin miktarn ve ynn saysal olarak belirlememizi salayan istatistiksel bir tekniktir. Korelasyon katsays,1,00 ile +1,00 arasnda deien deerler alr. + Pozitif dorusal Ayn ynde iliki Negatif Ters ynde iliki

Bu slayt www.egitimfakultesi.net ten indirilmitir.


E t mde l me de erlend rme 4

Korelasyon katsays;

*+ 1,00e yaklatka ayn yndeki iliki artar.

* 1,00e yaklatka ters ynde iliki artar.

* 0,00 ise arada iliki yoktur.

Korelasyon katsaysnn bandaki iaret

(-, +) bize sadece ilikinin ynn belirtir.

Gl bir ilikiyi bu katsaynn (- veya +)1,00

yakn olmasndan anlarz. 0,00a yaklamas ilikinin zayf olduuna iarettir.

Bu slayt www.egitimfakultesi.net ten indirilmitir.


E t mde l me de erlend rme 4

Y

Y

Y

X

X

X

rxy=+1,00

Mkemmel pozitif iliki

rxy=+0,70

Orta dzeyde pozitif iliki

rxy=+0,10

Zayf pozitif iliki

POZTF DORUSAL (Ayn Ynde) LK1. Deiken azalr2. Deiken azalr1. Deiken artar2. Deiken artarRN:- Dzenli alma ve baar - Yemek yeme ve kilo alma

Bu slayt www.egitimfakultesi.net ten indirilmitir.


E t mde l me de erlend rme 4

Y

Y

Y

X

X

X

rxy=-1,00

Mkemmel negatif iliki

rxy=-0,70

Orta dzeyde negatif iliki

rxy=-0,10

Zayf negatif iliki

NEGATF (Ters Ynde) LK1. Deiken artar2. Deiken azalr1. Deiken azalr2. Deiken artarRN:- Enflasyon ve alm gc - Araba kullanma sresi ve dikkat

Bu slayt www.egitimfakultesi.net ten indirilmitir.


E t mde l me de erlend rme 4

Y

X

rxy=0,00

liki yok (Sfr iliki)

NTR KORELAYON

ki deiken arasnda hibir iliki

yoktur.

RN:- Boy uzunluu ve zeka - Sarn olma ve akademik baar

Bu slayt www.egitimfakultesi.net ten indirilmitir.


Kpss de ikmi sorular

KPSSDE IKMI SORULAR

Psik.Dan.& Reh.Yusuf ARLAK stanbul / 2010

Bu slayt www.egitimfakultesi.net ten indirilmitir.


E t mde l me de erlend rme 4

2008

Bir aratrmada X ve Y deikenleri arasnda sfra yakn bir iliki bulunmutur.

Bu deikenler aadakilerin hangisinde verilenler olabilir?

X Y

A)Doum yeri Doum yl

B)Boy Ktle

C)Ya Eitim dzeyi

D)Kayg dzeyi Baar

E)Spor yapma Salk

Bu slayt www.egitimfakultesi.net ten indirilmitir.


E t mde l me de erlend rme 4

2008

Bir aratrmada X ve Y deikenleri arasnda sfra yakn bir iliki bulunmutur.

Bu deikenler aadakilerin hangisinde verilenler olabilir?

X Y

A) Doum yeri Doum yl

B)Boy Ktle

C)Ya Eitim dzeyi

D)Kayg dzeyi Baar

E)Spor yapma Salk

Bu slayt www.egitimfakultesi.net ten indirilmitir.


E t mde l me de erlend rme 4

2004

Negatif korelasyon, deikenlerden birinin deeri

artarken dierinin deerinde azalma olduunu gsterir.

Buna gre, aadakilerden hangisinde verilen iki

deiken arasnda hesaplanacak korelasyonun negatif

olmas beklenir?

A) Dzenli alma - baar dzeyi

B) Gelir dzeyi satn alma gc

C) ilgi - olumlu tutum

D) Zeka - yaratclk

E) Yorulma renme hz

Bu slayt www.egitimfakultesi.net ten indirilmitir.


E t mde l me de erlend rme 4

2004

Negatif korelasyon, deikenlerden birinin deeri

artarken dierinin deerinde azalma olduunu gsterir.

Buna gre, aadakilerden hangisinde verilen iki

deiken arasnda hesaplanacak korelasyonun negatif

olmas beklenir?

A) Dzenli alma - baar dzeyi

B) Gelir dzeyi satn alma gc

C) ilgi - olumlu tutum

D) Zeka - yaratclk

E) Yorulma renme hz

Bu slayt www.egitimfakultesi.net ten indirilmitir.


E t mde l me de erlend rme 4

2006

Bir grup rencinin tarih, corafya, felsefe ve yabanc dil testlerinden aldklar puanlar arasndaki korelasyonlar aadaki tabloda gsterilmitir

Bu slayt www.egitimfakultesi.net ten indirilmitir.


E t mde l me de erlend rme 4

Bu tablodaki bilgilere dayanarak aadaki sonulardan hangisine varlabilir?A) Yabanc dil testi en dk ortalamaya sahiptir.B) renciler tarih ve corafya derslerinde ok baarszdrlar.C) Felsefe ve yabanc dil testleri ok farkl zelliklerilmektedir.D) En yksek iliki felsefe ile tarih puanlar arasndadr.E) En dk iliki tarih ile yabanc dil puanlar arasndadr.

Bu slayt www.egitimfakultesi.net ten indirilmitir.


E t mde l me de erlend rme 4

Bu tablodaki bilgilere dayanarak aadaki sonulardan hangisine varlabilir?A) Yabanc dil testi en dk ortalamaya sahiptir.B) renciler tarih ve corafya derslerinde ok baarszdrlar.C) Felsefe ve yabanc dil testleri ok farkl zelliklerilmektedir.D) En yksek iliki felsefe ile tarih puanlar arasndadr.E) En dk iliki tarih ile yabanc dil puanlar arasndadr.

Bu slayt www.egitimfakultesi.net ten indirilmitir.


E t mde l me de erlend rme 4

Bu slayt www.egitimfakultesi.net ten indirilmitir.


1 ge erl k

1- GEERLK

*Bir lme aracnn lmeyi amalad zellii, baka

herhangi bir zellikle kartrmadan, doru olarak

lebilme derecesidir.

* Bir lme aracnn amaca hizmet edebilme derecesidir.

* Bir lein geerlii, bir derece problemidir. Bir testin

geerlilii korelasyon katsays eklinde teorik olarak

(-1,00) ile (+1,00) arasnda deien deerler alabilir.

Psik.Dan.& Reh.Yusuf ARLAK stanbul / 2010

Bu slayt www.egitimfakultesi.net ten indirilmitir.


E t mde l me de erlend rme 4

* Geerlik, bir lme aracnn kullanld amaca hizmet etme derecesi olduundan, lme aralarndan elde edilecek lmler hangi amala kullanlacaksa lme geerlii de o amaca bal olarak deiecektir. * Bir lein geerlii sadece kendisiyle de belirlenemez. O lein,- kullan amacna, - uyguland gruba, - uygulama biimine, - puanlama biimine de baldr.

Psik.Dan.& Reh.Yusuf ARLAK stanbul / 2010

Bu slayt www.egitimfakultesi.net ten indirilmitir.


Ge erl k t rler

GEERLK TRLER

Kapsam

Bir lte Dayal

Yap

Grn

Yordama

Uygunluk

Psik.Dan.& Reh.Yusuf ARLAK stanbul / 2010

Bu slayt www.egitimfakultesi.net ten indirilmitir.


Ge erl k t rler1

GEERLK TRLER

1- KAPSAM GEERL

Bir btn olarak lein ve lektekiher bir maddenin

amaca ne derece hizmet ettiidir.

Bir testtin kapsam geerliine sahip olabilmesi iin,

*lme konusu evreni yeteri derecede rneklemesi

ve kapsamas

*testteki her bir maddenin lmek istedii davran

gerekten lmesi gerekir.

Psik.Dan.& Reh.Yusuf ARLAK stanbul / 2010

Bu slayt www.egitimfakultesi.net ten indirilmitir.


E t mde l me de erlend rme 4

* 255 saysnn karekk, aadakilerden hangisidir?A) 14,8B) 14,9 C) 15,8D) 15,9E) 16,1Eer bu sorunun amac karekk alma becerisine sahip olan rencilerle sahip olmayan rencileri ayrmak ise uygun bir madde deildir. nk tahminin de tesinde tm saylarn karelerini alma yoluyla da bu soru zlebilir.Bu maddenin geerliini artrmak iin madde u ekilde dzeltilebilir;* 255 saysnn karekk alndnda, virglden sonra gelen ilk rakam, aadakilerden hangisidir?A) 1B) 3 C) 5D) 7E) 9

Bu slayt www.egitimfakultesi.net ten indirilmitir.


Kapsam ge erli ini tespit etme yollar

Kapsam Geerliini Tespit Etme Yollar

1-Rasyonel Yaklam

A)Belirtke tablosu ile test uyumuna bakmak

B)Uzmanlardan gr almak

Psik.Dan.& Reh.Yusuf ARLAK stanbul / 2010

Bu slayt www.egitimfakultesi.net ten indirilmitir.


2 statistiksel yakla m

2-statistiksel Yaklam

A) Geerlii kabul gren bir test ile gelitirilen test ayn

renci grubuna uygulanr ve elde edilen puanlar

arasndaki korelasyon (geerlik katsays) hesaplanr.

B) Gelitirilen test ilgili konuda baarl ve baarsz

olarak ayrlan iki renci grubuna uygulanr. Baarl

grubun yksek puan ortalamasna sahip olmas beklenir.

Eletiri:statistiksel yaklam, kapsam geerliini

belirlemede, testteki her maddenin ie yararl ve evreni

temsil etme yn zerinde birincil olarak durmamaktadr.

Bu slayt www.egitimfakultesi.net ten indirilmitir.


Geli tirilen bir l me arac n n bir l t ile ili kili olarak ge erli inin incelenmesidir

2- BR LTE DAYALI GEERLK

Gelitirilen bir lme aracnn bir lt ile ilikili olarak geerliinin incelenmesidir.

O lekten eldeedilen puan ile llmek istenen zelliklerilt bilinen kriter arasndaki korelasyonunhesaplanmasyla elde edilir.

A- Yordama Geerlii

rencileri bir retim programna yerletirmeden nce, seme amacyla yaplan snavlardaki basari llerine bakarak, retim programlarndaki baarlarn kestirmek snavn yordama geerliliini verir.

Psik.Dan.& Reh.Yusuf ARLAK stanbul / 2010

Bu slayt www.egitimfakultesi.net ten indirilmitir.


E t mde l me de erlend rme 4

Yordama bir tahmindir.Bir testin yordama geerliliini belirlemede en nemli nokta, uygun bir lt ls belirlemektir. Seilen lt lsnn, nem srasna gre drt nitelii tamas gerekir1- deikenle dorudan ilgili olmal2- olduka kararl olmal3- kiinin basarisini nesnel ir ekilde yanstmal 4- elde edilmesi kolay ve pratik olmal

Psik.Dan.& Reh.Yusuf ARLAK stanbul / 2010

Bu slayt www.egitimfakultesi.net ten indirilmitir.


E t mde l me de erlend rme 4

  • YORDAMA GEERL RNEKLER

SS

Puan

(Yordayc Puan)

Akademik Baar

(niversitedeki)

(lt Puan)

KORELASYON

Fen Lisesi Giri Puan

(Yordayc Puan)

Akademik Baar

(Fen lisesindeki)

(lt Puan)

KORELASYON

e Giri Snav Puan

(Yordayc Puan)

Performans

(yerindeki)

(lt Puan)

KORELASYON

Psik.Dan.& Reh.Yusuf ARLAK stanbul / 2010

Bu slayt www.egitimfakultesi.net ten indirilmitir.


E t mde l me de erlend rme 4

lt puanlar, lme aracndan elde edilen puanlarla ayn zamanda veya daha nce elde edilmi ise, bu puanlar arasndaki korelasyona dayal geerlik incelenmesidir.lt ls olarak,* benzer deikenleri lt bilinen testlerden elde edilen puanlar* bireyin nceki yllara ait snavlardan ald puanlar veya retmen grleri, seilebilir

A- Uyum (Zamanda) Geerlii

Psik.Dan.& Reh.Yusuf ARLAK stanbul / 2010

Bu slayt www.egitimfakultesi.net ten indirilmitir.


E t mde l me de erlend rme 4

Deneme Snav

(lt Puan)

SS Puan

(Yordayc Puan)

KORELASYON

lkretimdeki Baars

(lt Puan)

Fen Lisesi Giri Puan

(Yordayc Puan)

KORELASYON

  • UYGUNLUK GEERL RNEKLER

Psik.Dan.& Reh.Yusuf ARLAK stanbul / 2010

Bu slayt www.egitimfakultesi.net ten indirilmitir.


E t mde l me de erlend rme 4

Yap; birbirleriyle ilgili olduu dnlen belli elerin ya da eler arasndaki ilikilerin oluturduu bir rntdr. Psikolojide yap; belli kiilik zellikleri iin (zeka, da dnklk vb.) kullanlr.lme aracnn ya da testin, o arala llmek istenilen kuramsal yapy ortaya koyabilme derecesidir. Test lmek istedii yapy lyor mu?

3- YAPI GEERL

Psik.Dan.& Reh.Yusuf ARLAK stanbul / 2010

Bu slayt www.egitimfakultesi.net ten indirilmitir.


E t mde l me de erlend rme 4

Bir testteki sorular birbiriyle ilikili olmal ve ayn yapy oluturmaldr. Bir test yap olarak homojenletii / benzetii oranda geerlilik ykselir.Eitimde kullanlan bir lme aracnn her bir maddesi testin yapsn oluturur. Bu nedenle bir testte yer alacak sorular birbiriyle balantl olmal ve hedef davranlar doru olarak lebilmelidir.Yap geerliini tespit etmek iin sklkla kullanlan yntemler; faktr analizi ve hipotez testidir.

Psik.Dan.& Reh.Yusuf ARLAK stanbul / 2010

Bu slayt www.egitimfakultesi.net ten indirilmitir.


E t mde l me de erlend rme 4

Bir testin grn geerlii o testin lmek istedii eyi lyor grnmesidir. Grn geerlii olan bir test, kapanda ne yazyorsa onu lyor grnr.Grn geerliinin belirlenmesinde istatistiki ilemkullanlmaz. Daha ok konu uzmanlarndan alnan grlerle belirlenir.

4- GRN GEERL

Psik.Dan.& Reh.Yusuf ARLAK stanbul / 2010

Bu slayt www.egitimfakultesi.net ten indirilmitir.


E t mde l me de erlend rme 4

lein grn geerliinin baz durumlarda ykseltilmesi baz durumlarda (kiilik testlerinde) ise gizlenmesi gerekir. Grn geerlii testin btn iin olduu gibi ayn zamanda testteki her bir soru iin geerlidir.RN: Yarlanma sresi 20 yl olan bir radyoaktif maddenin 200 yl sonra ne kadar kalr?

Psik.Dan.& Reh.Yusuf ARLAK stanbul / 2010

Bu slayt www.egitimfakultesi.net ten indirilmitir.


L mede ge erl artirmak n nelere d kkat etmem z gerek r

* Snav, hem kapsayc hem de dengeli (her hedefi temsil edebilen) bir tarzda olmaldr.

* Sorular ak ve anlalr olmaldr.

* Her soru, bilenlerin doru cevaplandrabilecei, bilmeyenlerin ise doru cevaplandramayaca nitelikte olmaldr.

* Sorularn zorluu iyi ayarlanmal, btn rencilere hitap etmelidir. Ne ok kolay ne de ok zor olmaldr.

LMEDE GEERL ARTIRMAK N NELERE DKKAT ETMEMZ GEREKR?

Psik.Dan.& Reh.Yusuf ARLAK stanbul / 2010

Bu slayt www.egitimfakultesi.net ten indirilmitir.


E t mde l me de erlend rme 4

* Snav, gvenilir olmaldr. Gvenirlik yoksa geerlik de yoktur. Faka fakat gvenirliin yksek olmas geerliin de yksek olmasn garanti etmez.* Snav iin tannan sre makul olmaldr. * Kopya ekme, ipularndan yararlanma, tahminle doru yant bulma gibi davranlar ve d ekenler engellenmelidir.* Ayn sorular yldan yla hi deitirilmeden sorulmamal, sorular snavdan nce aklanmamaldr.

Psik.Dan.& Reh.Yusuf ARLAK stanbul / 2010

Bu slayt www.egitimfakultesi.net ten indirilmitir.


Kpss de ikmi sorular1

KPSSDE IKMI SORULAR

Psik.Dan.& Reh.Yusuf ARLAK stanbul / 2010

Bu slayt www.egitimfakultesi.net ten indirilmitir.


E t mde l me de erlend rme 4

2001

Aadakilerden hangisi snavn geerliini artrc etkenlerden biridir?

A)Yantlarn puanlamasnda yanl davranlmas

B)Snav sorularnn kolay olmas

C)Sorularn rencilere snavdan bir sre nce verilmesi

D)Sorularn zm iin retmenin doru cevabn bir ksmn sylemesi

E)Snavda her hedef davranla ilgili sorular sorulmas

Bu slayt www.egitimfakultesi.net ten indirilmitir.


E t mde l me de erlend rme 4

2001

Aadakilerden hangisi snavn geerliini artrc etkenlerden biridir?

A)Yantlarn puanlamasnda yanl davranlmas

B)Snav sorularnn kolay olmas

C)Sorularn rencilere snavdan bir sre nce verilmesi

D)Sorularn zm iin retmenin doru cevabn bir ksmn sylemesi

E)Snavda her hedef davranla ilgili sorular sorulmas

Bu slayt www.egitimfakultesi.net ten indirilmitir.


E t mde l me de erlend rme 4

2001

Bir matematik retmeni derste problem zme

becerilerine ynelik etkinliklere arlk verdii halde

uygulad snav daha ok drt ilem yapabilme

becerisini len sorulardan oluturmutur.

retmen bu yaklamyla aadakilerden hangisini

tehlikeye atmtr?

A) Puanlayc gvenirliini

B) Testin objektifliini

C)Snavn kullanlln

D)Testin kapsam geerliini

E)Sorularn ayrt etme gcn

Bu slayt www.egitimfakultesi.net ten indirilmitir.


E t mde l me de erlend rme 4

2001

Bir matematik retmeni derste problem zme

becerilerine ynelik etkinliklere arlk verdii halde

uygulad snav daha ok drt ilem yapabilme

becerisini len sorulardan oluturmutur.

retmen bu yaklamyla aadakilerden hangisini

tehlikeye atmtr?

A) Puanlayc gvenirliini

B) Testin objektifliini

C)Snavn kullanlln

D)Testin kapsam geerliini

E)Sorularn ayrt etme gcn

Bu slayt www.egitimfakultesi.net ten indirilmitir.


E t mde l me de erlend rme 4

2003

Bir baar testinde kapsam geerlii yksek ise aadaki sonularn hangisi dorudur?

A) Tutarl ve kararl sonular veren bir testten yararlanld

B) Testteki sorularn pek ounu rencilerin doru olarak yantlayabildikleri

C) Testteki sorularn konu alann iyi bir ekilde rnekledii

D) Testteki sorularn glk dzeylerinin, gereklemesi beklenen renme dzeylerine uygun olduu

E) rencilerin testteki sorular yantlamaya altklar

Bu slayt www.egitimfakultesi.net ten indirilmitir.


E t mde l me de erlend rme 4

2003

Bir baar testinde kapsam geerlii yksek ise aadaki sonularn hangisi dorudur?

A) Tutarl ve kararl sonular veren bir testten yararlanld

B) Testteki sorularn pek ounu rencilerin doru olarak yantlayabildikleri

C) Testteki sorularn konu alann iyi bir ekilde rnekledii

D) Testteki sorularn glk dzeylerinin, gereklemesi beklenen renme dzeylerine uygun olduu

E) rencilerin testteki sorular yantlamaya altklar

Bu slayt www.egitimfakultesi.net ten indirilmitir.


E t mde l me de erlend rme 4

2003

Aadakilerin hangisinde, yordama geerlii incelenmektedir?

A)Hazrlanan sorularn, belirli bir alanda renilenleri temsil edip etmediinin incelenmesi

B)lme aracnn retimde, bir st dzeyde baarl olacak rencileri seme zelliinin incelenmesi

C)Bir grup rencinin iki dersteki baarlarnn karlatrlmas

D)Bir lme aracnn, birka hafta arayla ayn gruba tekrar uygulanmas ve elde edilen puanlar arasndaki ilikinin incelenmesi

E)Hazrlanan bir testin farkl dzeylerdeki renci gruplarna uygulanmas ve bu gruplarn baarlarnn karlatrlmas

Bu slayt www.egitimfakultesi.net ten indirilmitir.


E t mde l me de erlend rme 4

2003

Aadakilerin hangisinde, yordama geerlii incelenmektedir?

A)Hazrlanan sorularn, belirli bir alanda renilenleri temsil edip etmediinin incelenmesi

B)lme aracnn retimde, bir st dzeyde baarl olacak rencileri seme zelliinin incelenmesi

C)Bir grup rencinin iki dersteki baarlarnn karlatrlmas

D)Bir lme aracnn, birka hafta arayla ayn gruba tekrar uygulanmas ve elde edilen puanlar arasndaki ilikinin incelenmesi

E)Hazrlanan bir testin farkl dzeylerdeki renci gruplarna uygulanmas ve bu gruplarn baarlarnn karlatrlmas

Bu slayt www.egitimfakultesi.net ten indirilmitir.


E t mde l me de erlend rme 4

2004

Aadakilerden hangisi bir lme aracnn

tamas gereken bir zellik deildir?

A) Amaca uygun olmas

B) Etkili olmas

C)Kullanl olmas

D)Yepyeni olmas

E)Gvenilir olmas

Bu slayt www.egitimfakultesi.net ten indirilmitir.


E t mde l me de erlend rme 4

2004

Aadakilerden hangisi bir lme aracnn

tamas gereken bir zellik deildir?

A) Amaca uygun olmas

B) Etkili olmas

C)Kullanl olmas

D)Yepyeni olmas

E)Gvenilir olmas

Bu slayt www.egitimfakultesi.net ten indirilmitir.


E t mde l me de erlend rme 4

2004

Aadakilerden hangisinde yordama geerlii vardr?

A) Belirli alanda hazrlanan sorularn renci seviyesine uygun olduunun belirlenmesi

B) ki arada yaplan snavn birbiriyle ilikisi

C) Yaplan bir snavn, bir st eitime geebilecek rencileri seebilme dzeyinin incelenmesi

D) Snav sonunda bir notun verilmesi

E) Elde edilen ortalamann dier derslerle karlatrlmas

Bu slayt www.egitimfakultesi.net ten indirilmitir.


E t mde l me de erlend rme 4

2004

Aadakilerden hangisinde yordama geerlii vardr?

A) Belirli alanda hazrlanan sorularn renci seviyesine uygun olduunun belirlenmesi

B) ki arada yaplan snavn birbiriyle ilikisi

C) Yaplan bir snavn, bir st eitime geebilecek rencileri seebilme dzeyinin incelenmesi

D) Snav sonunda bir notun verilmesi

E) Elde edilen ortalamann dier derslerle karlatrlmas

Bu slayt www.egitimfakultesi.net ten indirilmitir.


E t mde l me de erlend rme 4

2006

Bir firmaya eleman almak amacyla yaplan bir snav iin, Olduka geerli bir snav yapld. diyen bir uzman snavn hangi zelliini ifade etmektedir?

A) Zor olduunu

B) Adaylarn yeteneklerine uygun olduunu

C) Objektif olduunu

D) Kolay olduunu

E) teki baary yanstacak yapda olduunu

Bu slayt www.egitimfakultesi.net ten indirilmitir.


E t mde l me de erlend rme 4

2006

Bir firmaya eleman almak amacyla yaplan bir snav iin, Olduka geerli bir snav yapld. diyen bir uzman snavn hangi zelliini ifade etmektedir?

A) Zor olduunu

B) Adaylarn yeteneklerine uygun olduunu

C) Objektif olduunu

D) Kolay olduunu

E) teki baary yanstacak yapda olduunu

Bu slayt www.egitimfakultesi.net ten indirilmitir.


E t mde l me de erlend rme 4

2007

Pazarlama elemanlar seiminde kullanlmak zere bir test gelitirilmi ve ie almlarda bu test uygulanmtr. Daha sonra, ie alnan elemanlarn ilk aydaki baarl sat saylar ile ie girite aldklar test puanlar arasndaki uyum incelenmitir. Yukarda belirtilen inceleme, uygulanan testin hangi zellii hakknda bilgi verir?

A) Yordama geerlii B) Yap geerlii

C) Kapsam geerlii D) tutarl

E) Puanlayclar aras gvenirlii

Bu slayt www.egitimfakultesi.net ten indirilmitir.


E t mde l me de erlend rme 4

2007

Pazarlama elemanlar seiminde kullanlmak zere bir test gelitirilmi ve ie almlarda bu test uygulanmtr. Daha sonra, ie alnan elemanlarn ilk aydaki baarl sat saylar ile ie girite aldklar test puanlar arasndaki uyum incelenmitir. Yukarda belirtilen inceleme, uygulanan testin hangi zellii hakknda bilgi verir?

A) Yordama geerliiB) Yap geerlii

C) Kapsam geerlii D) tutarl

E) Puanlayclar aras gvenirlii

Bu slayt www.egitimfakultesi.net ten indirilmitir.


  • Login