Strategii didactice pentru dezvoltarea competenţelor de lectură la ciclul primar
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 43

Strategii didactice pentru dezvoltarea competenţelor de lectură la ciclul primar PowerPoint PPT Presentation


 • 1615 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Strategii didactice pentru dezvoltarea competenţelor de lectură la ciclul primar. Metode şi tehnici pentru dezvoltarea cititului fluent şi conştient. O biectivul lecturii. consolidarea deprinderilor de citire corectă, fluentă, conştientă şi expresivă. Dezvoltarea cititului fluent.

Download Presentation

Strategii didactice pentru dezvoltarea competenţelor de lectură la ciclul primar

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Strategii didactice pentru dezvoltarea competentelor de lectura la ciclul primar

Strategii didactice pentru dezvoltarea competenţelor de lectură la ciclul primar


Metode i tehnici pentru dezvoltarea cititului fluent i con tient

Metode şi tehnici pentru dezvoltarea cititului fluent şi conştient


O biectivul lecturii

Obiectivul lecturii

consolidarea deprinderilor de citire corectă, fluentă, conştientă şi expresivă


Dezvoltarea cititului fluent

Dezvoltarea cititului fluent

 • Fluenţa înseamnă citire aparent lipsită de efort, cu expresivitate şi inflexiuni relevante ale vocii.

 • Fluenţa poate fi dezvoltată prin instruire directă, folosind cititul repetat sau prin incorporarea cititului repetat într-un context care este interesant şi are sens.


Metodele i tehnicile didactice aplicabile n scopul dezvolt rii fluen ei

Metodele şi tehnicile didactice aplicabile în scopul dezvoltării fluenţei

 • Cititul repetat

 • Citirea în gând

 • Cititul cu un coleg

 • Teatrul cititorilor

 • Cititul în cor şi repetarea


Cititul repetat

Cititul repetat

 • Cercetările arată că citirea aceluiaşi material din nou şi din nou conduce nu doar la îmbunătăţirea cititului acelui text, dar cititul fluent se poate transfera şi la alte texte.

 • Pentru a fi eficientă, metoda presupune alegerea unor texte la nivelul de instruire al elevilor ( să conţină între 90- 96% cuvinte

  pe care elevii să le recunoască, să fie intere-

 • sante şi cu sens, dar nu prea uşor predictibile ).


Citirea n g nd

Citirea în gând

 • Fiecare elev îşi alege ce să citească

  ( reviste, cărţi de poveşti, poezii, enciclopedii).

 • Învăţătorul face acelaşi lucru- citeşte.

 • După o sesiune de 15- 20 minute de citire în gând, urmează o discuţie cu elevii, care fac un scurt rezumat oral a ceea ce au citit şi recomandă şi altora.

 • Se notează ceea ce au citit copiii.


Cititul cu un coleg

Cititul cu un coleg

 • Elevii sunt împărţiţi pe nivele de lectură şi se fac perechi: un cititor fluent cu un cititor mai puţin fluent.

 • Câte doi, citesc pe rând paragrafe ale aceluiaşi text.


Teatrul cititorilor citirea pe roluri

Teatrul cititorilor( citirea pe roluri)

 • Reprezintă transformarea în lucruri spuse a textului scris.

 • Este o modalitate naturală de a promova fluenţa pentru că elevii exersează cititul fluent fără să-şi dea seama că fac acest lucru.

 • Elevii câştigă încredere pentru a vorbi în public.


Teatrul cititorilor

Teatrul cititorilor

 • Pentru această activitate, avem nevoie de o piesă scurtă sau un basm transcris.

 • Textul ar trebui să fie destul de scurt pentru a fi citit în 10- 15 minute şi să aibă dialog mult pentru ca fiecare actor să aibă ceva de spus.


Pa ii care trebuie urma i

Paşii care trebuie urmaţi:

 • Învăţătorul parcurge textul şi îl împarte în părţi pe care le pot spune copii diferiţi.

 • Se solicită voluntari pentru diferitele părţi şi se împarte câte un exemplar din text.

 • Învăţătorul citeşte cu voce tare textul pentru ca elevii să îl audă citit fluent.

 • Elevii vor citi în ecou părţile textului( învăţătorul citeşte o secţiune, apoi elevii citesc acea secţiune).

 • Elevii desemnaţi vor citi diferitele părţi ale textului.

 • Dacă nu sunt suficiente părţi pentru fiecare,

  unii elevi vor fi spectatori.


Strategii didactice pentru dezvoltarea competentelor de lectura la ciclul primar

 • Se poate înviora atmosfera cu elemente de costumaţie şi decor.

 • Elevii vor folosi gesturi pentru a-şi acompania textul şi pot reacţiona la ce au spus alte personaje prin limbaj corporal.

 • Se exersează citirea scenei respective de mai multe ori pentru a deveni mai fluenţi.


Cititul n cor i repetarea

Cititul în cor şi repetarea

 • Citirea în cor a unei poezii este o modalitate naturală de a dezvoltafluenţa.

 • Poeziile sunt menite să fie citite/ recitate cu voce tare.

 • Cititul în cor al unor poezii poate fi distractiv pentru că elevii vor explora potenţialul dramatic al poeziei şial vocilor proprii.


Poezii citite n cor

Poezii citite în cor

 • Scopul pentru care cerem elevilor să citească în cor este cel de a le menţine vocile animate, nu tărăgănate.

 • Copiii vor învăţa să se concentreze pe sunete dacă sunt provocaţi să pronunţe astfel încât poezia să sune într-un anume fel.


Poezii dialogate

Poezii dialogate

 • Multe poezii pot fi împărţite între două voci.

 • Ideea este ca poezia să menţină ritmul.

 • Perechi de copii pot exersa poezia până când o pot recita lin.

 • Se poate bate ritmul pentru a mări efectul dramatic.


Poezii n canon

Poezii în canon

 • Unele texte sună foarte bine când le spunem cu grupuri mici care repetă acelaşi vers, dar încep la intervale diferite.


Cititul n cor i repetarea1

Cititul în cor şi repetarea

 • Se pot utiliza variaţiuni la fel ca în muzică: tare, uşor, uşor spre tare, tare trecând spre uşor, cu silabe punctate, cu silabe care se unesc, cu intonaţie care urcă sau coboară etc.

 • Se poate varia numărul de vorbitori pentru fiecare parte a poeziei ( unison, solo, duet, grup).


Strategii de comprehensiune

Strategii de comprehensiune

 • Activitatea dirijată de lectură

 • Procedura recăutării

 • Predarea reciprocă

 • Citirea şi rezumatul în perechi

 • Utilizarea întrebărilor de ordine superioară

 • Dramatizarea

 • Metoda contrastelor/comparaţiilor

 • Atelierul de lectură


Activitatea dirijat de lectur

Activitatea dirijată de lectură

 • Este o strategie care ghidează citirea în gând, urmată de întrebari de înţelegere a conţinutului.

 • Învăţătorul adresează o întrebare, iar elevii citesc textul pentru a afla răspunsul.

 • Apoi discută răspunsul cu grupul.

 • Metoda se centrează pe comprehensiune şi poate fi folosită atât cu texte narative cât şi informaţionale.


Ce urm re te metoda

Ce urmăreşte metoda?

 • Să sprijine înţelegerea cu întrebări care preced cititul în gând.

 • Dezvoltă capacitatea elevului de a răspunde la întrebări.

 • Subliniază predicţia/anticiparea ca un aspect important al citirii în care copiii folosesc. cunostinţele lor anterioare şi gândirea critică pentru a genera noi cunoştinte şi idei.

 • Permite învăţătorului să introducă elemente de literatură cum ar fi structura acţiunii şi caracterizarea personajelor.

 • Serveşte ca model pentru copii pentru

 • a citi mai multe texte singuri, independent.


Pa ii metodei

Paşii metodei

 • Trecerea rapidă prin text – se citeşte titlul textului, se discută despre subiectul care va fi abordat în text şi pentru a-i încuraja să formuleze întrebări despre ceea ce urmează a fi citit.

 • Termeni în avans - se aleg 6-10 cuvinte din text şi se cere elevilor să facă anticipări pe baza acelor termeni.

 • Organizator verbal – se oferă o scurtă prezentare a subiectului despre care urmeaza sa citească, după care elevii vor formula întrebări la care se pot aştepta să primească răspuns în urma citirii textului.

 • Segmentarea textului în cinci părţi şi pregătirea întrebărilor pentru fiecare parte.

 • Întrebările se vor referi la cele mai importante părţi ale textului în ordinea în care acestea sunt prezentate.


Ntreb ri cerin e

Întrebări (cerinţe)

 • Citiţi pentru a afla care sunt personajele şi unde are loc întâmplarea.

 • Citiţi mai departe pentru a afla cum sunt personajele.

 • Citiţi pentru a afla care este problema principală cu care se confruntă personajul principal.

 • Citiţi pentru a afla ce face personajul pentru a rezolva problema.

 • Citiţi pentru a afla sfârşitul povestirii.

 • Cum se compară situaţia de la începutul povestirii cu cea de la sfârşit?


Strategii didactice pentru dezvoltarea competentelor de lectura la ciclul primar

 • Întrebările se adresează înainte ca elevii să citească fiecare fragment.

 • Elevii citesc în linişte, iar după ce termină de citit o parte, vor spune ce răspunsuri au găsit, citind cu voce tare pasajul care vine în sprijinul răspunsului găsit.

 • În final, se va efectua o activitate prin care elevii vor explora sensurile textului. Pot dramatiza o parte sau pot numi partea lor preferată sau pot răspunde la întrebări despre aceste părţi.


Predarea reciproc

Predarea reciprocă

 • Este o formă de învăţare prin cooperare, în care, pe lângă practica celor patru strategii de lectură: predicţia, interogarea, clarificarea şi rezumatul, elevii învaţă despre interdependenţa pozitivă şi dezvoltă abilităţi interpersonale.

 • Practic, elevii preiau rolul învăţătorului, pe rând şi : rezumă ceea ce au citit, gândesc o întrebare pe marginea textului şi cere celorlalţi elevi să răspundă, clarifică probleme sau conduce discuţii pentru clarificarea lor.

 • Într-un fel, elevii devin ucenici cognitivi, deoarece folosesc modelul învăţătorului, dar preiau din ce

 • în ce mai mult responsabilitatea pentru ceea ce

  învaţă .

 • Metoda dă foarte bune rezultate, dar trebuie

  oferite modele şi demonstraţii.


Citirea i interogarea

Citirea şi interogarea

 • Se citeşte textul pe secţiuni, notându-se termenii cheie pe marginea textului.

 • Cu ajutorul termenilor cheie, se recapitulează materialul formulând întrebări.

 • Se notează întrebările.

 • Elevii se gândesc la răspuns şi scriu răspunsul. După ce elevii au avut cam 20 de minute pentru această activitate, vor spune care sunt termenii notaţi, întrebările pe care le-au formulat şi ce răspunsuri au primit.

 • Aceste întrebări vor fi potrivite pentru recapitularea materiei.


Procedura rec ut rii

Procedura recăutării

 • Este o activitate pe care o pot folosi elevii când citesc un text care este mai dificil de înţeles.

 • Elevii vor lucra în grup, unul dintre ei citeşte paragraful cu voce tare, ceilalţi vor pune întrebări despre cele incluse în text şi împreună vor gasi răspunsul corect.

 • Învăţătorul va canaliza întrebările spre forma potrivită.


Exemple de ntreb ri bune

Exemple de întrebări ,,bune”:

 • Care este cel mai important lucru pe care autorul a dorit să-l transmită?( ideea principală)

 • Ce crezi că a vrut să spună prin...?(clarificarea detaliilor)

 • Oare de ce s-a întâmplat astfel...?(deducţii)

 • Ce trebuie să înţelegem?(înţelegerea mesajului)


Rezumatul n perechi

Rezumatul în perechi

 • Un elev citeşte un paragraf, pe care îl rezumă cu voce tare, celalalt elev pune o întrebare, la care ambii trebuie să răspundă.

 • Apoi se schimbă rolurile.


Utilizarea ntreb rilor de ordine superioar

Utilizarea întrebărilor de ordine superioară

 • Multe dintre întrebările învăţătorului solicita doar memoria. El ar trebui să adreseze întrebări de ordin superior oricând este posibil pentru a sprijini dezvoltarea abilităţilor decomprehensiune a textului citit.

 • Este mult mai bine să întrebăm ,, Cum ne-a comunicat autorul ca Scufiţa Roşie

  era o fetiţă neascultătoare?” decât

  ,, Cu cine s-a întâlnit în pădure?”


Dramatizarea

Dramatizarea

 • Este o modalitate eficientă de a interpreta şi analiza sensurile poveştii.

 • Dramatizarea va urma după ce elevii au citit povestea şi au avut ocazia să se gândească la ea.

 • Se vor alege momente cu semnificaţie sporită, care dau posibilitatea elevilor să se antreneze şi să reflecteze


Metoda contrastelor compara iilor

Metoda contrastelor/comparaţiilor

 • Poveştile simple, mai ales basmele, aupersonaje şi situaţii care sunt în contrast puternic unele cu celelalte.

 • Poate fi relevant pentru elevi să studiem comparativ aceste elemente, să explorăm intertextualitatea dintre poveşti.


Atelierul de lectur

Atelierul de lectură

 • Se poate organiza în cadrul orei de lectură sau ca activitate extraşcolară.

 • Elevii citesc acelaşi text care este discutat pe parcursul lecturii.

 • Se urmăreşte în paralel cu cititul, formarea capacităţilor de înţelegere, analiză şi interpretare de text.

 • Este o activitate în grup, cu roluri specifice. Fiecare elev lucrează în grup cu ceilalţi şi participă la toate discuţiile, fiecare trebuie să-şi aducă contribuţia cu idei pentru fiecare rol.


Roluri

ROLURI

 • CONTROLORUL – are grijă ca toată lumea să înţeleagă ce lucrează

 • CERCETAŞUL – cere informaţii necesare de la alte grupuri sau de la învăţător

 • CRONOMETRORUL– are grijă ca grupul să se centreze pe sarcină şi ca lucrul să se desfăşoare în limitele de timp stabilite

 • ASCULTĂTORUL ACTIV – repetă sau reformulează ce au spus alţii

 • INTEROGATORUL– solicită idei şi contribuţii

  referitoare la sarcina de lucru de la ceilalţi membri


Roluri1

ROLURI

 • SINTETIZATORUL – trage concluzii în urma discuţiilor din grup avute pe marginea materialelor date

 • CITITORUL– citeşte grupului materialele scrise

 • ILUSTRATORUL– desenează ceva inspirat din cele citite

 • CONECTORUL – face conexiuni între text şi lumea de afară( propria experienţă de viaţa, întâmplări din şcoală sau comunitate, alte texte etc.)

 • Rolurile se aleg în funcţie de specificul şi

  conţinutul textului, sau se pot inventa şi altele.


Cum organiz m ora de lectur exemplu

Cum organizăm ora de lecturăExemplu

Înainte de a citi un text- teme puse în discuţie:

 • Ce fel de text voi citi?

 • De ce citesc acest text?

 • Care crezi că va fi subiectul acestei cărţi răsfoind-o şi privind imaginile, coperta etc.? Predicţii.

 • Ce ştii despre autor?

 • Ce cunoştinţe ai legate de tema /subiectul cărţii?

 • Aştept ca această carte să fie o provocare pentru mine deoarece…..

 • Aştept ca această carte să-mi ofere informaţii despre……..


N timpul lecturii interogarea multiprocesual

În timpul lecturiiInterogarea multiprocesuală

 • Întrebări literale

 • Întrebări de transpunere

 • Întrebările interpretative

 • Întrebările aplicative

 • Întrebările analitice

 • Întrebările sintetice

 • Întrebările de evaluare


Dup citirea textului metode

După citirea textului - metode

1. CADRANELE


2 scheletul de recenzie

2.SCHELETUL DE RECENZIE

 • Exprimaţi într-o propoziţie despre ce este vorba în textul citit:

 • Alegeţi o expresie semnificativă pentru mesajul textului:

 • Rezumaţi, într-un cuvânt, esenţa textului: Alegeţi “culoarea” textului:

 • Fă un desen potrivit textului:


3 harta povestirii

3. HARTA POVESTIRII


Piramida povestirii

PIRAMIDA POVESTIRII


Cum pute i s lucrati cu o carte dup ce a i citit o

Cum puteţi sǎ lucrati cu o carte după ce aţi citit-o?

 • Faceţi o copertǎ/învelitoare pentru carte.

 • Pregǎtiţi o paginǎ de ziar pentru carte.

 • Pregǎtiţi o pantomimǎ sau un dans care ,‚relateazǎ” o parte din poveste.

 • Scrieţi o scrisoare autorului în care sa-i spuneţi cât de mult v-a plǎcut cartea.

 • Costumaţi-vǎ într-un personaj al cǎrţii şi interpretaţi o scenǎ din carte.

 • Organizaţi un joc „Cine ştie câştigǎ”.

 • Cititi expresiv fragmente selectate din text.

 • Faceţi un poster.


Strategii didactice pentru dezvoltarea competentelor de lectura la ciclul primar

 • Interpretaţi rolul unui agent de vânzǎri şi „vindeţi” cartea.

 • Faceţi un tablou care ilustreazǎ o parte din carte.

 • Citiţi o serie de fragmente descriptive din carte.

 • Scrieţi o scrisoare unui prieten recomandându-i cartea.

 • Pregǎtiţi o ecranizare a poveştii pentru TV sau radio.

 • Scrieţi o „scrisoare de afaceri” unui bibliotecar explicându-i de ce ar trebui achiziţionatǎ cartea.

 • Scrieţi jurnalul unui personaj din carte.

 • Faceţi un set de benzi desenate pentru poveste.

 • Compuneţi un cântec care spune povestea.

 • Faceţi o pǎpuşǎ care reprezintǎ personajul principal al poveştii.

 • Faceţi un teatru de pǎpusi cu scene din poveste.


Bibliografie

Bibliografie

 • Îmbunătăţirea deprinderilor de citit- scris – suport de curs pentru formarea cadrelor didactice elaborat de KFB Consult, 2011

 • Charles Temple, Jeannie L. Steele, Kurtis S. Meredith, adapt. Nicolae Creţu, Strategii de dezvoltare a gândirii critice pentru toate disciplinele şcolare, Ghidul 2, Editura Pro Didactica, 2002

 • Leslie Anne Sacks (abcteach.com)


 • Login