Mgr lucia lazarov albertina icome bratislava s r o 9 11 2004 ekonomick univerzita v bratislave
Download
1 / 30

Innovative e-publishing - PowerPoint PPT Presentation


 • 71 Views
 • Uploaded on

Innovative e-publishing. Mgr. Lucia Lazarová Albertina icome Bratislava, s.r.o. 9. 11. 2004, Ekonomická univerzita v Bratislave. Justis CELEX Databáza európskeho práva. Innovative e-publishing. Program. Čo je CELEX a Justis.com? Čo obsahuje a ako je štruktúrovaný CELEX?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Innovative e-publishing' - saburo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Mgr lucia lazarov albertina icome bratislava s r o 9 11 2004 ekonomick univerzita v bratislave

Innovative e-publishing

Mgr. Lucia LazarováAlbertina icome Bratislava, s.r.o.9. 11. 2004, Ekonomická univerzita v Bratislave

Justis CELEX

Databáza európskeho práva


Program

Innovative e-publishing

Program

 • Čo je CELEX a Justis.com?

 • Čo obsahuje a ako je štruktúrovaný CELEX?

 • Ako vyhľadávať v CELEXe?

 • Aké nástroje sú v Justis.com?

 • Kde hľadať pomôcky?


O je celex

Smarter Legal Research

Čo jeCELEX?

CELEX (Communitatis Europeae Lex)je oficiálna databáza Európskeho spoločenstva(European Communities).Je to dokumentačný systém práva Európskej únie, ktorý používajú všetky inštitúcie EÚ.

 • automatizovaný systém európskeho práva

 • verejne prístupný od roku 1981

 • väčšina dokumentov vo forme plného textu

 • aktualizácia jedenkrát do týždňa

 • rôzne typy dokumentov

 • retrospektíva od roku 1951


O obsahuje justis celex

Smarter Legal Research

Čo obsahujeJustis CELEX?

CELEXobsahuje všetky dohody, legislatívu a legislatívne návrhyEÚ, správy o rozsudkochEurópskeho súdneho dvora aSúdu prvej inštancie,odkazy na národné implementácie členských krajín,parlamentné otázkya odpovede na ne, dokumenty inštitúcií EFTA, dokumenty v rámci dohody EEA a ďalšie dokumenty.

Doplnené sú aj texty zo stoviek tlačených dokumentov, pri ktorých v pôvodnej databáze CELEX niektoré údaje chýbajú.


Za name s justis celex

Smarter Legal Research

Začíname sJustis CELEX

 • vstup do databázy

 • výber databázy

 • vyhľadávanie

 • výsledky vyhľadávania

 • prezeranie výsledkov vyhľadávania

 • vyhľadávanie v rámci dokumentu

 • prepojenie dokumentov

 • lišta s nástrojmi

 • tlač dokumentu

 • uloženie dokumentu


Prihl senie do syst mu justis celex

Smarter Legal Research

Prihlásenie do systémuJustis CELEX

http://www.justis.com/


Vyhľadávanie Justis CELEX


Ako pou va oper tory justis celex

Smarter Legal Research

Ako používať operátoryJustis CELEX

 • logické operátory (množiny)

  • AND, OR, NOT

 • náhrady znakov (*, ?, -)

 • zátvorky

 • časové vymedzenie

  • AFTER, BEFORE, ON, FROM TO

 • proximitné operátory

  • A WITHIN # OF/BEFORE/AFTER B, A NEAR B

 • úvodzovky

 • tipy (používanie symbolov namiesto slov)

  • &, >, < , =, W/,…


Zoznam výsledkov Justis CELEX


Zobrazenie z znamu justis celex

Smarter Legal Research

Zobrazenie záznamuJustis CELEX


Prezeranie z znamu justis celex

Smarter Legal Research

Prezeranie záznamuJustis CELEX


H adanie v z zname justis celex

Smarter Legal Research

Hľadanie v zázname Justis CELEX


Prelinkovanie z znamov justis celex

Smarter Legal Research

Prelinkovanie záznamovJustis CELEX

J-View

 • jedinečný nástroj na sledovanie vzťahov medzi legislatívnymi dokumentmi v CELEXe (napr. novelizácie)

 • grafické zobrazenie súvislostí

 • zobrazuje predchádzajúce a nasledujúce dokumenty alebo upravené a upravujúce legislatívne dokumenty


J view justis celex

Smarter Legal Research

J-ViewJustis CELEX


Prepojenie na informa n zdroje

Smarter Legal Research

Prepojenie nainformačné zdroje

J-Link

 • nástroj na prepojenie plných textov dokumentov v Justis CELEX s inými informačnými zdrojmi

 • automatické hypertextové odkazy

 • prelinkovanie na odkazy v elektronickej pošte, na internete a intranete, v textových súboroch a iných databázych

 • nie je potrebné žiadne vyhľadávanie


J link justis celex
J-LinkJustis CELEX

E-mail

Internet

Intranet

Textové súbory

CD-ROM


Trukt ra sla dokumentu justis celex

Smarter Legal Research

Štruktúra čísla dokumentu Justis CELEX

Číslo sektoru rok typ dokumentu identifikačné číslo

1 4 1-2 4(3)

Príklady:

 • 32002B0222

 • 31997L0044

 • 31997D0102


Technick n stroje justis celex

Smarter Legal Research

Technické nástrojeJustis CELEX

 • Tlačzáznamov dokumentov, celých dokumentov alebo ich častí. Tlačené dokumenty majú zachované to isté stránkovanie ako originálny dokument a zachovávajú si ten istý formát ako vidno na obrazovke.

 • Uloženie alebo odoslanie dokumentov e-mailom

 • Dokumenty v Justis.com môžu byť uložené alebo poslané elektronickou poštou vo formáte RTF (Rich Text Format) aleboHTML.

 • Viacerédokumenty môžu byťuložené alebo poslané elektronickou poštou ako ZIPaleboEXEsúbory.


Technick n stroje justis celex1

Smarter Legal Research

Technické nástrojeJustis CELEX

 • Trail poskytne zoznam všetkých záznamov, ktoré boli zobrazené počas aktuálnej práce s databázou. Kliknite na ikonu Trail na hornej lište, aby sa zoznam zobrazil. Použitie nástroja Trail v rámci jedného sedenia umožňuje najprv urobiť vyhľadávania a potom vybrať dokumenty, ktoré chcete vytlačiť alebo uložiť.

 • Release Notes poskytujú informáciu, kedy boli doplnené najnovšie údaje do databázy. Release Notes sú dostupné zo vstupnej stránky databázy.


Podpora justis celex

Smarter Legal Research

PodporaJustis CELEX

Pracovníci Slovenskej ekonomickej knižnice

alebo

zástupca vydavateľstva Context v Slovenskej republike

Albertina icome Bratislava, s.r.o.

http://www.aib.sk/


Pom cky u ito n odkazy

Smarter Legal Research

Pomôcky užitočné odkazy

http://www.infozdroje.sk/

http://www.justis.com/


Na z ver

Smarter Legal Research

Na záver...

Otázky?

Ďakujem za pozornosť.

Mgr. Lucia Lazarová

Albertina icome Bratislava, s.r.o.


ad