Hlavní zjištění mezinárodního výzkumu TIMSS 2007 - PowerPoint PPT Presentation

Hlavn zji t n mezin rodn ho v zkumu timss 2007
Download
1 / 31

 • 84 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Hlavní zjištění mezinárodního výzkumu TIMSS 2007. T rends in I nternational M athematics and S cience S tud y. výzkum matematického a přírodovědného vzdělávání úroveň vědomostí a dovedností žáků, postoje vývoj výsledků v čase žáci 4. a 8. ročníků opakování po čtyřech letech

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Hlavní zjištění mezinárodního výzkumu TIMSS 2007

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hlavn zji t n mezin rodn ho v zkumu timss 2007

Hlavní zjištění mezinárodního výzkumu TIMSS 2007


T rends in i nternational m athematics and s cience s tud y

Trends inInternational Mathematics andScience Study

 • výzkum matematického a přírodovědného vzdělávání

 • úroveň vědomostí a dovedností žáků, postoje

 • vývoj výsledků v čase

 • žáci 4. a 8. ročníků

 • opakování po čtyřech letech

 • sběr dat: 1995, 1999, 2003, 2007


Timss 2007

TIMSS 2007

 • Použité nástroje:písemný test

  žákovský dotazník

  školní dotazník

  učitelské dotazníky

 • Účastníci: 59 zemí

  ČR: 291 škol

  více než 9000 žáků

  cca 1300 učitelů a ředitelů


V sledky timss 2007 4 ro n k

Výsledky TIMSS 2007 – 4. ročník


Srovn n v sledk oecd evropa 4 ro

Srovnání výsledků (OECD, Evropa), 4. roč.


V sledky timss 2007 8 ro n k

Výsledky TIMSS 2007 – 8. ročník


Srovn n v sledk oecd evropa 8 ro

Srovnání výsledků (OECD, Evropa), 8. roč.


V voj v ase i 4 ro n k

Vývoj v čase (I) – 4. ročník


V voj v ase ii 8 ro n k

Vývoj v čase (II) – 8. ročník


V voj v ase iii 8 ro n k matematika

Vývoj v čase (III) – 8. ročník, matematika


V voj v ase iv 8 ro n k p rodn v dy

Vývoj v čase (IV) – 8. ročník , přírodní vědy


Celkov v sledky esk ch d vek a chlapc 8 ro n k p rodn v dy

Celkové výsledky českých dívek a chlapců8. ročník, přírodní vědy


E t ci s v born m a slab m v sledkem

Čeští žáci s výborným a slabým výsledkem

MATEMATIKA

PŘÍRODNÍ VĚDY


E t ci na v domostn ch rovn ch 8 ro n k p rodn v dy typ koly

Čeští žáci na vědomostních úrovních8. ročník, přírodní vědy(typ školy)


Oblasti u iva matematika 8 ro n k v voj v ase

Oblasti učiva – matematika, 8. ročník (vývoj v čase)


Dovednosti p rodn v dy 4 a 8 ro n k

DOVEDNOSTI – přírodní vědy, 4. a 8. ročník


Oblasti u iva p rodov da 4 ro n k

Oblasti učiva – přírodověda, 4. ročník


Oblasti u iva p rodn v dy 8 ro n k v voj v ase

Oblasti učiva – přírodní vědy, 8. ročník (vývoj v čase)


V sledky esk ch d vek a chlapc 8 ro n k p rodn v dy d l k ly v voj v ase

Výsledky českých dívek a chlapců, 8.ročník přírodní vědy - dílčí škály (vývoj v čase)


Oblasti u iva p rodn v dy 8 ro n k typ koly v voj v ase

Oblasti učiva – přírodní vědy, 8. ročník (typ školy, vývoj v čase)


V sledky esk ch d vek a chlapc v oblastech u iva 8 ro n k p rodn v dy typ koly v voj v ase

Výsledky českých dívek a chlapců v oblastech učiva, 8. ročník – přírodní vědy(typ školy, vývoj v čase)


Pod l k a v sledek dle typu koly 8 ro n k v voj v ase

Podíl žáků a výsledek dle typu školy – 8. ročník (vývoj v čase)


V sledek k z a dle typu koly 8 ro n k

Výsledek žáků ZŠ a dle typu školy – 8. ročník


Pr m rn v sledky dle velikosti bydli t ka 4 ro n k

Průměrné výsledky dle velikosti bydliště žáka (4. ročník)


Pr m rn v sledky dle velikosti s dla koly 8 ro n k

Průměrné výsledky dle velikosti sídla školy (8. ročník)


Vztah k u itelsk mu povol n 8 ro n k

Vztah k učitelskému povolání, 8. ročník


Loha i

Úloha I

V hlubokém údolí na Zemi uslyší člověk ozvěnu svého výkřiku, protože se zvuk odráží od okolních hor. V podobném údolí na Měsíci nebude slyšet žádná ozvěna.

Je to tak, protože

A gravitační přitažlivost na Měsíci je příliš nízká.

B teplota na Měsíci je příliš nízká.

C na Měsíci není vzduch, kterým by se zvuk mohl šířit.

D hory na Měsíci neodrážejí zvuk.


Loha ii

Úloha II


Loha iii

Úloha III


Loha iv

Úloha IV


T rends in i nternational m athematics and s cience s tud y1

Trends inInternational Mathematics andScience Study

Další cyklus – TIMSS 2011

Společně s PIRLS 2011

DĚKUJI ZA POZORNOST

vladislav.tomasek@uiv.cz

www.uiv.cz


 • Login