slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Výukový materiál byl zpracován v rámci projektu OPVK 1.5 EU peníze školám

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Výukový materiál byl zpracován v rámci projektu OPVK 1.5 EU peníze školám - PowerPoint PPT Presentation


 • 65 Views
 • Uploaded on

Výukový materiál byl zpracován v rámci projektu OPVK 1.5 EU peníze školám registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.1026. Zásobování. Pro efektivní zásobování je nutné vykonávat všechny činnosti s touto oblastí související tak, aby byl zajištěn plynulý provoz výroby.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Výukový materiál byl zpracován v rámci projektu OPVK 1.5 EU peníze školám' - ryo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Výukový materiál byl zpracován v rámci projektu OPVK 1.5

EU peníze školám

registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.1026

z sobov n
Zásobování

Pro efektivní zásobování je nutné vykonávat

všechny činnosti s touto oblastí související tak,

aby byl zajištěn plynulý provoz výroby.

!!! Umění dobře plánovat !!!

 • Plán zásobování (plán nákupu) – má podobu bilance
 • porovnáme zde zdroje zásob a následně potřebu zásob,
 • jsme schopni stanovit velikost nákupu
 • (jaké množství je nutné nakoupit).
 • Př.: Podle učebnice sestavte plán zásob z těchto pojmů:
 • nákup, spotřeba, konečná zásoba, počáteční zásoba
p klad v po et n kupu
Příklad – výpočet nákupu:

Podnik odhaduje, že bude potřebovat pro příští

rok 30 000 kusů materiálu X pro výrobu výrobku

Y. V současnosti má na skladě 190 kusů tohoto

materiálu. Limit minimální zásoby je stanoven

na 60 kusů.

Úkol:

 • Určete počet kusů, který se musí nakoupit.
 • Při pravidelných objednávkách jednou za měsíc by se jednalo o množství?
slide4
Řešení:
 • Nákup = S + KZ – PZ
 • Pravidelné objednávky jednou za měsíc = vypočtený nákup roční : 12 měsíců

N = 30 000 kusů + 60 kusů – 190 kusů

N = ……………………

29 870 kusů

Pravidelné objednávky = 29 870 ks ??

Pravidelné objednávky = ………………………..

2 489 kusů

p klad v po et n kupu1
Příklad – výpočet nákupu:

Podnik plánuje pro příští rok spotřebu hlavního materiálu v množství 20 000 metrů. Skutečná zásoba tohoto materiálu je k dnešnímu dni 1000 metrů. Předpokládaná spotřeba do konce roku je 3 000 metrů. Očekávané dodávky do konce letošního roku je 5000 metrů. Normovaná zásoba materiálu je stanovena na 2 000 metrů. Jeden metr stojí 450 Kč.

Úkol:

 • Určete potřebu nákupu:
 • Který údaj v rovnici (k výpočtu nákupu chybí?)
 • Potřebu nákupu v Kč?
slide6
Řešení:
 • Nákup = S + KZ – PZ

N = 20 000 + 2 000 - ………??

Neznáme počáteční zásobu (je nutné ji dopočítat)!!!

Počáteční zásoba se stanoví jako zásoba očekávaná k

začátku plánovacího období tak, že se ke skutečné

zásobě ke dni sestavování bilance připočte očekávaný

nákup a odečte se očekávaná spotřeba do začátku

Plánovacího období.

PZ = 1 000 + 5 000 – 3 000 = 3 000 metrů N = …………………………………..???

20 000 + 2 000 – 3 000

Nákup v metrech x cena za 1 metr

Potřeba nákupu v Kč = ……………………………………..

slide7
Řešení:
 • Nákup = S + KZ – PZ
 • Pravidelné objednávky jednou za měsíc = vypočtený nákup roční : 12 měsíců

N = 30 000 kusů + 60 kusů – 190 kusů

N = ……………………

29 870 kusů

Pravidelné objednávky = 29 870 ks : 12 měsíců

Pravidelné objednávky = ………………………..

2 489 kusů

druhy z sob metoda abc
Druhy zásob (metoda ABC)

Zásoby skupiny A

Základní suroviny (pro stolaře dřevo, pro

strojního zámečníka železo, pro textilní podnik

kvalitní látky, atd.

Zásoby skupiny B

Pomocný materiál (hřebíky, svářecí materiál,

cívka nití, brusný kotouč, … atd.

Zásoby skupiny C

Kancelářské potřeby, čistící prostředky, atd.

Který typ zásob je nutné tzv. normovat

(pečlivě propočítávat???)

A

normov n z sob
Normování zásob

Podnikatelský subjekt eviduje údaje o zásobě:

 • minimální
 • maximální
 • běžné
 • pojistné
 • technické (technologické)

Dále se zabývá hodnotou, kterou je dodávkový cyklus

slide11
Zásoba

a) minimální – zásoba těsně před novou dodávkou od dodavatele

b) maximální – zásoba těsně po dodávce od dodavatele

c) běžná – průběžně se z ní vydává při výrobě

d) pojistná – množství zásob „navíc“ pro případ, kdy se zpozdí dodávka (případně nepředvídaná porucha…, neočekávaný zájem zákazníků…)

e) technická – u některých druhů zásob, kdy je při převzetí do firmy není možné okamžitě použít (dřevo – doschnutí; sýry – dozrání; banány – dozrání…atd.)

p odklady pro v po ty
Podklady pro výpočty

s – průměrná denní spotřeba

(zjistíme podle celkové spotřeby za určité

období – např. rok, pololetí, čtvrtletí, měsíc)

Příklad:

a) Celková spotřeba za rok je 30 000 ks. Jak velká je

průměrná denní spotřeba?

s = S : 360

s = 30 000 kusů : 360 dny

b) Celková spotřeba za měsíc je 560 metrů materiálu.

Jak velká je průměrná denní spotřeba?

s = S : 30

S = 560 metrů : 30 dny = 18 metrů (spotřeba za den)

slide13

S = s x 360

S – celková spotřeba (za určité období)

Příklad:

Průměrná denní spotřeba materiálu je 340 kilogramů.

a) Jaká bude celoroční spotřeba tohoto materiálu?

122 400 kg

S = 340 kg x 360 dní = ………………

b) Jaká bude půlroční spotřeba tohoto materiálu?

180

61 200 kg

S = 340 kg x …… dní = ………………

slide14
Dc – dodávkový cyklus

(čas mezi jednotlivými dodávkami)

p – pojistná zásoba

t –technická (technologická) zásoba

ČNZ – časová norma zásob (ČN) –

udává počet dní, na které nám vydrží zásoba materiálu pro výrobu (všechny údaje jsou ve dnech)

ČNZ = Dc + p + t; ČNZ = Dc + p

2 2

slide15
Příklad:

Vypočítejte ČN, pokud je dodávkový cyklus

16 dní, pojistná zásoba je stanovena na 3

dny. Uveďte i slovní odpověď.

Řešení:

Časová norma = dodávkový cyklus/2 + pojistná zásoba

ČN = 16/2 + 3 = 11 dní

Odpověď:Zásoba ve firmě vydrží celkem 11 dní.

slide16
NZ – norma (normativ) zásob nebo KZ (konečná

zásoba)

– udává průměrné množství zásob na skladě v naturálních jednotkách

NZ (KZ) = ČNZ x s

Příklad:

Vypočítejte, jaké je průměrné množství

zásob na skladě, pokud je průměrná denní

spotřeba stanovena na 30 kg, dodávkový

cyklus činí 20 dní a pojistná zásoba 2 dny.

dny. Uveďte i slovní odpověď.

slide17
Řešení:

Nejdříve vypočteme ČN

ČN = dc/2 + p + t

ČN = 20/2 + 2

ČN = 12 dní nám vydrží zásoba na skladě

Následně počítáme NZ

NZ = ČN x s

NZ = 12 dní x 30 kg

NZ = 360 kg

Jedná se o průměrnou zásobu na skladě v takovém množstí, aby výroba probíhala plynule!!!

slide18
FNZ – finanční normativ zásob- udává jaké množství finančních prostředků je vázáno v zásobách (za kolik máme v průměru zásob na skladě).

FNZ = NZ x Kč/MJ

Příklad:

Průměrný dodávkový cyklus 51 dní. Na jednu lavičku

je potřeba 0,5 m3 dřeva a ročně se jich vyrobí 3 600.

Pojistná zásoba 5 dní a technická zásoba

15 kalendářních dní. Cena dřeva činí 800 Kč/m3.

slide19
Řešení:

Nejprve vypočteme průměrnou denní

spotřebu:

s = 3 600 : 360 dnů x 0,5 m3 = 5 m3.

Následně vypočteme normy zásob:

ČN (ČNZ) = 51 : 2 + 5 +15 = 46 dní,

NZ = 46 dní x 5 m3 = 230 m3,

FNZ = 230 m3 x 800,-- = 184 000 Kč.

normativy vzorce
Normativy (vzorce)

BZ = Dc x s

Zmin = p x s

Zmax = Zmin + BZ

Zmax = Dc x s + p + t

S = s x 360

Upřesnění významu výsledku – co nám udává????

p klad na procvi en 1
Příklad na procvičení č. 1

Plánovaný objem výroby je 60 000 ks výrobků. Norma

spotřeby je 5 kg materiálu v ceně Kč 30,--/kg. Každá

dodávka obsahuje 15 tun, pojistná zásoba je na 8 dní,

materiál lze použít až následující den.

Úkol: vypočítejte normativ zásob (NZ) a finanční normativ zásob (FNZ)

p klad na procvi en 2
Příklad na procvičení č. 2
 • Podnik v příštím roce plánuje vyrobit 125 000 kusů
 • výrobků. Norma spotřeby na jeden výrobek je 14,9 m.
 • Cena za 1 m = 65 Kč. Materiál se dodává pravidelně ve
 • 20-ti dodávkách za rok. Pojistná zásoba je 7 dní.
 • Počáteční zásoba 14 800 m.
 • Vypočítejte:
 • Celkovou spotřebu (průměrnou denní spotřebu)
 • Časovou normu
 • Normu zásob (finanční normativ zásob)
 • Nákup
 • Zásobu minimální a zásobu maximální
pou it zdroje
Použité zdroje:

1. ŠVARCOVÁ, J. Ekonomie - stručný přehled. Zlín:

CEED, 2012. ISBN 80-902552-4-8.

2. MACH, J. Ekonomika pro SOU: obor kuchař/číšník.

1. vydání. Praha: Fortuna, 1999. ISBN 80-7168-671-9

3. Vlastní tvorba

ad