Funkcje tekst w
Download
1 / 43

FUNKCJE TEKSTÓW - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

FUNKCJE TEKSTÓW. Schemat 1. Źródło: S. Dubisz, M. Nagajowa, J. Puzynina, Język i my , Warszawa 1996, str. 30. Nadawca Odbiorca Kontakt – relacja między nadawcą a odbiorcą Kod – system znaków (język), którym posługuje się nadawca i odbiorca

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' FUNKCJE TEKSTÓW' - rylee-whitehead


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


 • Nadawca

 • Odbiorca

 • Kontakt – relacja między nadawcą a odbiorcą

 • Kod – system znaków (język), którym posługuje się nadawca i odbiorca

 • Komunikat – przekaz, tekst skierowany przez nadawcę do odbiorcy

 • Kontekst – elementy rzeczywistości pozajęzykowej, do której odnosi się komunikat


Funkcje tekst w1
Funkcje tekstów

 • Komunikatywna

  [Język jako narzędzie porozumiewania się między nadawcą i odbiorcą]

 • Stanowiąca

 • Magiczna

  [Język oddziałujący na rzeczywistość]


Stanowi ca i magiczna
Stanowiąca i Magiczna

 • „Mianuję Pana .....”

 • Czary, zaklęcia


Funkcja komunikatywna
Funkcja komunikatywna

 • Informatywna

 • Ekspresywna

 • Impresywna

 • Poetycka

 • Fatyczna


Funkcja informatywna
Funkcja informatywna

 • Polega na komunikowaniu faktów, przekazywaniu informacji dotyczących otaczającej rzeczywistości

 • „Pada deszcz”

 • „To jest moja młodsza siostra”


Dla tekst w o funkcji informatywnej charakterystyczne s
Dla   tekstów o funkcji informatywnej charakterystyczne są:

 • wypowiedzenia oznajmujące, często złożone

 • brak wykrzyknień, wypowiedzi eliptycznych, czy rozkaźników

 • brak słownictwa nacechowanego emocjonalnie

 • jednoznaczność, spójność, prawdziwość tekst


Funkcja ekspresywna
Funkcja ekspresywna są:

 • Polega na wyrażaniu uczuć nadawcy, informowaniu o jego nastrojach, emocjach, poglądach np.

 • „Denerwuje mnie to, że cały czas pada”

 • „Nie lubię poniedziałku”


Funkcja ekspresywna1
Funkcja ekspresywna są:

 • Wykorzystuje środki językowe zdradzające uczucia mówiącego wobec tematu wypowiedzi lub wobec odbiorcy. Aby wzmocnić wypowiedź, stosuje się liczne wyrazy ekspresywne, nacechowane emocjonalnie.


Funkcja ekspresywna2
Funkcja ekspresywna są:

Innymi istotnymi cechami wypowiedzi o przeważającej funkcji ekspresywnej jest dominacja czasowników w 1 osobie liczby pojedynczej oraz duża ilość zaimków osobowych, typu: mnie, mój, ja. Stosuje się wykrzyknienia oraz pytania retoryczne, a całość ma charakter subiektywny.


Dla tekst w o funkcji ekspresywnej charakterystyczne s
Dla tekstów o funkcji ekspresywnej charakterystyczne są: są:

 • zdania wykrzyknikowe, często urwane

 • zdania eliptyczne

 • apostrofy

 • brak spójności tekstu

 • liczne równoważniki zdania


Wyrazy nacechowane emocjonalnie
Wyrazy nacechowane emocjonalnie: są:

 • jeść → żreć

 • kłamać → łgać

 • pić → żłopać

 • chodzić → łazić

 • mówić → gadać

 • Boli mnie głowa.


Funkcja impresywna
Funkcja impresywna są:

 • Związana jest z oddziaływaniem komunikatu na zachowanie odbiorcy. Nadawca za pomocą języka nakłania odbiorcę do pewnych zachowań np.

 • „Weź parasol”

 • „zaufaj mi. Wiem, co mówię”


Dla tekst w o funkcji impresywnej charakterystyczne s
Dla tekstów o funkcji impresywnej charakterystyczne są: są:

 • zdania oznajmujące z orzeczeniami o znaczeniu normatywnym np. powinien, należy wolno, wskazane jest itp.

 • zdania oznajmujące z oceną np. dobry, podły itp.

 • zdania rozkazujące

 • teksty te są najczęściej niezwykle spójne, posiadają tezę, wyraźną argumentację

 • slogany są jasne, dobitne, odnoszące się do wartości


Wyst powanie
Występowanie są:

 • komendy, polecenia służbowe, adnotacje

 • poradniki, instrukcje

 • prośby, podania

 • slogany, kampanie reklamowe

 • poezja

 • zwykła rozmowa

 • publicystyka

 • reklama


Funkcja poetycka
Funkcja poetycka są:

 • Polega na zwróceniu uwagi na formę tekstu, na to, jak jest on zbudowany, jakie środki językowe zostały w nim użyte np.

 • „Gdy się miało szczęście, które się trafiaczyjeś ciało i ziemię całą…”


Dla tekst w o funkcji poetyckiej charakterystyczne s
Dla tekstów o funkcji poetyckiej charakterystyczne są: są:

 • poetyzacja tekstu

 • różnorodność stylistyczna i gatunkowa

 • uczuciowość tekstu

 • zróżnicowanie budowy


Funkcja fatyczna
Funkcja fatyczna są:

 • Wynika ze skierowania komunikatu na nawiązanie i podtrzymanie kontaktu z odbiorcą np.

 • „Aha!”

 • „Rozumiesz co do ciebie mówię”


Wyst puje w
Występuje w: są:

 • przemówieniach,

 • prozie,

 • w różnego typu żartach, przysłowiach itp.

 • przejawia się często w rozmowach potocznych,

 • korespondencji,

 • żargonach zawodowych, uczniowskich,

  więc wszędzie tam, gdzie dąży do odświeżenia języka, przełamania szablonu.


Dla tekst w o funkcji fatycznej charakterystyczne s
Dla tekstów o funkcji fatycznej charakterystyczne są: są:

 • wszelkie pozdrowienia

 • elementy zbędne dla tekstu, typu: aha, tak tak, ech, uf itp.

 • brak spójności tekstu


Wyst puje w sytuacjach
Występuje w sytuacjach: są:

 • powitania (typu: Cześć!, Dzień dobry!, No hejka!, Sie ma!, Elo!)

 • podtrzymywania kontaktu (typu: Ojj! Ajj! No! Słucham! Aha! Tak, tak! itd.)

 • pożegnania (typu: No to pa! Do widzenia!, To nara!, Do zobaczenia!, Trzymka!)


Funkcja metaj zykowa
Funkcja metajęzykowa są:

 • Wynika ze zorientowania komunikatu na kod , czyli język jako system znaków. Występuje ona na przykład wtedy, gdy pytamy o znaczenie jakiegoś wyrazu, obecna jest w słownikach, podręcznikach do gramatyki np.

 • „komunikat – krótka informacja przekazywana w procesie komunikacji z druga osobą”Funkcja
Funkcja są:

W jednej z dzielnic warszawskich było środowisko młodzieży harcerskiej, które umiało stworzyć atmosferę i warunki, w jakich młodzież czuła się dobrze, pragnęła sama kształcić swe charaktery, sama sobie stawiała cele i sama czyniła wszystko, co w jej mocy, by te cele osiągać.

A. Kamiński, Kamienie na szaniec (fragment)


Funkcja informatywna przedstawieniowa
Funkcja informatywna są:przedstawieniowa

W jednej z dzielnic warszawskich było środowisko młodzieży harcerskiej, które umiało stworzyć atmosferę i warunki, w jakich młodzież czuła się dobrze, pragnęła sama kształcić swe charaktery, sama sobie stawiała cele i sama czyniła wszystko, co w jej mocy, by te cele osiągać.

A. Kamiński, Kamienie na szaniec (fragment)


Funkcja1
Funkcja są:

Nieznacznie z wilgotnego wykradł się mroku

Świt bez rumieńca, wiodąc dzień bez światła w oku,

Dawno wszedł dzień, a jeszcze ledwie jest widomy.

A. Mickiewicz, Pan Tadeusz (fragment)


Funkcja poetycka1
Funkcja poetycka są:

Nieznacznie z wilgotnego wykradł się mroku

Świt bez rumieńca, wiodąc dzień bez światła w oku,

Dawno wszedł dzień, a jeszcze ledwie jest widomy.

A. Mickiewicz, Pan Tadeusz (fragment)


Funkcja2
Funkcja są:

Hej! Gerwazy! daj gwintówkę!

Niechaj strącę tę makówkę!

Prędko!

A. Fredro, Zemsta (fragment)


Funkcja fatyczna impresywna
Funkcja fatyczna impresywna są:

Hej! Gerwazy! daj gwintówkę!

Niechaj strącę tę makówkę!

Prędko!

A. Fredro, Zemsta (fragment)


Funkcja3
Funkcja są:

To moja pani! Moja ukochana!

O, gdyby mogła wiedzieć, że nią jest!

W. Szekspir, Romeo i Julia (fragment)


Funkcja ekspresywna3
Funkcja ekspresywna są:

To moja pani! Moja ukochana!

O, gdyby mogła wiedzieć, że nią jest!

W. Szekspir, Romeo i Julia (fragment)


Funkcja4
Funkcja są:

Wolniej, proszę panów, wolniej. Nie biegiem!

N.H. Kleinbaum, Stowarzyszenie umarłych poetów (fragment)


Funkcja impresywna1
Funkcja impresywna są:

Wolniej, proszę panów, wolniej. Nie biegiem!

N.H. Kleinbaum, Stowarzyszenie umarłych poetów (fragment)


Funkcja5
Funkcja są:

W okupowanej Francji. Wnętrze oberży w miasteczku na północy. Oszklone drzwi i witryna na ulicę. Fanchette stoi za bufetem, twarz oparta na dłoniach, oczy wpatrzone nieruchomo w przestrzeń. Tourtelle siedzi przy stołku w kacie.

L.Kruczkowski, Niemcy (fragment)


Funkcja informaatywna przedstawieniowa
Funkcja informaatywna przedstawieniowa są:

W okupowanej Francji. Wnętrze oberży w miasteczku na północy. Oszklone drzwi i witryna na ulicę. Fanchette stoi za bufetem, twarz oparta na dłoniach, oczy wpatrzone nieruchomo w przestrzeń. Tourtelle siedzi przy stołku w kacie.

L.Kruczkowski, Niemcy (fragment)


Funkcja6
Funkcja są:

Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu,

Wóz nurza się w zieloność i jak łódka brodzi;

Śród fali łąk szumiących, śród kwiatów powodzi,

Omijam koralowe ostrowy burzanu.

A. Mickiewicz, Stepy akermańskie (fragment)


Funkcja poetycka2
Funkcja poetycka są:

Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu,

Wóz nurza się w zieloność i jak łódka brodzi;

Śród fali łąk szumiących, śród kwiatów powodzi,

Omijam koralowe ostrowy burzanu.

A. Mickiewicz, Stepy akermańskie (fragment)


Funkcja7
Funkcja są:

W okupowanej Francji. Wnętrze oberży w miasteczku na północy. Oszklone drzwi i witryna na ulicę. Fanchette stoi za bufetem, twarz oparta na dłoniach, oczy wpatrzone nieruchomo w przestrzeń. Tourtelle siedzi przy stołku w kacie.

L.Kruczkowski, Niemcy (fragment)


Funkcja8
Funkcja są:

Jak puste kłosy z podniesioną głową

Stoję rozkoszy próżen i dosytu

Dla obcych ludzi mam twarz jednakową,

Ciszę błękitu.

Ale przed Tobą głąb serca otworzę,

Smutno mi, Boże!

J. Słowacki, Hymn (fragment)


Funkcja ekspresywna poetycka
Funkcja ekspresywna poetycka są:

Jak puste kłosy z podniesioną głową

Stoję rozkoszy próżen i dosytu

Dla obcych ludzi mam twarz jednakową,

Ciszę błękitu.

Ale przed Tobą głąb serca otworzę,

Smutno mi, Boże!

J. Słowacki, Hymn (fragment)


ad