Mevlana de m programi
Download
1 / 34

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI - PowerPoint PPT Presentation


 • 420 Views
 • Uploaded on

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI . ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ. Mevlana Değişim Programı Nedir?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI ' - rune


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Mevlana de m programi

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ


Mevlana de i im program nedir
Mevlana Değişim Programı Nedir?

Küreselleşen dünyada herhangi bir coğrafi ve etnik sınır olmaksızın diplomadenkliği olan yükseköğretim kurumları ile Türkiye deki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimi programıdır.

(2013-2014 Öğretim yılında Erasmus kapsamındaki ülkeler hariç tutulmuştur.)


De i im program n n amac nedir
Değişim Programının Amacı Nedir?

 • Yükseköğretimi uluslararası arenada en üst düzeye çıkarmak.

 • Ülkemizdeki yükseköğretimi tanıtmak ve yabancı öğrencilerin ilk tercihleri arasında yer almasını sağlamak.

 • Ülkemizin zengin tarihsel ve kültürel mirasını küresel düzeyde tanıtmak.

 • Kültürler arası etkileşimin artmasıyla farklılıklara saygı ve anlayış kültürünün zenginleşmesini sağlamak.


Di er programlardan fark nedir
Diğer Programlardan Farkı Nedir?

 • Yükseköğretim Kurumlarının uluslararası bir nitelikte olmasını sağlaması;

 • Bölge, alan, coğrafi sınırı olmaksızın yükseköğretimin markalaşması;

 • Karşılıksız burs imkânı;

 • Programa katılan öğrenci ve akademisyenlerin diğer değişim programlarından da yararlanabilme şansı;

 • Yükseköğretimin giderek küreselleşen akademik ruhuna uygun bir şekilde, öğrenci ve öğretim elemanlarının dünyanın herhangi bir yerinde arzu ettiği üniversitede eğitim alma - verme fırsatını sunması;


 • De i im program n n kazand rd klar
  Değişim Programının Kazandırdıkları

  • Özgüveni yüksek bireylerin yetişmesini,

  • Bilimsel ve teknik iletişimi arttırması,

  • Yenilikçi ve rekabet duygusu gelişmiş bireylerin yetişmesini,

  • Toplumsal ve küresel sorumluluk sahibi bireylerin kazanılmasını,

  • Dünyayı ve ülkesini daha iyi tanıyan bireylerin yetişmesini,

  • Nitelikli ve vizyon sahibi kişilerin yetişmesini sağlar.


  Mevlana de i im program koordinat rl
  Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü

  • Mevlana Değişim Programı kapsamındaki tüm organizasyon ve çalışmalar, Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinasyon ofisleri ve ilgili yükseköğretim kurumu tarafından görevlendirilen koordinatörler üzerinden yürütülmektedir.

  • Birim ya da bölümler değişim yapmak istedikleri üniversitenin YÖK tarafından tanınıp tanınmadığını http://www.yok.gov.tr/web/denklik/anasayfabağlantısından kontrol eder.

  • Karşı kurumun YÖK denklik listesinde olmaması halinde Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü’ne başvurulur ve Koordinatörlük, ‘Tanınma Talep Dilekçesi’ doldurarak denklik konusunda YÖK’ten bilgi ister.


  Mevlana de i im program koordinat rl1
  Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü

  • Birim ya da bölümler öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yapmak istedikleri ve YÖK tarafından tanınan yurt dışı üniversitelerle Mevlana Değişim Protokolü imzalama konusunda gerekli görüşmeleri yapıp hemfikir olduktan sonra bu durumu Mevlana Kurum Koordinatörlüğü’ne bildirir.

  • Mevlana Kurum Koordinatörlüğü Mevlana Değişim Protokolünü hazırlayarak rektörlerin imzasına sunar.


  Mevlana de i im program koordinat rl2
  Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü

  • Ana protokolde yer almayan ancak karşılıklı talep edilen ve üzerinde hemfikir olunan durumlar da Mevlana Kurum Koordinatörlüğü’ne bildirilir ve Koordinatörlük özel koşulları içeren (konaklama, sağlık sigortası, ortak not sistemi, vb.) bir ‘Ek Protokol’ hazırlayarak karşılıklı imzalanmasını sağlar.

  • Değişim süreci Mevlana Kurum Koordinatörlüğü ve birim ve bölüm koordinatörlüklerinin ortak çalışmasıyla organize edilir.


  Mevlana de i im protokol
  Mevlana Değişim Protokolü

  Tanınma Talep Dilekçesi Dilekçesi

  Protokol yapılması planlanan yurtdışı yükseköğretim kurumunun denklik durumunun kontrolü için Türkiye’deki üniversitenin Kurum Koordinatörü tarafından imzalı dilekçenin YÖK’e iletilmesi

  Mevlana Değişim Programı -Denklik Birimi M

  Değişim Protokolü imzalanması planlanan yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının denklik durumlarının kontrolü

  SONUÇ


  De i im s resi

  Öğrenci

  Öğretim Elemanı

  Değişim Süresi

  En az

  1 hafta

  (En az 6 Saat)

  En az 1,

  En fazla 2 yarıyıl

  En fazla

  3 ay

  1 Eğitim-öğretim

  yılını aşamaz


  Renci de i imi
  Öğrenci Değişimi

  Türkiye sınırları içerisinde eğitim öğretim faaliyetinde bulunan devlet üniversiteleri ve vakıf üniversitelerinin örgün öğretimine devam eden öğrencilerden;

  • Ön lisans 2. sınıflar

  • Lisans 2.,3. ve 4. sınıflar

  • Yüksek lisans ve doktora öğrencileri (Hazırlık, Bilimsel Hazırlık ve İlk Yarıyıl Eğitimlerini Tamamlayanlar )katılabilir.


  Renci de i im ko ullar
  Öğrenci Değişim Koşulları

  • Ön lisans ve lisans öğrencilerinin akademik not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması

  • Yüksek lisans ve doktora yapan öğrenciler için not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 olması

  • Öğrencilerin Mevlana Değişim Programı ile gidecekleri yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretim diline ait yeterliliği gösteren dil puanı olması. (İngilizce, Arapça, Korece, vb.)

  • %50 Akademik ortalama + %50 Dil puanı =Mevlana değişimi puanı


  Akademik tan n rl k renim protokol
  Akademik Tanınırlık Öğrenim Protokolü

  • Değişim dönemi başlamadan önce dersler ve krediler belirtilir.

  • Öğrenim Protokolü, üç nüsha halinde düzenlenir.

  • Öğrenci dersleri uygun bulduğunu imza ile beyan eder.

  • Öğrenim Protokolü, ilgili bölüm başkanları ile Mevlana Değişim Programı koordinatörü tarafından imzalanır. Derslerin denklikleri ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından onaylanır.


  Akademik tan n rl k renim protokol1
  Akademik Tanınırlık Öğrenim Protokolü

  • Gönderen yükseköğretim Kurum Koordinatörü Öğrenim Protokolünü imzalar ve bu protokolle alınan derslerin kabul edildiğini taahhüt eder.

  • Olası değişiklikler dönemin başlamasını takiben en geç 30 gün içinde yapılmalıdır.

  • Mevlana Değişim Programı öğrencisi, öğrenim protokolünde belirtilen ve başarılı olduğu bir dersten tekrar sınava giremez veya yeniden bu dersi alamaz.

  • Yükseköğretim kurumları, eğitim-öğretim faaliyetlerine tam tanınırlık sağlar.


  Akademik tan n rl l k renim protokol
  Akademik Tanınırlılık Öğrenim Protokolü

  • Değişimde ders sayısı değil, derslerin kredileri dikkate alınır.

  • Öğrenim hareketliliği başlamadan önce tanımlanmış derslerle ilgili program, tüm taraflarca öğrenim protokolü imzalanması suretiyle yazılı olarak teyit edilir. Yükseköğretim kurumları değişim programı sonunda başarılı olunan tüm derslerin kredileri ile denkliklerini kabul etmek ve başarılı saymak zorundadır. Bu dersler diploma ekinde belirtilir.


  De i im program ba vuru s reci
  Değişim Programı Başvuru Süreci

  • İlgili üniversitelerdeki kontenjanlar belirlenir.

  • Yükseköğretim kurumları, yapmış oldukları Protokolleri kendi internet sayfalarında en az 15 gün süreyle ilan eder.

  • Programa başvuru koşulları ve başvuru süreci hakkında bilgilere yer verildikten sonra başvuru süreci başlar.


  De i im ba vurular
  Değişim Başvuruları

  • Mevlana Değişim Programı’na katılmak isteyen öğrenci ve öğretim elemanlarımız başvuru süreci ilan edildikten sonra Mevlana KurumKoordinatörlüğü’ne gerekli evraklarla birlikte başvurabilirler.

  • Hazırlanacak olan belgeler Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenir. (Belgeler için http://mevlana.erciyes.edu.tr )


  Retim eleman de i imi
  Öğretim Elemanı Değişimi

  • Mevlana Değişim Programına yurt içinde ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve okutmanlar katılabilir.

  • Araştırma görevlileri de programa öğrenci statüsünde katılabilir.


  Retim e leman de i im ko ullar
  Öğretim Elemanı Değişim Koşulları

  • Mevlana Değişim Programına daha önce katılmamış olmak,

  • Dil puanının yeterliliğini gösterir nitelikteki belge,

  • Programa katılmaya hak kazanan ve gitmeyen öğretim elemanı 3 yıl boyunca başvuru yapamaz.


  De i im in g erekli b elgeler
  Değişim İçin Gerekli Belgeler

  Öğrenciler

  Öğretim Elemanları

  Hareketlilik Programı

  Değerlendirme Formu

  Katılım Belgesi

  Nihai Rapor

  • Aday öğrenci başvuru formu

  • Üniversite başvuru formu

  • Katılım Belgesi

  • Öğrenim protokolü

  • Öğrenci beyannamesi

  • Öğrenci bilgi formu

  • Yükümlülük sözleşmesi

  • Kabul belgesi

  • Nihai rapor


  Renim giderleri
  Öğrenim Giderleri

  • Öğrenciler Mevlana Değişim Programı öğrencisi oldukları süre boyunca kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırarak ödemekle yükümlü oldukları katkı payı/öğrenim ücretini kendi kurumlarına ödemeye devam ederler.

  • Programdan faydalanan öğrenciler Mevlana Değişim Programı öğrencisi oldukları süre zarfında gideceği yükseköğretim kurumuna eğitim öğretim ücreti ödemezler.


  Burslar
  BURSLAR

  • Öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder.

  • Öğrencilere ödenecek burs tutarı, öğrencilerin eğitim için gittikleri ülkenin ekonomik hayat standartları göz önünde bulundurularak farklılaşmaktadır


  Burslar1
  BURSLAR

  • 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre gidilecek olan ülkenin GSMH durumuna göre lisans öğrenimi gören öğrencilere ödenmekte olan aylık burs tutarının üç katına kadar (280x3=840TL)burs ödenebilir.

  • Değişim programı kapsamında dünyanın farklı coğrafyalarından Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına gelen öğrencilere de aylık burs tutarının iki katı (560 TL) burs ödenir.


  Burslar2
  BURSLAR

  • Öğrenci bursları, değişim başladıktan sonraki 30 gün içinde aylıklar halinde ödenir.

  • Değişim süresince her ay öğrenciye alması gereken burs miktarının %70’i kadar ödeme yapılır.

  • Geri kalan %30 burs miktarı öğrenci döndükten sonra başarı durumuna göre ödenir.


  Rnek tablo giden renci
  ÖRNEK TABLO (Giden Öğrenci)


  Retim elemanlar ile lgili hususlar
  Öğretim Elemanları ile İlgili Hususlar

  • Yurt dışına gönderilecek öğretim elemanlarına 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah ödenebilir. (18 $ ile 80 $ arasında harcırah ve 1000 $ ile 2500 arasında yol)

  • Yurt dışından gelecek öğretim elemanlarına ise 6245 sayılı Kanun uyarınca harcırah ödenir.


  Rnek tablo giden retim yesi
  ÖRNEK TABLO(Giden Öğretim Üyesi)


  ŞU ANA KADAR PROTOKOL YAPILAN ÜNİVERSİTELER

  (2014-2015 öğretim yılından itibaren)


  2014 2015 mevlana de i im program takvimi
  2014-2015 Mevlana Değişim Programı Takvimi


  Mevlana Değişim Programı

  değişimin başlangıcı değil değişimin kendisidir.

  Üniversitemiz Mevlana Değişim Programı

  ile ulusal yükseköğretim kalitesini uluslararası düzeye yükseltmek için girişimlerini sürdürürken değerli öğrenci ve akademisyenlerimizin de programa dahil olmasını temenni ediyoruz.


  Let m
  İLETİŞİM

  Adres : MedikoSosyal Merkezi Zemin Kat

  Web : http://mevlana.erciyes.edu.tr

  İçhatlar:11625 – 11626

  Tel : 437 68 75

  E-posta:[email protected]


  ad