Haz rlayanlar o uz yaman m s leyman atasever lker ba aran semih kas m z
Download
1 / 21

MEVLANA VE ETİK - PowerPoint PPT Presentation


  • 268 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Hazırlayanlar Oğuz YAMAN M.Süleyman ATASEVER İlker BAŞARAN Semih Kasım ÖZ. MEVLANA VE ETİK. Mevlana Celaleddin RumI.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

MEVLANA VE ETİK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hazırlayanlar

Oğuz YAMAN

M.Süleyman ATASEVER

İlker BAŞARAN

Semih Kasım ÖZ

MEVLANA VE ETİK


Mevlana CelaleddinRumI

Gel, gel, ne olursan ol yine gel,Isterkafir, ister mecusi, ister puta tapan ol yine gel,Bizim dergahımız, ümitsizlik dergahı degildir,Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel.


Mevlana’nın hayatı hakkında bilgi vermek.

Mevlana’nın düşüncelerini, tasavvufunu anlatmak.

Mevlana’nın fikir ve yaşantısını etik ile ilişkilendirmek.

Amaç


30 Eylül 1207’de Belh şehrinde doğdu.

Babasının adı Bahaeddin Veled’dir.

Moğol istilasıyla Belh’ten ayrıldılar.

Babasıyla hacca gitmiştir.

Hacdan sonra Karaman’a yerleştiler.

Karaman’da Gevher Hatun ile evlendi.

Mevlana’nInHayatI


Alaeddin Keykubat babasını Konya’ya davet etti.

3 Mayıs 1228’de Konya’ya göçtüler.

Babası 12 Ocak 1231’de vefat etti.

Mevlana babasının varisi oldu.

İplikçi Medresesi’nde vaazlar verdi.

Şems Tebrizi ile dostluk kurdu.

Mevlana’nInHayatI


Yaşamını “Hamdım, piştim, yandım” sözleriyle özetlemiştir.

17 Aralık 1273’te vefat etti.

Cenaze namazını Kadı Sıraceddin kıldırdı

Ölüm gününe “Şeb-i Arus” demiştir.

Şeb-i Arus, düğün günü demektir.

Mevlana’nInHayatI


Onun tasavvufu olgunlaşmadır.

Tasavvufunda gaye, kulluk ve yokluktur.

Tasavvufunda yaratılışın manası aşktır.

Tasavvufunda esas, gönül sahibine ulaşmaktır.

O, hayattan el etek çekmemiştir.

Toplumsal kurtuluşun ancak ahlaki değerleri uygulamakla mümkün olacağını belirtmiştir.

Mevlana’ nIn Tasavvufu


Mevlana nefsin terbiye edilmesi gerektiğine inanan bir düşünürdür. Bütün kötü huyların kaynağını nefisten kaynaklandığına savunur.

Mevlana’nInTasavvufu


O her şeyden önce, kadının kapanmasının ve örtülmesinin aleyhindeydi. “Fi-hiMafih” adlı eserindeki bir fasılda, karısını örten kapatıp kimseye göstermeyen erkeği ‘koltuğunun altına bir somun ekmeği saklamaya çalışan insan’a benzeterek kınamıştır. Gizlenmenin ve örtünmenin karşısındaki insanın daha çok merakını arttıracağını ve görme duygusunu kamçılayacağını belirten Mevlana bunun sadece kötülüğü arttıracağını ifade etmiştir.

Mevlana hakkIndaBİlİnmeyenler


 Kadının veya erkeğin değil, insanın iyisi ve zararlısı olduğunu söyleyen Mevlana, bu görüşlerini hayatında da uygulamıştır. O’nun bir çok kadın müritleri vardı ve onların davetlerine hep uyar, aralarına katılır onlarla şiirler okur ve onlarla sema derdi. 

Mevlana hakkIndaBİlİnmeyenler


Din, dil, ırk ayırmayan, her şeyi ve herkesi Tanrı’nın bir parçası olarak görür.

Hz. Mevlana tek kadınla yaşamış, cariye ve köle kullanmamıştır. Oğlu Sultan Veled‘e yazdığı bir mektupta zevcesini hoş tutmasını, ona saygı göstermezse kendisini de incitmiş olacağını belirtmiştir.

Mevlana hakkIndaBİlİnmeyenler


Mevlana'ya göre etiğin konusu olan ahlak, "insanı Tanrı'dan uzaklaştıran kötü huy diye nitelenebilecek "hırs, kıskançlık, yalan, kibir" vs. özelliklerden uzaklaşıp; "şefkat, sevgi, cömertlik, alçak gönüllülük" vs. "iyi huy" diye nitelenebilecek özellikleri ilke edinme, ahlaklılık ise, onları yaşama

geçirmedir. Bu ahlaki ilkelere bağlı kalındığında "kamil insan"; bu ilkelerden sapıldığında da eksik insan olunur.

Mevlana AHLAKI VE ETİK


Mevlana aşırı mal tutkusunun karşısında olduğu gibi, tembelliğin ve dilenciliğin de karşısındadır:

" O rahmet kapısı, hırslarından dolayı bu görmedik dilencilerin yüzlerine kapandı. Zekat verilmeyince yağmur bulutu gelmez, zinadan dolayı da etrafa veba yayılır. İçine sıkıntıdan ne gelirse korkusuzluktan ve küstahlıktan gelir. Kim dost yolunda pervasızlık ederse erlerin yolunu vurucudur, namert olur. "

Mevlana AHLAKI VE ETİK


Mevlana öfke ve şehveti yermiştir:

"Öfke ve şehvet insanları şaşı yapar. Ruhu doğruluktan ayırır. Kine gelince gizlenir. Gönülden göze yüzlerce perde iner."

Mevlana AHLAKI VE ETİK


Mevlana, daima yardımlaşmadan ve zayıfları düşünmeden yanadır:

"İnleyen dolap gibi gözü yaşlı ol ki, can meydanında yeşillikler bitsin. Ağlamak istersen göz yaşı dökenIere acı, merhamete nail olmak istersen zayıflara merhamet et."

Mevlana AHLAKI VE ETİK


Mevlana, dedikoduyu, gereksiz iddia ve tartışmaları da yermiştir:

"Ey kişi! Sen bu dünya kuyusunun dibinde hapsedilmiş bir insansın. Tavşan gibi olan nefsin seni nasıl kahretti. Senin tavşan nefsin sahrada yiyip içmekte, zevk ve sefa etmekte. Sen ise şu dedi-kodu, iddia ve tartışma kuyusunun dibindesin"

Mevlana AHLAKI VE ETİK


Mevlana, dünyada nefsin eğilimlerine köle olmanın, öğünmenin ve büyüklenmenin karşısındadır:

"Nefis çok öğülmesi yüzünden Firavunlaştı. Alçak gönüllü, hor, hakir ol! Ululuk taslama! Elinden geldikçe insan ol, sultan olma! Yoksa bu inceliğin, bu güzelliğin kalmayınca, o seninle düşüp kalkanlar senden usanırlar. Evvelce seni aldatıp duranlar, o zaman seni görünce şeytan adını takarlar. Seni kapı dibinde görünce hepsi birden (mezarından çıkmış hortlak) derler"

Mevlana AHLAKI VE ETİK


Ayrımcılığın karşısında olmuştur;

Beri gel, beri!

Daha da beri! Niceye şu yol vuruculuk?

Madem ki sen bensin, ben de senim, niceye şu senlik benlik?

“Birleşin! Ben, bölmeye değil, birleştirmeye geldim.”

“Ya olduğun gibi görün,

Ya göründüğün gibi ol.”

Mevlana AHLAKI VE ETİK


Maddeden çok manaya önem vermiştir;

Nice insanlar gördüm, üzerinde elbisesi yok. Nice elbiseler gördüm, içinde insan yok

“Ya üst ol, ya bir üstünü ara; ya görüş sahibi ol, ya bir görüş sahibini ara.”

Mevlana AHLAKI VE ETİK


Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol.

Şefkat ve merhamette güneş gibi ol.

Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol.

Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol.

Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol.

Hoşgörülülükte deniz gibi ol.

Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.

Mevlana AHLAKI VE ETİK


Dinlediğiniz için teşekkür ederiz…


ad
  • Login