Skydd av personuppgifter i folkbokföringen - PowerPoint PPT Presentation

Skydd av personuppgifter i folkbokf ringen
Download
1 / 20

 • 196 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Skydd av personuppgifter i folkbokföringen. Ingegerd Widell ingegerd.widell@skatteverket.se www.skatteverket.se. Disposition. Folkbokföring Regelverk Antalsuppgift Vanliga fall Myndigheters ansvar Praktisk hantering – post Frågor - när som helst. Skatteverkets regionindelning.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Skydd av personuppgifter i folkbokföringen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Skydd av personuppgifter i folkbokf ringen

Skydd av personuppgifter i folkbokföringen

Ingegerd Widell

ingegerd.widell@skatteverket.se

www.skatteverket.se


Disposition

Disposition

Folkbokföring

Regelverk

Antalsuppgift

Vanliga fall

Myndigheters ansvar

Praktisk hantering – post

Frågor - när som helst


Skatteverkets regionindelning

Skatteverkets regionindelning


Folkbokf ring

Folkbokföring

 • Folkbokföringen är den grundläggande registreringen av befolkningen i Sverige

  – Verksamheten bedrivs vid skattekontor i en för riket gemensam folkbokföringsdatabas

  – I folkbokföringen registreras uppgifter omidentitet, bosättning och familjeförhållanden

  – Maskinell spridning av uppgifterna sker medhjälp av Navet

  – Navet uppdateras direkt med de ändringar som

  registreras i folkbokföringsregistret


Tre olika skyddsniv er

Tre olika skyddsnivåer

 • Sekretessmarkering

 • Kvarskrivning– kombineras vanligen med sekretessmarkering

 • Fingerade personuppgifter


Sekretessens r ckvidd

Sekretessens räckvidd

22KAP. 1 §

Offenlighets

och Sekr.L

... i verksamhet som

avser folkbokföring

… om det av särskild anledning kan antas

 • ... den enskilde ellernågonhonom närstående lidermen

  om uppgiften röjs


N r kan man ans ka om skyddade personuppgifter

När kan man ansöka om skyddade personuppgifter?


Vilket underlag kr vs

Vilket underlag krävs?

 • Skriftlig ansökan

 • Polisanmälan/Åtalsanmälan/Dom

 • Uppgifter från socialförvaltning

 • Uppgifter från kvinnojour/Brottsofferjour

 • Beslut om besöksförbud

 • Annat

 • Som visar en konkret och aktuell hotbild


Varaktighet f rl ngning

Varaktighet - förlängning

Hur länge?

Spärrmarkering

– Första gången ca ett år, normalt omprövning inom 2 år

Kvarskrivning

– Högst 3 år, därefter omprövning

Vad krävs?

– Man behöver visa en aktuell och konkret hotbild


F ruts ttningar f r kvarskrivning resp fingerade personuppgifter enl sou 2008 81

Förutsättningar för kvarskrivning resp fingerade personuppgifter (enl SOU 2008:81)


Hur m nga

Sekretessmarkering

5540

12420

Varav kvarskrivna

68

1728

Varför?

 • Personförföljelse

 • Hot/misshandel

 • Våld eller hot om våld

Hur många?

1994

2010

Fingerade personuppgifter: totalt ca 40 ärenden


Kategorier

Kategorier

Misshandlade kvinnor

Personer utsatta för brott

Vittnen

Kriminella och f.d. kriminella

Invandrare, politiskt förföljda

Invandrare, s.k. hedersrelaterade brott

Familjeproblem

Psykiska skäl

Arbete (poliser, väktare m.fl.)


Spridning av uppgifter

Spridning av uppgifter

Myndigheter får avisering av alla uppgifter

Sekretessmarkering innebär en “varningsflagga”

Privatpersoner eller företag får inte uppgifter om skyddade personer


Skydd av personuppgifter i folkbokf ringen

 • *Försäkringskassan

 • *Vägverket, med bil- körkorts- och felparkeringsregister

 • *Migrationsverket

 • *Skatteverket (skatteregistret)

  • *Rikspolisstyrelsen

  • *Kriminalvårdsstyrelsen

  • *Statistiska centralbyrån

  • *Lantmäteriverket

  • *Statens personadressregisternämnd (SPAR-nämnden)

  • *Svenska kyrkan, med register över medlemmar i svenska kyrkan (likställd med myndighet i detta avseende).


 • Veckovis uppdatering

  Veckovis uppdatering

  • Uppgifter i aviseringsregistret överförs veckovis till Totalförsvarets pliktverk, kommunernas olika förvaltningar och landstingens sjukvårdsförvaltningar

   (några landsting har daglig uppdatering).


  Skydd av personuppgifter p myndighet er

  Skydd av personuppgifter på myndigheter

  Varje myndighet ansvarar för uppgifterna i sitt register

  Fråga om skyddade uppgifter kan lämnas ut eller inte prövas av respektive myndighet med stöd av sekretesslagens bestämmelser


  Vart skickas breven

  Vart skickas breven?

  Förmedlingsuppdrag

  Skattekontoret

  För fullständiga adressuppgifter – se vår hemsida

  www.skatteverket.se – Privat- Folkbokföring –

  –Skyddade personuppgifter –

  ”Skatteverkets vägledning för hantering av sekretessmarkerade personer i offentlig förvaltning”


  Offentlig uppgift

  Mycket begränsat antal personer har tillgång till uppgifter för personer med skyddade uppgifter

  Offentlig uppgift?

  • Skatteregister – omvänt skaderekvisitdvs. uppgiften offentlig först efter prövning


  Posthantering

  Posthantering

  Skatteverket vidarebefordrar post

  Vad behövs?– Namn och helst personnummer (tillräcklig identifikation, i vissa fall är personnummer nödvändigt)

  Hur?– Förslut försändelsen– Skriv namn och personnummer– Lägg försändelsen i nytt kuvert


  Utredningar som behandlat fr gan

  Utredningar som behandlat frågan

  • Brottsoffer Vad har gjorts? Vad bör göras SOU 1998:40

  • Personsäkerhetsutredningen SOU 2002:71

  • Stalkning – ett allvarligt brott SOU 2008:81

  • Folkbokföringen i framtiden – SOU 2009:75


 • Login