slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
TEMA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

TEMA - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

TEMA. Branislav Radulović PROCENA VREDNOSTI ZA POSEBNE POTREBE Seminar: Finansijsko izveštavanje složenih entiteta Beograd, 17-18 novembar 2011. WWW.IEF.RS. O VREDNOSTI. PRIMARNI ZADATAK MENADŽMENTA JESTE STVARANJE VREDNOSTI I UPRAVLJANJE VREDNOŠĆU DRUŠTVA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' TEMA' - rosalyn-riddle


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

TEMA

Branislav Radulović

PROCENA VREDNOSTI ZA POSEBNE POTREBE

Seminar:

Finansijsko izveštavanje složenih entiteta

Beograd, 17-18 novembar 2011.

WWW.IEF.RS

slide2

O VREDNOSTI

 • PRIMARNI ZADATAK MENADŽMENTA JESTE STVARANJE VREDNOSTI I UPRAVLJANJE VREDNOŠĆU DRUŠTVA.
 • GLOBALNO TRŽIŠTE ZAHTEVA JEDINSTVENI POSLOVNI JEZIK I KRITERIJUME VREDNOSTI, UJEDNAČAVANJE FORME I SADRŽAJA.
 • IZVEŠTAJ O VREDNOSTI SE OBLIKUJE PREMA ODREĐENOJ NAMENI, ZA ODREĐENOG KORISNIKA, NA ODREĐENI DAN, NA OSNOVU ODREĐENIH PODATAKA I OKOLNOSTI.

WWW.IEF.RS

slide3

RAZMIŠLJANJE O VREDNOSTI

?

 • KOLIKA JE BILA CENA KOŠTANJA U VREME PRIBAVLJANJA,
 • KAKVE SU TRENUTNE CENE NA TRŽIŠTU;
 • KOJE SU BUDUĆE OČEKIVANE KORISTI.

VREDNOST

WWW.IEF.RS

slide5

PROCENJIVANJE – ZAKONSKA OBAVEZA

 • 1) STATUSNE PROMENE
 • ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
 • PROCENA VREDNOSTI NENOVČANOG ULOGA

SPORAZUMNO

 • PROCENITELJ
 • (OTVORENA AKCIONARSKA DRUŠTVA)
 • U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE RIR
 • NABAVNA – TRŽIŠNA – NADOKNADIVA
 • RAZLIČITA IMOVINA I PRAVA

WWW.IEF.RS

slide6

PROCENJIVANJE – ZAKONSKA OBAVEZA

 • 2) PRIVATIZACIJA
 • AUKCIJA, TENDER, RESTRUKTURIRANJE
 • POSEBNA REGULATIVA I NADZORNA TELA
 • METODE:
 • KORIGOVANA KNJIGOVODSTVENA VREDNOST
 • DISKONTOVANJE NOVČANIH TOKOVA
 • LIKVIDACIONA VREDNOST

WWW.IEF.RS

slide7

PROCENJIVANJE – MOGUĆNOST IZBORA

 • USAGLAŠAVANJE SA MRS/MSFI
 • PODACI U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA MORAJU BITI:
   • POUZDANI
   • ISTINITI
   • RELEVANTNI
   • RAZUMLJIVI
 • ZNAČAJAN BROJ BILANSNIH POZICIJA NIJE MOGUĆE TAČNO IZMERITI, VEĆ SAMO PROCENITI: NEOPHODNO PRIMENITI PRETPOSTAVKE
 • ZA RAZLIČITE DELOVE IMOVINE – ALTERNATIVNI POSTUPCI(MOGUĆNOST IZBORA)
 • KONCEPT: FER VREDNOST
  • TRŽIŠNI PRISTUP
  • TROŠKOVNI PRISTUP
  • PRINOSNI PRISTUP

WWW.IEF.RS

slide8

PROCENJIVANJE – POTREBA

 • HIPOTEKE I RUČNE ZALOGE
  • RADI OBEZBEĐENJA POTRAŽIVANJA POVERIOCA;
  • UTRŽIŠTENJE IMOVINE
 • STEČAJ I LIKIVDACIJA
  • ODLUKA O REORGANIZACIJI ILI BANKROTSTVU, PRESTANAK RADA
 • ARBITRAŽA U SPOROVIMA
 • OPOREZIVANJE
 • OSIGURANJE IMOVINE
 • TRANSFER VLASNIŠTVA
 • INVESTIRANJE

WWW.IEF.RS

slide9

PROCENJIVANJE – KONCEPTI

 • TRŽIŠNI KONCEPT
 • NA OSNOVU OBELODANJENE SPREMNOSTI DA SE NEŠTO PLATI
 • OCENA NA OSNOVU OKOLNOSTI
 • NA OSNOVU PRIPISANE SPREMNOSTI DA SE NEŠTO PLATI
 • KONCEPT ANKETA
 • NA OSNOVU IZRAŽENE SPREMNOSTI DA SE NEŠTO PLATI

WWW.IEF.RS

slide10

PROCENJIVANJE – KONCEPTI

 • TRŽIŠNI KONCEPT
 • NA OSNOVU OBELODANJENE SPREMNOSTI DA SE NEŠTO PLATI,
 • NA BAZI JAVNIH PODATAKA,
 • PREMA PODACIMA SA AKTIVNOG TRŽIŠTA
 • MODEL VREDNOSTI – ZA SREDSTVA I USLUGE KOJIMA SE TRGUJE
 • MODEL PRODUKTIVNOSTI – ZA ELEMENTE KOJI DOPRINOSE STVARANJU DRUGIH DOBARA
 • MODEL UŽIVANJA PRAVA – UTICAJ PRIVLAČNOSTI USLOVA I OKRUŽENJA
 • MODEL ZNAČAJA POSETE – ATRAKTIVNOST LOKACIJE I BROJ POSETA

WWW.IEF.RS

slide11

PROCENJIVANJE – KONCEPTI

 • OCENA NA OSNOVU OKOLNOSTI
 • NA OSNOVU PRIPISANE SPREMNOSTI DA SE NEŠTO PLATI,
 • OCENA SPREMNOSTI DA SE PLATI IZGUBLJENO
 • IZLAGANJE TROŠKOVIMA ODRŽAVANJA I ZAMENE
 • PODNOŠENJE TROŠKOVA SPREČAVANJA ŠTETE

WWW.IEF.RS

slide12

PROCENJIVANJE – KONCEPTI

 • KONCEPT ANKETA
 • NA OSNOVU IZRAŽENE SPREMNOSTI DA SE NEŠTO PLATI,
 • MIŠLJENJE NA OSNOVU ANKETE I IZBORA
 • OCENA VREDNOSTI BILO KOG ELEMENTA I SISTEMA
 • MODEL ODGOVARAJUĆE VREDNOSTI
 • MODEL ODGOVARAJUĆEG IZBORA

WWW.IEF.RS

slide13

PROCENJIVANJE – PRISTUPI

 • TRŽIŠNO ORIJENTISANI PRISTUP
 • PRISTUP ZASNOVAN NA TOKOVIMA GOTOVINE
 • PRISTUP ZASNOVAN NA AKTIVI

WWW.IEF.RS

slide14

PROCENJIVANJE – PRISTUPI

 • TRŽIŠNO ORIJENTISANI PRISTUP
 • (TRŽIŠNI PRISTUP POREĐENJA PRODAJE)
 • KAPITAL
 • METOD POREĐENJA KOMPANIJA
 • METOD UPOREDIVIH TRANSAKCIJA
 • IMOVINA
 • DIREKTNO POREĐENJE TRŽIŠNIH CENA

ZA PROCENU TRŽIŠNE VREDNOSTI - OSNOVNA TEHNIKA.

PRIMENJUJE SE ZA PROCENU VREDNOSTI DELOVA IMOVINE KOJE SU ČESTO U PROMETU I ZA KOJE POSTOJI AKTIVNO TRŽIŠTE.

WWW.IEF.RS

slide15

PROCENJIVANJE – PRISTUPI

 • PRISTUP ZASNOVAN NA TOKOVIMA GOTOVINE
 • (PRINOSNI PRISTUP)
 • KAPITAL
 • (NA OSNOVU DOBITI ILI NOVČANOG TOKA)
 • KAPITALIZACIJA OSTVARENIH REZULTATA
 • DISKONTOVANJE BUDUĆIH REZULTATA
 • IMOVINA
 • DIREKTNE KAPITALIZACIJE
 • DISKONTOVANJE NOVČANIH TOKOVA

PRISTUP JE PRIMENLJIV UKOLIKO SE NE OČEKUJU ZNAČAJNE PROMENE U BUDUĆNOSTI.

ZA NEKE DELOVE IMOVINE OVAJ METOD NIJE PRIMENJIV ZA ODREĐIVANJE VREDNOSTI.

ZA DRUGE, OVO JE JEDINA I ZAISTA UBEDLJIVA METODA ZA ODREĐIVANJE VREDNOSTI.

WWW.IEF.RS

slide16

PROCENJIVANJE – PRISTUPI

 • PRISTUP ZASNOVAN NA AKTIVI
 • METOD TROŠKOVA ZAMENE
 • (TROŠKOVNI PRISTUP)
 • PROBLEM:
 • ZANEMARIVANJE POTENCIJALNE SINERGIJE I NEMATERIJALNIH PRAVA

METOD KNJIGOVODSTVENE VREDNOSTI

PROBLEM:

OGRANIČENJA RAČUNOVODSTVENOG SISTEMA I RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

WWW.IEF.RS

slide17

PROCENJIVANJE – PRISTUPI

 • OSTALI METODI PROCENE
 • LIKVIDACIONA VREDNOST
 • METOD VIŠKA PRINOSA
 • METOD ISKUSTVENIH PRAVILA
 • MASOVNA PROCENA (NEPOKRETNOSTI)

WWW.IEF.RS

slide19

MEĐUNARODNI STANDARDI PROCENE

 • UVOD
   • Opšta načela i principi
   • Pristupi procenjivanja
   • Osnove vrednosti
  • Obim posmatranja
  • Izveštavanje
 • UVOD U PRIMENU STANDARDA
  • Fer vrednost za potrebe MSFI
  • Procenjivanje obezvređenja
  • Procenjivanje za obračun lizinga
  • Procenjivanje prilikom testiranja impariteta
  • Procenjivanje nekretnina, postrojenja i opreme za javni sektor
  • Procenjivanje prava na imovini za potrebe obezbeđenja kredita
 • UVOD U STANDARDE PROCENE IMOVINE
  • Procenjivanje poslovanja i poslovnih interesa
  • Procenjivanje nematerijalne imovine
  • Procenjivanje postrojenja i opreme
  • Procenjivanje prava na imovini
  • Procenjivanje istorijske imovine
  • Procenjivanje investicionih nekretnina u izgradnji
  • Procenjivanje imovine u prometu
  • Procenjivanje finansijskih instrumenata
 • Rečnik

WWW.IEF.RS

slide20

PROCENA VREDNOSTI

 • U POSTUPKU PROCENE:
 • OSNOVNA PRETPOSTAVKA JE OBJEKTIVNOST PROCENITELJA I ODSUSTVO KONFLIKTA INTERESA
 • NEOPHODNO JE POZNAVANJE SPECIFIČNIH PROFESIONALNIH STANDARDA I ETIČKIH PRAVILA
 • NAJVAŽNIJA AKTIVNOST JE PRIMENA ODGOVARAJUĆIH PRISTUPA I METODA
 • PROCENE MORAJU:
 • BITI RAZUMNE
 • DA SU ZASNOVANE NA NAJBOLJIM SAZNANJIMA
 • PODRAZUMEVATI AKTUELNE PODATKE
 • SADRŽATI PRETPOSTAVKE KOJE BI PRIMENILI I DRUGI

WWW.IEF.RS

slide21

NAKON PROCENE - REVIZIJA

REVIZOR MORA OCENITI DA LI JE PROCENA FER VREDNOSTI URAĐENA PROFESIONALNO I U SKLADU SA PREPORUKAMA STANDARDA ZA POTREBE FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA.

 • REVIZORSKE PROCEDURE SE FOKUSIRAJU NA SLEDEĆE:
 • SIGNIFIKANTNE PRETPOSTAVKE –- DA LI SU RAZUMNE I KONZISTENTNE SA POSTOJEĆIMA TRŽIŠNIMINFORMACIJAMA, EKONOMSKIM OKRUŽENJEM I ISKUSTVIMA IZ PROŠLOSTI;
 • - DA LI BI I OSTALI UČESNICI NA TRŽIŠTU UPOTREBILI DRUGE PRETPOSTAVKE I ANALIZE?
 • METOD PROCENE –DA LI JE MODEL ODGOVARAJUĆI ZA DATE OKOLNOSTI?
 • PODACI KORIŠĆENI U PROCENAMA –DA LI SU PODACI IZ POUZDANOG IZVORA, DA LI SU KOMPLETNI, MATEMATIČKI PRECIZNI I RELEVANTNI.

WWW.IEF.RS

ad