T ves gyerekek s a bvn v ltoz
Download
1 / 16

Ötéves gyerekek és a (bVn) változó - PowerPoint PPT Presentation


 • 67 Views
 • Uploaded on

Ötéves gyerekek és a (bVn) változó. Mátyus Kinga Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Magyar Nyelvészeti Alprogram. Az előadás tartalma. Elméleti háttér Hipotézisek Módszertan Eredmények Következtetések Módszertani tanulságok Összefoglalás. Elméleti háttér.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ötéves gyerekek és a (bVn) változó' - ronald


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
T ves gyerekek s a bvn v ltoz

Ötéves gyerekek és a (bVn) változó

Mátyus Kinga

Szegedi Tudományegyetem

Nyelvtudományi Doktori Iskola

Magyar Nyelvészeti Alprogram


Az el ad s tartalma
Az előadás tartalma

 • Elméleti háttér

 • Hipotézisek

 • Módszertan

 • Eredmények

 • Következtetések

 • Módszertani tanulságok

 • Összefoglalás


Elm leti h tt r
Elméleti háttér

 • Chambers (2003)

  „A nők többször használják a sztenderd változatot, mint az ugyanahhoz a társadalmi csoporthoz tartozó férfiak (162).”

 • MNSzV - Kontra (2003)

  Grammatikalitási ítéletes feladatokban a nők a férfiaknál nagyobb arányban választották a sztenderd változatot a (bVn) változó esetében.

 • Gyermeknyelvi variabilitás nemzetközi szakirodalma (Romaine (1984), Reid (1978), Eckert (2000) etc.)

  Romaine (1984): Nemek közti nyelvi variabialitás bizonyos változók használatában hatéves gyerekeknél.


Hipot zisek
Hipotézisek

 • Olyan beszédhelyzetekben, ahol a beszédpartner sztenderdebb, mint az adatközlő, az ötéves lányok többször használják a sztenderd változatot, mint az ugyanennyi idős fiúk.

 • A szegedi adatközlők több sztenderd változatot használnak, mint a mindszentiek; s ez mind a lány, mind a fiú adatközlőkre igaz.


M dszertan
Módszertan

 • Változó: (bVn)

 • Adatközlők: 5 éves gyermekek (4;8 – 5;8), 10 lány és 10 fiú, összesen 20 adatközlő

 • Helyszín: Mindszent, Szeged

 • Feladatok: képleírás

 • Adatok gyűjtése és feldolgozása:

  ≈20-30 perces interjúk

  Olympus WS-310M digitális diktafon (12 órányi felvétel)

  Olympus AS 4000 átírókészlet (150 oldal gépelt szöveg)

  SPSS


Eredm nyek 1
Eredmények 1

1. TÁBLÁZAT: Eredmények (az összes adatközlő)


Nemek szerinti megoszl s
Nemek szerinti megoszlás

2. TÁBLÁZAT: Nemek szerinti megoszlás

SPSS t-teszt: 5%-os szinten szignifikáns


Lak hely szerinti megoszl s
Lakóhely szerinti megoszlás

3. TÁBLÁZAT: Lakóhely szerinti megoszlás

SPSS t-teszt: nem szignifikáns


Eredm nyek 2
Eredmények 2

 • Kisebb audiomonitoros kontroll – több nem sztenderd változat.

 • A két változat akár ugyanabban a mondatban is szerepelhet.

 • Nincs összefüggés az adatközlő nyelvi megnyilatkozásai és általános szellemi fejlettsége között (vö. Réger 1990:14).


K vetkeztet sek
Következtetések

 • A magyarban is megfigyelhető nemek szerinti variabilitás a (bVn) változó használatában – már ötéves gyerekeknél.

 • A lakóhelynek itt nincs szignifikáns hatása a változó használatára.

 • Nagy szórás mind a négy csoportnál

  → kommunikatív kompetenciájuk alakulófélben van

  → ilyen hatások érik őket

 • Nagy eltérés a nemek között →← anya hatása (kiegyenlítődés) (vö. Labov 1990).

 • Lakóhelyek szerinti eltérés → anya hatása?

 • A magasabb társadalmi osztályhoz tartozó anyák többet beszél(get)nek gyermekeikkel, ill. választékosabb inputtal szolgálnak (vö. Hoff-Ginsberg 1944).


K vetkeztet sek folytat s
Következtetések (folytatás)

 • „Nemi paradoxon” (Labov 2001: 293)

  „A nők a férfiaknál jobban alkalmazkodnak azokhoz a szociolingvisztikai normákhoz, amelyek nyíltan elő vannak írva, de kevésbé azokhoz, amelyek nincsenek előírva.” (ford. Kontra 2003: 194)

 • Eltérő minták követése (Romaine 1978)

  A lányok a presztízzsel rendelkező változatot részesítik előnyben, míg a fiúk inkább azokat, amelyeknek kevesebb, vagy esetleg rejtett presztízsük van.


M dszertani tanuls gok
Módszertani tanulságok

 • Sok fölvétel – kevés adat.

 • A terepmunkás sokat beszél – nagy odafigyelést igényel, hogy nyelvhasználatát végig azonos szinten tartsa.

 • Ez sokszor csak az átírásnál derül ki → előkutatás fontossága.

 • Nagy figyelmet kell fordítani az adott életkornak megfelelő sajátosságokra (+ környezet befolyásoló hatása) → előkutatás fontossága.

 • Ha meghatározott változókat akarunk vizsgálni, egészen specifikusan arra kell koncentrálni.


Sszefoglal s
Összefoglalás

 • Olyan beszédhelyzetekben, ahol a beszédpartner sztenderdebb, mint az adatközlő, az ötéves lányok többször használják a sztenderd változatot, mint az ugyanennyi idős fiúk.

  +5%-os szinten szignifikáns

 • A szegedi adatközlők több sztenderd változatot használnak, mint a mindszentiek; s ez mind a lány, mind a fiú adatközlőkre igaz.

  + tendencia


A kutat s tov bbi lehets ges ir nyai
A kutatás további lehetséges irányai

 • Ugyanez a módszertan – több adatközlő

  → pontosabb eredmények

 • Ugyanez a korcsoport – ugyanez a változó – több beszédhelyzet – több stílus

  → a változó stílusérzékenységének vizsgálata

 • Ugyanez a korcsoport – ugyanez a változó – több óvoda

  → a változó részletesebb szociolingvisztikai leírása

 • Ugyanez a korcsoport – más változók

  → más változóknál is kimutatható-e nemfüggőség, s ha igen, milyen mértékben

 • Más korcsoportok

  → a változó használatának változásai

 • Felnőtt adatok gyűjtése hangfelvételek segítségével

  → összehasonlítható adatok


Irodalom
Irodalom

Chambers, Jack. (2003). Sociolinguistic Theory: Linguistic Variation and its Social Significance. Second Edition. Oxford: Blackwell.

Hoff-Ginsberg, E. (1994). Influences of mother and child on maternal talkativeness. Discourse Processes 18. 105-117.

Kontra, Miklós ed. (2003). Nyelv és társadalom a rendszerváltáskori Magyarországon. Budapest: Osiris Kiadó.

Labov, William. (1990). The intersection of sex and social class in the course of linguistic change. Language Variation and Change 2: 205-54.

Labov, William. (2001). Principles of Linguistic Change. Volume 2: Social Factors. Oxford: Blackwell.

Réger, Zita. (1990). Utak a nyelvhez. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Reid, Euan. (1978). Social and stylistic variation in the speech of children: Some evidence from Edinburgh. In: Peter Trudgill (ed.) Sociolinguistic Patterns in British English. London: Edward Arnold, 158-71.

Romaine, Suzanne. (1978). Postvocalic /r/ in Scottish English: Sound change in progress? In: P. Trudgill (ed.) Sociolinguistic Patterns in British English. Baltimore: University Park Press. 144-57.

Romaine, Suzanne. (1984). The Language of Children and Adolescents: The Acquisition of Communicative Competence. Oxford: Basil Blackwell.ad