Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ε...
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 1

“ACTIVE CITIZENS for Y.outh E.nviroment C.hildcare” PowerPoint PPT Presentation


  • 64 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν..

Download Presentation

“ACTIVE CITIZENS for Y.outh E.nviroment C.hildcare”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Active citizens for y outh e nviroment c hildcare

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.

L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.

Ez a kiadvány (közlemény) a szerzõ nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehetõ felelõssé az abban foglaltak bárminemû felhasználásért.

“ACTIVE CITIZENS for Y.outh E.nviroment C.hildcare”

Trento, Italy – Florina,Greece – Egar, Hungary

May 2010 – July 2011

Action 1 - Youth for Europe

Sub-Action 1.3 - Youth Democracy Projects

Youth Democracy Projects support young people’s participation in the democratic life of their local, regional or national community, and at international level

Provincia Autonoma Trento

Municipality of Florina

Mea of Apollonis


  • Login