Oslo kommune
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

Overgrep på pasient Lena Sand 26.3.12 PowerPoint PPT Presentation


 • 173 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Oslo kommune Sykehjemsetaten. Overgrep på pasient Lena Sand 26.3.12. Oslo kommune Sykehjemsetaten. Formål. Sikre at pasienter som er utsatt for overgrep blir ivaretatt på best mulig måte.

Download Presentation

Overgrep på pasient Lena Sand 26.3.12

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Overgrep p pasient lena sand 26 3 12

Oslo kommune

Sykehjemsetaten

Overgrep på pasient

Lena Sand 26.3.12


Form l

Oslo kommune

Sykehjemsetaten

Formål

 • Sikre at pasienter som er utsatt for overgrep blir ivaretatt på best mulig måte.

 • Bidra til hensiktsmessig varsling og samarbeid med politi, legevakt, overgrepsmottak, pårørende og eventuelt andre.


Omfang

Oslo kommune

Sykehjemsetaten

Omfang

Prosedyren gjelder når en pasient blir utsatt for seksuelt overgrep eller fysisk vold.


Ansvar

Oslo kommune

Sykehjemsetaten

Ansvar

 • Den som oppdager et overgrep har ansvar for å melde fra til nærmeste leder/ansvarlig sykepleier.

  2. Leder/ansvarlig sykepleier som mottar meldingen om overgrep skal umiddelbart følge instruksen som er angitt nedenfor i denne prosedyren.

  3. Leder/ansvarlig sykepleier har ansvar for å varsle institusjonssjef eller dens stedfortreder som igjen skal varsle områdedirektør. Områdedirektør varsler etatsdirektør.


Aktivitet beskrivelse

Oslo kommune

Sykehjemsetaten

Aktivitet/beskrivelse

Hvis situasjonen oppleves som truende prioriteres å ivareta

egen og andres sikkerhet.

Leder/ansvarlig sykepleier ringer Kriminal vakten ved Oslo

politidistrikt, som er døgnbemannet på telefon 22669798. Hvis

Situasjonen er akutt og det haster med bistand fra politiet ring

112. Hvis behov for akutt helsehjelp ringes 113.


Hva er viktig huske p

Oslo kommune

Sykehjemsetaten

Hva er viktig å huske på?

 • Oppgi ditt navn og hvilket sykehjem du ringer fra.

 • Fortell kort hva som har skjedd

 • Be om assistanse

  Ta ledelse over situasjonen og fordel

  følgende arbeidsoppgaver hvis mulig:


Hva er viktig forts

Oslo kommune

Sykehjemsetaten

Hva er viktig forts.

 • Pasienten ivaretas

 • Pasienten må ikke vaskes eller dusjes før politiet har gitt klarsignal

 • Steng av rommet eller annet åsted, ingen må gå inn før politiet er ferdig

 • Hvis evnt. bevismateriale må flyttes på:

  bruk hansker, og legg gjenstandene i hvite poser ( bleier, klær, sengetøy etc)


 • Hva er viktig forts1

  Oslo kommune

  Sykehjemsetaten

  Hva er viktig forts.

  • Institusjonssjef kontaktes umiddelbart.

  • Den som oppdager overgrepet skriver ned alt som har hendt, detaljert hva som er sett og hørt. Dette er svært viktig da man lett kan glemme viktige observasjoner i en akutt situasjon

  • Hent frem personalia på overgriper hvis den er kjent. Gis til politiet.


  Videre

  Oslo kommune

  Sykehjemsetaten

  Videre.

  Institusjonssjef overtar ledelse når han/

  hun ankommer sykehjemmet og:

  • Kontakter pårørende etter pasientens ønske og gir korrekt informasjon om hva som har skjedd

  • Hvis det er en ansatt som har begått overgrepet kontaktes personalavdelingen


  Videre forts

  Oslo kommune

  Sykehjemsetaten

  Videre forts.

  • Kontakter kommunikasjonssjef for å drøfte håndtering av media.

  • Ivaretar ansatte som har vært tilstede (se egne prosedyrer for ivaretakelse av ansatte)

  • Ansvarlig sykepleier dokumentere i Gerica via tiltaksplan-status-avvikshendelser- 114 Institusjonssjournal


  Videre forts1

  Oslo kommune

  Sykehjemsetaten

  Videre forts.

  • Institusjonssjef skal melde fra om overgrep til Fylkesmannen samtidig med politianmeldelse.

  • Institusjonssjefen er ansvarlig for loggføring av hendelsesforløpet og om hvordan saken behandles videre.


 • Login