Inspiration til reformarbejdet
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 18

Inspiration til reformarbejdet PowerPoint PPT Presentation


 • 54 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Inspiration til reformarbejdet. Målet for i dag. At genopfriske centrale områder i den nye folkeskolereform: Mål Centrale pædagogiske overvejelser At tydeliggøre forventningerne til arbejdsgrupperne: I dag Det følgende forløb Hovedopgaven for arbejdsgrupperne i dag er

Download Presentation

Inspiration til reformarbejdet

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Inspiration til reformarbejdet


Målet for i dag

 • At genopfriske centrale områder i den nye folkeskolereform:

  • Mål

  • Centrale pædagogiske overvejelser

 • At tydeliggøre forventningerne til arbejdsgrupperne:

  • I dag

  • Det følgende forløb

 • Hovedopgaven for arbejdsgrupperne i dag er

  • Hvad er det centrale mål for arbejdsgruppe?

  • Hvilke behov har arbejdsgruppen for informationer og ideer?

  • Hvor og hvem kan arbejdsgruppen få hjælp til dette?


Ny folkeskolereform

Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan

Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater

Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis

Mindset – kulturforandring?

Nye strukturer og samarbejdsformer

Tydelige opgaver

Målstyret undervisning

Tydelig pædagogiske ledelse


Det handler om elevernes læringsudbytte

UVM – Ny reform – 3 overordnede mål

Uddannelse og Læring – 6 principper for Skolen i Bevægelse

Skoleledelse

Teamsamarbejde

Undervisning

[email protected] [email protected]


Refleksionsopgave

 • Hvad tror du har den største betydning for elevernes læring?

 • Relationer mellem den voksne og barnet

 • Lektier

 • Lærernes fag-faglige viden

 • Forældrestøtte

 • Formativ evaluering (færdighedstest)

 • Summativ evaluering (på kompetencer)

 • Tydelighed og struktur i undervisningen

 • Skolens økonomi

 • Feed-back (tilbagemelding fra læreren på elevens indsats)

 • Selvevaluering


[email protected] [email protected]


Det handler om elevernes læringsudbytte

UVM – Ny reform – 3 overordnede mål

Uddannelse og Læring – 6 principper for Skolen i Bevægelse

Selv-vurdering

Skoleledelse

Teamsamarbejde

Undervisning

Synlige læringsmål

Klasse-ledelse

Relationer

Feedback

[email protected] [email protected]


Tydelige mål for elevernes læring

Reformen: Fælles mål præciseres og forenkles med henblik på at sikre læringsmål, som sætter elevernes

læringsudbytte i centrum

Mål skal væreSynlige – visuelle stilladserKendte – afstemt med eleverneFokusere på læring (ikke handling)Kunne iagttages og samtales om

Jo tydeligere målene er, desto bedre vil eleverne gøre det Clarke og Sutton, 2006

[email protected] [email protected]


Måltaksonomier som differentieringsredskab

 • Reformen: Tydeligemål for eleverneslæringskalbidragetil at øgedetfagligeniveau for bådefagligtstærkeogsvageelever.

Differentiere læringen

Vi kan godt deltage i den samme undervisning uden at lære det samme

Bevidsthed for den enkelte elev: Hvad skal JEG lære?

[email protected] [email protected]


Klasseledelse

Citat reformen: Der iværksættes en national indsats for at styrke klasseledelse og mindske den undervisningsforstyrrende uro

 • Tydelige forventninger

 • Faste rutiner, normer og regler

 • Tydelige konsekvenser

 • Justering af undervisningen

 • ” Børn gør det rigtige, hvis de kan”

[email protected] [email protected]


Feedback

 • Synliggøre målene (Feed-up)

  – hvor skal vi hen?

 • Status af den enkelte elev (Feedback)

  – hvor er jeg nu?

 • Fremadrettet (Feed-forward)

  – hvad er næste skridt?

[email protected] [email protected]


Relationer

Citat reformen: Der arbejdes med en lang række elementer, der har betydning for elevernes faglige færdigheder, læring og trivsel.

 • Tro på egne evner

 • ” Børn gør det rigtige, hvis de kan”

 • Anerkende miljø

 • Voksen vigtig rollemodel

 • Motivation- brug af positiv opmærksomhed

[email protected] [email protected]


Selvvurdering

Reformen: Målene skal være så præcise, at eleverne kan forstå dem godt nok til at være aktive medspillere i forhold til egen læring

 • Eleverne vurderer sig selv ud fra tydelige mål og kriterier

 • Eleverne arbejder med at finde tegn på læring i deres produkter

 • Eleverne vurderer løbende over deres egen læreproces

Hvad er vi enige om?

Fælles sprog

Fælles handlinger

[email protected] [email protected]


Forløb af arbejdsgrupper

 • 10/12 Fokus på elevmål

  Klargøre gruppens centrale opgaver undersøge hvilke viden det kræver

 • 8/1 Fokus på understøttende undervisning

  Bearbejdeindsamlede informationer – Begynde at udarbejde forslag

 • 29/1 Bearbejdning af forslagene

 • 26/2 Endelig fremlæggelse

 • 12/3 Kan benyttes som ekstradag – alternativt at vi bruger lærermødet den 19/3


Arbejdsgruppernglen til læring

 • Hovedopgaven for arbejdsgrupperne i dag er

  • Hvad er det centrale mål for arbejdsgruppe?

  • Hvilke behov har arbejdsgruppen for informationer og ideer?

  • Hvor og hvem kan arbejdsgruppen få hjælp til dette?


James Nottingham: Nøglen til læringHar særlig fokus på elevernes indstilling

 • Kompetencer:

  • Intellektuelle

  • Sociale

  • Kommunikative

  • Fysiske

 • Viden

  • Fakta

  • Tal

  • Sammenhænge

  • Teorier

 • Indstillinger

  • Nysgerrighed

  • Ønske om at lykkedes

  • Åbent sind

  • Gå på mod


[email protected] [email protected]


 • Login