Ve k franc zska revol cia
Download
1 / 15

VEĽKÁ FRANCÚZSKA REVOLÚCIA . - PowerPoint PPT Presentation


 • 177 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

VEĽKÁ FRANCÚZSKA REVOLÚCIA. VFR ( 1789 – 1799 ) – bola revolúciou, ktorá zmenila európske myslenie ľudí. Vychádzala z myšlienok osvietenstva. v roku 1793 sa však zvrhla do jakobínskeho teroru odstránila feudalizmus zaviedla republikánske zriadenie vo Franc.,. Príčiny vypuknutia VFR:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

VEĽKÁ FRANCÚZSKA REVOLÚCIA .

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


VEK FRANCZSKA REVOLCIA .


 • VFR ( 1789 1799 ) bola revolciou, ktor zmenila eurpske myslenie ud. Vychdzala zmylienok osvietenstva.

 • vroku 1793 sa vak zvrhla do jakobnskeho teroru

 • odstrnila feudalizmus

 • zaviedla republiknske zriadenie vo Franc., ... .


Priny vypuknutia VFR:

 • prepych dvora spsobil finann krzu, zadlovanie sa Franc.

 • katastrofick neroda vroku 1789 najviac postihla vidiek, ronkov, poddanch, ...


 • 5. mja 1789: kr UDOVT XVI. zasadnutie generlnych stavov do Versailles:

 • Boli 3. generlne stavy, ato:

  • duchovenstvo ( privilegovan stav )

  • achta ( privilegovan stav )

  • burozia ( neprivilegovan stav ) tento stav iadal rovnocenn postavenie spredchdzajcimi dvoma. To vak duchovenstvo aachta odmietli.

 • preto 3. stav opustil rokovanie avyhlsil sa za Nrodn zhromadenie aza jedinho zstupcu udu.


 • 14. jla 1789: nespokojnos prerstla do prvch ozbrojench zrok bola dobyt Bastila symbol krovskej moci => 14. jl 1789 sa povauje za zaiatok VFR


Mala 4. fzy:

 • 1). 1789 september 1791: je obdobm stavodarnho nrodnho zhromadenia a po prijatie stavy

 • 2). 1791 1792: je obdobm Zkonodarnho nrodnho zhromadenia kon vyhlsenm republiky.

 • 3). 1792 1795: je obdobm Nrodnho konventu ( predtm ZNZ ), patr sem aj obdobie jakobnskeho teroru ( 1793 1794 ) atermidorsk obdobie ( od 27. jla 1794 9. termidora od popravy Maximiliena ROBESPIERRA ).

 • 4). 1795 1799: je obdobm direktria a po nstup Napoleona


1.fza:

 • zaala dobytm Bastily: 14. jla 1789

 • vaug. 1789: bola prijat Deklarcia prv loveka aobana ktor zaruovala politick audsk prva aruila feudalizmus hlsila: Vetci udia s si pred zkonom rovn kr ju odmietol podpsa.

 • heslom revolcie sa stal vrok: Sloboda, rovnos, bratstvo.


 • 5. okt. 1789: revolucionri zatoili na Versailles vnikli dovntra, kra dontili podpsa Deklarciu. Kr bol dokonca donten opusti Versailles apresahova sa do Para ( do mesta ), aby bol pod dohadom. Vroku 1791: sa krovi ijeho rodine podarilo utiec, ale zajali ho abol printen vrti sa sp do Para ako zajatec => tento tek obrtil verejn mienku vprospech vytvorenia republiky.


 • Vseptembri 1791: stavodarn nrodn zhromadenie prijalo 1. franczsku stavu ( avzpt sa NZ premenovalo na Zkonodarn nrodn zhromadenie = ZNZ za. 2. fzy VFR ). stava vychdzala zstavy USA, bolo vnej zakotven demokratick ttne zriadenie.


2. fza:

 • je obdobm Zkonodarnho nrodnho zhromadenia kon vyhlsenm republiky.


3. fza:

 • tto fza je poznaen bojom medzi 2 politickmi klubmi, ato: jakobnmi ( avica ) hl. predstavite: M. ROBESPIERR akordelirmi ( pravica, umiernen monarchisti ) hl. predstavitelia: DANTON a MARAT.

 • Vroku 1792: Anglicko, Nizozemsko, Prusko, Nemeck knieatstv, panielsko =>vytvorili, tzv. protifranczsku koalciu ktor bola proti reniu mylienok VFR ( obvali sa, e by vich krajinch padla monarchia ).


 • vaprli 1792: vyhlsilo Franc. vojnu Raksku: spoiatku mala franc. armda nespechy, ale:

  • vroku 1792: Franczi vbitke pri Valmy porazili protifranczsku koalciu.


 • okrem vonkajieho nepriatea mala Franc. revolcia aj vntornch nepriateov

 • 21. janura 1793: bol popraven franc. kr UDOVT XVI.

 • 16. okt. 1793: bola popraven aj krovn Mria ANTOINNETA.


 • po jej poprave vypuklo mnostvo monarchistickch povstan. Konvent vobave znepriateov zriadil Vbor pre verejn blaho: ktor mal chrni republiku ovldol ho M. ROBESPIERRE - > vpriebehu 1793 1794: Vbor zlikvidoval monarchistov. Nakoniec vak odporcovia teroru 27. jla 1794 ( poda novho kalendra = 9. termidora ) zvrhli: M Robespierra a28. jla 1794: bol popraven.


4.fza:

 • Konvent bol nahraden Direktriom: malo vkonn moc ( 5. lenov )

 • zkonodarn moc mal: parlament mal 2. komory: Radu 500 aRadu starch ( mala 250 lenov )

 • vrokoch 1796 1797: vypukla vojna proti Raksku na ele franc. armdy stl Napoleon BONAPARTE -> vsledok:Franczi Rakuanov porazili vsev. Tal.

 • a psobenia direktria sa situcia vo Franc. stabilizovala.


ad
 • Login