Ve k franc zska revol cia
Download
1 / 15

VEĽKÁ FRANCÚZSKA REVOLÚCIA . - PowerPoint PPT Presentation


 • 195 Views
 • Uploaded on

VEĽKÁ FRANCÚZSKA REVOLÚCIA. VFR ( 1789 – 1799 ) – bola revolúciou, ktorá zmenila európske myslenie ľudí. Vychádzala z myšlienok osvietenstva. v roku 1793 sa však zvrhla do jakobínskeho teroru odstránila feudalizmus zaviedla republikánske zriadenie vo Franc.,. Príčiny vypuknutia VFR:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' VEĽKÁ FRANCÚZSKA REVOLÚCIA .' - ray


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 • VFR ( 1789 – 1799 ) – bola revolúciou, ktorá zmenila európske myslenie ľudí. Vychádzala z myšlienok osvietenstva.

 • v roku 1793 sa však zvrhla do jakobínskeho teroru

 • odstránila feudalizmus

 • zaviedla republikánske zriadenie vo Franc., ... .


Pr iny vypuknutia vfr
Príčiny vypuknutia VFR:

 • prepych dvora – spôsobil finančnú krízu, zadlžovanie sa Franc.

 • katastrofická neúroda v roku 1789 –najviac postihla vidiek, roľníkov, poddaných, ...


 • 5. mája 1789: kráľ ĽUDOVÍT XVI. – zasadnutie generálnych stavov do Versailles:

 • Boli 3. generálne stavy, a to:

  • duchovenstvo ( privilegovaný stav )

  • šľachta ( privilegovaný stav )

  • buržoázia ( neprivilegovaný stav ) – tento stav žiadal rovnocenné postavenie s predchádzajúcimi dvoma. To však duchovenstvo a šľachta – odmietli.

 • –► preto 3. stav opustil rokovanie a vyhlásil sa za – Národné zhromaždenie – a za jediného zástupcu ľudu.Mala 4 f zy
Mala 4. fázy: ozbrojených zrážok – bola dobytá Bastila – symbol kráľovskej moci => 14. júl 1789 – sa považuje za začiatok VFR

 • 1). 1789 – september 1791: je obdobím Ústavodarného národného zhromaždenia – až po prijatie Ústavy

 • 2). 1791 – 1792: je obdobím Zákonodarného národného zhromaždenia – končí vyhlásením republiky.

 • 3). 1792 – 1795: je obdobím Národného konventu ( predtým ZNZ ), patrí sem aj obdobie jakobínskeho teroru ( 1793 – 1794 ) a termidorské obdobie ( od 27. júla 1794 – 9. termidora – od popravy Maximiliena ROBESPIERRA ).

 • 4). 1795 – 1799: je obdobím direktória – až po nástup Napoleona


1 f za
1.fáza: ozbrojených zrážok – bola dobytá Bastila – symbol kráľovskej moci => 14. júl 1789 – sa považuje za začiatok VFR

 • začala dobytím Bastily: 14. júla 1789

 • v aug. 1789: bola prijatá – Deklarácia práv človeka a občana – ktorá zaručovala politické a ľudské práva a rušila feudalizmus – hlásila: „Všetci ľudia sú si pred zákonom rovní“ – kráľ ju odmietol podpísať.

 • heslom revolúcie sa stal výrok: Sloboda, rovnosť, bratstvo.


 • 5. okt. 1789 ozbrojených zrážok – bola dobytá Bastila – symbol kráľovskej moci => 14. júl 1789 – sa považuje za začiatok VFR: revolucionári zaútočili na Versailles – vnikli dovnútra, kráľa donútili podpísať Deklaráciu. Kráľ bol dokonca donútený opustiť Versailles a presťahovať sa do Paríža ( do mesta ), aby bol pod dohľadom. V roku 1791: sa kráľovi i jeho rodine podarilo utiecť, ale zajali ho a bol prinútený vrátiť sa späť do Paríža ako zajatec => tento útek obrátil verejnú mienku v prospech vytvorenia republiky.


 • V septembri 1791 ozbrojených zrážok – bola dobytá Bastila – symbol kráľovskej moci => 14. júl 1789 – sa považuje za začiatok VFR: Ústavodarné národné zhromaždenie prijalo – 1. francúzsku Ústavu ( a vzápätí sa ÚNZ premenovalo na Zákonodarné národné zhromaždenie = ZNZ – zač. 2. fázy VFR ). Ústava – vychádzala z ústavy USA, bolo v nej zakotvené demokratické štátne zriadenie.


2 f za
2. fáza: ozbrojených zrážok – bola dobytá Bastila – symbol kráľovskej moci => 14. júl 1789 – sa považuje za začiatok VFR

 • je obdobím Zákonodarného národného zhromaždenia – končí vyhlásením republiky.


3 f za
3. fáza: ozbrojených zrážok – bola dobytá Bastila – symbol kráľovskej moci => 14. júl 1789 – sa považuje za začiatok VFR

 • táto fáza je poznačená bojom medzi 2 politickými klubmi, a to: jakobínmi ( ľavica ) – hl. predstaviteľ: M. ROBESPIERR a kordeliérmi ( pravica, umiernení monarchisti ) – hl. predstavitelia: DANTON a MARAT.

 • V roku 1792: Anglicko, Nizozemsko, Prusko, Nemecké kniežatstvá, Španielsko =>vytvorili, tzv. protifrancúzsku koalíciu – ktorá bola proti šíreniu myšlienok VFR ( obávali sa, že by v ich krajinách padla monarchia ).


 • v apríli 1792: vyhlásilo Franc. – vojnu Rakúsku: ozbrojených zrážok – bola dobytá Bastila – symbol kráľovskej moci => 14. júl 1789 – sa považuje za začiatok VFRspočiatku mala franc. armáda neúspechy, ale:

  • v roku 1792: Francúzi – v bitke pri Valmy – porazili protifrancúzsku koalíciu. • po jej poprave vypuklo množstvo monarchistických povstaní. Konvent v obave z nepriateľov zriadil – Výbor pre verejné blaho: ktorý mal chrániť republiku – ovládol ho M. ROBESPIERRE - > v priebehu 1793 – 1794: Výbor – zlikvidoval monarchistov. Nakoniec však odporcovia teroru 27. júla 1794 ( podľa nového kalendára = 9. termidora ) –zvrhli: M Robespierra a 28. júla 1794: bol popravený.


4 f za
4.fáza: povstaní.

 • Konvent bol nahradený – Direktóriom: malo výkonnú moc ( 5. členov )

 • zákonodarnú moc – mal: parlament – mal 2. komory: Radu 500 a Radu starších ( mala 250 členov )

 • v rokoch 1796 – 1797: vypukla vojna proti Rakúsku – na čele franc. armády stál – Napoleon BONAPARTE -> výsledok:Francúzi Rakušanov porazili v sev. Tal.

 • a pôsobenia direktória sa situácia vo Franc. stabilizovala.


ad