Ing. Krajíček Jan krajicek@econ.muni.cz - PowerPoint PPT Presentation

Ing kraj ek jan krajicek@econ muni cz
Download
1 / 15

 • 86 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Mezinárodní odborný seminář PRAXE A STÁŽE STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL Brno 13 – 14. listopadu 2008 Univerzitní centrum MU Šlapanice. Jak dál v zapojení odborníků z praxe. Ing. Krajíček Jan krajicek@econ.muni.cz.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Ing. Krajíček Jan krajicek@econ.muni.cz

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ing kraj ek jan krajicek@econ muni cz

Mezinrodn odborn semin

PRAXE A STE STUDENT VYSOKCH KOL

Brno 13 14. listopadu 2008

Univerzitn centrum MU lapanice

Jak dl v zapojen odbornk z praxe

Ing. Krajek Jan krajicek@econ.muni.cz


Ing kraj ek jan krajicek econ muni cz

Vsledky analzy stavu poteb spoluprce fakult a MU spodnikatelskou sfrou

S pihldnutm k potebm

 • odbornk

 • podnikatelsk sfry znich pochzej odbornci zapojen do pednkov innosti

 • univerzity

 • fakult

 • jednotlivch akademickch pracovnk


Ing kraj ek jan krajicek econ muni cz

 • Podnikatelsk sfra a jej odbornci maj zjem o zapojen do pednkov a projektov innosti na univerzitch.

 • Nejvhodnj je vyuit odbornk, kte maj souasn i jist pedagogick znalosti.

 • Odbornky zpraxe je nejvhodnj vyut pro jednotliv pednky vztahujc se kpednen ltce stm e jejich vystoupen pedevm poslucham objasn konkrtn uplatnn a dopady pednen teorie vpraxi.

 • O zapojen odbornk mus mt zjem pedevm fakulty a nvazn i univerzita. Proto je nezbytn vypracovat postupy na jejich zapojen a vzory smluv spartnerskmi organizacemi jejich odbornci se zapojuj do pednkov innosti a spoluprce s MU ty vzory mluv budou sousti vstupu z projektu. Na rovni fakult je pstup kjejich zapojen ovlivnn postojem veden fakult.


Ing kraj ek jan krajicek econ muni cz

 • mezi akademickmi pracovnky je mono vysledovat dva zkladn pstupy, kter se mohou i vzjemn prolnat:

 • akademit pracovnic, kte vyuvaj odbornky zpraxe a trvale snimi udruj kontakty a zskvaj nov odbornky;

 • akademit pracovnici, kte povauj odbornky zpraxe za do jist mry pt, kter omezuje jejich vlastn vuku.

 • Vtto souvislosti je mono vyslovit i pedbn zvr, kter by zejmna negativn postoje eliminoval zahrnout poadavek na pednky vznanch odbornk zpraxe ji do akreditanho zen.

 • Podnikatelsk sfra m se zapojen svch odbornk pedevm spojena oekvn, kter jsou ji uvedena.

 • Podnikatelsk sfra je pipravena se i finann podlet na spoluprci suniverzitou ale jsou stm spojena i jej oekvn zejmna pi zskvn novch spolupracovnk.


Ing kraj ek jan krajicek econ muni cz

Centra excelence jsou jednou zvznamnch monost jak zapojit podnikatelskou sfru do problematiky vysokch kol, je vytvoen center excelence.

Vpodmnkch ESF MU se jedn o projekt pod nzvem TopSeC.

TopSeC = Top Students Centre (ti "topsek"), T talentovan, o odpovdn, p piln/perspektivn, S spolehliv, e - erudovan/ekonomov, C centrum.


Ing kraj ek jan krajicek econ muni cz

Cle TopSeC

Pro studenty

 • dal motivace vynikajcch student

 • navzn pmch kontakt a spoluprce spodnikatelskm sektorem

 • zskn dodaten kvalifikace ast v prestinm programu

 • monost vybrat si ji vprbhu studia budoucho potencilnho zamstnavatele


Ing kraj ek jan krajicek econ muni cz

Cle TopSeC

Pro partnery fakulty a subjekty zapojen do projektu

 • pm komunikace stalentovanmi studenty ji vprbhu jejich studia

 • monost detekovat talentovan studenty ji vprbhu jejich studia

 • podlet se na odbornm vzdlvn student

 • prezentace informac pmo vybranm studentm, o n m subjekt zjem


Ing kraj ek jan krajicek econ muni cz

Cle TopSeC

Pro fakultu a univerzitu

 • monost zskat dal partnery pro spoluprci

 • umonit akademickm pracovnkm vce se zapojit do spoluprce spodnikatelskm sektorem pi przkumech a vzkumu zamenm na een konkrtnch problm

 • zskat pstup kpotebnm informacm z podnikatelskho sektoru pro poteby vzkumu, kter bude ESF MU zajiovat, nebo bez oboustrann prospn spoluprce se konkrtn data spojen skonkrtnmi firmami obtn zskvaj

 • ocenit akademick pracovnky, kte se budou na konkrtnm vzkumu podlet

 • dle posilovat postaven fakulty jako inicitora inovac na MU

 • pispt kposlen postaven ESF MU jako vzkumn fakulty


Ing kraj ek jan krajicek econ muni cz

Zaazen do vukovho procesu

 • Do seminrnch skupin TopSeC jsou studenti zaazeni po absolvovn bakalskho studijnho programu vprezennm studiu. Seminrn skupiny budou vdy pokraovat a do ukonen magisterskho studijnho programu.

 • Do programu TopSeC se studenti pihlauj vprvnm semestru navazujcho prezennho magisterskho studia a pokrauj vnm do jeho ukonen.

 • Projekt TopSeC je zahjen vdy se zahjenm novho akademickho roku.


Ing kraj ek jan krajicek econ muni cz

Kriteria vbru student do seminrnch skupin

 • vbr 15 20 student snejlepm prmrem zKF a KPH, studijnm oddlenm

 • vbr 5 10 nejlepch student zKVE, KE a KRES, studijnm oddlenm

 • vbr 5 nejlepch student zmezifakultnch studijnch program

 • osloven vybranch student a jejich selekce na zklad:

  • aktivit ve studentskch spolcch (nap. AISEC apod.)

  • absolvovanch prax a st (pedevm zahraninch a studentskch prax, studijnch pobyt, samostatnch studijnch pobyt v zahrani)

  • schopnosti samostatnho mylen

  • jejich doporuen akademickmi pracovnky a vedoucmi pslunch kateder.


Ing kraj ek jan krajicek econ muni cz

Dlka projektu TopSeC

Projekt je vdy dvoulet a je zahjen studenty prvnho ronku navazujcho prezennho magisterskho studia tvrtho ronku prezennho magisterskho studia.


Ing kraj ek jan krajicek econ muni cz

Partnei projektu TopSeC


Ing kraj ek jan krajicek econ muni cz

Zvr

 • je nutn dle prohlubovat zapojen pednch a odbornk z praxe od pednkov a projektov innosti

 • Klst zven draz na studentsk praxe

 • Dle rozvjet realizaci projektu TopSeC


Ing kraj ek jan krajicek econ muni cz

Dkuji za pozornost

O & O

Ing. Jan Krajek

krajicek@econ.muni.cz

Tel.: 549 495 363


 • Login