Nsan ve evre
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 19

İNSAN VE ÇEVRE PowerPoint PPT Presentation


 • 183 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

İNSAN VE ÇEVRE. Kısaca çevre bilimi olarak tanımladığımız ekoloji canlıların birbirleri ile ve yaşadıkları ortamla ilişkilerini inceler. BİYOSFER: Dünyada canlıların yaşadığı tabakadır. Habitat :Bir canlılnın biyosferde en iyi yaşayıp üreyebildiği yerdir.

Download Presentation

İNSAN VE ÇEVRE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


NSAN VE EVRE

Ksaca evre bilimi olarak tanmladmz ekoloji canllarn birbirleri ile ve yaadklar ortamla ilikilerini inceler


BYOSFER: Dnyada canllarn yaad tabakadr.


Habitat :Bir canllnn biyosferde en iyi yaayp reyebildii yerdir.


Populasyon :Snrl bir evrede yaayan ayn tr canl topluluklardr.


Populasyonlarn younluklar:Populasyon younluu birim zamanda birim alanda bulunan birey says demektir.


Tama kapasitesi :Bir populasyonun younluunun en fazla olduu duruma yani bir populasyonun bulundurabilecei en fazla birey saysn denir.


Komniteler :Belirli bir alanda yaayan birbirleriyle etkileim iindeki populasyon topluluklarna komnite denir.


Komnitenin zellikleri

 • 1-)Baskn trleri vardr.

 • 2-)Tabakalama vardr.

 • 3-)Yaama birliklerinin snrlar vardr.


 • Baskn tr komnitenin sayca yada ilen bakmndan en gze batan trdr.rnein am ormannda baka bitkiler ve hayvanlar da yaar.Fakat en gze batan tr amdr.


 • Tabakalama :Bir komnitenin her blgesinde ayn canllar yaamamaktadr.Bunun nedeni mikroklimadr.


 • Yaama birliklerinin snrlar vardr:Bir yaama birliinin yaylma alan baka bir yaama alan ile akabilir.Bu blgelere ekoton denir.


Ekosistem :Canllar ve yaadklar cansz ortamdan oluan btne ekosistem denir.rnein dnya en byk ekosistemdir.


Abiyotik etmenler:Cansz elemanlardr.rnein:k,iklim,topran yaps,su ve inorganik tuz miktar


Biyotik etmenler:Canl etmenlerdir.

 • TEMEL BYOTK ETMEN VARDIR:

 • 1-)reticiler

 • 2-)Tketiciler

 • 3-)Ayrtrclar


Ekosistemdeki Dengenin Korunmas

 • SU KRLL:Baz evsel ve endstriyel atklarn artlmadan sulara boaltlmas tarmda kullanlan ilalarn sulara karmas sonucu meydana gelir.


 • Hava kirlilii :Hzl kentleme tatlardan kan egzoz gazlar ,fosil yaktlarn kullanlmas eitli sanayi kurulular ve termik santraller havada bulunan gaz oranlarnn bozulmasna neden olur.


 • Toprak kirlilii :Tarm ilalar,erozyon ,sanayi atklar gibi maddeler toprak kirliliine neden olur.


 • SES KRLL:Trafik ve endstriyel grltler fazlaca alan mzik bu tr kirlilie neden olur.


 • RADYASYON:Gne uzaydan gelen kozmik nlarve doadaki baz kayalar radyasyon yayan doal maddelerdir.Ancak nkleer santraller , uranyum ve baz silahlar doadaki radyasyon miktarn arttrmaktadr.


 • Login