Europadagen 7 maj nacka
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 29

Europadagen 7 maj, Nacka PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Europadagen 7 maj, Nacka. Kristina Blixt Basta. Det sociala företaget Basta. Brukarstyrt socialt företag Rehabilitering via arbete Startades 1994 Basta Gruppen Nykvarn – 100 pers 50 miljoner SEK Ideell förening Aktivt transnationellt arbete. TN – inspiration från Frankrike.

Download Presentation

Europadagen 7 maj, Nacka

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Europadagen 7 maj, Nacka

Kristina Blixt

Basta


Det sociala företaget Basta

 • Brukarstyrt socialt företag

 • Rehabilitering via arbete

 • Startades 1994

 • Basta Gruppen

 • Nykvarn – 100 pers

 • 50 miljoner SEK

 • Ideell förening

 • Aktivt transnationellt arbete


TN – inspiration från Frankrike

 • Tiden är utan begränsning – den enda tid som finns är den som behövs.


Bastas erfarenhet av TN arbete – en långsiktig strategi, 1998-2013

 • Free

 • Equal I

 • Equal II

 • Leonardo Partnerskap

 • Leonardo Mobility

 • Grundtvig Partnerskap

 • Progress

 • Transfer of Innovation


Men varför?

 • Nya idéer/affärsidéer

 • Organisationsutveckling

 • Utbyten av idéer, erfarenheter, personal

 • Ny kunskap

 • Utveckla personalen

 • Att kunna erbjuda bättre lösningar för de personer som kommer till Basta


Grundtvig partnerskap 2010


Nice september 2011


Ostrava mars 2012


Vad har det här gett Basta?

 • Vi lär oss nya saker från andra.

 • Vi lär om oss själva.

 • Vi utvecklas.

 • Vi bygger nätverk.

 • Vi har möjlighet att marknadsföra/sprida våra idéer.

 • Ger oss möjlighet att kompetensutveckla vår personal.


Mervärde av TN för organisationen

 • Tillgång till nya idéer och information

 • Möjlighet att dela och diskutera egna idéer i en bredare kontext

 • Möjlighet att använda internationella erfarenheter och expertis för att testa, förbättra existerade utbildningar, material och metoder, samt att utveckla nya produkter


Mervärde av TN för organisationen

 • Möjliggör nya färdigheter och kompetens

 • Öppnar upp möjligheter för framtida samarbeten

 • Profilering och mervärde för organisationen och dess medarbetare

 • En utökad marknad


Mervärde av TN för individen

 • Utveckla sin kompetens, erfarenheter, språkfärdighet mm.

 • Erbjuder ett bredare perspektiv på det vardagliga arbetet

 • Utökat kontaktnät och information

 • Ger perspektiv på styrkor och svagheter av nationella praxis, policys och juridiska system

 • Ger en utökad självkännedom och självkänsla


Fyra metoder för TN arbete

 • Utbyte av information och erfarenheter

  Leonardo Mobility

 • Parallell utveckling av innovativa lösningar

  Progress

 • Import, export och/eller adaption av (nya) lösningar – och anpassning till rådande miljö

  Transfer ofInnovation

 • Gemensam utveckling av tjänst, produkt, system eller modell

  ECCE

  TIPS ATT BÖRJA SIN RESA SOM PARTNER!


Vi tar det från början.


EU-arenan

Politiker (Parlament/ministerråd)

Policy

http://europa.eu

Tjänstemän (Kommissionen, nationella företrädare)

Program

Genomförare (Kommuner, org/myndigheter, konsulter/SME)

Projekt, uppdrag


EU 2020 (2014-2020)

 • SMART TILLVÄXT

 • HÅLLBAR TILLVÄXT

 • TILLVÄXT FÖR ALLA


Fem överordnade mål

 • 75 % i Sysselsättning

 • 3 % av BNP investeras i FoU

 • 20/20/20 Klimat/energi

 • Utbildning, avhopp högst 10 %, högre utbildning 40%

 • Social integrering, lyfta 20 miljoner ur fattigdom


Filosofin bakom TN

EU:s länder står inför samma sorts utmaningar; arbetslöshet, utanförskap, jämlikhet

Många lösningar kan hittas genom att lära från varandra

Transnationalitet är ett bra sätt att lösa gemensamma frågor


TN projekt – VAD?

 • Samarbete med part i minst ett annat EU-land

 • Samarbetemellantvåellerflerorganisationersomdelarutmaningar, problemoch en viljaattlärafrånvarandra

 • Samarbetet ska ske i gemensammaaktiviteter

 • Samarbetet ska ge ett tydligt MERVÄRDE


Vart börjar man?

 • Var har ni för behov?

 • Vilka utmaningar står ni inför som ett transnationellt projekt kan bidra till att lösa?

 • Hänger era utmaningar ihop med EU 2020-strategin?


De två stora frågorna

 • Hur hittar jag information om utlysningar?

 • Hur hittar jag partners?


Hur hittar jag relevanta partners?

 • Dina egna kontakter

 • Gamla projekt

 • Era partners samarbetspartners

 • Svenska myndigheter/Nationella kontaktpunkter

 • Internationella organisationer

 • Internet

 • Vänorter

 • Partnersöksdatabaser


Konstutställning maj 2010


Utmaningar med TN

 • Tid

 • Partners

 • Resurser

 • Kompetens

 • Landspecifika förutsättningar

 • Kommunikation


Ett bra EU-projekt har…

 • Har klart uttalat, förankrat och intresserat ägarskap

 • Visar stort engagemang - från planering till avslut

 • Har ansvar och roller klart definierade

 • Har tydlig koppling mellan problem och lösning


Ett bra EU-projekt har…

 • Har realistiska mål och syften, resurser och planer

 • Har fokus på RESULTATET, inte på projektet i sig

 • Ser till att ha målgrupp och intressenter med i beskrivning såväl av problem och situation som i planeringen (och genomförande) av lösningar

 • Har mål och indikatorer som kan följas upp/utvärderas


Garage Moderne okt 2012


Glöm inte!

 • Tillvaratagande av resultat och erfarenheter

 • Spridning av resultat

 • Det transnationella mervärdet

 • Koppling mellan policy och program


Tack!

Kristina Blixt

Basta Projektkoordinator

Kristina.blixt@basta.se

Tel. 0733 – 99 01 95

www.basta.se


 • Login