Europadagen 7 maj, Nacka - PowerPoint PPT Presentation

Europadagen 7 maj nacka
Download
1 / 29

 • 85 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Europadagen 7 maj, Nacka. Kristina Blixt Basta. Det sociala företaget Basta. Brukarstyrt socialt företag Rehabilitering via arbete Startades 1994 Basta Gruppen Nykvarn – 100 pers 50 miljoner SEK Ideell förening Aktivt transnationellt arbete. TN – inspiration från Frankrike.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Europadagen 7 maj, Nacka

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Europadagen 7 maj nacka

Europadagen 7 maj, Nacka

Kristina Blixt

Basta


Det sociala f retaget basta

Det sociala företaget Basta

 • Brukarstyrt socialt företag

 • Rehabilitering via arbete

 • Startades 1994

 • Basta Gruppen

 • Nykvarn – 100 pers

 • 50 miljoner SEK

 • Ideell förening

 • Aktivt transnationellt arbete


Tn inspiration fr n frankrike

TN – inspiration från Frankrike

 • Tiden är utan begränsning – den enda tid som finns är den som behövs.


Bastas erfarenhet av tn arbete en l ngsiktig strategi 1998 2013

Bastas erfarenhet av TN arbete – en långsiktig strategi, 1998-2013

 • Free

 • Equal I

 • Equal II

 • Leonardo Partnerskap

 • Leonardo Mobility

 • Grundtvig Partnerskap

 • Progress

 • Transfer of Innovation


Men varf r

Men varför?

 • Nya idéer/affärsidéer

 • Organisationsutveckling

 • Utbyten av idéer, erfarenheter, personal

 • Ny kunskap

 • Utveckla personalen

 • Att kunna erbjuda bättre lösningar för de personer som kommer till Basta


Grundtvig partnerskap 2010

Grundtvig partnerskap 2010


Nice september 2011

Nice september 2011


Ostrava mars 2012

Ostrava mars 2012


Vad har det h r gett basta

Vad har det här gett Basta?

 • Vi lär oss nya saker från andra.

 • Vi lär om oss själva.

 • Vi utvecklas.

 • Vi bygger nätverk.

 • Vi har möjlighet att marknadsföra/sprida våra idéer.

 • Ger oss möjlighet att kompetensutveckla vår personal.


Merv rde av tn f r organisationen

Mervärde av TN för organisationen

 • Tillgång till nya idéer och information

 • Möjlighet att dela och diskutera egna idéer i en bredare kontext

 • Möjlighet att använda internationella erfarenheter och expertis för att testa, förbättra existerade utbildningar, material och metoder, samt att utveckla nya produkter


Merv rde av tn f r organisationen1

Mervärde av TN för organisationen

 • Möjliggör nya färdigheter och kompetens

 • Öppnar upp möjligheter för framtida samarbeten

 • Profilering och mervärde för organisationen och dess medarbetare

 • En utökad marknad


Merv rde av tn f r individen

Mervärde av TN för individen

 • Utveckla sin kompetens, erfarenheter, språkfärdighet mm.

 • Erbjuder ett bredare perspektiv på det vardagliga arbetet

 • Utökat kontaktnät och information

 • Ger perspektiv på styrkor och svagheter av nationella praxis, policys och juridiska system

 • Ger en utökad självkännedom och självkänsla


Fyra metoder f r tn arbete

Fyra metoder för TN arbete

 • Utbyte av information och erfarenheter

  Leonardo Mobility

 • Parallell utveckling av innovativa lösningar

  Progress

 • Import, export och/eller adaption av (nya) lösningar – och anpassning till rådande miljö

  Transfer ofInnovation

 • Gemensam utveckling av tjänst, produkt, system eller modell

  ECCE

  TIPS ATT BÖRJA SIN RESA SOM PARTNER!


Vi tar det fr n b rjan

Vi tar det från början.


Europadagen 7 maj nacka

EU-arenan

Politiker (Parlament/ministerråd)

Policy

http://europa.eu

Tjänstemän (Kommissionen, nationella företrädare)

Program

Genomförare (Kommuner, org/myndigheter, konsulter/SME)

Projekt, uppdrag


Eu 2020 2014 2020

EU 2020 (2014-2020)

 • SMART TILLVÄXT

 • HÅLLBAR TILLVÄXT

 • TILLVÄXT FÖR ALLA


Fem verordnade m l

Fem överordnade mål

 • 75 % i Sysselsättning

 • 3 % av BNP investeras i FoU

 • 20/20/20 Klimat/energi

 • Utbildning, avhopp högst 10 %, högre utbildning 40%

 • Social integrering, lyfta 20 miljoner ur fattigdom


Filosofin bakom tn

Filosofin bakom TN

EU:s länder står inför samma sorts utmaningar; arbetslöshet, utanförskap, jämlikhet

Många lösningar kan hittas genom att lära från varandra

Transnationalitet är ett bra sätt att lösa gemensamma frågor


Tn projekt vad

TN projekt – VAD?

 • Samarbete med part i minst ett annat EU-land

 • Samarbetemellantvåellerflerorganisationersomdelarutmaningar, problemoch en viljaattlärafrånvarandra

 • Samarbetet ska ske i gemensammaaktiviteter

 • Samarbetet ska ge ett tydligt MERVÄRDE


Vart b rjar man

Vart börjar man?

 • Var har ni för behov?

 • Vilka utmaningar står ni inför som ett transnationellt projekt kan bidra till att lösa?

 • Hänger era utmaningar ihop med EU 2020-strategin?


De tv stora fr gorna

De två stora frågorna

 • Hur hittar jag information om utlysningar?

 • Hur hittar jag partners?


Hur hittar jag relevanta partners

Hur hittar jag relevanta partners?

 • Dina egna kontakter

 • Gamla projekt

 • Era partners samarbetspartners

 • Svenska myndigheter/Nationella kontaktpunkter

 • Internationella organisationer

 • Internet

 • Vänorter

 • Partnersöksdatabaser


Konstutst llning maj 2010

Konstutställning maj 2010


Utmaningar med tn

Utmaningar med TN

 • Tid

 • Partners

 • Resurser

 • Kompetens

 • Landspecifika förutsättningar

 • Kommunikation


Ett bra eu projekt har

Ett bra EU-projekt har…

 • Har klart uttalat, förankrat och intresserat ägarskap

 • Visar stort engagemang - från planering till avslut

 • Har ansvar och roller klart definierade

 • Har tydlig koppling mellan problem och lösning


Ett bra eu projekt har1

Ett bra EU-projekt har…

 • Har realistiska mål och syften, resurser och planer

 • Har fokus på RESULTATET, inte på projektet i sig

 • Ser till att ha målgrupp och intressenter med i beskrivning såväl av problem och situation som i planeringen (och genomförande) av lösningar

 • Har mål och indikatorer som kan följas upp/utvärderas


Garage moderne okt 2012

Garage Moderne okt 2012


Gl m inte

Glöm inte!

 • Tillvaratagande av resultat och erfarenheter

 • Spridning av resultat

 • Det transnationella mervärdet

 • Koppling mellan policy och program


Europadagen 7 maj nacka

Tack!

Kristina Blixt

Basta Projektkoordinator

Kristina.blixt@basta.se

Tel. 0733 – 99 01 95

www.basta.se


ad
 • Login