slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Popis a použití výukového materiálu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Popis a použití výukového materiálu - PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

Popis a použití výukového materiálu. výklad a procvičování učiva žák se orientuje v počátcích českých dějin na mapě ukáže území českého knížectví seznámí se s nejstarší českou kronikou a jejím autorem

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Popis a použití výukového materiálu' - qabil


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
popis a pou it v ukov ho materi lu
Popis a použití výukového materiálu

výklad a procvičování učiva

žák se orientuje v počátcích českých dějin

na mapě ukáže území českého knížectví

seznámí se s nejstarší českou kronikou a jejím autorem

orientuje se ve jménech osobností z počátku českých dějin, zná jejich činy, svatováclavskou tradici

seznámí se s osudem Slavníkovců

slide5

kanovník kapituly na Pražském hradě

  • Kronika česká- napsaná latinsky
  • 3 díly: 1. pověsti o počátcích našich dějin

2. konec 9. stol. – pol. 11. stol.

3. doba Kosmova života (konec 11. stol. – poč. 12. stol.)

Kosmas

Obr. 2

slide6

Obr. 3

Chronica Boemorum, 12. století. Dole na stránce jsou uvedena i jména sedmi bájných knížat po Přemyslu Oráčovi

slide7

Obr. 4

Oráči – freska ze znojemské rotundy

slide8

Přemyslovci – vládnoucí rod (Přemysl Oráč)

Bořivoj– 1. historicky doložený vládce (2.pol. 9. stol.)

 • manželka Ludmila
 • sídlil na Levém Hradci
 • založil Pražský hrad
 • přijal křesťanství na Velké Moravě

Obr. 5

Bořivojův křest Metodějem na Velké Moravě

Obr. 6

slide9

Obr. 7

Václav (921 – 935)

 • Bořivojův vnuk
 • odváděl králi Jindřichu Ptáčníkovi poplatky pro uchování míru (tribut)
 • zavražděn ve Staré Boleslavi na popud bratra Boleslava I. (roku 935)
 • prohlášen za svatého
slide10

Zavraždění sv. Václava

Obr. 8

Svátek svatého Václava

http://www.stream.cz/slavnedny/517938-28-zari-svatek-svateho-vaclava-den-ceske-statnosti

Obr. 9

slide11

Obr. 10

Hrobka sv. Václava na Pražském hradě v chrámu sv. Víta

slide12

Boleslav I. Ukrutný

odmítl placení tributu

zavedl placení daní

razil stříbrné denáry

sjednotil téměř celé Čechy

stavěl hrady

Obr. 11

Malba Boleslava I. ve znojemské rotundě

Obr. 12

slide14

Boleslav II. Pobožný

 • 973 založil biskupství v Praze
 • biskupové
  • Dětmar – saský kněz
  • Vojtěch – z rodu Slavníkovců

Obr. 14

Boleslav ve Znojemské rotundě

Zavraždění sv. Vojtěcha

Obr. 15

slide15

Slavníkovci

Obr. 16

 • konkurenti Přemyslovců
 • sídlili na Libici nad Cidlinou
 • 995vyvražděni knížecí družinou
 • pražský biskup Vojtěch – odchod do ciziny (Pobaltí, 997 zabit, pohřben v Hnězdně)
slide16

Proč se český panovnický rod nazývá Přemyslovský?

Odkud se dozvídáme informace o našich nejstarších dějinách?

Kdo byl Kosmas?

Jak se jmenoval náš první historicky doložený Přemyslovec? Co o něm víš?

Co víš o životě sv. Václava?

Kdo dal u nás jako první razit mince?

Kdo založil pražské biskupství?

Jakým způsobem Přemyslovci upevňovali svou moc?

slide17

Obrazový materiál

Obr. 1 Central Europe 919-1125.jpg. [online]. [2012-10-02]. Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Central_Europe_919-1125.jpg>

Obr. 2Kosmas.jpg. [online]. 14. století [2012-10-02]. Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kosmas.jpg>

Obr. 3 COSMAS. Cosmas-Chronica Boemorum.jpg. [online]. 12. století [2012-10-02]. Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cosmas-Chronica_Boemorum.jpg>

Obr. 4Premysl Orac.jpg. [online]. 11. století [2012-10-02]. Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Premysl_Orac.jpg>

Obr. 5 Borzywój I.jpg. [online]. 1134 [2012-10-02]. Dostupný na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Borzyw%C3%B3j_I.jpg?uselang=cs>

Obr. 6 Liber4.jpg. [online]. 14. století [2012-10-02]. Dostupný na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Liber4.jpg?uselang=cs>

slide18

Obr. 7 TOSOVSKY, A. Wenceslaus I Duke of Bohemia equestrian statue in Prague 1.jpg. [online]. 2006 [2012-10-02]. Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wenceslaus_I_Duke_of_Bohemia_equestrian_statue_in_Prague_1.jpg>

Obr. 8 Zabójstwo Wacława.JPG. [online]. první dekáda 14. století[2012-10-02]. Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zab%C3%B3jstwo_Wac%C5%82awa.JPG>

Obr. 9 ZapichnutiVaclava liberviaticus.jpg. [online]. 14. století [2012-10-02]. Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:ZapichnutiVaclava_liberviaticus.jpg>

Obr. 10 DILIGENT, R. Saint Venceslas grave.JPG. [online]. 2006 [2012-10-02]. Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Saint_Venceslas_grave.JPG>

Obr. 11 KÄNSTERLE. Boleslav-I-Bohemian.jpg. [online]. [2012-10-02]. Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Boleslav-I-Bohemian.jpg>

Obr. 12 Boleslav1 denar.jpg. [online]. 9. století [2012-10-02]. Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Boleslav1_denar.jpg>

slide19

Obr. 13 BLASCHKA, A. Český stát v X. století za Boleslava I. a II.jpg. [online]. 1929 [2012-10-02]. Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:%C4%8Cesk%C3%BD_st%C3%A1t_v_X._stolet%C3%AD_za_Boleslava_I._a_II.jpg>

Obr. 14Bolesław II Pobożny.jpg. [online]. 1134 [2012-10-02]. Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Boles%C5%82aw_II_Pobo%C5%BCny.jpg>

Obr. 15 ČERNÝ, V. Věnceslav Černý - Zavraždění Vojtěcha.jpg. [online]. 1697 [2012-10-02]. Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:V%C4%9Bnceslav_%C4%8Cern%C3%BD_-_Zavra%C5%BEd%C4%9Bn%C3%AD_Vojt%C4%9Bcha.jpg>

Obr. 16 ETUMYAN, A. Adalbert of Prague.jpg. [online]. 2006 [2012-10-02]. Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Adalbert_of_Prague.jpg>

Literatura a zdroje

ČECHURA, J.; DUDÁK, V.; NEŠKUDLA, B.; RYANTOVÁ, M., Dějepis pro 7. ročník základní školy a 2. ročník osmiletého gymnázia. 2. vydání. Praha : SNP – pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2004. 136 s. ISBN 80-7235-275-X.

<http://www.stream.cz/slavnedny/517938-28-zari-svatek-svateho-vaclava-den-ceske-statnosti>

ad