slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Mechanika s Inventorem 3. Obecný postup MKP analýzy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Mechanika s Inventorem 3. Obecný postup MKP analýzy - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

Mechanika s Inventorem 3. Obecný postup MKP analýzy. Petr SCHILLING , autor přednášky Ing. Kateřina VLČKOVÁ , obsahová korekce Tomáš MATOVIČ , publikace. Obsah přednášky:. Schéma obecného postupu MKP studie 3 Volba výpočtové studie 4 Příprava modelu (preprocessing) 5

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Mechanika s Inventorem 3. Obecný postup MKP analýzy' - pules


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Mechanika s Inventorem

3. Obecný postup MKP analýzy

Petr SCHILLING,

autor přednášky

Ing. Kateřina VLČKOVÁ,

obsahová korekce

Tomáš MATOVIČ,

publikace

slide2

Obsah přednášky:

Schéma obecného postupu MKP studie3

Volba výpočtové studie4

Příprava modelu (preprocessing)5

Řešení (solution) 6

Interpretace a kontrola výsledků (postprocessing) 7

Výstupy a závěrečná diskuse15

slide4

Volba výpočtové studie:

 • volba typu analýzy – dle zadání
 • analýzy: statické, teplotní, modální, dynamické, lineární atd.
 • volba CAD geometrie: součást či sestava
 • případné využití symetrie – pokud vlastnost geometrie obsahuje

Autodesk Inventor 11 Professional

 • pevnostní analýza – lineární analýza
 • modální analýza – vlastní frekvence
slide5

Příprava modelu (preprocessing)

 • importování geometrického modelu – podpora přenosových formátů
 • přiřazení materiálových vlastností – materiálové modely
 • vygenerování sítě konečných prvků – matematická interpretace 3D geometrie (CAD dat)
 • definice okrajových podmínek – zatížení a vazby

Autodesk Inventor 11 Professional

 • podpora nativních souborových formátů
 • knihovna materiálů i definice vlastních materiálů
 • elementem kvadratický tetrahedron či hexahedron
 • okrajové podmínky
slide6

Řešení (solution)

 • nejpohodlnější část analýzy
 • soustavy algebraických rovnic (řádově tisíce) na místo diferenciálních
 • neznámé těchto rovnic představují parametry řešeného fyzikálního problému
 • elastický model – posuvy (deformace), teplotní pole – teplota
 • profesionální FEM aplikace – volba řešiče – dnes nejčastěji iterační
 • součástí řěšičů – algoritmy kontroly vlastních výpočtů

Autodesk Inventor 11 Professional

 • řešič ANSYS
slide7

Interpretace a kontrola výsledků

 • zásadní část MKP analýzy – požadovaný výstup
 • matematické řešení – velké množství dat
 • bez grafické interpretace obtížně hodnotitelné

Zaměření na oblasti:

 • problematické (slabá stěna, poddimenzování atd.)
 • s přebytkem materiálu (malá nebo nulová napětí)
 • výkonové charakteristiky modelu (vibrace)
slide8

Interpretace a kontrola výsledků

 • velké FEM aplikace – postprocessory
 • často končí vyhodnocením únavy a životnosti
 • výsledky zobrazeny na 3D geometrii
 • barevné isoplochy zvolené veličiny

Autodesk Inventor 11 Professional

 • ekvivalentní napětí
 • maximální hlavní napětí
 • minimální hlavní napětí
 • deformace
 • koeficient bezpečnosti
slide9

Interpretace a kontrola výsledků

Autodesk Inventor 11 Professional

Ekvivalentní napětí

 • trojrozměrný stav napjatosti
 • trojrozměrná napětí vznikají v mnoha směrech – shrnuta pod pojem ekvivalentní napětí
 • metody výpočtu hodnot napětí:
 • Teorie von Mises (MHM) – maximální redukované napětí
 • Teorie Tresca – maximální smykové napětí
 • Mohr – Coulombova podmínka redukovaného napětí
 • Maximální tahové napětí
slide10

Interpretace a kontrola výsledků

Autodesk Inventor 11 Professional

Maximální hlavní napětí

Nekonečně malý objem materiálu v libovolném bodě uvnitř i na povrchu pevného tělesa lze otáčet tak že zůstanou zachována pouze normálová napětí. Všechna smyková napětí mají v této poloze nulovou hodnotu.

 • normálová napětí za těchto podmínek = hlavní napětí
 • hodnota napětí kolmého (normálového) k rovině nulového smykového napětí
 • maximální napětí v tahu vzniklé v návrhu (výpočtové studii) za daných podmínek zatížení
slide11

Interpretace a kontrola výsledků

Autodesk Inventor 11 Professional

Minimální hlavní napětí

Nekonečně malý objem materiálu v libovolném bodě uvnitř i na povrchu pevného tělesa lze otáčet tak že zůstanou zachována pouze normálová napětí. Všechna smyková napětí mají v této poloze nulovou hodnotu.

 • normálová napětí za těchto podmínek = hlavní napětí
 • hodnota napětí kolmého (normálového) k rovině nulového smykového napětí
 • maximální napětí v tlaku vzniklé v návrhu (výpočtové studii) za daných podmínek zatížení
slide12

Interpretace a kontrola výsledků

Autodesk Inventor 11 Professional

Maximální a minimální hlavní napětí

slide13

Interpretace a kontrola výsledků

Autodesk Inventor 11 Professional

Deformace

 • míra přetvoření objektu způsobená zatížením
 • výsledky interpretovány barevnými isoplochami zobrazujícími velikost deformace vůči původnímu (nedeformovanému) tvaru modelu
 • zobrazen deformovaný tvar modelu po řešení
 • určení míst deformací
 • určení zatížení odpovídající předepsané deformaci
slide14

Interpretace a kontrola výsledků

Autodesk Inventor 11 Professional

Koeficient bezpečnosti

 • poměr mezi maximálním dovoleným napětím a ekvivalentním napětím
 • upozorňuje na oblasti možných problémů
 • zobrazení oblastí, které zřejmě nevydrží výpočtovou studií předepsané zatížení
 • opět interpretují barevné isoplochy
 • většina konstruktérů volí (2 ÷ 4) – důvodem možnost většího zatížení
slide15

Výstupy přednášky a závěrečná diskuse

 • vysvětlení postupu obecné MKP studie
 • upřesnění možností aplikace Autodesk Inventor 11 Professional
 • popis správné interpretace výstupů výpočtových studií

Závěrečná diskuse, dotazy

ad