Inovace vzdělávání na školách zaměřených na ochranu osob a majetku
Download
1 / 12

Inovace vzdělávání na školách zaměřených na ochranu osob a majetku - PowerPoint PPT Presentation


  • 101 Views
  • Uploaded on

Inovace vzdělávání na školách zaměřených na ochranu osob a majetku R egistrační číslo : CZ.1.07/1.1.07/02.0097 Zahájení a ukončení: 11. 12. 2009 - 31. 10. 2011. Organizace projektu: řešitel projektu (příjemce): Střední škola ochrany osob a majetku s.r.o. (Karviná)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Inovace vzdělávání na školách zaměřených na ochranu osob a majetku' - preston


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Inovace vzdělávání na školách zaměřených na ochranu osob a majetku

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.07/02.0097

Zahájení a ukončení: 11. 12. 2009 - 31. 10. 2011


Organizace projektu: osob a majetku

řešitel projektu (příjemce): Střední škola ochrany osob a majetku s.r.o.

(Karviná)

partneři: Střední škola ochrany osob a majetku s.r.o. Ostrava

(Ostrava)

MINISTERSTVO VNITRA

VŠB-Technická univerzita Ostrava


Cíle projektu: osob a majetku

Tvorba vzdělávacích modulů, které pomohou žákům široce rozvinout jejich odborné a profesní znalosti a dovednosti v oblasti:

Práva, bezpečnosti, kriminologie a kriminalistiky

Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce

Přírodovědné vzdělávání

Informační a komunikační technologie

Implementace moderních výukových metod do vzdělávání žáků pro rozvoj odborných kompetencí

Usnadnění přechodu žáka do dalšího vzdělávacího stupně nebo zaměstnání (spolupráce s praxí)

Proškolení cílových skupin

Vytvoření moderních učebních opor v rozsahu text, digitální podoba s prvky e-learningu, videa a animace


Struktura projektu: osob a majetku

realizace projektu v rámci 5 klíčových aktivit (01-05)

01-Zavádění nových výukových metod, modulace výukového systému vedoucí k rozvoji klíčových (odborných) kompetencí žáků-oblast Právo

Střední škola ochrany osob a majetku s.r.o. (Karviná+Ostrava), MINISTERSTVO VNITRA

02-Zavádění vyučovacích metod zvyšujících kvalitu výuky cizích jazyků

Střední škola ochrany osob a majetku s.r.o. (Karviná+Ostrava)

03-Rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání s důrazem na environmentální oblast

Střední škola ochrany osob a majetku s.r.o. (Karviná+Ostrava)

04-Rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání s důrazem na informační a komunikační technologie

Střední škola ochrany osob a majetku s.r.o. (Karviná+Ostrava), VŠB-TUO

05-Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s aktéry na trhu práce

Střední škola ochrany osob a majetku s.r.o. (Karviná+Ostrava), MINISTERSTVO VNITRA


Rámcová témata klíčových aktivit: osob a majetku

01-Modul: Právo, bezpečnost, kriminologie a kriminalistika

Oblast práva: Ústavní právo, Občanské právo, Obchodní, Pracovní a Trestní právo.

Oblast bezpečnosti: organizační struktura a činnost Dopravní policie, Cizinecké a Pohraniční policie, Zkvalitnění střelecké přípravy žáků.

Oblast kriminologie a kriminalistiky: kriminologický výzkum, fenomenologie kriminality, etiologie kriminality, osobnost pachatele, kontrola a prevence kriminality, trestní represe apod.

Inovace 5 předmětů: Základy práva, Bezpečnostní příprava, Kriminalistika, Kriminologie a Penologie


Rámcová témata klíčových aktivit: osob a majetku

02-Modul: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce

Řečové dovednosti: receptivní a produktivní dovednosti (sluchové a zrakové, ústní a písemné včetně interaktivní ústní a písemné)

Jazykové prostředky: výslovnost, slovní zásoba, gramatika a pravopis.

Komunikační a tématické okruhy:

Intenzivní využívání multimediálních výukových programů a internetu. Zpracování metodických postupů a realizace případových studií jako inovace systému vzdělávání cizích jazyků.


Rámcová témata klíčových aktivit: osob a majetku

03-Modul: Přírodovědné vzdělávání

Ekologie: základní ekologické pojmy, ekologické faktory prostředí, potravní řetězce, koloběh látek v přírodě a tok energie, typy krajiny.

Člověk a životní prostředí: vzájemné vztahy mezi člověkem a životním prostředím, dopady činnosti člověka na životní prostředí, přírodní zdroje energie a surovin, odpady, globální problémy, ochrana přírody a krajiny, nástroje společnosti na ochranu životního prostředí, zásady udržitelného zdroje.

Základy biologie: vznik a vývoj života na Zemi, vlastnosti živých soustav, typy buněk, rozmanitost organismů a jejich charakteristiky, dědičnost a proměnlivost, biologie člověka, zdraví, nemoc.

Využívání multimediálních výukových programů a internetu. Zpracování metodických postupů a realizace případových studií jako inovace systému přírodovědného vzdělání.


Rámcová témata klíčových aktivit: osob a majetku

04-Modul: Informační a komunikační technologie

Modul bude zaměřen na oblasti:

Práce s počítačem, operačním systémem (SW, HW, základní a aplikované programové vybavení)

Práce se standardním aplikačním programovým vybavením (tabul. Procesorem, databáze, grafika apod).

Práce na lokální oblasti sítí, elektronická komunikace, komunikační a přenosové možnosti internetu (počítačové sítě, server, pracovní stanice, připojení k síti, vyžití ICT v praxi).

Využívání multimediálních výukových programů a internetu. Zpracování metodických postupů a realizace případových studií. Vytvořen webový portál, který bude sloužit k rozvoji vzdělávání.


Rámcová témata klíčových aktivit: osob a majetku

05- Spolupráce a exkurze

Seznámení žáků s reálnými podmínkami panujícími na trhu práce především v sektoru ozbrojených složek státu (Policie ČR a Armády ČR) jako budoucích potencionálních zaměstnavatelů. Formou exkurzí se budou moci přesvědčit o budoucích pracovních podmínkách a seznámit se s požadavky, které budou na ně v budoucnu kladeny.

Oblasti:1. Navázání partnerství škol s institucí Policie ČR.

2. Podpora účasti zaměstnavatelů na odborném vzdělávání.

3. Organizace motivačních exkurzí


Výstupy z klíčových aktivit: osob a majetku

01- Vytvoření odpovídající úrovně právního povědomí žáka a schopnost lépe aplikovat právní normy, rovněž seznámení žáků s právní úpravou činností a úkolů bezpečnostních sborů zejména pak Policie ČR. Tvorba učebních opor v rozsahu text, dig. Podoba s prvky e-learningu, videa a animace.

02- Zvýšení komunikační dovednosti, efektivnější práce s cizojazyčným textem včetně odborného textu a zkvalitnění práce s informacemi v cizím jazyce, včetně internetu, slovníků a příručkami.Tvorba učebních opor v rozsahu text, dig. Podoba s prvky e-learningu, videa a animace.

03- Využívání přírodovědeckých poznatků v profesním i občanském životě ve všech situacích, logické uvažování, analyzování, řešení přírodovědeckých problémů, porozumění základních ekologických souvislostí, posouzení chemických látek z hlediska nebezpečnosti apod. Tvorba učebních opor v rozsahu text, dig. Podoba s prvky e-learningu, videa a animace.

04- Získání kompetencí s prostředky informačních a komunikačních technologií, porozumění používání operačního systému, kancelářských SW a aplikačním programovým vybavením. Tvorba učebních opor v rozsahu text, dig. Podoba s prvky e-learningu, videa a animace.

05- Vytvoření úzké kooperace a partnerství mezi institucí počátečního vzdělávání a institucí na trhu práce, zainteresování zaměstnavatelů instituce na odborném vzdělávání.


Harmonogram projektu

Harmonogram projektu: osob a majetku


Logo projektu osob a majetku


ad