Csal di jog i 2009 02 10
Download
1 / 19

Családi jog I. 2009. 02. 10. - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Családi jog I. 2009. 02. 10. Szeibert Orsolya. A családjog tárgya. A csalá di viszonyok szabályozása a jog eszközeivel A család fogalma A családdal összefüggő kérdések szabályozhatósága A család fogalmát illetően : 1. Jogi értelemben - a társadalom természetes és alapvető alkotóeleme

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Családi jog I. 2009. 02. 10. ' - powa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Csal di jog i 2009 02 10

Családi jog I. 2009. 02. 10.

Szeibert Orsolya


A csal djog t rgya
A családjog tárgya

 • A családi viszonyok szabályozása a jog eszközeivel

  • A család fogalma

  • A családdal összefüggő kérdések szabályozhatósága

 • A család fogalmát illetően:

  • 1. Jogi értelemben

   • - a társadalom természetes és alapvető alkotóeleme

   • - közös elődök vagy legalább egy közös előd és leszármazóik képezik

   • - nemzetközi egyezmények jelentősége

   • - bizonytalan kérdések


A csal djog t rgya1
A családjog tárgya

 • II. Szociológiai értelemben:

  • - együttélés alapján – vérségi kapcsolat fennállása alapján

  • - alapcsalád – bővebb család – újjászervezett család (patchworkcsalád)

 • III. Köznapi értelemben

 • A szabályozás lehetőségei:

  • csak bizonyos körben lehetséges

  • elismerés és a konfliktushelyzet megoldásának igénye

  • jogi eszközök elégtelensége


 • A csal djog szab lyoz si ter letei
  A családjog szabályozási területei

  • 1. Házassági jog – köteléki jog és vagyonjog

  • II. Család, rokonság joga

  • III. Gyámság, családpótló jogi helyzetek rendezése

  • A jogfelfogás változása jellemző


  A csal djog ltal rintett szem lyi k r
  A családjog által érintett személyi kör

  • Család

  • Rokonság, amely alapulhat

   • - vérszerinti származáson

   • - bírósági határozaton

   • - hatósági aktuson

  • Hozzátartozók köre - Ptk. meghatározza

  • DE nem szabályozza a családjog:

   • élettársi jogviszonyt

   • gondnokságot

   • ún. tényleges családi kapcsolatokat


  A csal djog jogforr sai 1
  A családjog jogforrásai 1.

  • Csjt. 1952. évi IV. törvény (házasságról, családról és a gyámságról)

  • Jelentősebb módosításai:

   • 1974. évi I. tv.

   • 1986. évi VI. tv.

   • 1995. évi XXXI. tv.

   • 1997. évi XXXI. tv.

   • 2002. évi IX. tv. és 2002. évi XLIV. tv.

   • 2006. évi LI. tv.


  A csal djog jogforr sai 2
  A családjog jogforrásai 2.

  • Alkotmány – 15. §, 16. §, 66. §, 67. § és 70/K §

  • Gyermekvédelmi törvény – Gyvt. - 1997. évi XXXI. tv.

  • Egészségügyi törvény – 1997. évi CLIV. tv.

  • Polgári törvénykönyv – háttérjogszabályként

  • Polgári perrendtartás – 1952. évi III. tv.

  • Csjté. – végrehajtási rendelet, 1952. évi 23. tvr.

  • Anyakönyvi jogszabály – 1982. évi 17. tvr.

  • Gyámrendelet – Gyer. – 149/1997. Korm. r.

  • Nevelőszülői jogviszonyt rendező 150/1997. Korm. r.

  • Gyámügyi hatáskörről – Gyár. – 331/2006. Korm. r.


  A csal djog jogforr sai 3
  A családjog jogforrásai 3.

  • Legfelsőbb Bíróság iránymutatási, elvi döntései, állásfoglalásai:

   • 17. sz. irányelv a gyermekelhelyezésről

   • V. sz. Polgári Elvi Döntés a házastársi tartásról

   • XXIX. sz. Polgári Elvi Döntés a nagykorú gyermek tartásáról

   • A két PED-et felülvizsgálta a XLI. sz. PED


  A csal djog forr sai 4
  A családjog forrásai 4.

  • Nemzetközi egyezmények

   • részben általános jellegűek

   • részben kifejezetten családjogi tárgyúak

  • Általános nemzetközi, emberi jogi egyezmények:

   • Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 1948

   • Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 1966

   • Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 1966


  A csal djog forr sai 5
  A családjog forrásai 5.

  • Emberi Jogok és Alapvető Szabadságjogok Védelméről szóló Római Egyezmény 1950.

  • A Nőkkel Szemben Alkalmazott Hátrányos Megkülönböztetés Minden Formájának Kiküszöböléséről szóló New York-i Egyezmény (CEDAW) 1979.

  • A Gyermek Jogairól szóló New York-i Egyezmény 1989.

 • Kifejezetten családjogi tárgyú egyezmények:

  • A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló Hágai Egyezmény 1980.


 • A csal djog forr sai 6
  A családjog forrásai 6.

  • Tartásdíjak külföldön való behajtását szolgáló New York-i Egyezmény 1980.

  • Gyermektartási kötelezettség tárgyában hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló Hágai Egyezmény 1958.

  • Gyermekek Nemzetközi Örökbefogadásáról szóló Hágai Egyezmény 1993. (2005)

  • A szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos együttműködésről, joghatóságról, alkalmazandó jogról, elismerésről és végrehajtásról szóló Hágai Egyezmény 1996. (2005)


  A csal djog forr sai 7
  A családjog forrásai 7.

  • Uniós jogforrás:

  • A Tanács 2201/2003 Rendelete házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, a határozatok elismeréséről és a végrehajtásáról (Brüsszel IIA)


  A csal djog jogrendszerbeli helye
  A családjog jogrendszerbeli helye

  • Kapcsolatai:

  • - polgári jog – Ptk.

  • - közigazgatási jog

  • - polgári eljárásjog

  • - munkajog

  • - szociális jog, társadalombiztosítási jog

  • - büntetőjog

  • - nemzetközi jog

  • - nemzetközi magánjog


  A csal djog alapelvei 1
  A családjog alapelvei 1.

  • Csjt-ben szereplő elvek (1. §)

   • - házasság és család védelme

   • - házastársak egyenjogúsága

   • - gyermek érdekeinek fokozott védelme (child’s best interest)

   • - társadalmi és egyéni érdek összhangja

   • - rendeltetésszerű joggyakorlás


  A csal djog alapelvei 2
  A családjog alapelvei 2.

  • Csjt-ben nem szereplő alapelvek:

   • - házasságból és házasságon kívül született gyermekek egyenjogúsága

   • - állam és egyház elválasztása

   • - jóhiszemű és tisztességes eljárás

   • - méltányosság

   • - érdekérvényesítésben gyengébb fél védelme


  A csal djog alapelvei 3
  A családjog alapelvei 3.

  • A készülő Ptk. Családjogi Könyvének (Csjk.) elvei:

  • Alapvető szempontok:

   • - nem ismétli meg az általános polgári jogi alapelveket

   • - nem sorolja fel az Alkotmányban szereplő családjogi alapelveket

   • - nem tartalmaz katalógusszerű felsorolást


  A csal djog alapelvei 4 csjk
  A családjog alapelvei 4. - Csjk.

  • A családi kapcsolatok védelme – tág értelmezés

   • a családi és egyéni érdek összhangja

  • A gyermek érdekének védelme

   • gyermek érdekeinek és jogainak fokozott védelme

   • saját családban nevelkedés joga

   • családi környezetben való nevelkedés és korábbi családi kapcsolatok megtartása

  • A házastársak egyenjogúságának elve

   • jogok és kötelezettségek egyenlősége

  • A méltányosság és a gyengébb fél védelme

   • családjogi jogviszonyok rendezése során


  Legnagyobb kih v sok amelyekkel a csal djognak sz molnia kell
  Legnagyobb kihívások, amelyekkel a családjognak számolnia kell

  • Házasságok terén:

   • Bontások számának rohamos növekedése

   • Élettársi kapcsolatok mint a házasság alternatívái, szingli életmód, LAT (living apart together) kapcsolatok

  • Gyermekeket, gyermeki jogokat érintően:

   • Alapcsaládok, családok felbomlásának folyamata

   • Gyermeki jogok előtérbe kerülése

  • Hátrányos megkülönböztetés témája

  • Családjog korszerűsítése, egységesítése


  H zass gi jog jegyess g
  Házassági jog – jegyesség számolnia kell

  • Csjt. nem szabályozza, a korábbi magyar jogban nagyobb jelentősége volt

  • Személyi jelentősége:

   • Nem jár a szerződés joghatásaival – nem kikényszeríthető

   • Hozzátartozó státuszt ad

  • Vagyoni jelentősége:

   • Ptk. 6. §-a alkalmazható

   • Ptk. ajándékozási szerződésre vonatkozó szabályai


  ad