Mtk n periaate ja tavoiteohjelman v litavoitteiden 2007 toteutuminen
Download
1 / 33

MTK:n periaate- ja tavoiteohjelman välitavoitteiden 2007 toteutuminen - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

MTK:n periaate- ja tavoiteohjelman välitavoitteiden 2007 toteutuminen. Toiminnanjohtaja Pirkko Haikkala 29.6.2007. Virstanpylväitä periaate- ja tavoiteohjelmasta. Joensuun liittokokous 2001 Vahvisti MTK:n periaate- ja tavoiteohjelman MTK:n toiminta-ajatus ja arvot

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' MTK:n periaate- ja tavoiteohjelman välitavoitteiden 2007 toteutuminen' - pisces


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Mtk n periaate ja tavoiteohjelman v litavoitteiden 2007 toteutuminen

MTK:n periaate- ja tavoiteohjelman välitavoitteiden 2007 toteutuminen

Toiminnanjohtaja Pirkko Haikkala

29.6.2007


Virstanpylv it periaate ja tavoiteohjelmasta
Virstanpylväitä periaate- ja tavoiteohjelmasta

 • Joensuun liittokokous 2001

  • Vahvisti MTK:n periaate- ja tavoiteohjelman

  • MTK:n toiminta-ajatus ja arvot

  • Tahtotilat 2010, avaintavoitteet ja välitavoitteet 2005

  • Keskusliiton toimintasuunnitelmaan otettu vuosittain avaintavoitteita

MTK:n toiminnanjohtaja Pirkko Haikkala


Virstanpylv it periaate ja tavoiteohjelmasta1
Virstanpylväitä periaate- ja tavoiteohjelmasta

 • Oulun liittokokous 2005

  • Maaseutuyrittäjyydelle oma osio maatalouden ja metsätalouden rinnalle

  • Määriteltiin välitavoitteet 2007

   • Tasa-arvo ja laatutyö uudet välitavoitteet

   • Arviot Turun liittokokous 2007

MTK:n toiminnanjohtaja Pirkko Haikkala


V litavoitteista j senille yhteiset asiat
Välitavoitteista – jäsenille yhteiset asiat

Yrittäjät voivat henkisesti ja fyysisesti hyvin

 • MTK vaikuttanut

  • lomituksen kehittämiseen ja lomapäivien lisäämiseen sekä lomaoikeuden laajentamiseen turkistalouteen

  • Sijaisapujärjestelyihin, työterveyshuoltoon – Melalle oikeus työterveyskäynteihin

  • Sosiaaliturvasta on tiedotettu Melan kanssa

  • Hommat hanskaan –hankkeella johtamiseen, jaksamiseen, työnohjaukseen

MTK:n toiminnanjohtaja Pirkko Haikkala


V litavoitteista j senille yhteiset asiat1
Välitavoitteista – jäsenille yhteiset asiat

MTK on sisäistänyt tasa-arvoisen toiminnan

 • MTK:n tasa-arvo-ohjelma hyväksyttiin keväällä 2006 – toteutusvastuu koko järjestöllä

  Laatuajattelu johtaa järjestön toimintaa

 • Metsänomistajaorganisaatiolla laaturyhmä

 • Keskusliitossa laatutyö alkaa syksyllä 2007

MTK:n toiminnanjohtaja Pirkko Haikkala


V litavoitteista j senille yhteiset asiat2
Välitavoitteista – jäsenille yhteiset asiat

Ammatillinen ja jatkokoulutus sekä neuvonta vastaavat ajan haasteisiin

 • MTK vaikuttanut

  • Luonnonvara-alan koulutuksen kehittämiseen kaikilla sen tasoilla

  • Alueilla lisättävä yhteistyötä ammattikorkeakouluihin

  • Opintojen aikainen toimeentulo edelleen ratkaisematta, työtä tehdään

  • Lyhyet koulutukset soveltuvat jäsenien työn rytmiin

  • Yhdessä Pro Agrian kanssa yrityskohtaista neuvontaa

MTK:n toiminnanjohtaja Pirkko Haikkala


V litavoitteista j rjest n kehitt minen
Välitavoitteista – järjestön kehittäminen

Selvitys mt- ja mo-liittojen tiiviimmästä yhteistyöstä ja rakenteen kehittämisestä

 • Johtokunnan asettama työryhmä – loppuraportti alkuvuodesta 2007

  • Jäsenmäärän kasvattaminen tärkeää, edustavuus maaseudun asioissa

  • Järjestön kokonaiskuvaa vahvistettava kehittämällä maanviljelijöitä, metsänomistajia ja maaseutuyrittäjiä puhuttelevat brändit

  • Jäsenpalveluita tehostetaan

  • Alueelliset yhteistyöryhmät

MTK:n toiminnanjohtaja Pirkko Haikkala


Mtk n periaate ja tavoiteohjelman v litavoitteiden 2007 toteutuminen maatalous

MTK:n periaate- ja tavoiteohjelman välitavoitteiden 2007 toteutuminenMaatalous

Johtaja Markku Suojanen

29.6.2007


P tavoite
Päätavoite

 • Perhemaatalous on kannattavaa ja kestävää. Se antaa viljelijöille riittävän toimeentulon kohtuullisella työmäärällä koko maassa

Maatalouslinjan johtaja Markku Suojanen


Avaintavoitteet
Avaintavoitteet

 • Perhemaataloudella on vahva neuvotteluasema markkinoilla

 • Eri tuotantosuunnat ja alueet huomioon ottava maatalouden tukijärjestelmä mahdollistaa tuotannon jatkumisen koko maassa

 • Tuotanto- ja markkinointimahdollisuuksiin tartutaan vastuullisesti ja ennakkoluulottomasti

 • Maatalouspolitiikassa otetaan huomioon pohjoisen maatalouden erityispiirteet

 • Maatalous täyttää tuotannolle asetetut laadulliset tavoitteet ( ruoan turvallisuus, laatutyö ym.)

Maatalouslinjan johtaja Markku Suojanen


Maatalouden hintaindeksien kehitys 1995 2006

130

Maatalouden

120

tuotantovälineiden

ostohintaindeksi

110

100

Maatalouden

tuottajahintaindeksi

90

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Maatalouden hintaindeksien kehitys 1995 - 2006

Maatalouslinjan johtaja Markku Suojanen


Markkinoihin liittyvien v litavoitteiden toteutuminen
Markkinoihin liittyvien välitavoitteiden toteutuminen

 • Kotimaisilla elintarvikkeilla on 85 % markkinaosuus

 • Maataloustuote- ja panosmarkkinoiden toimintaa merkittävästi parannettava

 • Kustannukset nousseet tuottajahintoja ja tukia nopeammin

 • Hintakehitys eri tuoteryhmien välillä ollut epäyhtenäistä

Maatalouslinjan johtaja Markku Suojanen


Markkinoihin liittyvien v litavoitteiden toteutuminen1
Markkinoihin liittyvien välitavoitteiden toteutuminen

 • Kilpailulain tulkinnat rajoittavat liikaa yritysten yhteistyötä ja sopimustuotantoa

 • Vuoden 2006 loppupuolelta alkanut hintakehitys ja uudet sopimustuotantomallit myönteisiä

 • Markkinaedunvalvonnan tehostaminen MTK:n tärkeä avaintavoite

Maatalouslinjan johtaja Markku Suojanen


Maatalouden tukiin liittyvien v litavoitteiden toteutuminen
Maatalouden tukiin liittyvien välitavoitteiden toteutuminen

 • Tilatukijärjestelmän toimeenpano onnistui kohtuullisesti

 • EU:n maaseuturahojen leikkaus korvattiin kansallisilla varoilla

  • ympäristö- ja LFA- tuen rahoitus

 • Ympäristötuen valmistelussa ja EU:n komission käsittelyssä paljon ongelmia

 • Maatalouden rakennetukia haettu runsaasti

  • lisärahoitus rästien purkamiseksi

  • paineita rahoituslainsäädännön muuttamiseen.

Maatalouslinjan johtaja Markku Suojanen


Maatalouden tukiin liittyvien v litavoitteiden toteutuminen1
Maatalouden tukiin liittyvien välitavoitteiden toteutuminen

 • 141- tuen jatko vuoden 2007 jälkeen on edelleen kesken

  • Suomen esitys komissiolle pyritään saamaan valmiiksi heinäkuussa

  • Komission kanta jatkoon tiukka.

 • WTO- neuvotteluissa ratkaisut siirtyneet ja kierroksen kohtalo vaakalaudalla

Maatalouslinjan johtaja Markku Suojanen


Laadullisten v litavoitteiden toteutuminen
Laadullisten välitavoitteiden toteutuminen

 • Hyvä eläinten ja kasvien terveystilanne säilytetty

  • ennalta ehkäisevä terveydenhuoltojärjestelmä eläimille (ETU- toiminta)

 • Kuluttajien luottamus kotimaiseen ruokaan vahva

 • MTK mukana elintarvikeketjun laatutyössä ja menekin edistämisessä

 • 22 000 maatilaa osallistunut laatukoulutukseen

 • Ongelma: miten korkea laatu näkyisi nykyistä korkeampina tuottajahintoina

Maatalouslinjan johtaja Markku Suojanen


Hallitusohjelma antaa hyv n pohjan jatkaa maatalouden edunvalvontaa
Hallitusohjelma antaa hyvän pohjan jatkaa maatalouden edunvalvontaa

 • Harjoitettava maatalouspolitiikka turvaa aktiivitilojen kannattavuuden ja nousevan tulokehityksen

 • Makeraan 100 milj. euroa vuoden 2007 lisäbudjetissa rästien purkuun ja lisäksi vuotuiset budjettisiirrot

 • Maatalouden toimintaedellytyksiä vahvistetaan asteittain 60 milj. eurolla vuoteen 2011 mennessä

 • Sitoutuminen maatalouden tukijärjestelmien kehittämiseen; 141- ja 142- sekä LFA- tuet

Maatalouslinjan johtaja Markku Suojanen


Hallitusohjelma antaa hyv n pohjan jatkaa maatalouden edunvalvontaa1
Hallitusohjelma antaa hyvän pohjan jatkaa maatalouden edunvalvontaa

 • Vaikuttaminen CAP:n uudistamiseen

  • tuki- ja markkinapolitiikan muutoksista ei aiheudu tulonmenetyksiä

 • Lomitusjärjestelmän kehittäminen ja luopumistuen jatko

 • Maatalousbyrokratian keventäminen

 • Suomalaisen ruoan edistämisohjelma

 • Eläinlääkintähuollon uudistaminen

Maatalouslinjan johtaja Markku Suojanen


MTK:n periaate- ja tavoiteohjelman välitavoitteiden 2007 toteutuminenMetsätalousMetsäjohtaja Antti Sahi29.6.2007


Mtk n periaate ja tavoiteohjelma 2005 2010 mets talouden tavoitteet ja avaintavoitteet
MTK:n Periaate- ja tavoiteohjelma 2005-2010. Metsätalouden tavoitteet ja avaintavoitteet.

 • Perhemetsätaloudella on turvattu toimintaympäristö

  • Metsätalouteen kohdistetut yhteiskunnan toimenpiteet parantavat metsätalouden kannattavuutta

 • Toimivat puumarkkinat mahdollistavat kannattavan perhemetsätalouden

  • Puuraaka-aineella on vakaa hintakehitys ja menekki

  • Puun käyttöä lisätään ja monipuolistetaan

 • Perhemetsätaloudella on vahva asema kansainvälisessä metsäpolitiikassa

Metsäjohtaja Antti Sahi


Yksityismets talouden kannattavuus
Yksityismetsätalouden kannattavuus tavoitteet ja avaintavoitteet.

Metsäjohtaja Antti Sahi


Mets talouteen kohdistetut yhteiskunnan toimenpiteet parantavat mets talouden kannattavuutta
Metsätalouteen kohdistetut yhteiskunnan toimenpiteet parantavat metsätalouden kannattavuutta

 • Kestävän metsätalouden rahoituslain mukaiset varat riittäneet kohtuullisesti. Lain uudistaminen ei vastannut järjestön tavoitteita uudistukselle.

 • Metsätalouden verotuksessa siirrytty myyntiverotukseen ilman erikoisratkaisuja. Metsätilojen sukupolven-vaihdoksessa ei ole maatilojen verohuojennus-menettelyä.

 • Metsien suojelussa vapaaehtoisuus ja määräaikaiset sopimukset saanut laajan kannatuksen.

Metsäjohtaja Antti Sahi


Puuraaka aineella on vakaa hintakehitys ja menekki
Puuraaka-aineella on vakaa hintakehitys ja menekki parantavat metsätalouden kannattavuutta

Metsäjohtaja Antti Sahi


Puuraaka aineella on vakaa hintakehitys ja menekki1
Puuraaka-aineella on vakaa hintakehitys ja menekki parantavat metsätalouden kannattavuutta

Metsäjohtaja Antti Sahi


Puun k ytt lis t n ja monipuolistetaan
Puun käyttöä lisätään ja monipuolistetaan parantavat metsätalouden kannattavuutta

 • Eri tahojen yhteistyönä on laadittu puutuoteteollisuuspoliittinen ohjelma ja puurakentamisen edistämisohjelma

 • Puun käyttöä edistetty Metsäsäätiön rahoittamilla hankkeilla

 • Sahateollisuuden uusinvestoinneissa entistä useammin pieniläpimittaisen tukkipuun sahaus

 • Metsäteollisuusyritykset maksavat metsäenergialle erillistä yksikköhintaa

Metsäjohtaja Antti Sahi


Eu ssa harjoitettavalla mets politiikalla on selke t omat mets elinkeinon edun mukaiset tavoitteet
EU:ssa harjoitettavalla metsäpolitiikalla on selkeät, omat, metsäelinkeinon edun mukaiset tavoitteet

 • EU:lle hyväksyttiin lokakuussa 2006 metsäalan kilpailukyvyn parantamisen metsätoimintasuunnitelma sekä elämänlaadun lisääminen tasavertaisiksi tavoitteiksi metsäympäristön suojelun rinnalle

 • EU:n maaseutuasetuksessa metsät ja metsä-talous ovat aiempaa selkeämmin mukana. Mahdollistaa toisaalta metsäelinkeinon tukemisen paljon laajemmin kuin Suomessa on pidetty tarkoituksenmukaisena

Metsäjohtaja Antti Sahi


Kansainv liset mets ja ymp rist sopimukset tukevat perhemets taloutta
Kansainväliset metsä- ja ympäristö-sopimukset tukevat perhemetsätaloutta

 • YK:n metsäfoorumin 7. istunnossa huhtikuussa 2007 sovittiin oikeudellisesti sitomattomasti metsäsopimuk-sesta sekä metsäfoorumin työohjelmasta 2007-2015: metsänomistajien rooli vahvasti mukana

 • Monimuotoisuussopimuksen 8. osapuolikokouksessa 2006 hyväksytty metsätyöohjelmaan 21 tavoitetta

 • Epäsuorasti YK:n ilmastosopimus ja Kioton pöytäkirja edistävät kestävää metsätaloutta ja bioenergian käytön lisäämistä, mikäli niiden merkitys tunnustetaan laskentajärjestelmässä

Metsäjohtaja Antti Sahi


MTK:n periaate- ja tavoiteohjelman välitavoitteiden 2007 perhemetsätalouttatoteutuminenMaaseutuyrittäjyysJohtaja Juha Ruippo29.6.2007


Maatilojen kehitysnäkymät 2012 - tuottajien suunnitelmat perhemetsätaloutta

Yritystoiminta TE-keskuksittain

55

Pohjois-Karjala

51

52

Etelä-Savo

55

51

Keski-Suomi

58

49

Kainuu

54

48

Häme

56

45

Pohjois-Pohjanmaa

49

45

Lappi

42

44

Pohjois-Savo

53

43

Pirkanmaa

50

Yritystoimintaa 2006

42

Uusimaa

45

Yritystoimintaa tulevaisuudessa

41

(vuoteen 2012 jatkavat tilat)

KOKO MAA

45

39

Varsinais-Suomi

42

38

Kaakkois-Suomi

45

33

Pohjanmaa

38

29

Etelä-Pohjanmaa

29

28

Satakunta

35

0

10

20

30

40

50

60

70

%

Maaseutuyrittäjyyslinjan johtaja Juha Ruippo


Maaseutuyritt jyys 1 2
Maaseutuyrittäjyys (1/2) perhemetsätaloutta

 • Tehokas maaseutuyrittäjyyden edunvalvonta tukee koko maaseudun menestystä

 • Maaseutuyrittäjyys on järjestön tasavertainen toiminta-alue

Maaseutuyrittäjyyslinjan johtaja Juha Ruippo


Maaseutuyritt jyys 2 2
Maaseutuyrittäjyys (2/2) perhemetsätaloutta

 • Jäsenille tärkeä ammatillinen ja jatkokoulutus sekä neuvonta vastaavat ajan haasteisiin

 • Työnantajien maksamia välillisiä palkkakustannuksia alennetaan

 • Työllistämiseen liittyvää byrokratiaa kevennetään

 • Maaseudun pienten työnantajayritysten työoikeudellista osaamista lisätään

Maaseutuyrittäjyyslinjan johtaja Juha Ruippo


Tehokas maaseutuyritt jyyden edunvalvonta tukee koko maaseudun menestyst
Tehokas maaseutuyrittäjyyden edunvalvonta tukee koko maaseudun menestystä

 • Päähuomio on maa- ja metsätiloihin kytkeytyvässä pienyritystoiminnassa.

 • MMM/KTM:n hallinnonalojen väliin jäävien ongelma-alueiden hoitaminen

 • Manner-Suomen maaseutuohjelmassa 2007 – 2013 maaseudun yritystoiminnalle suunnataan uusia kehittämistoimenpiteitä.

 • Maaseutuyrittäjyyden teemaryhmän perustaminen YTR:n alaisuuteen.

 • Maaseutuyrittäjien neuvontapalveluiden saatavuuden varmistaminen. Yhteistyö ProAgrian kanssa ja YritysSuomi-palvelujärjestelmän valmistelu.

Maaseutuyrittäjyyslinjan johtaja Juha Ruippo


Maaseutuyritt jyys on j rjest n tasavertainen toiminta alue
Maaseutuyrittäjyys on järjestön tasavertainen toiminta-alue

 • Maaseutuyrittäjyysstrategia uudistettiin vuonna 2005

  • Maaseutuyrittäminen näkyvissä Keskusliitossa

  • Osalla toimialoista säännöllinen järjestötyö saatu käyntiin, osalla työ on vielä alkutekijöissään.

 • Tuottaja- ja metsänomistajaliittojen maaseutuyrittäjätyö on käynnistämisvaiheessa.

 • Jäsenpalveluiden kehitys yrittäjien tarpeita huomioiden

 • Lämpöyrittäjyyden edistäminen francising-mallin avulla

 • Työnantajakoulutus käynnistetty yhteistyössä Maaseudun Työnantajaliiton kanssa.

Maaseutuyrittäjyyslinjan johtaja Juha Ruippo


ad