BM-104
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 21

BM-104 Nesneye Yönelik Programlama Bahar 201 3 ( 6 . Sunu ) ( Yrd . Do ç . Dr. Deniz Dal) PowerPoint PPT Presentation


  • 125 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

BM-104 Nesneye Yönelik Programlama Bahar 201 3 ( 6 . Sunu ) ( Yrd . Do ç . Dr. Deniz Dal). Kompozisyon (HAS-A Relationship ). Bir x sınıfının bir üye değişkeni bir başka y sınıfının bir nesnesi olabilir. ( y HAS-A x )

Download Presentation

BM-104 Nesneye Yönelik Programlama Bahar 201 3 ( 6 . Sunu ) ( Yrd . Do ç . Dr. Deniz Dal)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


BM-104

Nesneye Yönelik Programlama

Bahar 2013

(6. Sunu)

(Yrd. Doç. Dr. Deniz Dal)


Kompozisyon (HAS-A Relationship)

  • Birx sınıfının bir üye değişkeni bir başka y sınıfının bir nesnesi olabilir. (y HAS-A x)

  • Bu türden bir ilişkiye kompozisyon (composition) denir. Kompozisyon sayesinde küçük basit parçalardan daha sofistike bileşenler elde edebiliriz.


Atama operatörü int atamalarında farklı bir anlam, nesne atamalarında daha farklı bir anlam taşır. İleriki derslerimizde atama operatörünü aşırı yükleyeceğiz. (OperatorOverloading) (Polymorfism nedir?)


Başka Bir Kompozisyon Örneği


Kalıtım/Miras (is-a Relationship)

  • Birysınıfı bir x sınıfının tüm üye değişkenleri ve üye fonksiyonlarına ek/ilave olarak başka niteliklere ve davranışlara sahip olabilir. (y IS-A x)

  • Bu türden bir ilişkiye kalıtım/miras (inheritance) denir. Bu durumda x temel sınıf (baseclass) ve y türetilmiş sınıf (derivedclass) olarak adlandırılır. (Her y bir x’tir ama her x bir y değildir.)

  • Kalıtım sayesinde daha önceden yazılmış bir kodun yeniden kullanılması sağlanır ve kopyala yapıştıra gerek kalmaz.


Kalıtım sayesinde kopyala yapıştır ile yeni bir sınıf oluşturmak yerine var olan bir sınıfa yeni üye değişkenler ve/veya üye fonksiyonlar ekleyerek daha kompakt programlar oluştururuz. Bu sayede daha genel bir tanımı daha özel bir hale dönüştürürüz.


Her Dikdortgen bir Sekil’dir.


Kim Kime Ulaşabilir?


Dikdortgen Sınıfından DikdorgenlerPrizmasi Sınıfını Kalıtım Yoluyla Siz Oluşturunuz.(yukseklik Üye Değişkeni ile Hacim Hesaplayan Üye Fonksiyonu Yeni Sınıfınıza Eklemeyi Unutmayınız.)


  • Login