C h e mia nauk eksperymentaln szkolne laboratorium chemiczne
Download
1 / 27

C H E MIA NAUKĄ EKSPERYMENTALNĄ –SZKOLNE LABORATORIUM CHEMICZNE - PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

C H E MIA NAUKĄ EKSPERYMENTALNĄ –SZKOLNE LABORATORIUM CHEMICZNE. Chemia jako nauka – dawniej i dziś. Eksperymenty chemiczne. Pracownia chemiczna i jej wyposażenie. Warunki bezpieczeństwa w pracowni chemicznej. Chemia jako nauka – dawniej i dziś.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

C H E MIA NAUKĄ EKSPERYMENTALNĄ –SZKOLNE LABORATORIUM CHEMICZNE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


C h e mia nauk eksperymentaln szkolne laboratorium chemiczne

CHEMIA

NAUKĄ EKSPERYMENTALNĄ

–SZKOLNE LABORATORIUM CHEMICZNE

Chemia jako nauka – dawniej i dziś.

Eksperymenty chemiczne.

Pracownia chemiczna i jej wyposażenie.

Warunki bezpieczeństwa w pracowni

chemicznej.


C h e mia nauk eksperymentaln szkolne laboratorium chemiczne

Chemia jako nauka – dawniej i dziś.

Chemia jest jedną z nauk przyrodniczych. Matką dzisiejszej chemii jest alchemia, która znana była w starożytności w Egipcie, Indiach, Babilonie, Grecji i Chinach. Alchemia była zaliczana do tzw. nauk tajemnych, a Ci którzy się nią zajmowali w ukryciu poszukiwali eliksiru życia oraz metody przemiany metali w złoto (koncepcja kamienia filozoficznego). W oparciu o wiedzę alchemiczną rozwinięto wiele praktycznych umiejętności, takich jak np.: otrzymywanie stopów metali, produkcja szkła i emalii, farbowanie tkanin z wykorzystaniem barwników, wytwarzanie imitacji kamieni szlachetnych oraz produkcja perfum i lekarstw.

Pracownie alchemików


C h e mia nauk eksperymentaln szkolne laboratorium chemiczne

W Europie okres świetności rozwoju alchemii przypada na średniowiecze. Pierwszym europejskim alchemikiem był Albert Wielki. Opisał on w traktatach De Alchemia i De rebus metallicis et mineralibus libri V m.in. metody rozdzielania złota i srebra, właściwości arszeniku. Światowej sławy polskim alchemikiem był żyjący w XVI w. Michał Sędziwój. Opracował on metody otrzymywania licznych kwasów, metali i soli oraz podał sposoby oczyszczania związków i ich rozpoznawania. Książka, w której opisał swoje odkrycia i doświadczenia, była w owym czasie najlepszym i najbardziej poszukiwanym podręcznikiem.

Jan Matejko, Alchemik Sędziwój


C h e mia nauk eksperymentaln szkolne laboratorium chemiczne

Dopiero ok. 500 lat temu na gruncie osiągnięć alchemii zaczęła rozwijać się chemia, początkowo jako nauką doświadczalna. Początek chemii w dzisiejszym znaczeniu datuje się od roku 1661, kiedy ukazała się praca Roberta Boyle'aChemik Sceptyk. Robertowi Boyle'owi zawdzięcza chemia pierwszą właściwą definicję pierwiastka chemicznego, podstawy klasyfikacji substancji chemicznych na: pierwiastki, ziemie, kwasy, zasady i sole. On zapoczątkował także analizę chemiczną.

Robert Boyle


C h e mia nauk eksperymentaln szkolne laboratorium chemiczne

Rewolucyjny przewrót spowodowały dopiero prace zaczęła rozwijać się chemia, początkowo jako nauką doświadczalna. Początek chemii w dzisiejszym znaczeniu datuje się od roku 1661, kiedy ukazała się praca Antoine’a Laurenta Lavoisiera, który pierwszy wprowadził do chemii pomiary ilościowe. Ugruntował on użycie wagi jako niezbędnego przyrządu chemicznego. W XIX wieku rozwój chemii odbywał się pod znakiem wprowadzania teorii atomistycznej (John Dalton) oraz odkrywania nowych pierwiastków. Całą zdobytą wiedzę o nowych odkryciach systematyzowano a uporządkowanie obfitego materiału doświadczalnego umożliwił układ okresowy pierwiastków, opracowany przez rosyjskiego chemika Dmitrija I. Mendelejewa.

J. Dalton

D. I. Mendelejew

A. L. Lavoisier


C h e mia nauk eksperymentaln szkolne laboratorium chemiczne

Ostatecznym wynikiem wielu obserwacji i bada zaczęła rozwijać się chemia, początkowo jako nauką doświadczalna. Początek chemii w dzisiejszym znaczeniu datuje się od roku 1661, kiedy ukazała się praca ń jest współczesna chemia, która stała się nauką szeroko rozbudowaną. Chemia jako nauka obecnie dzieli się na wiele dziedzin. Oto niektóre z nich:

sądowa

biochemia

organiczna

nieorganiczna

spożywcza

analityczna

CHEMIA

kosmochemia

fizyczna

środowiska

techniczna

jądrowa

rolna

leków

elektrochemia

Wybrane dziedziny chemii


C h e mia nauk eksperymentaln szkolne laboratorium chemiczne

Zastanawiasz si zaczęła rozwijać się chemia, początkowo jako nauką doświadczalna. Początek chemii w dzisiejszym znaczeniu datuje się od roku 1661, kiedy ukazała się praca ę pewnie, czy chemia jest obecnie nauką ważną i potrzebną?

Życie bez chemii by nie istniało – z wytworami przemysłu chemicznego mamy do czynienia na co dzień, a co więcej nasz organizm stanowi wielkie laboratorium chemiczne.

Chemia żywi, ubiera, leczy...

Przekonasz się o tym analizując poniższy schemat.


C h e mia nauk eksperymentaln szkolne laboratorium chemiczne

CHEMIA zaczęła rozwijać się chemia, początkowo jako nauką doświadczalna. Początek chemii w dzisiejszym znaczeniu datuje się od roku 1661, kiedy ukazała się praca

Chemia w życiu codziennym


C h e mia nauk eksperymentaln szkolne laboratorium chemiczne

Eksperymenty chemiczne zaczęła rozwijać się chemia, początkowo jako nauką doświadczalna. Początek chemii w dzisiejszym znaczeniu datuje się od roku 1661, kiedy ukazała się praca .

Chemia jest eksperymentalną dziedziną wiedzy opartą na doświadczeniach i obserwacjach.

Eksperyment chemiczny jest metodą poznawczą, która ma na celu: zbadanie właściwości substancji, zbadanie przebiegu reakcji chemicznych oraz określenie sposobów i warunków realizacji. Doświadczenia chemiczne przeprowadzane są w pracowniach (laboratoriach) chemicznych.

Pracownia chemiczna


C h e mia nauk eksperymentaln szkolne laboratorium chemiczne

Pracownia chemiczna zaczęła rozwijać się chemia, początkowo jako nauką doświadczalna. Początek chemii w dzisiejszym znaczeniu datuje się od roku 1661, kiedy ukazała się praca


C h e mia nauk eksperymentaln szkolne laboratorium chemiczne

Pracownia chemiczna i jej wyposażenie zaczęła rozwijać się chemia, początkowo jako nauką doświadczalna. Początek chemii w dzisiejszym znaczeniu datuje się od roku 1661, kiedy ukazała się praca .

Do eksperymentów chemicznych wykorzystuje się różne naczynia, przyrządy i substancje.

Pracownia chemiczna wyposażona jest w różnorodny sprzęt, a do podstawowego zaliczamy:

a) szkło laboratoryjne:

Bagietki są wykorzystywane do mieszania substancji.

Probówki są wykorzystywane głównie w analizie jakościowej; prowadzi się w nich także reakcje chemiczne na małą skalę.

Zlewki stosowane są m.in. do przygotowywania roztworów, prowadzenia prostych reakcji chemicznych, odmierzania objętości substancji.

bagietki

(szklane pręciki)

probówki

zlewki


C h e mia nauk eksperymentaln szkolne laboratorium chemiczne

lejki zaczęła rozwijać się chemia, początkowo jako nauką doświadczalna. Początek chemii w dzisiejszym znaczeniu datuje się od roku 1661, kiedy ukazała się praca

Lejki służą do przelewania płynów, przesypywania proszków i prostych filtracji.

kolby:

Termometr służy do pomiaru temperatury rozmaitych substancji.

stożkowe

okrągłodenne

płaskodenne

Kolby służą do przeprowadzania reakcji chemicznych, destylacji i wielu procesów prowadzonych z ciekłymi materiałami.

termometr


C h e mia nauk eksperymentaln szkolne laboratorium chemiczne

Wkraplacz zaczęła rozwijać się chemia, początkowo jako nauką doświadczalna. Początek chemii w dzisiejszym znaczeniu datuje się od roku 1661, kiedy ukazała się praca służy do precyzyjnego dozowania ciekłych substancji, zazwyczaj substratów do prowadzonej w kolbie reakcji chemicznej.

wkraplacz

Biureta służy do precyzyjnego odmierzania cieczy w czasie miareczkowania oraz do przygotowywania roztworów mianowanych.

biureta


C h e mia nauk eksperymentaln szkolne laboratorium chemiczne

Chłodnice zaczęła rozwijać się chemia, początkowo jako nauką doświadczalna. Początek chemii w dzisiejszym znaczeniu datuje się od roku 1661, kiedy ukazała się praca pełnią funkcje skraplacza, czyli urządzenia zmieniającego gaz w ciecz lub rzadziej gaz w ciało stałe.

Chłodnice:

Liebiga

Allihna

Grahamsa

Westa


C h e mia nauk eksperymentaln szkolne laboratorium chemiczne

Krystalizatory zaczęła rozwijać się chemia, początkowo jako nauką doświadczalna. Początek chemii w dzisiejszym znaczeniu datuje się od roku 1661, kiedy ukazała się praca stosowane są przeprowadzania krystalizacji, często również jako naczynia do łaźni grzewczych.

krystalizatory

Moździerz służy do ręcznego rozdrabniania i ucierania różnych substancji

moździerz

Szkiełko zegarkowe służy jako podstawka do wykonywania prostych, kroplowych testów chemicznych, do obserwacji rozpuszczalności lub krystalizacji.

szkiełko zegarkowe


C h e mia nauk eksperymentaln szkolne laboratorium chemiczne

b) sprzęt laboratoryjny: zaczęła rozwijać się chemia, początkowo jako nauką doświadczalna. Początek chemii w dzisiejszym znaczeniu datuje się od roku 1661, kiedy ukazała się praca

Metalowy statyw z uchwytem służy do mocowania biurety.

Metalowy statyw z łapą służy do mocowania kolb.

metalowy statyw

z uchwytem

metalowy statyw

z łapą


C h e mia nauk eksperymentaln szkolne laboratorium chemiczne

Trójnóg zaczęła rozwijać się chemia, początkowo jako nauką doświadczalna. Początek chemii w dzisiejszym znaczeniu datuje się od roku 1661, kiedy ukazała się praca służy do ogrzewania substancji znajdujących się w kolbie lub parownicy.

maszynka elektryczna

Palnik gazowy oraz maszynka elektryczna służą do ogrzewania substancji.

trójnóg

palnik gazowy


C h e mia nauk eksperymentaln szkolne laboratorium chemiczne

Spektrometr zaczęła rozwijać się chemia, początkowo jako nauką doświadczalna. Początek chemii w dzisiejszym znaczeniu datuje się od roku 1661, kiedy ukazała się praca to przyrząd służący do otrzymywania i analizowania widm promieniowania świetlnego

(od podczerwieni do ultrafioletu).

Pozwala on na uzyskanie różnych informacji o badanej substancji, m.in. jej skład atomowy, budowa chemiczna.

mikroskop

elektronowy

Mikroskop elektronowy pozwala badać strukturę materii na poziomie atomowym.

spektrometr


C h e mia nauk eksperymentaln szkolne laboratorium chemiczne

Pehamet zaczęła rozwijać się chemia, początkowo jako nauką doświadczalna. Początek chemii w dzisiejszym znaczeniu datuje się od roku 1661, kiedy ukazała się praca r służy do wyznaczania pH roztworu (odczynu roztworu wodnego).

Waga analityczna to waga, która mierzy bardzo małe ilości substancji.

pehametr

Mieszadło pozwala na dokładne mieszanie substancji w naczyniach laboratoryjnych.

waga

analityczna

mieszadło


C h e mia nauk eksperymentaln szkolne laboratorium chemiczne

Chromatograf gazowy zaczęła rozwijać się chemia, początkowo jako nauką doświadczalna. Początek chemii w dzisiejszym znaczeniu datuje się od roku 1661, kiedy ukazała się praca stosowany jest do szybkiej analizy złożonych mieszanin związków chemicznych oraz oceny czystości tych związków chemicznych w przemyśle oraz w laboratoriach.

chromatograf gazowy


C h e mia nauk eksperymentaln szkolne laboratorium chemiczne

c) odczynniki chemiczne zaczęła rozwijać się chemia, początkowo jako nauką doświadczalna. Początek chemii w dzisiejszym znaczeniu datuje się od roku 1661, kiedy ukazała się praca

Opakowania zawierające odczynniki chemiczne posiadają określone znaki zwane piktogramami, ostrzegające przed niebezpieczeństwem.

Oto najczęściej spotykane piktogramy:

substancja toksyczna

substancja

żrąca

substancja szkodliwa

substancja niebezpieczna, gdy jest mokra

substancja łatwopalna

łatwopalna ciecz/gaz


C h e mia nauk eksperymentaln szkolne laboratorium chemiczne

substancja stanowiąca zagrożenie biologiczne zaczęła rozwijać się chemia, początkowo jako nauką doświadczalna. Początek chemii w dzisiejszym znaczeniu datuje się od roku 1661, kiedy ukazała się praca

substancja utleniająca

substancja promieniotwórcza

Każdy odczynnik chemiczny posiada swoją kartę charakterystyki, która zawiera informacje o zagrożeniach wynikających z kontaktu z opisaną substancją (zarówno dla człowieka, jak i środowiska), a także o sposobie jej utylizacji.


C h e mia nauk eksperymentaln szkolne laboratorium chemiczne

Warunki bezpieczeństwa w pracowni zaczęła rozwijać się chemia, początkowo jako nauką doświadczalna. Początek chemii w dzisiejszym znaczeniu datuje się od roku 1661, kiedy ukazała się praca

chemicznej.

Przeprowadzając eksperymenty w pracowni chemicznejnależy zachować szczególną ostrożność z uwagi na obecność substancji o właściwościach parzących, toksycznych, palnych i wybuchowych.

 • Regulamin pracowni chemicznej:

 • W laboratorium chemicznym uczniowie mogą przebywać tylko w obecności nauczyciela.

 • Podczas zajęć należy postępować dokładnie według wskazówek podanych przez nauczyciela.

 • W laboratorium zabrania się próbowania jakichkolwiek substancji. Substancje chemiczne wolno dotykać lub wąchać jedynie za zgodą nauczyciela.

 • Każdy uczeń jest odpowiedzialny za utrzymanie porządku na stanowisku pracy.

 • W pracowni chemicznej niedozwolone jest jedzenie i picie.


C h e mia nauk eksperymentaln szkolne laboratorium chemiczne

6. zaczęła rozwijać się chemia, początkowo jako nauką doświadczalna. Początek chemii w dzisiejszym znaczeniu datuje się od roku 1661, kiedy ukazała się praca Z pracowni nie wolno wynosić substancji chemicznych ani sprzętu bez pozwolenia nauczyciela.

7. Jeżeli uczeń zauważy uszkodzony sprzęt, szkło laboratoryjne lub wyposażenie, powinien natychmiast zgłosić to nauczycielowi.

8. W razie wypadku lub pożaru należy natychmiast powiadomić nauczyciela. Każdy uczeń powinien znać miejsce, gdzie w pracowni znajdują się: zestaw pierwsze pomocy, gaśnica, koc gaśniczy, piasek.

9. O każdym nieszczęśliwym wypadku (skaleczenie, poparzenie, nieplanowane zapalenie się substancji, rozlanie lub rozsypanie związku chemicznego, rozbicie naczynia itp.) należy niezwłocznie zawiadomić nauczyciela.

10. W razie kontaktu substancji szkodliwej ze skórą, oczami lub odzieżą należy przemywać zanieczyszczone miejsce dużą ilością bieżącej wody.

Wszystko czego dowiedziałeś się w tym

rozdzialepomoże Ci bezpiecznie i

efektywnie pracować na lekcjach chemii,

a może w przyszłości prowadzić samodzielne

eksperymenty.


C h e mia nauk eksperymentaln szkolne laboratorium chemiczne

 • ZADANIA do samodzielnego rozwiązania zaczęła rozwijać się chemia, początkowo jako nauką doświadczalna. Początek chemii w dzisiejszym znaczeniu datuje się od roku 1661, kiedy ukazała się praca (rozwiązania prześlij nauczycielowi na pocztę elektroniczną)

 • Napisz esej na temat: Czy można przeżyć dzień bez chemii?

 • Podaj nazwy szkoła i sprzętu laboratoryjny przedstawiony na rysunkach:


C h e mia nauk eksperymentaln szkolne laboratorium chemiczne

3. Uzupełnij tabelę: zaczęła rozwijać się chemia, początkowo jako nauką doświadczalna. Początek chemii w dzisiejszym znaczeniu datuje się od roku 1661, kiedy ukazała się praca


C h e mia nauk eksperymentaln szkolne laboratorium chemiczne

4. Poniżej przedstawiono portrety ważnych polskich chemików. Korzystając z różnych źródeł informacji przedstaw ich udział w tworzeniu chemii europejskiej.

Jędrzej Śniadecki

(1768-1838)

Michał Sędziwój (1566 – 1636)

Karol Olszewski

(1846-1915) i

Zygmunt Wróblewski

(1845-1888)

Ignacy Mościcki (1867-1946)

Maria Skłodowska – Curie (1867-1934)


ad
 • Login