SZKOLNE RZĄDY - PowerPoint PPT Presentation

Szkolne rz dy
Download
1 / 17

 • 86 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SZKOLNE RZĄDY. Samorząd uczniowski.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

SZKOLNE RZĄDY

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Szkolne rz dy

SZKOLNE RZĄDY


Samorz d uczniowski

Samorząd uczniowski

 • Samorząd uczniowski – jeden z organów szkoły (pozostałymi organami są: dyrektor, rada pedagogiczna i rada szkoły), organizacja uczniów danej szkoły, obejmująca całą społeczność uczniowską, niezależna od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii oraz ugrupowań politycznych.

 • Samorząd powinien być organizacją demokratyczną. Uczniowie w sposób nieskrępowany powinni wybierać swoich przedstawicieli według przyjętych przez ogół uczniów procedur. Organy samorządu uczniowskiego powinien reprezentować interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej. Członkowie samorządu mają prawo i powinni rozwiązywać realne problemy uczniów i podejmować realne decyzje, a tym samym mieć wpływ na życie szkoły, współdecydować o sprawach jej dotyczących.

 • Choć samorząd nie ma realnych uprawnień, prawo nakazuje władzom szkoły zasięgnięcie jego opinii w pewnych sprawach, takich jak np. skreślenie ucznia z listy uczniów, program wychowawczy szkoły, program profilaktyki, ocena pracy nauczyciela (tylko na wniosek dyrektora szkoły), średnia ocen uprawniająca uczniów do otrzymania stypendium za wyniki w nauce, wprowadzenie w szkole jednolitego stroju dla uczniów lub rezygnacja z niego.

 • Prekursorami samorządności uczniowskiej w Polsce byli: Janusz Korczak, Władysław Przanowski, Aleksander Kamiński.


Nasz samorz d

Nasz samorząd

 • Do samorządu szkolnego w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Czernicy należą: Arkadiusz Wróbel, Bartosz Jakubiak oraz wszyscy uczniowie z samorządów klasowych. Opiekunem samorządu jest pani Marta Walorska.


Samorz d klasowy

Samorząd klasowy

 • Samorząd klasowy to 3 najważniejsze osoby w klasie, składa się z przewodniczącego, jego zastępcy oraz skarbnika.

 • Każda klasa powinna mieć taki samorząd wybrany w wolnych wyborach.


Nasze samorz dy klasowe

Nasze samorządy klasowe

Klasa I A

 • Przewodniczący: Kacper Antos

 • Zastępca: Natalia Nalepa

 • Skarbnik: Łukasz Palmowski


Nasze samorz dy klasowe1

Nasze samorządy klasowe

Klasa I B

 • Przewodniczący: Aleksandra Rasz

 • Zastępca: Mateusz Bajorek

 • Skarbnik: Maciej Ciszewski


Nasze samorz dy klasowe2

Nasze samorządy klasowe

Klasa II A

 • Przewodniczący: Paulina Pytel

 • Zastępca: Tomasz Waligóra

 • Skarbnik: Natalia Wójcik


Nasze samorz dy klasowe3

Nasze samorządy klasowe

Klasa II B

 • Przewodniczący: Wojciech Bagiński

 • Zastępca: Natalia Ziółkowska

 • Skarbnik: Julia Cyfert


Nasze samorz dy klasowe4

Nasze samorządy klasowe

Klasa III A

 • Przewodniczący: Paulina Klęk

 • Zastępca: Krzysztof Rogala

 • Skarbnik: Filip Dąbrowski


Nasze samorz dy klasowe5

Nasze samorządy klasowe

Klasa III B

 • Przewodniczący: Patryk Łapa

 • Zastępca: Michał Jóźwiak

 • Skarbnik: Anita Galak


Wywiad

Wywiad

 • Przedstawiamy Wam krótki wywiad przeprowadzony przez Joannę Głowacką z członkinią samorządu szkolnego - Aleksandrą Rasz:

 • J.G.: - Witam! Mogłabym przeprowadzić z Tobą wywiad?

 • A.R.: - Cześć! Bardzo chętnie.


Szkolne rz dy

 • J.G.: - Jakie są dotychczasowe sukcesy samorządu?

 • A.R.: - Regularnie organizowany jest dzień słodkości, z okazji Dnia Zakochanych działała poczta walentynkowa, w szkole istnieje też wolontariat. Oprócz tego były w planie dyskoteki, lecz z powodu małego zainteresowania na razie nie doszły do skutku.

 • J.G.: - A co z tzw. „szczęśliwym numerkiem” ?


Szkolne rz dy

 • A.R.: - Po dłuższych dyskusjach doszliśmy do wniosku, że nie jest to dobry pomysł.

 • J.G.: - Dlaczego?

 • A.R.: - Uważamy, że gimnazjaliści są na to „ za starzy”.

 • J.G.: - Co samorząd szkolny chciałby zorganizować w najbliższym czasie?


Szkolne rz dy

 • A.R.: - Zależy nam, aby na korytarzu (w czasie przerw) leciała muzyka. W tej chwili jest to dla nas najpilniejsza sprawa.

 • J.G.: - Dziękuję za wywiad.

 • A.R.: - Dziękuję również.


Szkolne rz dy

Prezentację wykonały

Uczennice klasy IIIb:

Anita Galak

Joanna Głowacka

Klaudia Rasz

Aleksandra Strugała


 • Login