38 yaşında kadın Sağ üst kadran ağrısı Yaklaşık 6 aydır mevcut, sağ üst kadrana lokalize künt, yemeklerle ilişkisiz ağrı USG: hepatoteatoz - PowerPoint PPT Presentation

38 yaşında kadın
Download
1 / 32

 • 214 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

38 yaşında kadın Sağ üst kadran ağrısı Yaklaşık 6 aydır mevcut, sağ üst kadrana lokalize künt, yemeklerle ilişkisiz ağrı USG: hepatoteatoz Bir yıldır “myastenia gravis” tanısı ile prednizolon 40 ve 2.5 mg/gün (alterne) kullanmakta.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

38 yaşında kadın Sağ üst kadran ağrısı Yaklaşık 6 aydır mevcut, sağ üst kadrana lokalize künt, yemeklerle ilişkisiz ağrı USG: hepatoteatoz

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


38 yasinda kadin sag st kadran agrisi yaklasik 6 aydir mevcut sag st kadrana lokalize k nt yemeklerle iliskisiz ag

 • 38 yaşında kadın

 • Sağ üst kadran ağrısı

 • Yaklaşık 6 aydır mevcut, sağ üst kadrana lokalize künt, yemeklerle ilişkisiz ağrı

 • USG: hepatoteatoz

 • Bir yıldır “myastenia gravis” tanısı ile prednizolon 40 ve 2.5 mg/gün (alterne) kullanmakta.

 • Prednizolon kullanımı ile birlikte, iştah ve kilo artışı ( 10 kg/yıl), özellikle karbonhidrat tüketiminde artış

 • Özgeçmiş/Soygeçmiş: (-) (Ailede iskemik kalp hastalığı öyküsü yok)

 • Menstruel siklus düzenli, fertil

 • Sigara: 20 paket/yıl, alkol: 10 yıldır30 g/gün (son 6 aydır haftada 2 kez 30 g/gün)


38 yasinda kadin sag st kadran agrisi yaklasik 6 aydir mevcut sag st kadrana lokalize k nt yemeklerle iliskisiz ag

 • Fizik muayene

  • “Cushingoid”

  • 160 cm, 80 kg bel çevresi: 96 cm, BMI: 31 kg/m2

  • Kasantelesma/ksantoma yok

  • Kan basıncı: 140/85 mm Hg, nabız: 88/ritmik

  • 5 cm, künt kenarlı, ağrısız, düzgün yüzeyli hepatomegali


38 yasinda kadin sag st kadran agrisi yaklasik 6 aydir mevcut sag st kadrana lokalize k nt yemeklerle iliskisiz ag

 • Hastanın serumu gece boyu buzdolabında bekletilirse?

 • Başka hangi tetkik ?

 • Tanı?

 • Tedavi planı?


Hipertrigliseridemi

Hipertrigliseridemi


Nedenler i

Nedenler (I)


Nedenler ii

Nedenler (II)


Fredrickson levy lee s n flamas

Fredrickson, Levy, Lee Sınıflaması


Primer lipoprotein bozukluklar

Primer lipoprotein bozuklukları*

*N Eng J Med 341:498,1999


38 yasinda kadin sag st kadran agrisi yaklasik 6 aydir mevcut sag st kadrana lokalize k nt yemeklerle iliskisiz ag

HDL

CETP

VLDL

VLDL

TG

LPL

LDL

CETP

Şilomikron


38 yasinda kadin sag st kadran agrisi yaklasik 6 aydir mevcut sag st kadrana lokalize k nt yemeklerle iliskisiz ag

 • Hastanın serumu gece boyu buzdolabında bekletilirse?

  • Krema tabakası (şilomikron)/serum bulanık

 • Tanı?

  • Tip V hiperlipidemi

 • Başka hangi tetkik ?

 • Tedavi planı?


38 yasinda kadin sag st kadran agrisi yaklasik 6 aydir mevcut sag st kadrana lokalize k nt yemeklerle iliskisiz ag

 • Başka hangi tetkik ?

  • TSH: 1.4 U/mL (N:0.4-4.0)

  • Serbest T4: 13.1 pmol/L (10-25)


Tedavi plan

Tedavi planı

 • Tetikleyen faktörlerin uzaklaştırılması

  • Alkol kullanımı

  • Glukokortikoid kullanımı

  • Karbonhidrattan zengin beslenme (>% 60)

  • Obezite-metabolik sendrom

 • Farmakoterapi

  • Fibratlar

  • Statinler

  • Omega 3 yağ asitleri


Ya am ekli de i ikli i

Yaşam şekli değişikliği

 • Günlük kalori alımının azaltılması (yağ oranı < % 10)

 • Alkol 

 • Sigara 

 • Egzersiz

 • Glukokortikoid dozu  (konsültasyon)

 • + Farmakoterapi (pankreatit riski!)


38 yasinda kadin sag st kadran agrisi yaklasik 6 aydir mevcut sag st kadrana lokalize k nt yemeklerle iliskisiz ag

Fibratlar

PPAR

PPAR

PPARa

RXR

RXR

A-I

PPRE

PPRE

LPL

PPAR

PPAR

RXR

RXR

C-III

A-II

PPRE

PPRE

TG

HDL

 • Circulation, 98: 2088, 1998


38 yasinda kadin sag st kadran agrisi yaklasik 6 aydir mevcut sag st kadrana lokalize k nt yemeklerle iliskisiz ag

 • Fibrat

  • TG> 500 mg/dL

  • LDL-K :orta derecede  (small-dense LDL  )

  • Monoterapi/statin kombinasyonu*

   • Fenofibrat**

    (100-300 mg)

*Curr Med Res Opin 18:125,2002** Curr Vasc Pharmacol 3:87,2005


Omega 3 ya asitleri

Omega 3 yağ asitleri

EPA

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH3

CH=CH

CH=CH

CH=CH

CH=CH

CH=CH

CH2

COOH

 • DART-Burr,1989

  • % 33  - % 29 

  • TG  , kolesterol , HDL 

  • Kan basıncı 

  • Fibrinojen 

  • Trombosit agregasyonu -Eskimolarda epistaksis

 • -


38 yasinda kadin sag st kadran agrisi yaklasik 6 aydir mevcut sag st kadrana lokalize k nt yemeklerle iliskisiz ag

 • İKH (+) olanlar >1 g (DHA+ EPA) (AHA önerisi)

  • Antiaritmik etki (?) (GISSI-prevention)

 • Hipertrigliseridemide 2-4 g/gün

 • 4 g/gün

  • TG % 50 


38 yasinda kadin sag st kadran agrisi yaklasik 6 aydir mevcut sag st kadrana lokalize k nt yemeklerle iliskisiz ag

Ateroskleroz-İnflamatuvar hastalık*

*Ross R. Atherosclerosis-an inflammatory disease. N Eng J Med 340:115,1999


38 yasinda kadin sag st kadran agrisi yaklasik 6 aydir mevcut sag st kadrana lokalize k nt yemeklerle iliskisiz ag

Yağ dokusu

aterosklerotik

plak

IL-1

TNF

IF-

IL-1

TNF

IL-6

Akut faz reaktanları

Serum amiloid A

CRP

karaciğer

N Eng J Med 352:1685,2005


Risk fakt rleri

Risk faktörleri*

*N Eng J Med 341:498,1999


38 yasinda kadin sag st kadran agrisi yaklasik 6 aydir mevcut sag st kadrana lokalize k nt yemeklerle iliskisiz ag

JACC 43:2142,2004


Atp iii

ATP III*

#www.nhlbi.nih.gov/guidelines/cholesterol

*JAMA 285:2486,2001; JACC 44:720,2004


38 yasinda kadin sag st kadran agrisi yaklasik 6 aydir mevcut sag st kadrana lokalize k nt yemeklerle iliskisiz ag

HPS

PROSPER

ALLHAT-LLT

ASCOT-LLA

PROVE IT-TIMI

yüksek risk

çok yüksek risk


38 yasinda kadin sag st kadran agrisi yaklasik 6 aydir mevcut sag st kadrana lokalize k nt yemeklerle iliskisiz ag

dozx2LDL % 6*

*Am J Cardiol 81:582, 1998


38 yasinda kadin sag st kadran agrisi yaklasik 6 aydir mevcut sag st kadrana lokalize k nt yemeklerle iliskisiz ag

140

120

21%

19%

100

23%

23%

80

LDL-C (mg/dL)

60

40

Statin + EZE

20

Statin

0

Lova

Prava

Simva

Atorva

Davidson, JACC 2002;40:2125

Ballantyne, Circulation 2003;107: 2409-15

Melani, EHJ 2003;24:717-728

Kerzner, AJC 2003;91:418-424

Gagne, AJC 2002;90:1084-1091


38 yasinda kadin sag st kadran agrisi yaklasik 6 aydir mevcut sag st kadrana lokalize k nt yemeklerle iliskisiz ag

LDL-kolesterol

çok yüksek risk

IKH (+)

<100 mg/dL

<70 mg/dl

Statin

Statin + ezetimib

HDL

TG

Statin + fibrat

(fenofibrat)

Omega-3 YA

Nikotinik asit


38 yasinda kadin sag st kadran agrisi yaklasik 6 aydir mevcut sag st kadrana lokalize k nt yemeklerle iliskisiz ag

Sigara

Obezite

Yağ/rafine KH

Hiperglisemi

Egzersiz

Sebze/meyve

“Check-up”

İlaç: statin

ACE-I

ARB

ASA


38 yasinda kadin sag st kadran agrisi yaklasik 6 aydir mevcut sag st kadrana lokalize k nt yemeklerle iliskisiz ag

Circulation 112:924, 2005


 • Login