Pomys y na dzia alno w wolontariacie
Download
1 / 30

Pomysły na działalność w Wolontariacie - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

Pomysły na działalność w Wolontariacie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Pomysły na działalność w Wolontariacie' - pepin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

W poniżej zamieszczonej pracy, przedstawiamy pięć pomysłów na aktywność wolontaryjną, w które może zaangażować się młodzież. Aspektem naszej prezentacji jest dokładne ukazanie przebiegu rekrutacji osób do poszczególnych działań oraz opis poruszanych problemów, ich celów i korzyści z nich płynących. Oto one:


-Dom Pomocy Społecznej, pomysłów na aktywność

-Świetlica Środowiskowa,

-Trudności w nauce,

-Akcje charytatywne,

-Niepełnosprawny przyjaciel

Nasza szkoła przystąpiła do wyżej wymienionych pomysłów, Do opisu poruszonych problemów, zamieszczamy wykonane zdjęcia z naszej działalności.


Dom pomocy spo ecznej
Dom Pomocy Społecznej pomysłów na aktywność

a) opis problemu.

Pierwszą płaszczyzną działania jest współpraca z Domem Pomocy Społecznej w Olkuszu. Mieszkańcy DPS to ludzie w różnym wieku, często niepełnosprawni, a przede wszystkim samotni. Naszym pragnieniem jest aby odcięci przez swoje niepełnosprawności od świata zewnętrznego, mogli mieć kontakt z młodzieżą i urozmaicony czas ich samotności.

Wątpię aby zmieściło się to gdzieś na zdjęciu aby było wyraziście, dlatego znów musisz skorzystać z gładkiego tła.

Czcionka po prostu widoczna, rozmiar jak największy.


b) znaczenie zaplanowanych działań dla adresatów. pomysłów na aktywność

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej, czyli osoby samotne ,w różnym wieku, często niepełnosprawne, dzięki kontaktom z młodzieżą zaspokajają swoją potrzebę kontaktu z drugim człowiekiem, zniwelują poczucie samotności , które jest skutkiem przebywania poza domem rodzinnym. Wspólne przebywanie, rozmowy i wyjazdy z młodzieżą mogą choć w niewielkim stopniu zastąpić im wnuki i najbliższą rodzinę, która w takich chwilach powinna być u ich boku. Nasze spotkania z pensjonariuszami pomagają im zapomnieć o dolegliwościach.


c) opis działań. pomysłów na aktywność

 • Wizyty w DPS łącznie z okresem wakacyjnym

 • Piknik Integracyjny

 • Pielgrzymka


Wietlica rodowiskowa
Świetlica Środowiskowa pomysłów na aktywność

a) opis problemu.

Kolejnym aspektem naszych działań jest pomoc dzieciom ze Świetlicy Środowiskowej . Do świetlicy uczęszczają dzieci zaniedbane wychowawczo i emocjonalnie, szukające zrozumienia, uwagi, dowartościowania, oparcia w drugiej osobie i wskazania właściwej drogi życiowej.


b) pomysłów na aktywność znaczenie zaplanowanych działań dla adresatów.

Dzieci uczęszczające do Świetlicy Środowiskowej, to dzieci rodzin z problemami. Zajęcia prowadzone przez wolontariuszy umożliwiają im uzyskanie pomocy w odrabianiu lekcji i pozwalają na nawiązanie więzi emocjonalnych. Spotkania organizowane przez nasze koło wnoszą w serca dzieci wiele radości , pociechy i pogody ducha. Uczą się one poprzez warsztaty otwartości, radzenia sobie z negatywnymi emocjami, organizacji. Mamy nadzieję, że pomoże im to w życiu dorosłym.


c) opis działań. pomysłów na aktywność

 • Spotkania

 • Odrabianie lekcji

 • Wspólne zabawy i spacery


Trudno ci w nauce
Trudności w nauce pomysłów na aktywność

a) opis problemu.

Trzecim równie ważnym polem działania jest pomoc koleżeńska dla uczniów z trudnościami w nauce oraz wsparcie materialne dla potrzebujących. Wolontariusze zwrócili bowiem uwagę, że bardzo ważną sprawą jest rozpoznanie potrzeb w swoim najbliższym środowisku, czyli wśród uczniów szkoły.


b pomysłów na aktywność ) znaczenie zaplanowanych działa dla adresatów

Każdego dnia do świetlicy szkolnej, przychodzą uczniowie by uzyskać pomoc w nauce, a także odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Dzięki pracy wolontariuszy nabierają pewności siebie, wyrównują braki edukacyjne i otwierają się na drugiego człowieka.


c) opis działań. pomysłów na aktywność

 • Wspólne odrabianie lekcji

 • Nadrabianie zaległości w nauce

 • Spotkania i rozmowy


Akcje charytatywne
Akcje charytatywne pomysłów na aktywność

a) opis problemu

‘’Dziewczynka z zapałkami’’ - akcja podczas , której młodzież ustawia się przy kasach w hipermarketach i pakuje zakupy za co otrzymuje drobne datki, przekazywane następnie

na leczenie chorych.

Paczka Wielkanocna- Akcja mająca na celu zebranie artykułów spożywczych, które umożliwią przygotowanie świątecznych potraw rodziną o niskim stanie majątkowym.

Poczta marzycielska – przedsięwzięcie podczas którego młodzież wysyła kartki listy do swoich chorych rówieśników z całej Polski.

Zbiórka przyborów szkolnych- akcja dzięki której potrzebujący uczniowie otrzymują paczki z niezbędnymi przyborami do nauki.


b) znaczenie zaplanowanych działań dla adresatów pomysłów na aktywność

''Dzięki podarowanym paczkom z produktami spożywczymi potrzebujący będą mieli większe możliwości przygotowania świątecznych potraw. Po przeprowadzeniu akcji ''Dziewczynka z zapałkami'' ,która polegać będzie na pakowaniu przez wolontariuszy zakupów w hipermarketach. Otrzymane drobne datki za tę pomoc zostaną przekazane organizacji PCK dla osób chorych, w wielu przypadkach niepełnosprawnych.

Początek roku szkolnego jest dla wielu rodzin trudnym okresem pod względem finansowym. Wiąże się to

z koniecznością zakupu książek, ubrań , przyborów szkolnych . W związku z tym przewidzieliśmy zbiórkę przyborów szkolnych.

Dzięki poczcie marzycielskiej wolontariusze jak i chore dzieci nawiązują nowe znajomości. Dodatkowo mali adresaci zyskają czyjeś zainteresowanie, będą mogli się przekonać o tym, że są dla kogoś ważni.


Niepe nosprawny przyjaciel
Niepełnosprawny przyjaciel pomysłów na aktywność

a) opis problemu.

Kolejnym pomysłem na pracę wolontariuszy jest zaangażowanie się w pomoc konkretnej niepełnosprawnej osobie z otoczenia. Zadaniem wolontariuszy jest odwiedzanie takich ludzi w domu, wspólne rozmowy, zabawy, czytanie książek, słuchanie muzyki, śpiewanie, spacery... A także organizowanie zbiórek pieniężnych oraz zachęcanie innych do wsparcia.

Na terenie naszego osiedla mieszka niepełnosprawny chłopiec- Piotrek Kitliński, któremu niesiemy tego typu wsparcie.


b pomysłów na aktywność ) znaczenie zaplanowanych działań dla adresatów.

Osoby niepełnosprawne, to osoby często zagubione w świecie, potrzebujące wsparcia duchowego, pragnące kontaktu ze światem . Dzięki pracy wolontariuszy zostaną zaspokojone ich potrzeby.


c pomysłów na aktywność ) opis działań

 • Rozmowy

 • Spotkania i spacery

 • Śpiew, taniec, czytanie książek, słuchanie muzyki

 • Zbiórki materialne

 • Rozpowszechnianie problemu, zachęcanie innych do pomocy.


Wolontariat w naszej szkole działa w oparciu o harmonogramy wykonane na pierwszym spotkaniu organizacyjnym.

Oto one :


I problem osamotnienie os b starszych z domu pomocy spo ecznej w olkuszu
I Problem. : wykonane na pierwszym spotkaniu organizacyjnymOsamotnienie osób starszych z Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu.

Legenda:Kolor żółty: tygodnie, bądź konkretne daty działań wolontariuszyN-Ilość osób nadzorujących działanie.W-Ilość osób wykonujących działanie.I-Ilość osób informujących.


Ii problem wietlica rodowiskowa
II Problem : wykonane na pierwszym spotkaniu organizacyjnymŚwietlica Środowiskowa

Legenda:Kolor żółty: tygodnie, bądź konkretne daty działań wolontariuszyN-Ilość osób nadzorujących działanie.W-Ilość osób wykonujących działanie.I-Ilość osób informujących.


Iii problem trudno ci w nauce
III Problem.: wykonane na pierwszym spotkaniu organizacyjnymTrudności w nauce.

Legenda:Kolor żółty: tygodnie, bądź konkretne daty działań wolontariuszyN-Ilość osób nadzorujących działanie.W-Ilość osób wykonujących działanie.I-Ilość osób informujących.


Iv problem akcje charytatywne
IV Problem: wykonane na pierwszym spotkaniu organizacyjnymAkcje charytatywne.

Legenda:Kolor żółty: tygodnie, bądź konkretne daty działań wolontariuszyN-Ilość osób nadzorujących działanie.W-Ilość osób wykonujących działanie.I-Ilość osób informujących.


V problem niepe nosprawny przyjaciel
V Problem : wykonane na pierwszym spotkaniu organizacyjnymNiepełnosprawny przyjaciel

Legenda:Kolor żółty: tygodnie, bądź konkretne daty działań wolontariuszyN-Ilość osób nadzorujących działanie.W-Ilość osób wykonujących działanie.I-Ilość osób informujących.


Dzi kujemy

DZIĘKUJEMY wykonane na pierwszym spotkaniu organizacyjnym


ad