Bevezet s a korrel ci regresszi sz m t sba
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 34

Bevezetés a Korreláció & Regressziószámításba PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Bevezetés a Korreláció & Regressziószámításba. Petrovics Petra Doktorandusz. Statisztikai kapcsolatok. A ss z oci áció – 2 minőségi/területi ismérv között Vegyes kapcsolat – minőségi/területi és egy mennyiségi ismérv között K orrel áció – mennyiségi ismérvek között.

Download Presentation

Bevezetés a Korreláció & Regressziószámításba

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Bevezet s a korrel ci regresszi sz m t sba

Bevezetés a Korreláció & Regressziószámításba

Petrovics Petra

Doktorandusz


Statisztikai kapcsolatok

Statisztikai kapcsolatok

 • Asszociáció– 2 minőségi/területi ismérv között

 • Vegyes kapcsolat– minőségi/területi és egy mennyiségi ismérv között

 • Korreláció– mennyiségi ismérvek között


Bevezet s a korrel ci regresszi sz m t sba

 • X (or X1, X2, … , Xp):

  magyarázó változó(k), független változó(k)

 • Y: eredményváltozó, függő változó

 • Ok-okozati kapcsolat: X okozza Y változását


K orrel ci s mutat sz mok

Korrelációs mutatószámok

 • Kovariancia

  • értéke - és + közötti;

  • C = 0, amikor X és Y között nincs kapcsolat;

  • a kapcsolat irányát mutatja

  • nem mutatja a kapcsolat értékét!!!


2 korrel ci s egy tthat

2. Korrelációs együttható

 • A kapcsolat irányát mutatja

 • a kapcsolat erősségét is mutatja

 • 0 < r < 1 sztochasztikus kapcsolat

  r = 0 X és Y függetlenek

  r = -1 negatív☻

  r = 1 pozitív ☺

 • Csak lineáris kapcsolat esetében használható!

 • r2 – determinációs együttható: %-os formában méri a kapcsolat erősségét – hány %-ban befolyásolja X az Y-t


3 rangkorrel ci s egy tthat

3. Rangkorrelációs együttható

 • Rangsorba rendezett adatok közötti kapcsolatot elemez

 • n = elemszám,

  d = a rangszámok közötti különbség

 • Függvényszerű pozitív kapcsolat  = 1 

  Inverz kapcsolat = -1 

  Függetlenség = 0 


Bevezet s a korrel ci regresszi sz m t sba

1. Feladat

File / Open / Employeedata.sav

Van kapcsolat a

- currentsalary és a

- beginningsalaryközött?

KORRELÁCIÓ


Bevezet s a korrel ci regresszi sz m t sba

Analyze / Correlate / Bivariate…

r

Irányt és erősséget mutat

0  I r I0,3

 Gyenge kapcsolat

0,3  I r I 0,7

 Közepesen erős kapcsolat

0,7  I r I 1

 Erős kapcsolat

C

Csak irányt mutat!!!

+ -


Bevezet s a korrel ci regresszi sz m t sba

Output


2 feladat

2. Feladat

Van kapcsolat a:

 • current salary

 • previous experience (month)

 • month since hire

 • beginning salary

  között?

Többváltozós KORRELÁCIÓ


Bevezet s a korrel ci regresszi sz m t sba

Analyze / Correlate / Bivariate…

r

Irányt és erősséget mutat

0  I r I0,3

 Gyenge kapcsolat

0,3  I r I 0,7

 Közepesen erős kapcsolat

0,7  I r I 1

 Erős kapcsolat

C

Csak irányt mutat!!!

+ -


Output

Output

Mátrix

Negatív irányú (inverz) kapcsolat

r

C

Negatív irányú (inverz) & gyenge kapcsolat

Pozitív irányú kapcsolat

Direkt (pozitív irányú) & erős kapcsolat


Line ris regresszi s modell

Lineáris regressziós modell

 • X és Y közötti kapcsolatot ábrázoló egyenes.

 • Az Y függ:

  • x1, x2, …, xp – p db magyarázó változótól

   • A véletlen ingadozásától (ε)

   • β0, β1, …, βp regressziós együtthatóktól.

    y = β0 + β1x + ε

    ahol: y – függő vagy eredményváltozó

    x – független vagy magyarázó változó

    ε – véletlen hibatag

    β0 – x=0 helyen

    β1 – a függvény meredeksége

E (y)

β1

β 0

x


Legkisebb n gyzetek m dszere

Legkisebb négyzetek módszere

y

ŷi = b0 + b1X i

Véletlen

x


Bevezet s a korrel ci regresszi sz m t sba

 • A legkisebb négyzetek módszere becsült mutatói:

  b0 - β0

  b1 - β1

 • Regressziós egyenes

  Ŷ = b0 + b1X

 • Kétváltozós normálegyenlet

  Σy = nb0 + b1Σx

  Σxy = b0Σx + b1Σx2


Scatter diagram

Scatter diagram

Direkt kapcsolat

Pozitív kapcsolat

linear

nemlineáris

Inverz kapcsolat

Negatív kapcsolat


Bevezet s a korrel ci regresszi sz m t sba

Nincs kapcsolat


Hatv nykitev s regresszi power

Hatványkitevős regresszió(Power)

Y = a  Xb

logY = loga + b  logX

↓ ↓ ↓

V = b0 + b1 ∙ x

b1 = b

b0 = lga


Exponenci lis regresszi compound

Exponenciális regresszió(Compound)

Y = a  bx

logY = loga + logb  x

↓↓ ↓

V = b0 + b1 ∙ x

b1 = lgb

b0 = lga


2 feladat1

2. Feladat

File / Open / Employee data.sav

Milyen természetű a kapcsolat a fizetés és az életkor között? ?

 Új változó létrehozása!


Bevezet s a korrel ci regresszi sz m t sba

Új változó: életkor = adott év – születési dátum (ÉV!) (date of birth)

Analyze / ComputeVariable…

This year


Bevezet s a korrel ci regresszi sz m t sba

Analyze / Regression / CurveEstimation…

 • Lineáris

 • Compound

 • Power

Diagram


Output1

Output

Lineáris

Compound

Power

Itt a legnagyobb az R2


Bevezet s a korrel ci regresszi sz m t sba

Output View…

Melyik regresszió-függvény illeszkedik a legjobban?

 • Mi az oka a szóródásnak?

  • Nemek szerinti megoszlás /

  • Munkatípus szerinti megoszlás!


Bevezet s a korrel ci regresszi sz m t sba

Graphs / Scatter/Dot / Simple


Bevezet s a korrel ci regresszi sz m t sba

Nemek szerint csoportosítva

Általánosságban véve a férfiak fizetése magasabb, de a szórás itt nagyon magas.


Bevezet s a korrel ci regresszi sz m t sba

Munkatípus szerinti csoportosításban:


Bevezet s a korrel ci regresszi sz m t sba

A 3 munkakategóriát elkülönítve  Data / Split File...

Graphs / Scatter/Dot… / Simple


Fit line

Fit line…

Output View: Dupla kattintás az ábrába – Chart Editor

Elements / Fit Line at Total

(„Csúsztatott”)


Bevezet s a korrel ci regresszi sz m t sba

A hivatalnokok esetében a regressziófüggvény csökken, a többi esetben nő.

MIÉRT?

(A hivatalnokok fizetése teljesítmény alapú.)


Regresszi

Regresszió

Analyze / Regression / Linear…


Bevezet s a korrel ci regresszi sz m t sba

Korrigált többszörös determinációs együttható

Többszörös korrelációs együttható

Többszörös determinációs együttható

Összehasonlíthatóvá teszi a többszörös determinációs együtthatót a sokaságon belül. Kiszűri a különböző nagyságú mintákból eredő, különböző függő változó számú, különböző elemszámú (n) és független változó számú (p) sokaságokból eredő hibákat.

Az összes változónak a függő változóra gyakorolt hatását fejezi ki

Megmutatja, hogy a függő változó hány %-át határozza meg az összes független változó együttvéve.

A függő változót (current salary) 2,1%-ban határozza meg ez a regressziós modell.

Gyenge kapcsolat


Bevezet s a korrel ci regresszi sz m t sba

b0

b1

Minden szignifikanciaszinten elfogadható a modell.

Regresszió egyenes: ŷ = b0 + b1X

b0:X = 0 helyen mennyi az Y.

 Ha 0 évesek a dolgozók, akkor a keresetük 41543,805$. (Nincs értelme.)

b1: ha az X 1 egységgel nő, mennyivel változik az Y.

 Ha a dolgozók életkora 1 évvel nőne, a fizetésük 211,609$-ral csökkenne.


K sz n m a figyelmet

Köszönöm a figyelmet!


 • Login