Przygotowanie się wydziału do oceny instytucjonalnej PKA - PowerPoint PPT Presentation

Przygotowanie si wydzia u do oceny instytucjonalnej pka
Download
1 / 9

 • 118 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Przygotowanie się wydziału do oceny instytucjonalnej PKA. Adam Świeżyński Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Etapy przygotowania: 0. Przygotowanie wstępne Przygotowanie Raportu Samooceny Bezpośrednie przygotowanie do wizytacji. 0. Przygotowanie wstępne

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Przygotowanie się wydziału do oceny instytucjonalnej PKA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Przygotowanie si wydzia u do oceny instytucjonalnej pka

Przygotowanie się wydziału do oceny instytucjonalnej PKA

Adam Świeżyński

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Przygotowanie si wydzia u do oceny instytucjonalnej pka

Etapy przygotowania:

0. Przygotowanie wstępne

 • Przygotowanie Raportu Samooceny

 • Bezpośrednie przygotowanie do wizytacji

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Przygotowanie si wydzia u do oceny instytucjonalnej pka

0. Przygotowanie wstępne

= zapoznanie się informacjami i procedurą wizytacji – strona www PKA (www.pka.edu.pl)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Przygotowanie si wydzia u do oceny instytucjonalnej pka

 • Przygotowanie Raportu Samooceny

 • Powołanie zespołu przygotowawczego

  • grono wąskie: kolegium dziekańskie, dyrektorzy instytutów, kierownicy studiów, przedstawiciele studentów i doktorantów

  • grono szerokie: pracownicy naukowo-dydaktyczni, pracownicy administracji, studenci, doktoranci

 • Zapoznanie się ze schematem Raportu Samooceny

 • Podział i harmonogram zadań

 • Koordynatorzy prac (2-3 osoby)

 • Cząstkowa i ostateczna redakcja raportu

 • Skorzystanie z innych raportów samooceny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Przygotowanie si wydzia u do oceny instytucjonalnej pka

 • 2. Bezpośrednie przygotowanie do wizytacji

 • Elementy tworzące tzw. dobrą atmosferę: zaproszenie, podziękowanie itp.

 • Przygotowanie dokumentacji i materiałów:

  • Dokumenty uczelniane i wydziałowe

  • Dokumentacja dotycząca prowadzonych studiów: stacjonarne, niestacjonarne, doktoranckie, podyplomowe

  • Dokumentacja dotycząca działalności naukowej pracowników, doktorantów i studentów

  • Dokumentacja dotycząca Wewnętrznego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia (WKJK i WKD)

  • Dokumentacja dotycząca posiedzeń Rady Wydziału i Rad Instytutów

  • Dokumentacja dotycząca współpracy z pracodawcami i innymi interesariuszami zewnętrznymi

  • Dokumentacja dotycząca działalności studentów i doktorantów

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Przygotowanie si wydzia u do oceny instytucjonalnej pka

 • Uporządkowanie i aktualizacja informacji na stronie www i w USOS

 • Wewnętrzny plan wizytacji

 • Przygotowanie spotkań (zgodnie z planem wizytacji):

  • z osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości w Uczelni na Wydziale

  • wizytacja bazy dydaktycznej i socjalnej Wydziału

  • ze studentami studiów stacjonarnych

  • zpracownikami administracji

  • zprzedstawicielami Biura Karier i opiekunami studenckich praktyk zawodowych

  • zprzedstawicielami samorządu studentów i doktorantów

  • zprzedstawicielami pracodawców

  • zkierownikami studiów podyplomowych

  • znauczycielami akademickimi

  • zdoktorantami

  • zkierownikiem studiów doktoranckich

  • ze studentami studiów niestacjonarnych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Przygotowanie si wydzia u do oceny instytucjonalnej pka

 • Zespoły (osoby) odpowiedzialne za poszczególne części przebiegu wizytacji + koordynacja działań

 • Spotkania i ustalenia z uczestnikami poszczególnych spotkań z PKA

 • Logistyka: miejsca spotkań z przedstawicielami PKA; pomieszczenia i warunki do pracy dla zespołu PKA; transport; osoby towarzyszące zespołowi PKA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Przygotowanie si wydzia u do oceny instytucjonalnej pka

 • Przebieg wizytacji

 • Sytuacje problemowe i ich rozwiązywanie:

  • Brak oczekiwanych materiałów

  • Sytuacja konfliktowa

 • Ocena wizytacji PKA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Przygotowanie si wydzia u do oceny instytucjonalnej pka

Ku pokrzepieniu…

Życie niekontrolowane

jest bezwartościowe

Platon

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


 • Login