Digitaalisen median ohjelmat ja aktiviteetit - PowerPoint PPT Presentation

Digitaalisen median ohjelmat ja aktiviteetit
Download
1 / 7

 • 73 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Digitaalisen median ohjelmat ja aktiviteetit. DMS - Digitaalisen median sisältötuotteet. TDM - Terveyden- huollon digitaalinen media. Käyttäjä- keskeinen uusi tieto- ja viestintä- tekniikka. ?. EP - Elektroninen painoviestintä. MUTS - Multimedian teolliset sovellukset. ?.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Digitaalisen median ohjelmat ja aktiviteetit

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Digitaalisen median ohjelmat ja aktiviteetit

Digitaalisen median ohjelmat ja aktiviteetit

DMS - Digitaalisen median

sisältötuotteet

TDM - Terveyden-

huollon digitaalinen media

Käyttäjä-

keskeinen

uusi tieto- ja viestintä-

tekniikka

?

EP - Elektroninen

painoviestintä

MUTS - Multimedian

teolliset sovellukset

?

Koulutusteknologia

?

Elektroninen kaupankäynti

TLX- Tietoliikenne

ETX - Elektroniikka


Digitaalisen median ohjelmat ja aktiviteetit

Uuden ohjelman valmistelussa huomioitavaa

 • Muut kansalliset aktiviteetit:

 • Suomen Akatemia (Tiedon tutkimusohjelma, Mediakulttuurin tutkimusohjelma, …)

 • Sitran tietoyhteiskunta-aloitteet (Makropilotit)

 • Muut Tekesin teknologiaohjelmat

 • ?

 • Kansainväliset aktiviteetit:

 • EU, V Puiteohjelma

 • Muut eurooppalaiset aktiviteetit (UK, Saksa, Ranska, …)

 • USA, Japani

 • ?


Digitaalisen median ohjelmat ja aktiviteetit

Käyttäjäkeskeinen uusi tieto- ja viestintätekniikka

 • Aihealueita:

 • Käyttäjälähtöisyys, käyttöliittymät

 • Mobiili viestintä

 • Informaatioalustat

 • ?

 • Lähtökohtia:

 • Laaja teollinen pohja - tele- ja viestintä-klusteri, metsäklusteri

 • Yritysten verkottuminen - pk-sektori ja tutkimuslaitokset

 • ?


Digitaalisen median ohjelmat ja aktiviteetit

Käyttäjäkeskeinen uusi tieto- ja viestintätekniikka

 • Tavoitteita:

 • Laaja yhteistyö kansallisella ja kansain-välisellä tasolla

 • ”Tietoyhteiskuntakehityksen konkretisointi”

 • Kansainvälisesti kilpailukykyinen ja moni-puolinen yritystoiminta

 • Sovellus- ja palveluliiketoimintojen vahvistaminen


Digitaalisen median ohjelmat ja aktiviteetit

Käyttäjäkeskeinen uusi tieto- ja viestintätekniikka

 • Resurssit:

 • Tutkimuslaitokset ja korkeakoulut - Kari-Jouko Räihä, prof., Tampereen yliopisto, Tietojen-käsittelyopin laitos

 • Yritykset - Kari Jääskeläinen, Espoo Enterprises

 • Aikataulu:

 • Aloitus syyskuu 1998, esiselvitykset valmiina tammi-helmikuu 1999, seminaari 14.1.1999, hotelli Hesperia

 • Ohjelman Tekes-valmistelu, päätös käynnistämi-sestä ja hankkeet liikkeelle kevään 1999 aikana

Lisätietoja: http://www.cs.uta.fi/~kjr/esitutkimus/


Digitaalisen median ohjelmat ja aktiviteetit

K o u l u t u s t e k n o l o g i a

 • Tavoitteita:

 • Alueen kartoittaminen kansallisella ja kansainvälisellä tasolla - liiketoiminta-potentiaali ja tutkimusaktiviteetit

 • Klusteriyhteistyön avainalueiden kartoittaminen

 • Toimenpide-ehdotukset Tekes-aktiviteet-tien käynnistämiseksi


Digitaalisen median ohjelmat ja aktiviteetit

K o u l u t u s t e k n o l o g i a

Resurssit:

 • Jyväskylän yliopiston Tietotekniikan Tutkimusinstituutti (TITU), Visa Törmälä (visa.tormala@titu.jyu.fi)

 • Tekes: Jouko Salo, Pirkanmaan TE-keskus (jouko.salo@tekes.fi

  Aikataulu:

 • Aloitus syyskuu 1998, esiselvitys valmiina tammi- helmikuu 1999, seminaari 14.1.1999, hotelli Hesperia

 • Tekes-valmistelu, päätös aktiviteettien käynnistämisestä ja hankkeet liikkeelle kevään 1999 aikana


 • Login