Norske redningshunder
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 10

Norske Redningshunder PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Norske Redningshunder. Skisse til tillitsmannsopplæring innhold og pensum Distriktslederseminar 30. november 2008. Hvem er tillitsmannen? Forventninger og egenskaper. Genuint opptatt av organisasjonen Ha mye tid til overs Være talefør Kunnskapsrik om? Evne til å lytte Skape engasjement

Download Presentation

Norske Redningshunder

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Norske redningshunder

Norske Redningshunder

Skisse til tillitsmannsopplæring

innhold og pensum

Distriktslederseminar 30. november 2008

(C) TJ


Hvem er tillitsmannen forventninger og egenskaper

Hvem er tillitsmannen?Forventninger og egenskaper

 • Genuint opptatt av organisasjonen

 • Ha mye tid til overs

 • Være talefør

 • Kunnskapsrik om?

 • Evne til å lytte

 • Skape engasjement

 • Akseptere andres synspunkter

 • Tørre å gå i ”motvind”

 • Ikke være opportunist

(C) TJ


Norske redningshunder

Legge bort politiske standpunkt

Folkeskikk og oppførsel

Fremtreden

Være ærlig

Kunne vedtektene

Beslutningsprosesser

Lede møter

Skape tillit

(C) TJ


M ter hvordan og hvorfor

Møter, hvordan og hvorfor?

 • Hva er et møte?

 • Medlemsmøte

 • Styremøte

 • Årsmøte

 • Representantskap

 • Allmannamøter

 • Rammer for møter er alltid hjemlet i vedtektene

(C) TJ


De tillitsvalgtes oppgaver

De tillitsvalgtes oppgaver

 • Formannen (lederen)

 • Nestformann (nestleder)

 • Sekretær

 • Kasserer

 • Styremedlemmer

 • Varamedlemmer

 • Komitemedlemmer

(C) TJ


M teinnhold m teformalia

Møteinnhold/møteformalia

 • Innkalling til møte

 • Dagsorden

 • Forretningsorden

 • Konstituering

(C) TJ


Dirigentens oppgaver

Dirigentens oppgaver

 • Lede møtet i.h.t. forretningsorden

 • Være nøytral ordstyrer

 • Føre taleliste

 • Foreslå strek

 • Organisere forslag

 • Organisere avstemninger

 • Tolke møtets gang

 • Passe tiden

(C) TJ


Avstemninger

Avstemninger

 • Simpelt flertall

 • Alminnelig flertall

 • Kvalifisert flertall

 • Muntlig/skriftlig avstemning

 • Blanke stemmer

 • Stemmefullmakter

 • Forhåndsstemmer

 • Flertall/mindretall

 • Enighet – stemmelikhet

 • Akklamasjon

(C) TJ


Notat referat protokoll

Notat/Referat/protokoll

 • Notat

 • Referat

 • Protokoll

(C) TJ


Begreper ord og uttrykk

Begreper, ord og uttrykk

 • Suspensjon – eksklusjon

 • Kupp – kampanjer

 • Lobbyvirksomhet

 • Fraksjonsvirksomhet

 • Fakta - synsing

(C) TJ


 • Login