Przepisy unii europejskiej dotycz ce najwy szych dopuszczalnych poziom w wwa w rodkach spo ywczych
Download
1 / 13

„Wpływ procesu wędzenia na bezpieczeństwo żywności” - PowerPoint PPT Presentation


  • 96 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Przepisy Unii Europejskiej dotyczące najwyższych dopuszczalnych poziomów WWA w środkach spożywczych. Częstochowa 05.06.2014r., Mikołów 09.07.2014r. „Wpływ procesu wędzenia na bezpieczeństwo żywności”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

„Wpływ procesu wędzenia na bezpieczeństwo żywności”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Przepisy unii europejskiej dotycz ce najwy szych dopuszczalnych poziom w wwa w rodkach spo ywczych

Przepisy Unii Europejskiej dotyczce najwyszych dopuszczalnych poziomw WWA w rodkach spoywczych

Czstochowa 05.06.2014r., Mikow 09.07.2014r.

Wpyw procesu wdzenia na bezpieczestwo ywnoci

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich: Europa inwestujca w obszary wiejskie.

Projekt opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013

Instytucja Zarzdzajca Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 -Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Agnieszka Wardga WIW


Wp yw procesu w dzenia na bezpiecze stwo ywno ci

Wielopiercieniowe wglowodory aromatyczne (WWA)

grupa zwizkw organicznych charakteryzujcych si obecnoci dwch lub wicej sprzonych piercieni aromatycznych w czsteczce.


Wp yw procesu w dzenia na bezpiecze stwo ywno ci

WWA obecne s w rodowisku w wyniku naturalnych procesw zachodzcych w przyrodzie (poary lasw, wybuchy wulkanw)

oraz w wyniku dziaalnoci czowieka - spalanie drewna, oleju, gazu i wgla na potrzeby ogrzewania domw, spalarnie odpadw komunalnych, energetyka przemysowa, przemys ciki tj. produkcja aluminium, elaza i stali, produkcja asfaltu, smoy wglowej, koksu, motoryzacja.


Wp yw procesu w dzenia na bezpiecze stwo ywno ci

Na podstawie bada poziomu skaenia WWA rodowiska iywnoci oszacowano, eczowiek blisko 81% WWA pobiera wraz ze spoywan ywnoci.

WWA tworz si w czasie zarzania zrbkw/szczap drewna w dymogeneratorach wytwarzajcych dym do wdzenia produktw spoywczych.

WWA mog zanieczyci rodki spoywcze w trakcie procesw wdzenia, ogrzewania i suszenia, podczas ktrych produkty spalania maj bezporedni kontakt z ywnoci.

Zanieczyszczenie WWA moe by rwnie rezultatem zanieczyszczenia rodowiska naturalnego, w szczeglnoci w przypadku ryb i produktw rybowstwa.


Wp yw procesu w dzenia na bezpiecze stwo ywno ci

Wyniki bada dowodzce rakotwrczego oddziaywania WWA na organizm czowieka i dostpne dane o poziomie skaenia ywnoci tymi zwizkami wskazujce na to, e poziom ten w niektrych produktach spoywczych moe by niebezpieczny dla konsumenta byy powodem wydania odpowiednich rozporzdze Komisji Unii Europejskiej: 466/2001, 208/2005, 1881/2006.


Wp yw procesu w dzenia na bezpiecze stwo ywno ci

W czerwcu 2008 roku Panel Naukowy ds. Zanieczyszcze w acuchu ywnociowym EFSA podway wczeniejsze opinie dotyczce uznania benzo(a)pirenu jako odpowiedniego markera WWA.

W zaleceniach EFSA stwierdzia, e najbardziej odpowiednim wskanikiem obecnoci WWA w ywnoci byby ukad czterech wybranych zwizkw chemicznych z grupy WWA( sumabenzo(a)pirenu, benz(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu i chryzenu).


Wp yw procesu w dzenia na bezpiecze stwo ywno ci

Wskazano na konieczno obnienia najwyszych dopuszczonych obecnie poziomw benzo(a)pirenu, midzy innymi w wdzonych rybach, misie i produktach misnych.


Wp yw procesu w dzenia na bezpiecze stwo ywno ci

Nowe przepisy UE dotyczce zanieczyszcze misa i produktw misnych WWA


Wp yw procesu w dzenia na bezpiecze stwo ywno ci

ROZPORZDZENIE KOMISJI (UE) NR 835/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. zmieniajce rozporzdzenie (WE) nr 1881/2006 odnonie do najwyszych dopuszczalnych poziomw wielopiercieniowych wglowodorw aromatycznych w rodkach spoywczych


Wp yw procesu w dzenia na bezpiecze stwo ywno ci

Nowe przepisy wprowadzaj dwie istotne zmiany


Wp yw procesu w dzenia na bezpiecze stwo ywno ci

Obniony zostanie najwyszy dopuszczalny poziom benzo(a)pirenu w misie wdzonym i produktach misnych wdzonych z dotychczasowego 5 g/kg do 2 g/kg.


Wp yw procesu w dzenia na bezpiecze stwo ywno ci

Rozporzdzenie wprowadza nowe kryterium oceny poziomu skaenia WWA ywnoci, w tym misa i produktw misnych:

suma benzo(a)pirenu, benz(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu i chryzenu, ktra maksymalna pozostao dla misa wdzonego i produktw misnych wdzonych zostaa ustalona na poziomie 30 g/kg, a docelowo ulegnie obnieniu do 12 g/kg.


ad
  • Login