Grafick inform cia a jej spracovanie i
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 8

Grafická informácia a jej spracovanie I. PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ISCED 2 – 6. ročník. Grafická informácia a jej spracovanie I. Mgr. Martin Minárik. Čo je grafická informácia Čo sú grafické editory Použitie grafických editorov Druhy grafických editorov Formáty grafických informácií. Grafická informácia a jej spracovanie.

Download Presentation

Grafická informácia a jej spracovanie I.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Grafick inform cia a jej spracovanie i

ISCED 2 – 6. ročník

Grafická informácia a jej spracovanie I.

Mgr. Martin Minárik


Grafick inform cia a jej spracovanie

 • Čo je grafická informácia

 • Čo sú grafické editory

 • Použitie grafických editorov

 • Druhy grafických editorov

 • Formáty grafických informácií

Grafická informácia a jej spracovanie


Grafick inform cia a jej spracovanie i

Čo je grafická informácia

Obrázky, fotografie, schémy rôzneho druhu vytvárané priamo pomocou počítača alebo

pomocou prídavných technických prostriedkov (skener, digitálny fotoaparát...)


Grafick inform cia a jej spracovanie i

Čo sú grafické editory

Sú programy na tvorbu a spracovanie obrázkov

Úprava zobraziteľných informácií nasnímaných digitálnym fotoaparátom, informácie zo scannera 2D, 3D


Grafick inform cia a jej spracovanie i

Použitie grafických informácií

 • Ilustrácie a sprievodné obrázky –

 • schémy a ilustrácie,...

 • Reklamné a informačné materiály

 • letáky, pozvánky, vizitky, reklamné

 • tabule,...

 • Noviny a časopisy

 • Mapy, plány

 • Počítačové spracovanie fotografických predlôh

 • Animovaná grafika a animácie

 • Prezentácie


Grafick inform cia a jej spracovanie i

Druhy grafických editorov

Skicár

InfraVieW

Logo Motion

Picaso


Grafick inform cia a jej spracovanie i

Formáty grafických informácií

Rastrové: bmp, pcx, gif, jpeg, jpg, pcd

Vektorové: hpgl, cdr


Grafick inform cia a jej spracovanie i

Ďalšie editačné programy

ZonerCallisto

Adobe Photoshop

GimpShop

TheGimp

CD – DVD popisovač

IcoFx

Photoscape


 • Login