An fheasacht teanga language awareness
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

An Fheasacht Teanga Language Awareness PowerPoint PPT Presentation


  • 248 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

An Fheasacht Teanga Language Awareness. Deirdre Ní Loingsigh Stiúrthóir na Gaeilge Clár Ionduchtúcháin 2012. Aonad na Gaeilge. HEA Scéimeanna/Tograí Dioplóma sa Ghaeilge Oifigeach Margaíochta. ÚumAO Schemes/Projects Diploma in Irish Marketing Officer. 1. Maoiniú/Funding.

Download Presentation

An Fheasacht Teanga Language Awareness

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


An Fheasacht Teanga Language Awareness

Deirdre Ní Loingsigh

Stiúrthóir na Gaeilge

Clár Ionduchtúcháin 2012


Aonad na Gaeilge


HEA

Scéimeanna/Tograí

Dioplóma sa Ghaeilge

Oifigeach Margaíochta

ÚumAO

Schemes/Projects

Diploma in Irish

Marketing Officer

1. Maoiniú/Funding


Coiste na Gaeilge OL

Meitheal Oibre um Acht

na dTeangacha

Rúnaí Corparáideach

UL Irish Language

Committee

Official Languages

Working Group

Corporate Secretary

2.Sainstruchtúir/Set Structures


Seirbhísí

Cumas Foirne a

Fheabhsú

Spriocréimsí Riaracháin

Tacaíocht AnaG

Services

Enhance Staff

Competency

Targeted Admin. Areas

AnaG Support

3. Scéim Teanga/Language Scheme 1


Feiceálacht na Gaeilge

Tairiscint Ghníomhach

Oiliúint & Forbairt

Foirne

Tacaíocht Teanga

Higher Profile

Active Offer

Staff Training &

Development

Language Support

4. Scéim Teanga/Language Scheme 2


ROGHA


Acmhainní Daonna

Plean Straitéiseach na

hOllscoile [Sprioc 4

Gníomh 7]

Human Resources

UL Strategic Plan [Goal

4 Action 7]

5. Tacaíocht na hInstitiúide Institutional Support


Seomra Daoibhse!

Clár Imeachtaí

Feasacht Teanga

Your Space!

Programme of Events

Language Awareness

6. Seomra na Gaeilge [LC0-016]


Treisiú Phobal na

Teanga

Líonra Tacaíochta

Teanga Foirmeálta

Nurturing of Language

Community

Formal Language

Support Network

7. Community/Pobal


Cláir Dheireadh

Seachtaine

An Ghaeilge san Ionad

Oibre

Cúinne na Gaeltachta

[Bialann Eden:

Dé Céad. 10.30-11.15]

Weekend Programmes

Irish in the Workplace

Cúinne na Gaeltachta

[Eden Restaurant:

Wed. 10.30-11.15]

8. An Ghaeltacht


Taighde/Cleachtas

Comhairleoireacht

Teanga

“Cúpla Ceist” 2011

Skype 2012

Research/Practice

Language Advising

[Wed. 11.30-12.30: Autumn 2012]

“CúplaCeist” 2011

Skype 2012

9. Tograí/Projects


10. Teagmhálacha/Contacts

Deirdre Ní Loingsigh, Stiúrthóir na Gaeilge

Aonad na Gaeilge, (LC0-015)

guthán: 061-213463 skype: aonadnagaeilge

r-phost:[email protected]

http://www.ul.ie/aonadnagaeilge

http://www.youtube.com/aonadnagaeilge

Gráinne Frain, Oifig an Rúnaí Chorparáidigh/Corporate

Secretary's Office

guthán: 061 234622

rphost:[email protected]

http://www.ul.ie/corporatesecretary


  • Login