Teanga shóisialta na scoile : agus an muintearas atá aici le ceannasaíocht scoile - PowerPoint PPT Presentation

Teanga sh isialta na scoile agus an muintearas at aici le ceannasa ocht scoile
Download
1 / 14

  • 151 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Teanga shóisialta na scoile : agus an muintearas atá aici le ceannasaíocht scoile. Dr Seán Mac Corraidh Coláiste Ollscoile Naomh Muire Béal F eirste. Ábhar an tseisiúin. Polasaí Gaeilge na scoile Sainmheon teanga na scoile a thabhairt slán Cruinneas na ndaltaí

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Teanga shóisialta na scoile : agus an muintearas atá aici le ceannasaíocht scoile

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Teanga sh isialta na scoile agus an muintearas at aici le ceannasa ocht scoile

Teangashóisialtanascoile: agus an muintearasatáaici le ceannasaíochtscoile

Dr Seán Mac Corraidh

ColáisteOllscoileNaomhMuire

BéalFeirste


Bhar an tseisi in

Ábhar an tseisiúin

Polasaí Gaeilge nascoile

Sainmheonteanganascoile a thabhairtslán

Cruinneasnandaltaí

Cruinneasnamúinteoirí/nafoirnescoile

An Ghaeilgesachlós/san fhoghlaimneamhfhoirmiúil


S ainmheon teanga na scoile a thabhairt sl n

sainmheonteanganascoile a thabhairtslán

Polasaína Gaeilge sascoil

SMAOINIGH, LABHAIR LE DUINE EILE, ROINN DO SMAOINTE

An féidirleat cur síos a dhéanamharpholasaína Gaeilge sascoilagus mar a thugannsibhslánsainmheonna Gaeilge inti?


S ainmheon teanga na scoile a thabhairt sl n1

sainmheonteanganascoile a thabhairtslán

Roghnaighceannacuseonó cum ceann is fearr a fhóireann do dochásféin

úsáidna Gaeilge a bhrú de shíor;

úsáidna Gaeilge a mholadh go tréan;

iarraidh go séimhardhaoine an Ghaeilge a úsáid; nó

iarraidhardhaoinemeas a léiriúarshainmheonteanganascoileagus an Ghaeilge a úsáid.


S ainmheon teanga na scoile a thabhairt sl n2

sainmheonteanganascoile a thabhairtslán

Cábhfuil an Béarla le feiceáilagus le cluinstinsascoil?

ibhfolús?

in inchinnnandaltaí?

igcogarnachnandaltaí?

iscairteachnandaltaísachlós?

sachomhthéacsacadúilamháin?

igcomhrámúinteoirísatseomrafoirne?

sachineál Gaeilge a labhraíonn/scríobhannnadaltaínónamúinteoirí?


Sainmheon teanga na scoile a thabhairt sl n

sainmheonteanganascoile a thabhairtslán

Cábhfuil an Béarlaibhfoghlaimnandaltaíagat?

‘nílséaonáitarchorarbithagusníorcheart go mbeadh!’

‘tásésaréimsefoghlamadarbainmBéarlaagusfanfaidhséansin’

‘tásénasctha go móragainnfaoiábhar a dtugaimid ‘teangaaguslitearthacht’ air agusbímidanonn is anallidir an dátheangaagfiosrúcosúlachtaíaguséagosúlachtaí’


R ud nach binn le duine n chluin s

rudnachbinn le duineníchluinsé é

Gaeilge nabpáistí a thabhairtchuncruinnis

An bhfuilséluaite go sonrachagaibh go bhfuilsé de pholasaí/ de chuspóirag an scoil Gaeilge nandaltaí a thabhairtchuncruinnis a oireadagus is féidir?


Rud nach binn le duine n chluin s

rudnachbinn le duineníchluinsé é

Gaeilge nabpáistí a thabhairtchuncruinnis

dodhéanta?

is leor an líofacht?

is tábhachtaílíofachtnácruinneas?

níféidir a dhéanamhidir 9 agus 3?

polasaíceartúcháin?

tríshaibhriú?


I s namhaid an cheird gan a foghlaim

is namhaid an cheirdgan a foghlaim

Cruinneasna Gaeilge agnamúinteoirí/ag an fhoireannscoile

Ceisttosaíochtaí??

Céacuseo a d’fhostófá?

Múinteoirnachlabhraíonn an Ghaeilge go rómhaith ach a chleachtann an Ghaeilgeigcónaíarbhonnsóisialtanómúinteoir a bhfuiltoghana Gaeilge aicinóaige ach nachbhfuilróthugthad’úsáidna Gaeilge thargheatanascoile?


I s doiligh a sh ith de chorr n a fh il do dhrochbhuana

is doiligh a sháith de chorrán a fháil do dhrochbhuanaí

Cruinneasna Gaeilge agnamúinteoirí/ag an fhoireannscoile

an Ghaeilgeroghnaithe mar mheánteagaisc;

comhthéacsgairmiúilagus ‘is fearr Gaeilge bhristená…..’;

cúinsítromchúiseachanandaltaíagus a dtodhchaí;

díol ‘mucimála’ le tuistínachbhfuilfios an difiracu?;


I s minic a bhain seang n greim as gearr n

is minic a bhainseangángreim as gearrán

tá cur chuige den scothd’fhoghlaim an darateanga:

cumarsáid/gníomhú/táfeidhm leis/

idirghabháil/praiticiúlacht/comhthéacsútréan/srl.srl.……………………

toradhfónta ó thaobhnalíofachtaagusnafeasachtateanga


Is minic a bhain seang n greim as gearr n

is minic a bhainseangángreim as gearrán

mar gheallarchúiseannaagusarchúinsíéagsúlatábearnasachruinneas:

an Ghaeilge a mhealladh ó nafoghlaimeoirígan go leor a bheithcluinteacu/éagosúlachtaí le cúinsíshealbhúnachéadteanga/ganntanassateagmháilshóisialta/neamhfhoirmiúil leis an Ghaeilge….


G heibh foighde furtacht

gheibhfoighdefurtacht

admhaímis:

go bhfuilobairfhóntadéanta go dtíseo;

go bhfuilceist le réiteachagainn;

go bhfuilbearnaisealbhúiomlánna Gaeilge le líonadhagainn do nadaltaí;

agus

cuirimiscruinneas leis an líofacht

le treorúagtaighde

nuair a thig an chailltig an fhaill


Focal scoir

Focal scoir

Nuair a thig an chailltig an fhaill

Tádeisanoisagainn, tapaímis í.


  • Login