reggio emilian synty
Download
Skip this Video
Download Presentation
Reggio Emilian synty

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Reggio Emilian synty - PowerPoint PPT Presentation


  • 144 Views
  • Uploaded on

Reggio Emilian synty.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Reggio Emilian synty' - paige


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
reggio emilian synty
Reggio Emilian synty

Pedagogian juuret johtavat Reggio Emilian kaupunkiin, Pohjois-Italiaan, jossa kasvatusfilosofia alkoi kehittyä toisen maailmansodan jälkeen. Seudun naiset halusivat lapsilleen tulevaisuuden, johon ei sota kuuluisi, ja rakensivat oman koulun. Sen ensimmäiseksi opettajaksi he houkuttelivat nuoren opettajan, Loris Malaguzzin. Vähitellen vanhempien omistamia ja johtamia koulua syntyi lisää. Yhdessä koulujen henkilökunnan ja vanhempien kanssa Loris Malaguzzi kehitteli kasvatusta, jota tänä päivänä kutsutaan Reggio Emilia -pedagogiikaksi.

reggio emilia pedagogiikan t rkeit arvoja
Reggio Emilia- pedagogiikan tärkeitä arvoja

Arvopohjaan täytyy kasvaa

Subjektius, erilaisuus, osallisuus, oppiminen, estetiikka, leikki, ilo ja tieto ovat \'arvoja\', ihanteita, joita saamme syntyessämme ja joita kohti kaikki ihmiset pyrkivät. Mutta näihin arvoihin täytyy kasvaa, jotta niitä voi käyttää. Esikoulu ei ole tiedonsiirtämistä vaan kasvamista/kasvatusta varten.

slide3
Ei mitään ilman iloa

Ilo on huumorin, mielikuvituksen ja luovuuden välinen punainen lanka. Tiedon muodostamiseen liittyy emotionaalista uteliaisuutta.

slide4
Ilman dokumentointia ei ole esikoulua

Dokumentointi on oppimisen ja kehittymisen tärkein työväline. Dokumentointi muodostaa siltoja lasten ja aikuisten välille.

slide5
Eräänä päivänä kissa tuli puistoon

Milloin ja miten teema/projekti alkaa? SE riippuu aikuisten kyvystä kuunnella lasten mielenkiinnon kohteita. Reggio Emiliassa on kauan pohdittu ympäristön perustavaa laatua olevaa merkitystä. Ympäristö on lapsen kolmas opettaja: pehmeä moninaisuus, suhteiden moninaisuus, sulautuminen ympäröivään yhteisöön/yhteiskuntaan, moniaistisuus, muunneltavuus, kolminaisuuden (lapsi, koulu ja koti) yhteisöllisyys, rakennettavuus, jatkuva kertomus, rikas normaalius

slide6
Materiaali, jolla on oma historia, antaa kokemuksen

Mikään ei ole tarpeetonta/merkityksetöntä. Kierrätä, keksi uusia käyttöjä …

slide7
Kuuntelun pedagogiikka - tapa elää, oppia ja olla osana yhteiskuntaa

Dokumentointi on näkyväksi tekevää kuuntelua, jonka pohjalta voi rakentaa uusia, erilaisia polkuja ja nähdä lasten erilaisia kehittymisprosesseja

slide8
Reggio Emilia -pedagogiikan filosofia pohjautuu yhteisön arvoihin, joita ovat lasten ja aikuisten oikeus olla oman elämänsä tärkeitä toimijoita, moninaisuuden kunnioitus, demokratia ja osallisuus, oppiminen, leikki, ilo ja tunteet. Reggiolaista pedagogiikkaa kutsutaankin usein sadan kielen pedagogiikaksi.
slide9
Reggiolaiseen ajatteluun kuuluu kuva uteliaasta, tutkivasta lapsesta, joka pikkuvauvasta lähtien pyrkii käyttämään kaikkia aistejaan ja mahdollisuuksiaan ympäröivän maailman haltuunottoon. Lapsi on subjekti, oman elämänsä ainutlaatuinen päähenkilö, joka rakentaa käsitystään maailmasta omalla tavallaan ja vuorovaikutuksessa toisten kanssa.
slide10
Ajatuksena on, että lapsi saa itse ottaa asioista selvää. Aikuisen tehtävänä on mahdollistaa lapselle löytöretki sekä luoda onnistumisen kokemuksia. Lapsi huomaa, että hänen ajatuksiaan arvostetaan ja hänen työnsä ovat merkityksellisiä. Lasten työt laitetaan kauniisti esille ja hän saa esitellä työnsä muille. Näin mm. tuetaan lapsen hyvän itsetunnon kehitystä.
slide11
Opettajan rooliin on tullut mukaan tutkijan näkökulma: opettaja on myös kuuntelija, havainnoija ja tutkija. Reggiossa tähdennetään opettajan kykyä kuunnella lasta. Se tarkoittaa kaikilla aisteilla tapahtuvaa, pohdiskelevaa kuuntelemista - ei vain mekaanista kuulemista. Kuuntelija antaa arvoa puhujalle. Jokainen lapsi saa tuntea, että se, mitä hän sanoo, tekee, ajattelee ja päättelee, on aikuisen odotuksissa vakavasti otettavaa ja muistiin merkitsemisen arvoista. Aikuinen on todella kiinnostunut lapsen ratkaisuista, eikä hänen odoteta tarjoavan lapselle omiaan.
slide12
Reggio Emilia -pedagogiikan tärkein työväline on pedagoginen dokumentointi ja

tutkiminen. Pedagogisen dokumentoinnin avulla tutkitaan oppimista: miten kukin lapsi kehittää omaa tapaansa oppia, miten tietoa hankitaan? Pedagoginen dokumentointi tarjoaa myös opettajille mahdollisuuden tarkastella ja arvioida omaa toimintaansa ja kehittää omaa työtään.

slide13
Päivähoidon ja koulun työntekijät taas voivat dokumentoimisen ja tutkimisen avulla heijastaa omaa työskentelyään sekä luoda uutta. Vanhemmat ovat mukana lastensa kasvamisessa. Ympäröivä yhteiskunta ja kaikki vierailijat pääsevät lähemmäksi tämän päivän lapsuutta ja sen avulla he voivat heijastaa omaa työtään ja toimintaansa.
slide15

Emilio Reggio Inspired Drawings“Children have many more capabilities than what adults give them credit for. The teachers in Reggio truly listen, and they document everything the children do

slide17
“Can we have a river with a boat that delivers the peanuts into the factory?”“Well, that’s not very real,”“Ya but we can use our imaginations,” “But why would a boat deliver the peanuts? I don’t get it.”“Just because. I think it would be cool to have a river in the factory!”“IN the factory?”“Ya, and we could use it to transport other things, too. Just throw them in a boat and send them to like the next room or something. It would be a fast way for things to travel,”“I guess. Ok. Can the boat have a flag on it?”“Ya..like what kind of flag?”“Like a flag that says the name of our factory."

"O.k., that\'s a good idea."

ad