L-
Download
1 / 56

L- Għoxrin Ħadd matul is-Sena - PowerPoint PPT Presentation


  • 138 Views
  • Uploaded on

L- Għoxrin Ħadd matul is-Sena. A. Qari I Lil ulied il-frustier inwassalhom sal-muntanja mqaddsa tiegħi . Qari mill-Ktieb t al - Profeta Isaija. 56 , 1 . 6-7. A L-Għoxrin Ħadd matul is-Sena. « Żommu s- sewwa u agħmlu l- ġustizzja ,. A L-Għoxrin Ħadd matul is-Sena.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' L- Għoxrin Ħadd matul is-Sena' - overton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

L-Għoxrin Ħadd

matul is-Sena

A


Qari ILil uliedil-frustierinwassalhom

sal-muntanjamqaddsatiegħi.

Qari mill-Ktieb

tal-Profeta Isaija.56, 1. 6-7

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena


«Żommu s-sewwa

u agħmlu l-ġustizzja,

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena


«għax is-salvazzjonitiegħigħoddhawaslet,

u l-ġustizzjatiegħidalwaqttfeġġ.

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena


«Uliedil-frustier

li ntrabtu mal-Mulej

biexjaqduh,

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena


«u biexiħobbu

isemil-Mulej,

u jkunuqaddejjatiegħu,

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena


«kull min iħares is-Sibt

u ma jiksrux

u jżommsħiħ

fil-patttiegħi,

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena


«lil dawn

inwassalhom

sal-muntanja

mqaddsatiegħi,

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena


«u nferraħhom

f’dar it-talbtiegħi.

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena


«Il-vittmimaħruqa

u s-sagrifiċċjitagħhom

ikunujogħġbunitelgħinminnfuq l-artaltiegħi,

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena


«għaxdari

darit-talbtissejjaħ

għall-poplikollha.»

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena


Il-Kelmatal-Mulej.

℟.Irroddu ħajr lil Alla.

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena


Salm66 (67), 2-3.5.6.8

℟.Ifaħħruk

il-poplikollha,

o Alla.

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena


IħenngħalinaAlla,

u jberikna;

idawwargħalfuqna

d-dija ta’ wiċċu!

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena


Biexjingħarfu

fuq l-art triqatek,

fostil-ġnuskollha

s-salvazzjonitiegħek.

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena


.

Ifaħħruk

il-poplikollha,

o Alla.

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena


Jithennewil-ġnus

u jgħannubil-ferħ,

għaxtrieġi l-popli

bis-sewwa,

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena


u l-ġnusfuq l-art

intitmexxihom.

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena


.

Ifaħħruk

il-poplikollha,

o Alla.

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena


Ifaħħrukil-popli, o Alla,

ifaħħrukil-poplikollha.

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena


IberiknaAlla,

u tibża’ minnul-art kollha

minntarfgħall-ieħor!

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena


.

Ifaħħruk

il-poplikollha,

o Alla.

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena


Qari IIAlla ma jreġġaxlura d-doni u s-sejħa

li ta lilIżrael.

Qari mill-Ittra

ta’ San Pawl Appostlu

lir-Rumani.11, 13-15.29-32

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena


Ħuti,

issangħidlilkom,

il-pagani.

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena


Sakemmjiena

appostlutal-pagani

nibqa’ nagħmelġieħ

lill-ministerutiegħi,

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena


bit-tama li

nqajjem l-għira ta’ ġensi

u hekkinsalva

lil xi wħudminnhom.

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena


Għax

jekk it-tkeċċijatagħhomġiebetil-ħbiberija

tad-dinja ma’ Alla,

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena


l-ilqugħtagħhom

mill-ġdid

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena


xi jkunifisser,

jekkmhux

ħajja mill-imwiet?

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena


Alla ma jreġġaxlura

d-doni u s-sejħatiegħu.

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena


Bħalmafl-imgħoddi

intom ma kontux

tobdulilAlla,

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena


immaissasibtu

l-ħnienatiegħuminħabbad-diżubbidjenzatagħhom;

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena


hekkhumawkollm’humiexjobduhminħabba l-ħniena

li sibtuintommingħandu,

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena


ħalliissahuma

wkollisibu l-ħniena.

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena


GħaxAlla

ħalla ’l kulħaddfil-jasartad-diżubbidjenza,

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena


biexjagħmel

ħniena ma’ kulħadd.

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena


Il-Kelmatal-Mulej.

℟.Irroddu ħajr lil Alla.

Bilwieqfa

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena


Akklamazzjoniqabell-Evanġelju

℣.Hallelujah.℟.Hallelujah.

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena


Mt 4, 23

Ġesù

daril-Galilijakollhajgħallemfis-sinagogitagħhom,

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena


ixandar

l-Evanġeljutas-Saltna

u jfejjaqkullxorta

ta’ mard u dgħufija

fostil-poplu.

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena


.Hallelujah.

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena


  • EvanġeljuMara, il-fidi tiegħek kbira.

    • Qari mill-Evanġelju

  • skont San Mattew.15, 21-28

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena


F’dakiż-żmien,

Ġesùtelaq

lejnTir u Sidon.

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena


U ħarġet

waħdamaraKangħanijaminndawk l-inħawi,

u qabdettgħajjat u tgħid:

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena


«Ħenn

għalija, Mulej, Bin David; bintigħandhafihaxitan, u magħduraħafna!»

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena


Iżdahu

ma weġibhiexkelma.

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena


Resqulejh

id-dixxiplitiegħu,

jitolbuh u jgħidulu:

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena


«Eħlesminnha,

għaxġejjatgħajjatwarajna.»

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena


Immahuqalilhom:

«Ma ġejtxmibgħutħliefgħan-nagħaġ li ntilfu

mid-dar ta’ Iżrael.»

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena


Iżda hi resqet,

inxteħtetquddiemu

u qaltlu:

«GħinniMulej!»

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena


Huweġibha:

«Mhuxsewwa

tieħu l-ħobżtal-ulied

u tixħtulill-ġriewi.»

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena


«Hekkhu, Mulej

– qaltlu –

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena


«iżdal-ġriewiwkoll

jieklu l-frak li jaqa’

minnfuqil-mejda

ta’ sidienhom!»

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena


Imbagħad

wieġebĠesù u qalilha:

«Mara,

il-fiditiegħekkbira!

Ħajsirlekkiftixtieq.»

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena


U minndakil-ħinstessbinthafieqet.

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena


Il-Kelmatal-Mulej.

℟.Tifħir lilek Kristu.

Bilqiegħda

AL-Għoxrin Ħadd matul is-Sena


ad