Isang santakrusan bago magsimula
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 10

Isang Santakrusan , Bago Magsimula PowerPoint PPT Presentation


 • 166 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Isang Santakrusan , Bago Magsimula. Epifanio G. Matute. Xevier P. Sandot BSEd -Filipino II.

Download Presentation

Isang Santakrusan , Bago Magsimula

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


IsangSantakrusan, BagoMagsimula

Epifanio G. Matute

Xevier P. Sandot

BSEd-Filipino II


Sa isangpila, naunangpumilaangisangordinaryongtao. Biglangdumatingangisangsikatnaartista at humingingpaborsaiyonapwede bang siyanalangangunahin mo dahil may “taping” pa siya.

Anoanggagawin mo?


Naunangpumilaangisangmahirapnataosabarangay hall parakumuhangbarangay clearance. Biglangdumatingangisangmayamangtao at humingingpabornasiyanalangangunahin mo dahilbibigyan ka niyangpera.

Anoanggagawin mo?


Panuto: Alaminangtamangkahuluganngmgasalitangsinalungguhitan.

1. Bagoangsapatosnatin a! Talagangdiyenwain!

a. Bago b. Maganda c. Pangit

2. Si AlingTindeng ay isangbalo at hanggangngayon ay nangungulila pa rinsiyasakanyangasawa.

 • Taongmatandanawalangasawa

 • Dalaga o binata

 • Taongnamatayanngasawa

  3. Angsantakrusan ay idinaraos pa rinnghermano mayor kahitmahirapangpanahondahilpanata.

 • Relihiyosongparadangmgamagagandangbabae

 • Fashion show

 • Prayer rally


Temangkwento

Pagbigayngpantay-pantaynapagtinginsalahatngtao, mahirap man o mayaman.


Kaugaliang Pilipino naipinapakitasaakda

 • Pagmamahalsapamilya

 • Pagkapanata


Gintong Aral

 • Dapatpantay-pantayangpagtinginnatinsalahatngtao, bata man o matanda, mahirap man o mayaman.


Gawain

Gumawangisangsaknongnatulatungkolsapantay-pantaynapagtinginngtaosalipunan


TakdangAralin

Sa isang short bondpaper, gumuhitngisanglarawannasumisimbolosapantay-pantaynapagtinginsalahatngtao


MaramingSalamat … 


 • Login