Politisk organisation - PowerPoint PPT Presentation

Politisk organisation
Download
1 / 2

  • 97 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Politisk organisation. Hälso- och sjukvårdsberedning Nord. Landstingsfullmäktige. Revisorer. Patientnämnd. Hälso- och sjukvårdsberedning Öst. Valutskott. Hälso- och sjukvårdsberedning Mitt. Landstingsstyrelse. Hälso- och sjukvårdsberedning Syd. Stiftelsestyrelser.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Politisk organisation

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Politisk organisation

Politisk organisation

Hälso- och sjukvårdsberedning Nord

Landstingsfullmäktige

Revisorer

Patientnämnd

Hälso- och sjukvårdsberedning Öst

Valutskott

Hälso- och sjukvårdsberedning Mitt

Landstingsstyrelse

Hälso- ochsjukvårdsberedning Syd

Stiftelsestyrelser

Regionala beredningen

Bolagsstyrelser

Programberedningen

Driftsorganisation


Politisk organisation

Sekretariat

Stab

Driftsorganisation

Landstingsdirektör

Division Opererande specialiteter

Division Medicinska specialiteter

Division Diagnostik

Division

Primärvård

Division Vuxenpsykiatri

Division Folktandvård

Division Kultur och Utbildning

Division Service

Division Länsteknik

Akutsjukvård och ambulans

Allm.kirurgi

Urologi

Ortopedi

Ögon

Öron

Käkkirurgi

Kvinnosjukvård

Allm Internmed. Infektion Hud Lungmedicin Hematologi Njurmedicin Hjärtmedicin

Neurologi Gastroenter-ologi Reumatologi Neuro och smärtrehabGeriatrik/rehab paramedicin

Barnmed Barnpsyk Barnhab

Bild- och funktions-medicin

Laboratorie-medicin

Smittskydd

Vårdcentraler i länets samtliga kommuner

Rehabenheten i Luleå

Länsenheten särskilt stöd/funk-tionshinder

Baspsykiatri

Specialiserad akutpsykiatri

Länsgemensamma verksamheter

Kliniker för allmäntandvård

Specialist-tandvård

Tandtekniker-laboratorium

Norrbottens musiken

Norrbottens museum

Norrbottenslänsbibiliotek

Gran natur-bruksskola

Kalix natur-bruksgymnasium

Länsservice

Landstings-fastigheter

Kostservice

Gemensam service

Administrativ service

Upphandling

Infrastruktur

Medicinsk

teknik

Verksam-hetssystem

Teknikakuten


  • Login