slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
YAŞAR SANİYE GEMİCİ ANADOLU LİSESİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

YAŞAR SANİYE GEMİCİ ANADOLU LİSESİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 258 Views
 • Uploaded on

YAŞAR SANİYE GEMİCİ ANADOLU LİSESİ. MASAL KONUSU ÖĞRENME ÖRNEĞİ TASARIMI SUNUSU. HAZIRLAYANLAR İBRAHİM BİLGİÇ KADRİYE BALTA MURAT HÖL NERMİN GÜLER. Ünite Plan ı Özeti :. Öğrenciler masal hakkında yapılmış farklı tanımları araştırılar ve sunarlar.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' YAŞAR SANİYE GEMİCİ ANADOLU LİSESİ' - ossie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
masal konusu renme rne tasarimi sunusu
MASAL KONUSU ÖĞRENME ÖRNEĞİ TASARIMI SUNUSU
     • HAZIRLAYANLAR
 • İBRAHİM BİLGİÇ
 • KADRİYE BALTA
 • MURAT HÖL
 • NERMİN GÜLER
nite plan zeti
Ünite Planı Özeti:
 • Öğrenciler masal hakkında yapılmış farklı tanımları araştırılar ve sunarlar.
 • Türk ve Dünya masallarını tanıtan sunum hazırlarlar
 • Kitap okuma alışkanlığı kazanmada, masalın çocuklar üzerinde etkisini araştırırlar ve tartışırlar.
da lardan ve rmaklardan daha fazla oldu unu g rd m

MASAL NEDİR?

Çocuktum her şeyi anladığımı sanıyordum

sonra büyüdüm, bombaların ve bankaların

dağlardan ve ırmaklardan daha fazla olduğunu gördüm

dağlardan ve ırmaklardan

çok olduğunu öğrendim

slide5
MASAL NEDİR?

TANIM1: Genellikle halkın Yarattığı, ağızdan ağıza, kuşaktan kuşağa sürüp gelen, çoğunlukla olağanüstü durum ve olayları yine olağanüstü kahramanlara bağlayarak anlatan halk hikâyelerine masal denir.

slide6

TANIM2:Kahramanlarından bazıları hayvanlar ve tabiatüstü varlıklar olan, olayları hayal ülkesinde cereyan eden, hayal mahsulü olduğu halde, dinleyicileri inandırabilen bir sözlü anlatım türüdür.

tanim 3
TANIM:3
 • Genellikle özel kişiler tarafından, kendisine mahsus (olağanüstü) zaman, mekan ve şahıs kadrosu içinde, yaşanılan hayatla hayal edilen hayatın sistemli bir şekilde ifade edildiği, klişe sözlerle başlayıp, yine klişe sözlerle biten hayal ürünü sözlü anlatım türüdür.
tanim 4
TANIM 4:
 • Günlük hayattan sıyrılarak, insanların muhayyilelerinde tabiat ve gerçek dışı âlemde yaşattığı kahramanların hikâyesi, sözlü nesir türüdür. diyebiliriz.Yapma (sun’i) Masalllar: Günümüzde bellli bir kişinin ortaya koyduğu yapma masallarda yazılmaktadır. Halk masallarına benzeterek ve aynı zamanda içlerine özel bir dünyâ görüşü konarak, belli yazarlar tarafından meydana getirilen masallara sun’î, yâni “yapma masal” denir. İngiliz yazar Oscar Wilde, Danimarkalı Andersan ile Fransız Lafontaine bu tür masallarıyla tanınırlar. Türk edebiyâtında on sekizinci yüzyıl yazarlarından Giritli Aziz Efendi, türlü kaynaklardan derlediği bu türden olan Muhayyelât’ını yazmıştır. 
t rk ve d nya masallarinin ortak zell kler
TÜRK VE DÜNYA MASALLARININ ORTAK ÖZELLİKLERİ
 • 1. Masallarda olaylar tamamen hayal ürünüdür. Fantastik ve ütopik olaylar üzerine kuruludur.
 • 2. Kahramanlar gerçeküstü özelliklere sahip olabilir.
 • 3. Yer ve zaman belirsizdir.
 • 4. Her masaldan bir öğüt, bir ders çıkarılabilir.
 • 5. Dinleyicileri inandırmak gibi bir iddiası yoktur
 • 6. Masallarda olağanüstü varlıklar (cin, peri, melek) bulunabilir.
 • 7. Masallarda genellikle iyilik-kötülük, doğruluk- haksızlık vb temsilcisi olan kişilerin mücadelelerinden söz edilir
 • 8. Masallar hep mutlu sonla biter.
 • 9. Niteliği ne olursa olsun her şeyiyle hayal ürünüdürler.
 • 10. Olaya dayalı sanatsal kurmaca metinlerdir.
 • 11. Yazılı ve sözlü edebiyat ürünüdür.
 • 12.Her zaman iyiler kazanır.
slide11

TÜRK MASALLARININ YAPISI NASILDIR?

Türk masalları üç bölüme ayrılır:A. Başlangıç (Döşeme)B.Asıl masal

C.Masal sonu

b r varmi b r yokmu
BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ…
 • A. BAŞLANGIÇ (DÖŞEME):Türk masalları daima bir tekerlemeyle başlar. (masalcı nineler tarafından uydurulur ve anlatılanların gerçek olmadığını hissettirir.)
az g tt k uz g tt k
AZ GİTTİK UZ GİTTİK…
 • B. ASIL MASAL:Masal olaylarının anlatıldığı bölümdür. Kendi içinde giriş, gelişme, sonuç bölümleri vardır.Gelişme bölümünde masalcı nine dinleyicilerinin ilgisini çekmek anlatımı renklendirmek ve anlatılanların uydurma olduğunu hatırlatmak amacıyla yine bir tekerleme söyler.
onlar erm muradina
ONLAR ERMİŞ MURADINA…
 • C. MASAL SONU: Masalın başında olduğu gibi bir tekerleme bölümüdür. Masalcı nine masalın bittiğini bir tekerlemeyle dinleyicilerine bildirir
slide16

HAYVAN MASALLARI

Bu çeşit masallarda hayvanlar genellikle kılık değiştirmiş insan niteliğindedir. Bir düşünceye güç kazandırmak, ibret dersi vermek, örnek göstermek amacıyla anlatılır. Asıl masallardan daha kısa olur, başlangıç tekerlemeleri yoktur. Türk hayvan masalları da genellikle başka ülkelerdeki benzerleriyle aynı kaynaklara dayanır. (Bey ile Horoz, Keloğlan ile Eşeği masalları v.b.). Bunların bazıları eski dinî inançların kalıntılarıdır. (Hayvanlarla Süleyman peygamber veya Nuh peygamber arasında cereyan eden olayları konu edinmiş masallar);

ola an st masallar
OLAĞANÜSTÜMASALLAR

Asıl masalların, yani masal denince ilk akla gelen masalların yer aldığı bu bölümdeki masallarda peri, cin, dev anası gibi tabiatüstü varlıklara rastlanır. Hayvanlar, hayvan masallarında olduğu gibi, insan rolünde değil, tabiat dışı varlıklar seklindedir. Olaylar da, kişiler gibi olağanüstüdür (Rüzgâr Dev, Tık Tık Kabacık masallarında olduğu gibi); b

ger ek masalallar
GERÇEKÇİ MASALALLAR
 • Gerçekçi masallar: Kişiler, hayvanlar, olağanüstü masallarınkinden çok farklı değildir. Şehzadeler, sultanlar, padişahlar, bezirganlar, hocalar, kadılar, yoksul ailelerin genellikle en küçük kız veya oğulları Türk masallarının bu çeşidinin ana kişileridir. Akıllı Terzi Kızı v.b.); 
g ld r c masallar
GÜLDÜRÜCÜ MASALLAR
 • Okuyan ve dinleyeni eğlendirmeyi amaçlayan masallardır. (Bekri Mustafa, İncili Çavuş, bektaşi, yörük, uşak-efendi, asker-subay, ana-baba, karıkoca fıkraları ve hikâyeleri)
z nc rleme masallar
ZİNCİRLEME MASALLAR
 • Çoğunun kişileri insan ve hayvanlardır. Küçük çocukların severek dinledikleri ve kendi aralarında en çok anlattıklarıdır. Zincirleme masallarda sıkı bir mantık bağıyla birbirine bağlanan, küçük ve önemsiz bir dizi olay art arda sıralanır. (Keloğlan, Sırça Köşk masalları v.b.). 
slide21

DÜNYA MASALLARI

 • Hint Masalları1- Pançatantra : Hint masal kitapları arasında en eski olanıdır. Bazı kaynaklarda eserin yazarı olarak Beydaba ismi geçmektedir, ancak eserin yazarının o olup olmadığı kesin değildir. Eserin giriş kısmında Vişnuşarman adlı bir bilginin kralın üç oğluna anlattığı masallardan ibaret olduğu belirtilmektedir. Daha çok devlet idaresi ve ahlakî konular yer alır.2- Masal Nehirleri Okyanusu : Masal kitapları içerisinde masal sayısı bakımından en büyük kitaptır. Eserin hacmi fazla olduğu için diğer dillere tercüme edilmemiştir
arap masallari
ARAP MASALLARI
 • Bin Bir Gece Masalları : Bu masallar sözlü olarak bütün dünyada bilinmektedir. Arapların ilk başta pek önem vermediği eser, Avrupa’da çok beğenilmiş ve incelenmiştir. Kimin yazdığı belli değildir. Bu masal kitabının asıl teması kadınların sadakatsizliği üzerinedir. Adından da anlaşılacağı üzere bin bir gece boyunca sabahın ilk ışıkları doğuncaya kadar anlatılmaktadır. 
ran masallari
İRAN MASALLARI
 • Bin Bir Gündüz Masalları : Bin bir gece masallarına karşı çıkarılmış bu masal kitabında da erkeklerin sadakatsizliği anlatılmıştır. Bin bir gündüz masalları, bin bir gece masallarına göre daha uzundur.
yunan ve lat n masallari
YUNAN VE LATİN MASALLARI
 • Yunan MasallarıEzop’un Masalları : Daha çok fabl türünde masallar yer alır. Her masalın sonunda yazar tarafından masalda anlatılmak istenen konu bir cümleyle açıklanır. Bazı araştırmacılar Ezop’un yaşamadığını ileri sürmüşlerdir. Ama elde kesin bir delil yoktur.Latin MasallarıLa Fontaine’den Masallar : Bu eserde yer alan masalların hepsi fabl türündedir. Hayvanları konuşturarak insanlara ders vermeyi amaçlamıştır. La Fontaine masalları manzumdur.
alman masallari
ALMAN MASALLARI

Grimm Kardeşler : “Çocuk ve Ev Masalları”nı yazmışlardır. Ayrıca masalları ilk defa Grimm Kardeşler araştırıp derlemişlerdir.

fransiz masallari
FRANSIZ MASALLARI
 • Kaz Anamın Öyküleri : Kitabın yazarı Charles Perrault çok sevilen Külkedisi, Kırmızı Başlıklı Kız, Güzel ve Çirkin gibi halk masallarını bu kitabında derlemiştir
talyan masallari
İTALYAN MASALLARI
 • Hoş Geceler : Straparolanın bu kitabında Pamuk Prenses, Uyuyan Güzel gibi masallarla birlikte başka ortaçağ italyan masal derlemeleri de bulunmaktadır.
skand nav masallari
İSKANDİNAV MASALLARI
 • Andersen’den Masallar : Danimarkalı Hans Christian Andersen yazmıştır. Bu masalların kaynağı o yörenin halk efsaneleri olmakla birlikte topluma yönelik yergiler de içermektedir.
t rk masallari
TÜRK MASALLARI
 • KELOĞLAN MASALLARI
 • GÜNEŞ KIZI
 • KIRK HARAMİLER
 • KONUŞAN KAVAL
 • TUZ
 • DOĞRULUK
 • SİHİRLİ TAVŞAN
 • RÜZGAROĞLU…
kaynak a
KAYNAKÇA
 • Site Adı : masal diyarı
 • http://www.masaldiyari.net/
 • Site Adı : edebiyat öğretmenleri
 • http://www.edebiyatogretmeni.net/
 • Site Adı : edebiyat forum
 • http://www.edebiyatforum.com
 • Site Adı : wikipedi
 • http://www.vikipedia.com
 • Site Adı: Kırıkkale universitesi forum
 • http://www.kırıkkaleuniversitesi.net/
 • Site Adı: msxlabs
 • http://www.msxlabs.org
ad