Faculteit
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 42

Ontdek onze faculteit PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

faculteit FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN. Ontdek onze faculteit. WELKOM op de INFODAG ‘05. LEUVEN STUDIES TOEKOMST ONTMOETING. 10.00 Welkomstwoord door Prof. Oosterlinck, Rector K.U.Leuven 10.15 Wat houden de studies in ?

Download Presentation

Ontdek onze faculteit

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


faculteitFARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN

Ontdek onze faculteit

WELKOM op de INFODAG ‘05


LEUVEN

STUDIES

TOEKOMST

ONTMOETING


10.00 Welkomstwoord door Prof. Oosterlinck, Rector K.U.Leuven

10.15Wat houden de studies in ?

10.30Ontdek de brede toekomstperspectieven in- officina- ziekenhuis- wetenschappelijk onderzoek- klinisch laboratorium

- industrie

11.00Het studentenleven en de studentenkring Farmaceutica

11.20 – 13.00Infomarkt


faculteitFARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN

Ontdek onze faculteit

André Oosterlinck

Rector Katholieke Universiteit Leuven


faculteitFARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN

Ontdek onze faculteit

Paul Declerck

Decaan Faculteit Farmaceutische Wetenschappen


DE STUDIES


Master in de

Farmaceutische Zorg

ziekenhuis- & officina-apotheker

Bachelor in deFarmaceutische

Wetenschappen

Master in de

Geneesmiddelenontwikkeling

doctoraat, klinische biologie,

research, industrie-apotheker

OpleidingenFarmaceutischeWetenschappen


VAKKEN STUDIETIJD (%)

scheikunde 22

organische scheikunde 7

plantkundige biologie13

geneeskrachtige planten 4

ontleedkunde13

natuurkunde I14

natuurkunde II10

wiskunde11

wijsbegeerte 6

1e BACHELOR


55% hoorcollege 45% practicum/oefeningen

Plantkundige

Biologie


40% hoorcollege 60% practicum/oefeningen

Scheikunde


(uren) HC Pract. Oef.

Scheikunde 5235 43

Organ. Scheik. 22 - 13

Plantkunde 42 35 -

Geneeskr. Plant. 1310 - Anatomie 52 - -

Natuurkunde I 3917 22

Natuurkunde II 2617 17

Wiskunde 26 - 31

Wijsbegeerte 26 - -

1e BACHELOR

HC : Hoorcollege

Pract.: Practicum

Oef.: Oefeningen


(uren)HC Pract. Oef.

Organ. Scheikunde52 -21

Extractie/zuivering -52 -

Farmacognosie3921 -

Farmaceut. Analyse5269 -

Biochemie521212

Cellulaire biologie26 - -

Algem. Fysiologie26 5 4

Orgaanfysiologie52 - 5

Dierkunde2617 -

2e BACHELOR

HC : Hoorcollege

Pract.: Practicum

Oef.: Oefeningen


(uren)HC Pract./Oef.

Farm. Scheikunde 75 -

Biofarm. Analyse - 144

Farmacochemie45 -

Klinische Chemie40 12

Farm. Data-analyse15 18

Geneesmiddelenvormen52 32

Fysiopathologie90 -

Farmacokinetiek20 -

3e BACHELOR

HC : Hoorcollege

Pract.: Practicum

Oef.: Oefeningen


Klinische farmacie

Master in de

Farmaceutische Zorg

ziekenhuis- & officina-apotheker

Officinale farmacie

Bachelor in deFarmaceutische

Wetenschappen

Master in de

Geneesmiddelenontwikkeling

doctoraat, klinische biologie,

research, industrie-apotheker

Opleidingen farmaceutische wetenschappen


 • Truncus

 • Klinische stage of stage in ziekenhuisapotheek

 • Farmaceutische zorg en beleid

 • Literatuurstudie / Klinische casus (masterproef)

 • Stage in apotheek (eventueel in buitenland)

MASTER

Farmaceutische Zorg


Farmaceutische

Technologie

Master in de

Farmaceutische Zorg

ziekenhuis- & officina-apotheker

Analyse

Bachelor in deFarmaceutische

Wetenschappen

Drug Design

Master in de

Geneesmiddelenontwikkeling

doctoraat, klinische biologie,

research, industrie-apotheker

Moleculaire

Biologie

Opleidingen farmaceutische wetenschappen


 • Truncus

 • Keuze uit vier optiemodules

 • Onderzoekswerk op een universitair laboratorium (masterproef)

 • 2 afstudeerrichtingen:met stage in een apotheekmet stage in de industrie

MASTER

Geneesmiddelen-

ontwikkeling


 • gefascineerd door geneesmiddelen

 • geïnteresseerd in ziekte en gezondheid

 • geboeid door ontwikkelingen in de biomedische sector

 • goed in exacte en biologische wetenschappen; inzicht belangrijker dan feitenkennis

 • voorkennis van scheikunde, wiskunde, natuurkunde, biologie, maar minder belangrijk dan motivatie en efficiënte studiemethode

 • wetenschappelijk ingesteld

 • belangstelling voor laboratoriumwerk

 • sociaal vaardig

Profiel


 • onthaal- en introductie-activiteiten tijdens 1e week

 • permanente sociale en medische opvang

 • individuele begeleiding bij leermoeiljkheden

 • ombudsdienst

 • speciale voorzieningen voor andersvaliden

 • monitoraat

Studentenbegeleiding

1e bachelor


Monitoren:

 • scheikunde

 • plantkunde

 • anatomie

 • wiskunde

 • natuurkunde

Het monitoraat staat ten dienste van de studenten voor hulp (individueel en in groep) bij de specifieke aanpassings- en overgangsproblematiek

Studentenbegeleiding

1e bachelor


De monitoren zetten zich (gratis) in voor:

 • vaktechnische hulp bij moeilijke cursusonderdelen (= bijlessen)

 • kritische reflectie en discussie over leerstof

 • optimaliseren van studiemethode

 • psychosociale hulp bij persoonlijke problemen

 • hulp bij het toetsen van verworven kennis

 • ombudsdienst voor examens eerste bachelor

Studentenbegeleiding

1e bachelor


Beter te volgen en te verwerken leerstof

Positief effect op slaagkansen

Positieve weerslag op waarde van diploma

 • Kwaliteitsbewaking van het onderwijs:

 • interne en externe doorlichting van onderwijsprogramma’s

 • evaluatie van docenten, mede door studenten

K.U.Leuven

Kwaliteitsvol onderwijs

op studentenmaat


 • Begeleide zelfstudie

 • Specifieke ondersteuning van

  onderwijsgebonden projecten

 • Implementatie van elektronische

 • communicatiemiddelen in het onderwijs

Onderwijsondersteunende en vernieuwende initiatieven


Toledo

De elektronische leeromgeving van de K.U.Leuven, cursussen en toetsen via het Web

Kotnet

Van op je kot snel en goedkoopaansluiten op het Internet

(maximum 210 euro per jaar)

PC-shop

De K.U.Leuven computerwinkel,hard- en softwareaan educatieve prijzen

PC-verhuur

Een PC huren voor de prijsvan een pintje per dag

Informaticadienstenvoor de student

PC-klassen

pc’s 24 uur op 24 ter beschikking van de studenten,met volledige internettoegang en een waaier aan software


 • grondige wetenschappelijke basis en een uitgebreide praktische vorming

 • twee duidelijk verschillende masteropleidingen

 • goede voorbereiding op de verschillende beroepsuitwegen

 • Master in Farmaceutische Zorg:

  - vorming in communicatievaardigheden en adviesverstrekking aan patiënten

  - klinische stage of stage in een ziekenhuisapotheek

 • Master in Geneesmiddelenontwikkeling:

  - wetenschappelijk onderzoek in een toonaangevend laboratorium

  - training in de industrie

Waarom in Leuven?


 • monitoraat: een unieke vorm van begeleiding in 1e bachelor

 • Toledo: elektronisch leerplatform

 • Erasmus: mogelijkheden om een deel van je opleiding in het buitenland te volgen

 • kwaliteitsvolle studentenkamers voor redelijke prijzen

 • uitgebreid aanbod van sportmogelijkheden, cultuur en ontspanning

 • boeiende universiteit, gekenmerkt door hoogstaand onderwijs en onderzoek

Waarom in Leuven?


Master in de

Farmaceutische Zorg

Ziekenhuis- & officina-apotheker

ziekenhuis- en officina-apotheker

Klinische farmacie

Officinale farmacie

Bachelor inFarmaceutische

Wetenschappen

doctoraat, klinische biologie,

research, industrie-apotheker

Master in de

Geneesmiddelenontwikkeling

doctoraat, klinische biologie,

research, industrie-apotheker

Farm.Technologie

Analyse

Drug Design

Moleculaire Biologie

Opleidingen farmaceutische wetenschappen


Tewerkstelling buiten de officina

(Bron: Loopbaanenquête 2000)


% Apothekerswerkzaam in officina

(Bron: Loopbaanenquête 2000)


Apr. V. Foulon, onderwijsondersteuner

Apr. K. Maes, apotheker in de industrie

Apr. D. Christiaens, industrie-apotheker

Apr. K. Seghers, ziekenhuisapotheker

Apr. M. Van Gysel, apotheker-bioloog in opleiding

Apr. V. Kempeneers, doctoraatsstudent

Apr. H. Deneyer, officina-apotheker

De panelleden


FARMACEUTICA


 • alles in goede banen leiden

 • coördinerende functie

 • motiverende functie

 • eindverantwoordelijken

Praeses

en Vice-praeses


Cursusdienst

 • Cursussen

 • Examenvragen

 • Samenvattingen


Webteam

 • Fotoboek

 • www.farmaceutica.be


Cultuur

 • Night of the Proms

 • Talentenavond

 • Cultuurreis


Feest

 • Farma TD

 • Verkleedfeestjes @ capsule

 • Kerstfeest

 • Galabal

 • Barbecue


Sport

 • Interfacultaire bekercompetitie (voetbal, basket, volleybal en mini-voetbal)

 • ski-reis

 • 24-urenloop


Begeleiding eerste bachelor

 • 1e bachelor 3-daagse

 • Meter- en peteravond

 • Studentendoop


Cantor

Cantus


Fakbar

CAPSULE


Wordt vervolgd…


11.20 – 13.00Infomarkt

- ontmoet professoren, monitoren en medewerkers

- maak een praatje met studenten en afgestudeerden

- stel al je vragen in een informele sfeer

- bezoek de biomedische bibliotheek

Enquête


 • Login